Ischemická choroba srdeční: Příčiny a příznaky koronární choroby?

Ischemická choroba srdeční: Příčiny a příznaky koronární choroby?
Zdroj fotografie: Getty images

Ischemická choroba srdeční nás trápí nedostatečným prokrvením srdce. Důvodem je zejména postižení srdečních (koronárních) cév. Může mít akutní nebo chronickou formu. Pod akutní typ se řadí také obávaný infarkt srdečního svalu.

Vlastnosti

Ischemická choroba srdeční je onemocnění, pod které se zařazuje několik chorobných stavů.

Dělí se na dvě hlavní formy.

A to akutní či chronickou. Jejich rizikem je poškození části srdce, které může být ireverzibilní nebo reverzibilní.

Ischemická choroba srdeční je celosvětově nejčastější příčinou smrti, a to zejména ve vyspělých zemích.

Ireverzibilní (nevratné) poškození vzniká například při akutním infarktu srdečního svalu, jehož výsledkem je odumření určité části srdečního svalu. Tím nastává i porucha funkčnosti.

Důležitá je proto rychlá reakce na vzniklé potíže a včasná odborná léčba.

Často vás zajímá:
Co je to ischemická/koronární choroba srdeční?
Na jaké formy se dělí?
Jaké má příčiny a jak se projevuje?
Jaká je její prevence, léčba, pomůže změna stravování?

Reverzibilní (zvratné) změny a obtíže vznikají při angině pectoris. Ta může mít stabilní nebo nestabilní formu. Důsledkem je částečná a krátkodobá porucha prokrvení určité oblasti srdce, která je zásobena postiženou koronární tepnou.

Podstatou ischemické choroby srdeční je nedostatečné prokrvení srdečního svalu (ischemie).

Ischemie se dá popsat jako stav nerovnováhy (nepoměru) mezi potřebou a dodávkou kyslíku do určité tkáně. Při srdeční ischemii je to nedostatečné prokrvení srdečního svalu, myokardu.

Příčinou nedokrvení je zejména chorobný proces ukládání určitých látek do cévní stěny známý pod názvem ateroskleróza. Mezi tyto látky patří hlavně tuky (lipoproteiny), ale i bílé krvinky, trombocyty a jiné složky krve.

Ve stěnách cév se vytvářejí aterosklerotické pláty a vnitřní průměr cévy se zmenšuje. To negativně ovlivňuje proudění krve v cévách.

Jiný mechanismus nedokrvení srdečního svalu nastává jako důsledek spasmu (zúžení) koronárních cév.

Děje se to například při užití kokainu.

Dalším příkladem může být embolie do koronárních cév, disekce aneurysmatu aorty, zánět srdečních cév, Kawasakiho nemoc či některé vrozené vady koronárních cév.

Tabulka uvádí akutní a chronické formy ischemické choroby srdeční

Akutní forma ischemické choroby srdeční Chronická forma ischemické choroby srdeční
akutní infarkt myokardu  stabilní angina pectoris
nestabilní angina pectoris Prinzmetalova angina pectoris
náhlá srdeční smrt koronární syndrom X
souhrnný název je znám také jako akutní koronární syndrom
němá ischemie myokardu
ischemická choroba srdeční se srdečním selháním
ischemická choroba srdeční se srdeční arytmií
stav po prodělaném infarktu myokardu

Příčiny

Příčina ischemie srdce spočívá v nepoměru mezi potřebou a přívodem kyslíku do srdečního svalu (myokardu).

V převažující většině, přibližně v 90 % případů, je podkladem aterosklerotická choroba koronárních cév.

Příčinou ischemie myokardu mohou být tyto důvody:

 • zvýšená potřeba kyslíku srdečním svalem během námahy
  • důsledkem zátěže je tachykardie
  • může být tělesná, tedy fyzická
  • ale i psychická, jako je emocionální rozrušení, stres, hádka
 • snížený obsah kyslíku v krvi
  • vrozené srdeční vady
  • plicní onemocnění
  • těžká anémie
  • otrava CO, CO2
  • hypotenze
  • šok, například i anafylaktický šok
 • snížený průtok krve zúženou srdeční tepnou
  • ateroskleróza
  • spasmus tepny
  • zánět koronární arterie

Ateroskleróza je nejčastější příčinou sníženého průtoku krve přes koronární tepny (arterie). Způsobuje zúžení průsvitu cévy, což je vnitřní průměr. Takto změněnou cévou hůř proudí krev.

Problematický je zejména stav zvýšeného nároku srdce na kyslík a živiny. Jak je to během námahy.

Koronarografie, angiografie, ucpání koronárních cév
Koronarografie znázorňuje stav srdečních tepen. Zdroj foto: Getty images

Fyzická nebo i psychická zátěž zvyšuje srdeční činnost, frekvenci, a tím i nárok na dodávku krve do srdečního svalu.

