Co signalizuje bolest vystřelující do ramene? Jde o vážný příznak?

Co signalizuje bolest vystřelující do ramene? Jde o vážný příznak?
Zdroj fotografie: Getty images

Bolest ramen a bolest vystřelující do ramen patří mezi časté problémy. Může být chvilková, ale i dlouhodobá. Je nepříjemná a omezující.

Bolest vystřelující do ramen a bolest ramen je poměrně častý problém, se kterým člověk vyhledá odbornou pomoc. Jde o nepříjemný a omezující stav.

Může být akutní a chvilková, kdy nastupuje náhle a trvá krátce. Druhým případem je dlouhodobá forma, kdy jsou potíže plíživé a průběh se celkově vleče.

Svaly, šlachy, úpony a kloubní pouzdro tvoří rotátorové manžety. Navíc rameno tvoří pletenec horní končetiny spolu s lopatkou i klíční kostí.

Tento celek nám umožňuje provádět úkony každodenního života, zvedání rukou, břemen, rotaci, oblékání se, mytí, česání, pohybové a sportovní aktivity a jiné běžné činnosti.

Problém v podobě bolesti může být doprovázen svalovou slabostí, mravenčením i brněním, omezením pohybu či zhoršováním obtíží při pohybu.

Problémem může být i noční bolest a spánek na boku, na bolestivé straně. Případně se bolest zhoršuje ráno, ale i během dne při práci a aktivitě.

Následně je u tohoto typu bolesti nutné myslet i na páteř. Ta je v dnešní době stále více nesprávně a nevhodně zatěžována. K čemuž významně a výrazně přispívá sedavý způsob života a sedavá práce.

Tyto obtíže nasvědčují k problémům s pohybovým aparátem. Do této oblasti se nicméně mohou promítat i příznaky orgánových onemocnění hrudníku či břišní dutiny.

Co se skrývá za tímto problémem?
Jaké má příčiny?
Je třeba se obávat závažných onemocnění?
Je třeba vyšetření?
Čtěte s námi dál.

Bolest vyzařující do ramene jako problém s pohybovým aparátem

Bolest při zvedání ruky a při pohybu značí problém s pohybovým aparátem. Případně je přítomna trvalá bolest, která se při aktivitě zhoršuje.

Forma a charakter bolesti mají různé podoby – u každého člověka jiné.

V uvedené oblasti se nacházejí kosti společně s různými měkkými strukturami, od svalů, šlach, vazů, burz (mazový váček obsahující synoviální tekutinu), kloubních pouzder. Problém se tak může týkat jakékoliv součásti.

Může jít o zánět tíhového váčku (bursy), tedy bursitidu. Jde o poměrně častý problém, který může být způsoben opakovaným napětím a zvýšenou zátěží, nárazy, úrazem.

Bursitida se vyskytuje v jakémkoliv věku, nicméně častěji po 40. roce života. Postihuje klouby, jako je rameno, loket, kyčel, koleno, či dokonce i Achillovu šlachu.

Jiným příkladem je tendinitida, tedy zánět šlach. Prvotně je problémem dráždění šlachy, které může vyústit až do jejího zánětu. A právě ramenní kloub je tímto problémem zasažen nejčastěji, a to spolu s loktem a zápěstím.

Častý je tenisový loket či golfový loket a zánět Achillovy šlachy či syndrom karpálního tunelu. Jde sice o anatomicky níže postavené části, ale i bolest z nich může vyzařovat do ramene.

Přečtěte si také: Tenisový loket - na to, abyste ho dostali, nemusíte být špičkový tenista

Zánět měkkých struktur, který doprovází omezení hybnosti ramene, se označuje jako syndrom zmrzlého ramene, ale také ztuhlé rameno či adhezivní kapsulitida.

Příčinou jeho vzniku může být úraz a poranění rotátorové manžety, zpočátku i funkční problém a blokáda krční páteře a také dlouhodobé dráždění nervů vycházejících z krčního a hrudního úseku.

Přidávají se vnitřní rizikové faktory jako onemocnění štítné žlázy, cukrovka, Parkinsonova choroba či kardiovaskulární onemocnění.

Projevem bolestivého ramene je omezení pohybu až úplná neschopnost hybnosti ramen a ruce. Bolest navíc vystřeluje do páteře či naopak dolů do ruky až prstů.

