Co je to dušnost, dyspnoe či ztížené dýchání? Co ji způsobuje?

Co je to dušnost, dyspnoe či ztížené dýchání? Co ji způsobuje?
Zdroj fotografie: Getty images

Dušnost je charakterizována pocitem nedostatku vzduchu. Dušnost je často popisována pocitem dušení či nedostatečným nadechnutím se. Jde o symptom různých zdravotních problémů a onemocnění.

Dušnost (odborně též dyspnoe) je subjektivní příznak ztíženého dýchání. Lidé ji často popisují jako pocit nedostatku vzduchu či nedostatečného nadechnutí, někdy i s pocitem těžkosti, tlaku na hrudi.

Dušnost = dyspnoe – z řeckého dyspnoia a latinského dyspnoea.

Namáhavé dýchání může člověk označit také jako dechovou tíseň, při které nelze naplnit aktuální potřebu k momentální tělesné aktivitě.

U starších lidí může doprovázet srdečně-cévní onemocnění, u mladých se vyskytuje i pro psychické příčiny či některé vážné onemocnění plicní tkáně, u dětí může být způsobena úrazem.

Dušnost je příznakem velkého množství nemocí a značí zhoršení zdravotního stavu. V první řadě jde o subjektivní pocit, tedy pocit vnímaný postiženou osobou.

Dušnost může být tedy jen čistě subjektivním pocitem a nemusí značit dechovou nedostatečnost. Často se tak stává při psychické zátěži či stresu a také při problémech s páteří.

Druhou stranu tvoří těžké poruchy dýchání, při kterých se mění i zastoupení krevních plynů (změna parciálních tlaků). Takový stav následují i objektivní změny a poruchy dýchání. Příkladem je frekvence či hloubka nádechu i cyanóza (modré zbarvení kůže).

V těžkých případech je závažným projevem ortopnoe. To znamená klidovou dušnost. Člověk je bez pohybu, rukama se zapírá o podložku, což mu pomáhá zapojovat pomocné dýchací svaly. Stav se zhoršuje při malé námaze či řeči, člověk nedokáže ležet.

Frekvence je buď zrychlená, nebo naopak zpomalená. Nádechy prohloubené či naopak mělké. Navenek mohou být na dálku slyšitelné patologické (chorobné) dechové fenomény, jako je pískot, chrapot, bublání a jiné.

Navíc se k ztíženému dýchání mohou přidružovat ostatní příznaky, jako je například otok končetin či těla, bušení srdce, bolest na hrudi, pocení, únava, bledost, nevolnost či zvýšení tělesné teploty až horečka.

V těhotenství je dušnost poměrně častá, a přitom nemusí značit zdravotní problém. Dalším příkladem je dušnost nastupující po jídle. Stává se tak hlavně v případech, kdy jsme snědli příliš velkou porci jídla či jídlo zatěžující žaludek a žlučník.

Samostatnou skupinou je dušnost jako subjektivně zhoršené vnímání dýchání při bolesti. Jakákoliv bolest může navodit či dokonce zhoršit tento nepříjemný pocit.

Důležité je samozřejmě sledovat ostatní symptomy.

Dyspnoe může být projevem různorodých zdravotních potíží a onemocnění.
Chcete vědět, co nejčastěji způsobuje dušnost?
Čtěte s námi...

Pocit nedostatku vzduchu či těžké dýchání a nejčastější příčiny

Respirační (dýchací) systém slouží k přepravě vzduchu. Přesněji, tělo potřebuje kyslík a musí se zbavit přebytečného oxidu uhličitého.

Navíc je dýchání důležité pro udržení a regulaci pH.

Více o hodnotě pH se dozvíte v článku: Tvrzení o překyselení je nesmysl

Dýchání jako takové je složeno ze 4 fází:

 1. ventilace – výměna plynů mezi plícemi a prostředím
 2. vnější dýchání – výměna plynů mezi alveoly a krví
 3. transport – přeprava O2 k buňkám a tkáním a odsun CO2
 4. vnitřní dýchání – výměna plynů mezi buňkami a krví

Vzduch prochází přes nos a ústa horními dýchacími cestami až do dolních dýchacích cest a plic. Výměna plynů nastává v alveolách (drobných plicních sklípcích).

Krev v cévách je poháněna srdcem. Nad dýcháním má kontrolu mozek a mícha.

A problém, který vyvolá dušnost, může nastat v jakékoli jmenované části a úrovni.

Může být z důvodu nedostatečného zásobení tkání kyslíkem, onemocnění mozku a dráždění dechového centra v prodloužené míše či nedostatku kyslíku v prostředí.