Pokud je tato poptávka neuspokojená, nastává ischemie. Ta se může projevit bolestí na hrudi. Tato bolest se označuje také jako stenokardie.

Při ateroskleróze mohou vznikat dva druhy aterosklerotických plátů, a to:

 1. stabilní fibromuskulární plát, který má pevnou fibromuskulární čepici a málo tuků
  • postupem času narůstá
  • je méně náchylný na komplikace
  • příčinou chronické ischemické choroby srdeční či stabilní anginy pectoris
 2. nestabilní lipidový plát, který má slabou čepici s nadbytkem tuků, kašovitá konzistence
  • je rizikový pro vznik komplikací
  • většinou náhlé změny
  • častou komplikací je akutní koronární syndrom (infarkt myokardu či nestabilní anginy pectoris)

Aterosklerotické pláty zmenšují vnitřní průřez koronární tepny. Hemodynamické změny vytváří plát, který zabírá 40 % a více průsvitu cévy.

Závažné hemodynamické problémy vytváří plát, který uzavírá 60–70 % lumenu (vnitřního průměru) cévy.

Při vzniku ischemické choroby srdeční se spolupodílejí různé rizikové faktory, jako je například:

 • vysoký krevní tlak (arteriální hypertenze)
 • poruchy metabolismu tuků, dyslipidémie
 • cukrovka (diabetes mellitus)
 • obezita
 • kouření
 • alkoholismus
 • snížená míra pohybové aktivity, sedavý způsob života
 • nevhodné stravování a nedostatek zeleniny a ovoce ve stravě
 • špatný životní styl
 • nadměrný stres
 • vyšší věk
 • mužské pohlaví
 • rodinný výskyt, dědičnost
 • genetická predispozice

Příčiny ischemické choroby srdeční ve zkratce uvádí tabulka

Příčina Popis
Infarkt myokardu
 • vzniká následkem náhlého omezení průtoku krve koronární arterií
 • nestabilní aterosklerotický plát
 • ruptura aterosklerotického plátu a závažné hemodynamické změny průtoku krve cévou
 • následná trombóza, nasedání krevních destiček
 • spasmus koronárních arterií
 • typicky se projevuje bolestí na hrudi, dušností a změnami na EKG
Nestabilní angina pectoris 
 • za jejím vznikem je rovněž závažné omezení průtoku krve
 • nestabilní aterosklerotický plát
 • průtok krve je zachován v takové míře, že nedochází k infarktu myokardu
 • změněná, zhoršená stabilní angina pectoris
 • klidová angina pectoris
 • potíže ustupují po aplikaci nitrátů (nitroglycerinu)
 • trvání většinou do 20 minut
 • ústup po snížení nároku srdce na prokrvení, po zklidnění, přerušení námahy
 • zvýšenou námahu může představovat i mluvení, člověk není schopen déle mluvit bez zadýchání se a vzniku potíží
 • změny na EKG
 • bolest na hrudi
Náhlá srdeční smrt
 • zejména jako následek rozsáhlého infarktu myokardu s poruchou rytmu (maligní arytmií)
 • jako první projev ischemické choroby srdeční
 • smrt nastává okamžitě nebo do 1 hodiny od vzniku obtíží
 • postižení přibližně 40 % a více svaloviny srdce
Stabilní angina pectoris 
 • opakované krátkodobé a reverzibilní stavy ischemie srdečního svalu
 • potíže vyvolává zejména zvýšený nárok srdce na prokrvení
 • při námaze, fyzické či psychické zátěži
 • stabilní aterosklerotický plát
 • únava a zadýchání při zvýšené námaze či delší chůzi nebo chůzi po schodech
 • při rozčilení se a stresu
 • bolest na hrudi (stenokardie)
 • nebo jen dušnost bez stenokardie
 • bolest ustupuje po aplikaci nitrátů 
 • a po uklidnění se a přerušení zátěže
 • a to většinou po pár minutách (5–15 minut)
 • pokud obtíže neustupují nebo se zhoršují, je třeba myslet na akutní koronároní syndrom
Printzmetalova angina pectoris
 • označuje se také jako variantní – vasospastická angina pectoris
 • přechodný stav ischemie srdce
 • vyskytuje se v klidu
 • příčinou je spasmus, tedy stažení cév
 • vzácně může být příčinou akutního infarktu myokardu, hlavně po požití kokainu
Koronární syndrom X
 • také námahové potíže
 • neobjeví se stenóza a ani aterosklerotické změny cév
 • pravděpodobné mikrovaskulární změny (na úrovni malých cév)
 • označují se i jako small vessel disease
Ischemická choroba srdeční se selháním srdce
 • stav, kdy není srdce schopno přečerpávat krev vzhledem k potřebě organismu
 • nejčastější příčinou srdečního selhání je právě ischemická choroba srdeční
 • čím větší je poškození srdečních cév, tím je významnější selhávání funkce srdce
 • dlouhodobé poškození srdečního svalu a omezení jeho funkce
 • nemusí se projevovat stenokardie
 • vyskytuje se zejména dušnost, únava, nevýkonnost, otok
Ischemická choroba srdeční s poruchami rytmu
 • arytmie může být prvním projevem ischemické choroby srdeční
 • příkladem je i fibrilace síní srdce
 • základem je důsledná léčba arytmie, a hlavně její příčiny (ischemická choroba srdeční)
 • komplikace tromboembolizace, závažná je zejména cévní mozková příhoda
Stav po prodělaném infarktu srdce
 • ischemická choroba srdeční se neztratí ani po prodělání infarktu myokardu
 • rizikový stav
 • možné komplikace
Tichá ischemická choroba srdeční
 • probíhá bez projevů
 • většinou se diagnostikuje náhodně při EKG
 • i přítomností arytmie srdce