Lidé popisují obtíže:

 • bolest v rameni
 • může mít charakter pálení, bodání, tlaku, praskání, pukání
 • bývá trvalá či zhoršená pohybem při upažení, rotaci či jiných pohybech
 • problém se zvednutím rukou nad hlavu a při zvedání břemene
 • vyzařující potíže do krku, hrudi či ruky

Nemoci svalové, kosterní soustavy a pojivové tkáně patří mezi jednu z nejčastějších příčin pracovní neschopnosti.

Impingment syndrom je dalším bolestivým stavem. Základem je zánět synoviálního (mazového) váčku, tedy bursitida, a přetížení svalů, šlach a úponů v oblasti ramene, lopatky a klíční kosti.

Příčinou není pouze úrazový mechanismus, ale také vadné držení těla, špatné pohybové stereotypy, dlouhodobá nevhodná poloha, řízení auta, práce za počítačem, dlouhodobá manipulace se smartphony, ale i sporty jako volejbal, basketbal, házená, posilování.

Bolest se prvotně vyskytuje při pohybu v rameni, při upažení, vnitřní rotaci. Může být přítomna i v noci, budí ze spánku.

Bolest vycházející z krční i hrudní páteře jako jeden z hlavních důvodů (bolest krku a ramene)

Dnešní moderní doba přináší páteři více negativního, než by se zdálo. Sedavý způsob života, práce převážně vsedě, nedostatek pohybu a nezájem o pohybové aktivity přináší svou daň.

Stále více mladých lidí má závažné problémy s páteří. Pracují vsedě, v kanceláři za stolem, počítačem. Případně jde o práci v neměnné jednotvárné poloze i vestoje.

Děti sedí ve škole, doma za úkoly, následně se posadí za televizi, tablet, hrají si na počítači či s mobilem.

A své přidává i nesprávně používaná klimatizace.

Dřívější život, práce venku, v zahradě, na poli, hra dětí v přírodě. To vše je již minulost. Nynější charakter životního stylu přetěžuje páteř, svaly, ploténky a ostatní struktury.

Výsledkem je bolest, která může pramenit z funkčního přetížení, ale také z organického poškození.

Příkladem je blok facetových kloubů, což jsou drobné klouby mezi obratli. Dalším příkladem může být pseudoradikulární syndrom, případně cervikokraniální syndrom a cervikobrachiální syndrom.

Útlak nervu způsobuje lokální potíže i vyzařování. Odborně se označuje jako útlakový syndrom či radikulopatie.

Společnými projevy je bolest:

 • zad, krku, hrudní páteře
 • hlavy, záhlaví
 • vyzařující do ramen až do horních končetin
 • mezi lopatkami
 • vyzařující do hrudi
 • zhoršující se při pohybu a změně polohy

Přidružují se symptomy:

 • omezení pohybu
 • závratě
 • ztížený nádech, hlavně hlubší nadechnutí
 • mravenčení v hlavě, rameni, v rukou
 • porucha citlivosti
 • oslabení svalů
 • nevolnost

Více informací uvádíme v článcích:

Páteř postihují také degenerativní procesy, kterým se vlivem stárnutí organismu nedá vyhnout. Negativní faktory pak urychlují jejich nástup. Potíže navíc způsobují i revmatické zánětlivé procesy.

A v neposlední řadě jsou úrazy.

Naražení, zlomenina či vykloubení? Může jít také o nestabilitu ramenního kloubu, která vzniká následkem opakovaných poúrazových stavů. Příznakem je pocit nejistoty v rameni až vyskočení hlavice kloubu z kloubní jamky a následně i opakované vykloubení.

Dětský věk se vyznačuje častými úrazy. A nejen jimi. U dětí a v době dospívání se vyskytuje skolióza, přehnaná kyfóza či lordóza. Výjimečné nejsou ani revmatické choroby.

Dalším chronickým revmatickým zánětlivým onemocněním, a to již v ranné dospělosti, je axiální spondylartritida. V první řadě je zasažena páteř a SI klouby (sakroiliakální kloubové spojení páteře a pánve). Následně se poškození týká i ostatních kloubů a zánět se nevyhýbá ani úponům šlach a svalů.