Pojmy, které jsou významné při dýchání:

 • eupnoe – normální dýchání
 • apnoe – zastavení dýchání
 • asfyxie – dušení se, nedostatečné dýchání
 • tachypnoe – zvýšená frekvence dýchání, bez ohledu na hloubku
 • bradypnoe – zpomalené dýchání
 • hyperpnoe – prohloubené dýchání
 • hypopnoe – mělké dýchání
 • hyperventilace – zvýšení dodávky kyslíku nad úroveň momentální potřeby, může značit i prohloubené či zrychlené dýchání, i obojí najednou
 • dyspnoe – pocit ztíženého dýchání
 • anoxie – nepřítomnost kyslíku
 • hypoxie – snížené množství kyslíku
 • hypoxemie – snížené množství kyslíku v krvi
 • hyperkapnie – nadbytek oxidu uhličitého
 • ischemie – nedostatečný přívod krve do tkání a buněk
 • akutní respirační insuficience – náhle vzniklý stav s rizikem ohrožení zdraví a života

Dušnost se rozděluje podle několika vlastností, jak uvádí tabulka

Název Popis a příklady
Námahová po námaze, prvotně může začít při vysoké námaze, ale v závažnějších stavech i po malé, minimální námaze či řeči, člověk není schopen pro dušnost ani déle mluvit
Klidová vzniká i v klidu, bez fyzického či psychického činitele
Inspirační problém je při nádechu, příkladem je zápal plic – pneumonie, laryngitida, epiglotitida, aspirace (vdechnutí) cizího tělesa, alergie a otok dýchacích cest
Expirační problém je při výdechu, tento stav vzniká při astmatu, akutní bronchitidě
Smíšená problém při nádechu i výdechu – bronchopneumonie – zánět průdušek i plic
Rychlost progrese/nástupu
 1. náhlá, minuty – pro aspiraci, plicní edém, pneumotorax, plicní embolii, infarkt srdce či úraz
 2. akutní, hodiny – pro pneumonii, astma, srdeční selhání
 3. subakutní, dny až týdny – pro sarkoidózu, pleurální výpotek, rakovinu, chronické srdeční selhání
 4. chronická, měsíce – chornická obstrukční plicní nemoc, plicní fibróza, chronické srdeční selhání
 5. záchvatovitá, paroxysmální, intermitentní – jako při astmatu

Odborná garantka článku MUDr. Zuzana Kožlejová, PhD., doplňuje informace: Plicní embolie se vyskytuje nejen v masivní velké formě s náhlou, těžkou, klidovou dušností, ale i v menší, tzv. sukcesivní formě. U pacienta dochází k opakovaným malým emboliím do plic, což se projevuje postupnou dušností a zvýšenou únavou. Všímáme si, zda jsou přítomny známky trombózy na dolních končetinách.

V odborné praxi existuje klasifikace NYHA, která hodnotí a dělí dušnost u lidí se srdečními onemocněními. Dá se použít i při jiných problémech, ale přednostně je určena pro srdečně-cévní choroby.

Tabulka uvádí klasifikaci NYHA

Klasifikace dušnosti NYHA NYHA – New York Heart Association 
NYHA I fyzická aktivita nezatěžuje a nezpůsobuje dušnost či únavu člověk se srdečním onemocněním, ale bez omezení každodenního života
NYHA II bez příznaků v klidu, lehká fyzická aktivita nezpůsobí únavu ani dušnost lehké omezení aktivity běžného života
NYHA III lehká fyzická aktivita vyvolá únavu a dušnost značné omezení fyzické aktivity
NYHA IV dušnost a únava nastupuje i v klidu, klidová dušnost člověk není schopen dělat jakoukoliv fyzickou aktivitu bez obtíží

Dušnost je typická pro onemocnění dýchacího systému a plic i pro onemocněních kardiovaskulárního systému. Příčinou může běžná a nezávažná stresová situace, psychická zátěž i alergie až závažné a život ohrožující stavy.

Uvádí se i hrubší dělení podle příčiny skrývající se uvnitř hrudníku, či mimo hrudník. V tomto případě se dále blíže diferencuje.

 1. intrathorakální příčina – uvnitř hrudníku
 2. extrathorakální příčina – mimo hrudník
  • porucha transportu O2 – anémie, intoxikace, otrava CO a CO2
  • metabolická acidóza – při metabolických onemocněních, cukrovce a jiných
  • centrální nervová soustava, mozek a prodloužená mícha – cévní mozková příhoda, nádor, encefalitida (zánět), úraz
  • neuromuskulární onemocnění – amyotrofická laterální skleróza, Guillain-Barrého syndrom a jiné
  • neorganická příčina – neuróza, strach, stres, psychogenní hyperventilace