Příznaky

To, jaké příznaky se vyskytnou při ischemické chorobě srdeční, závisí i na její formě. Liší podle toho, zda probíhá akutně, nebo chronicky.

V některých případech probíhá skrytě, bez jakýchkoli příznaků.

Celkovou ischemii a přítomné potíže ovlivňuje i místo zúžení srdečních cév. Potom je to i rozsah postižené oblasti, což závisí na rozsahu uzávěru koronární tepny. Následně má na průběh vliv i momentální stav srdce a kolaterální oběh (stav okolní cévní sítě).

Příznaky ischemické choroby srdeční ovlivňují tyto faktory:

 1. místo uzávěru, a tedy oblast postiženého srdce
 2. rozsah uzavření cévy
 3. momentální stav myokardu
 4. kolaterální oběh
 5. délka uzávěru nebo omezení průtoku
 6. zátěž myokardu

Ve většině případů se první příznaky ischemické choroby srdeční vyskytnou při zvýšené zátěži. Námaha může být fyzická nebo psychická. V tomto okamžiku se stupňují nároky organismu na dodávku krve, tedy prokrvení. Srdce zrychluje svou aktivitu, stoupá srdeční činnost a nastupuje tachykardie.

I srdce a jeho svaly, tkáně, buňky (kardiomyocyty) potřebují pro tuto nadměrnou námahu větší prokrvení. Prokrvení zajišťuje dostatečnou dodávku kyslíku a živin a také odtok produktů metabolismu. Pokud není požadavek splněn, nastupují potíže.

Většinou tyto akutní potíže ustupují v klidu, po přerušení aktivity nebo zklidnění po duševní námaze. Pokud příznaky přetrvávají, je třeba myslet na infarkt srdce nebo nestabilní anginu pectoris. V každém případě je důležité okamžité vyhledání odborné pomoci.

Při ischemické chorobě srdeční se mohou vyskytnout tyto příznaky:

 • dušnost
 • únava
 • nevýkonnost
 • bolest na hrudi (tlak, pálení, svírání, pocit tíhy, diskomfort – jako neurčitý pocit) 
  • stenokardie
  • angina pectoris – stabilní nebo nestabilní
  • označuje se také jako bolestivá forma ischemické choroby srdeční
 • bolest vyzařující do ramen, krku, horní končetiny, mezi lopatky a kolem čelisti
 • bolest v horní části břicha, pod hrudní kostí (v epigastriu)
 • nevolnost
 • pocit na zvracení (nauzea) až zvracení (vomitus)
 • krátkodobá ztráta vědomí – kolaps, synkopa
 • mdloby
 • pocení, studený pot
 • bledost
 • otoky
 • poruchy srdečního rytmu
 • selhání srdce až kardiogenní šok
 • úzkost
 • náhlý průjem

Ischemie myokardu může být jen krátkodobá či přechodná.
Obtíže se opakují nebo jsou trvalé.
Rovněž i intenzita potíží může být mírná nebo naopak velmi silná.

Poškození srdečního svalu může být malé (takzvaná mikroischemie) nebo rozsáhlé, kdy zasahuje celou levou komoru. Následkem toho vzniká například i levostranné srdeční selhání.

Nebolestivá forma ischemické choroby srdeční se při krátkodobých záchvatech ischemie neprojeví bolestí. Zapříčinit ji může i neuropatie při cukrovce.

Označuje se také jako tichá forma ischemické choroby srdeční.

Diagnostika

Při diagnostice ischemické choroby srdeční se využívá zejména důkladné odebrání anamnézy a přítomný klinický obraz onemocnění. V anamnéze se zjišťují příznaky, a to zejména anginózní bolesti (ischemické svíravé bolesti) na hrudi, dušnost, únava, netečnost a námahové potíže.