Bolest pravého ramene a vyzařování do této oblasti

Bolest vystřelující do zad a pod pravou lopatku až do pravého ramene může být příznakem onemocnění žlučníku a žlučových cest.

Časté jsou žlučníkové kameny, které dráždí stěnu žlučovodů i žlučníku. Komplikací je ucpání vývodu. Žlučníková kolika se projeví bolestmi břicha, nevolností či nadýmáním.

Zánět žlučníku a žlučových cest je jinou alternativou, která může stát za tímto problémem.

Více informací uvádíme v článku:
Žlučník a bolest žlučníku: Jaké jsou nejčastější příčiny a onemocnění?

Bolest v levém rameni i vyzařování do ruky

Jiným příkladem onemocnění z trávicí soustavy je pankreatitida (zánět slinivky). V jeho případě jsou typické bolesti břicha, které člověk typicky lokalizuje pod levý žeberní oblouk i s vyzařováním do zad, pod lopatu až do ramene.

Přidružují se zažívací potíže. Více v článku: Co byste měli vědět o zánětu slinivky?

Od břicha přecházíme k srdci...

Kardiovaskulární onemocnění jsou širokou skupinou chorob, které mají základ v ateroskleróze. Tu následuje vysoký krevní tlak. Typickým onemocněním vyššího věku je ischemická choroba srdeční a její bolestivá forma známá pod pojmem angina pectoris

Ale ani mladým lidem se nevyhýbá srdeční infarkt.

Co mají tyto diagnózy společného? Kardiovaskulární postižení.

Rizikem je poškození koronárních artérií (tepen), které přivádějí krev do srdečního svalu. Při omezení průtoku krve a snížení dodávky kyslíku a živin do svalu nastává problém.

Projevem může být:

 • bolest na hrudi
 • z hrudi může vyzařovat do levé paže, horní končetiny přes loket až do prstů ruky
 • ale i do krku, čelisti, zad, mezi lopatky či do oblasti žaludku
 • může mít charakter tlaku, pálení, svírání či jiného pocitu nepohodlí – diskomfortu
 • člověk má strach, pociťuje úzkost, bojí se o život
 • přidružuje se:
  • pocení
  • bledost pokožky
  • nevolnost
  • pocit na zvracení až zvracení
  • závratě
  • celková slabost a únava

Uvedené jsou typické, takzvané učebnicové příznaky infarktu myokardu – srdečního svalu.

Ostatní

Uvedené zdravotní potíže jsou výběrem z různorodých možných problémů. Bolest může pocházet i z jiných neurologických, cévních, nádorových onemocnění, z hrudníku či břicha.

V některých případech se nepodaří příčinu vůbec odhalit.

Diagnostika, léčba

Přetrvávají potíže delší dobu či jsou příliš intenzivní? Přidružuje se několik potíží?

Odborné vyšetření je nutné, a to z důvodu, že může jít o více onemocnění. A ta mohou mít i závažný průběh.

Při diagnostice je důležitá anamnéza, tedy co člověk pociťuje. Co příznakům předcházelo, co je vyvolalo a jak probíhají.

Přidávají se ostatní vyšetření jako odběr krve, moči a jejich laboratorní vyšetření.

Velký diagnostický význam mají zobrazovací metody, hlavně RTG, CT, MRI, ale také ECHO, EKG, USG a jiné.

Při problému mohou spolupracovat specialisté z více oborů.

Následně na diagnostiku nasedá léčba. Léčba se zaměřuje na příčinu, ale také tlumení obtíží (léky proti bolesti) i regeneraci pohybového aparátu, rehabilitací, cvičením, lázeňskou léčbou a jinými metodami.

Bez přesné diagnózy a odhalení pramene obtíží není možné zvolit speciální léčbu.

Ptáte se: Kdy navštívit lékaře?

Trvají potíže delší dobu, opakují se? Předcházel jim závažnější úraz? Přidružuje se více symptomů? Je nástup náhlý, prudký a bolest intenzivní až nesnesitelná?

Doporučením je odborné vyšetření.

fsdílet na Facebooku

Zajímavé zdroje informací

Cílem portálu a obsahu není nahradit odborné vyšetření. Obsah má pouze informativní a nezávazný charakter, nikoli poradní. V případě zdravotních potíží doporučujeme vyhledat odbornou pomoc, navštívit nebo kontaktovat lékaře, lékárníka.