Nejčastější příčiny dušnosti uvádí přehledná tabulka

Skupina Příčiny
Postižení dýchacích cest a plic
 • obstrukce dýchacích cest cizím tělesem, zvratky, potravou, u dětí hračkami, bonbóny
 • obstrukce pro otok, popáleninu, infekci, alergickou reakci a štípnutí, hereditární angioedém
 • zánět horních cest dýchacích, u dětí nebezpečná laryngitida, epiglotitis
 • obstrukční onemocnění plic – chronická obstrukční plicní nemoc
 • chronický zánět průdušek, zánět dolních cest dýchacích
 • astma bronchiale (průduškové astma) – zánětlivá porucha průdušek, záchvatovité zúžení spolu s tvorbou hlenu
 • bronchiektázie – chorobné a nezvratné rozšíření průdušek se zánětem
 • plicní emfyzém – chorobné a trvalé rozšíření, rozedma plicních sklípků
 • fibróza plicní tkáně – chorobné změny plicní tkáně
 • poranění plic a hrudníku
 • tekutina/voda v plicích
 • záchvatovité onemocnění s křečím dýchacích svalů, příkladem je i epilepsie
 • rakovina plic
 • plicní tuberkulóza
 • covid-19
Přečtěte si také: Chronický zánět průdušek a kouření v úzké souvislosti
Srdečně-cévní onemocnění
Hematologická příčina
 • anémie
Poruchy centrální nerovvé soustavy
Vnější příčiny
 • nedostatek kyslíku v prostředí a ve vdechovaném vzduchu
 • sklepy, vinné sklepy, kvasírny, tunely, kanály, zakouřené prostory
 • změny atmosférického tlaku s ohledem na výšku či při potápění do velkých hloubek
Využití kyslíku v organismu
 • otrava CO a CO2
 • otrava kyanidem
Syndrom spánkové apnoe
 • obstrukční spánková apnoe – kolaps a uzavření horních dýchacích cest, 80 % případů
 • centrální spánková apnoe – z důvodu poruch v centru dýchání během spánku, přibližně 10%
 • smíšená – obojí, asi 10 % případů
Onemocnění lymfatického systému
 • lymfomy
 • leukémie
 • postižení lymfatických uzlin - útlak, například při lymfomech, leukémiích a dalších onkologických onemocněních

Typické pro plicní choroby a onemocnění respiračního systému

Dušnost je samozřejmě typická pro onemocnění respiračního systému, jak je uvedeno v tabulce. Může jich být více.

Příkladem je i sezónní chřipka. Dyspnoe se běžně vyskytuje i pro zvýšení tělesné teploty a pro horečku. Nemusí stoupat pouze při infekci dýchacích cest.

Při obstrukci dýchacích cest bývá přítomné i sípání, které se odborně označuje jako stridor.

Inspirační stridor = pískání při nádechu, vzniká při obstrukci, tedy překážce v hrtanu. Stává se tak při aspiraci cizího tělesa, ale i při zánětu a otoku hrtanu.

Expirační stridor = pískání při výdechu, a to v případě, že je problém v průduškách. Příkladem je astma.

Stridor může být také smíšený, vyskytuje-li se při nádechu i výdechu.

Nejen při infekčních, ale také při různých zánětlivých onemocněních se tvoří nadbytek hlenu. Ten může vytvářet zvuky v podobě chrčení – typické pro zahlenění. U starších lidí může být přítomen problém s vykašláním a hleny se hromadí v dýchacích cestách. Výsledkem je také dušnost.

Tato onemocnění mohou mít virový, bakteriální i kvasinkový původ. Přidružuje se kašel, který může být vlhký s vykašláváním hlenů nebo suchý, dráždivý.

Co dělat, pokud jsou přítomny také problémy s polykáním

Se zánětlivým a infekčním onemocněním v oblasti dutiny úst a hrdla se může přidružit i problém s polykáním.

Typický je pro tonsilitidu (angínu). Příčinou může být i závažnější onemocnění.

Rakovina hrtanu se vyskytuje i u mladých. Rizikem je nejen kouření, ale také infekce HPV a časté střídání sexuálních partnerů. Tento problém může platit pro jakékoli nádorové onemocnění v oblasti ústní dutiny, hrdla a krku (rakovina štítné žlázy a jiné).

Těžké dýchání a akutní zhoršení zdravotního stavu

Akutní a náhlé zhoršení dýchání vyžaduje nejvyšší pozornost. Může jít i o závažný zdraví a život ohrožující stav.

Příkladem je již zmíněná plicní embolie, srdeční selhání či infarkt. Rychlou progresi nemají ovšem pouze kardiální příčiny.

Závažná může být také alergická reakce, anafylaxe až anafylaktický šok. A rychlý nástup může mít i při úrazech hrudníku.

Dušnost u dětí

U malých dětí probíhá náhle i akutní infekce horních cest dýchacích, a to v podobě laryngitidy či epiglotitidy.