Následně se při určování diagnózy využívají i laboratorní vyšetření krve, měření krevního tlaku, pulsu. Ale i EKG, ECHO či RTG a sonografie. Plus se provádějí zátěžové testy, jako je například zátěžové EKG při cyklistické ergometrii. Využívá se i 24hodinové EKG, tedy EKG Holter.

EKG - STEMI - známky ST elevácie a infarktu srdcového svalu
EKG známky infarktu myokardu. Zdroj foto: Getty images

Při diagnostice se může využít i diagnosticko-léčebná metoda, a to koronarografie (angiografie). Při té se do větší periferní cévy zavádí katetr a při RTG kontrole se vpravuje kontrastní látka. Ta následně vykreslí stav koronárního řečiště a případnou poruchu prokrvení srdce.

Léčebná metoda následně zahrnuje angioplastiku a známé balónkování se zavedením stentu pro rozšíření postižené srdeční cévy. Toto katetrizační vyšetření má důležitý význam zejména u akutního koronárního syndromu – při infarktu srdce a při nestabilní angině pectrois.

Určuje se také funkční třída onemocnění podle Kanadské klasifikace:

 • I. třída – tolerance jakékoliv námahy
 • II. třída – toleruje chůzi po rovině na 200 metrů nebo výstup po schodech do 2. patra
 • III. třída – toleruje pouze minimální námahu
 • IV. třída – bolest na hrudi i v klidu

Důležitá je diferenciální diagnostika a odlišení od jiných onemocnění. Podobně se může projevovat například bolest páteře či pálení žáhy, ale i psychické potíže, jako je úzkost.

Průběh

Průběh onemocnění může být akutní či chronický. Tak jako příznaky, i postup onemocnění závisí na faktorech, jako jsou místo postižení cévy, rozsah jejího uzavření a celkový čas.

Onemocnění může probíhat dlouho asymptomaticky.

Prvním příznakem bývá intolerance námahy, zátěže, zvýšená únavnost. Člověk se unaví či dokonce zadýchá při aktivitě, například když déle chodí nebo jde po schodech. Může se objevit bolest na hrudi.

Následně v klidu potíže do pár minut ustupují.

Opakem je klidová bolest na hrudi či dušnost. Výstrahou jsou také změněné a zhoršené potíže stabilní anginy pectoris.

Stejně tak stav, kdy nezabírá podání nitroglycerinu.

Tehdy třeba myslet na akutní koronární syndrom.

Samozřejmostí je okamžité odborné vyšetření. V tomto okamžiku je zaručeně vhodné volat záchrannou zdravotní službu.

Následnou prognózu ovlivňují tři faktory, které uvádíme v tabulce

Faktor Popis
stav systolické funkce levé komory srdeční jak srdce dokáže vypuzovat krev do krevního oběhu, do organismu
rozsah ohroženého myokardu a souvislost s rozsahem a závažností ischemie
arytmogenicita poruchy srdečního rytmu

Preventivní opatření při ischemické chorobě srdeční

Prevence má významné postavení ve všech případech, stejně i při ischemické chorobě srdeční.

Důležité je myslet na tato opatření již před vznikem či před diagnostikováním onemocnění. Ještě podstatnější roli má samozřejmě změna režimových opatření po výskytu obtíží.

Tabulka uvádí významná preventivní a režimová opatření

Opatření Popis
Pohybová aktivita pravidelný pohyb, a to alespoň 30 minut denně
nebo aktivitu s vyšší intenzitou během týdne
rychlá chůze, plavání, cyklistika
ve vyšším věku postačují pravidelné procházky
Redukce tělesné hmotnosti BMI 18–25
na redukci hmotnosti je potřebný vhodný dietní režim
spolu s dostatečnou pohybovou aktivitou
a to alespoň 60 minut denně
Omezení tuků zejména nasycených mastných kyselin, smaženého a uzeného
Snížení příjmu soli méně než 6 g NaCl za den
Strava s vysokým obsahem zeleniny a ovoce zvýšit příjem zeleniny a ovoce
zároveň i zdravých tuků, ryby, olivový, lněný olej, ořechy
vlákniny (plus obilniny, luštěniny)
vitaminů, minerálů
Dostatečný příjem tekutin u zdravého člověka více než 2 litry za den
individuální
v teplém a suchém prostředí, v létě je nutné navýšení
Omezení příjmu alkoholu muži méně než 30 ml ethanolu za den
což je 0,7 litru piva či 3 dcl vína
ženy méně než 15 ml ethanolu za den
nejlepší je úplná abstinence
Omezení kouření i v tomto případě bývá nejlepší úplná abstinence

Jak se léčí: Ischemická choroba srdeční

Jak se léčí ischemická choroba srdeční: Léky, angioplastika, bypass?

Zobrazit více

Obecně o ischemii

fsdílet na Facebooku

Zajímavé zdroje informací