Příčinou je hlavně anatomické uspořádání v tomto věku. Obstrukci (překážku) v dýchání může vytvořit i poměrně malý otok či cizí těleso při vdechnutí.

Malé děti strkají vše do úst, aby zjistily vlastnosti předmětu. Riziko vdechnutí mají hlavně drobné hračky. U větších dětí i neopatrnost při cucání bonbónů.

Senioři a dušnost

Hlavně u starších lidí se setkáváme s aspirací potravy. Vzhledem k věku (i kvalitě chrupu) se jim tužší strava hůř přežvykuje. Příkladem je dušení se rohlíkem, párkem, citrusy a jinými potravinami.

U lidí ve vyšším věku se přidružují různá onemocnění. U kuřáků jde hlavně o chronickou bronchitidu či chronickou obstrukční plicní nemoc.

Kardiaci, tedy lidé nemocní na srdce, mají problém s pohybem a s tělesnou aktivitou. I malá námaha způsobí zadýchávání se. Senior neujde delší vzdálenost, zadýchá se při chůzi i při delším mluvení.

V závažných případech je přítomna klidová dyspnoe.

+ Dušnost při usínání...

Dušnost nastupuje hlavně v poloze vleže. Člověk spí v polosedě, tedy ve zvýšené poloze hrudníku a hlavy, dokonce vsedě.

Příčinou je nedostatečná srdeční činnost, ischemická choroba srdeční a srdeční selhání.

Dušnost, bušení srdce a bolest na hrudi

Příkladem jsou i kardiovaskulární choroby, které souvisejí s arytmií. V tomto případě se se ztíženým dýcháním vyskytuje také bušení srdce. Lidé popisují pocit rychlého či pomalého bušení srdce, vynechávání srdce, pocit, jako kdyby jim srdce zastavilo, a podobně.

Bolest na hrudi s dušností se setkává při koronárních příčinách. Jde tedy o cévy srdce a problém s nedostatečným prokrvením srdečního svalu, které může vést k infarktu. Znáte pojem angina pectoris?

Dušnost od páteře?

Při bolesti krční a hrudní páteře může bolest vystřelovat mezi lopatky, do přední části hrudníku.

Lidé tak mají často strach ze srdeční příčiny.

Příznaky jsou však často navázány na pohyb a zhoršení obtíží je zaznamenáno i při změně polohy.

Ptáte se:
Proč se mi těžko dýchá a bolí mě záda?

Příčina může být ve funkčním postižení páteře. To sice zapříčiní nepříjemné potíže, ale není závažné. Na druhé straně může být i organické postižení meziobratlové ploténky či jiné.

Žádné potíže na hrudi spojené se ztíženým dýcháním by neměly být zanedbané a je třeba je vyšetřit.

Přečtěte si také:
Vertebrogenní algický syndrom
Bolest zad, krku, mezi lopatkami, dolní části? + Ostatní potíže
Jak se vyhnout bolestem zad?
Jaká je příčina bolesti vystřelující mezi lopatky?
Radikulopatie
Pseudoradikulopatie
Spinální stenóza

Co znamená dušnost v těhotenství? Je třeba ji léčit?

Dušnost během těhotenství je poměrně častá. Problém tvoří i hormonální změny. Hlavní příčina je přímo v růstu plodu, a tedy i dělohy. Poměry v břišní dutině se mění, bránice je více utlačovaná.

To způsobuje dušnost.

Nejvíce výrazná je ve třetím trimestru. Situace se začíná o něco zlepšovat okolo 36. týdne. Plod i děloha se připravují na porod a klesají níže.

Ženy by měly ke konci těhotenství více zvolnit, nezatěžovat se příliš namáhavými fyzickými aktivitami a šetřit energii pomalejšími pohyby.

V těhotenství běžně otékají dolní končetiny. V tomto případě a při výskytu dušnosti je ovšem nutné sledovat zdravotní stav a přidružené příznaky.

Dušnost se zvýrazňuje při anémii. Závažnější stav vzniká při preeklampsii a eklampsii.

Čtěte více v článcích:
Jak rozeznat preeklampsii a její příznaky v těhotenství?
V těhotenství dejte pozor na chudokrevnost. Jaké má příčiny, příznaky?
Bílkovina v moči během těhotenství? Může i nemusí být problém

Při výskytu jakýchkoliv zdravotních potíží během těhotenství je nutné odborné vyšetření.

Co všechno může být za těžkým dýcháním?

fsdílet na Facebooku

Zajímavé zdroje informací

Cílem portálu a obsahu není nahradit odborné vyšetření. Obsah má pouze informativní a nezávazný charakter, nikoli poradní. V případě zdravotních potíží doporučujeme vyhledat odbornou pomoc, navštívit nebo kontaktovat lékaře, lékárníka.