3 příznaky, které doprovázejí bolest krční páteře. Znáte příčiny?

3 příznaky, které doprovázejí bolest krční páteře. Znáte příčiny?
Zdroj fotografie: Getty images

Krční páteř je důležitá z několika důvodů. Její nejdůležitější úloha je chránit míchu, která jí prochází. Její druhý a nezanedbatelný úkol je zajišťovat pohyb a oporu hlavě.

Bolí vás krk, nemůžete pohnout hlavou? Na bezproblémové ležení či spánek si už nevzpomínáte?

Potíže s krční páteří se odrážejí v bolesti. Ta se navíc vyznačuje vyzařováním a vystřelováním do okolních částí těla. Vyzařuje do hlavy, ramen, horních končetin, ale i do oblasti níže postavených, jako například mezi lopatky.

Kromě toho se mohou přidružit různé jiné příznaky a neurologické potíže.

Vzhledem k umístění je přirozené, pokud se potíže s krční páteří projevují i v jejích sousedících oblastech. Lidé, kteří už mají svou zkušenost, dobře vědí, že samotná bolest krku je nepříjemná.

Negativní pocit se násobí v případě, že se přidružují jiné obtíže. Těchto nepříjemných komplikací může být hned několik.

RTG snímek krční páteře
Krční páteř na RTG snímku. Zdroj foto: Getty images

Bolest, její vyzařování, omezení hybnosti, ztuhlost svalstva, závratě, pocit na zvracení až zvracení či pocení.

V následujícím článku se zaměříme na tři časté přidružené problémy, které se frekventovaně vyskytují spolu s bolestí krční páteře.

Jsou to bolest hlavy z krční páteře, točení hlavy a bolest krční páteře a ramen.

3 potíže doprovázející bolest krční páteře

Problémů, které souvisejí s bolestí krční páteře, je samozřejmě větší množství.

Příkladem je již uváděná bolest vyzařující do hlavy, ramen, brnění prstů.
Nebo i bolest uší a očí.
Jinou skupinou jsou závratě z krční páteře.
Při potížích a bolestech krku se může vyskytnout i vysoký krevní tlak.

V následující části článku uvádíme výběr frekventovaných obtíží.
Bolest hlavy, závratě a bolest ramen z krční páteře.

Co může způsobit bolest krční páteře a hlavy?

Bolí vás hlava?

Ovšem.

Bolí vás také krční páteř?

Tyto dvě bolesti se velmi často doprovázejí.

Ptáte se: Co je způsobuje?

Je dost pravděpodobné, že hlavní důvod není třeba dlouho hledat.

Žena má boelsti krční páteře pro dlouhodobou práci za počítačem a dlouhodobé sezení
Dlouhodobá práce za počítačem jako příčina bolesti krční páteře. Zdroj foto: Getty images

Přetížení krční páteře, náhlý pohyb či otočení hlavy, nachlazení, průvan nebo nevhodné používání klimatizace. Známá příčina je i špatná poloha hlavy vleže či během spánku.

Zatěžující je i dlouhodobá nevhodná pozice hlavy při práci nebo monotónní pohyb hlavy. Problémy vznikají například při práci za počítačem, při pásové výrobě a v jiných situacích, které vyžadují dlouhotrvající nepřirozenou polohu hlavy.

Jiným rizikovým faktorem pro vznik potíží je postižení meziobratlových kloubů nebo poškození meziobratlové ploténky (herniace ploténky). Ta vzniká převážně u mladých lidí. V některých případech jsou změny degenerativního charakteru, a to zejména u starší populace.

Přečtěte si související články:
Hernie disku
Radikulopatie
Pseudoradikulopatie
Spondyloartróza
Facetový syndrom

Tyto vyvolávající příčiny jsou společným jmenovatelem pro:

 • akutní krční segmentový syndrom
 • subakutní a chronický segmentový syndrom
 • cervikokraniální syndrom 
 • Barré-Lieou syndrom, spojení bolesti a točení hlavy, zalehnutí v uších a zamlžení zraku

Akutní krční segmentový syndrom

Bolest krční páteře je při něm silná, ostrá, jednostranná a nejčastěji vyzařuje do záhlaví.

Úlevu od bolesti poskytuje držení hlavy v jedné poloze, takzvané analgické. Podoba této polohy je většinou sklonění a vytočení hlavy.

Každý i sebemenší pohyb hlavy tuto bolest zhoršuje. A proto je pohyb hlavou omezen. Přidružuje se také ztuhlost svalstva a v některých případech i pocit na zvracení až zvracení.

Subakutní a chronický segmentový syndrom

Má mírnější nástup i průběh potíží.

Trvání potíží může být prodlouženo na několik týdnů až měsíců. Bolesti vyzařuje z krční páteře nejčastěji do záhlaví, šíje a také do ramen.

Přidruženy jsou i ostatní potíže, a to například vadné držení těla, mírnější omezení pohybu hlavou. V některých případech se vyskytuje i pocení, tíha na žaludku a pocit na zvracení až zvracení, ale také hučení v uších a závratě.

Cervikokraniální syndrom

Nejčastější příčinou cervikokraniálního syndromu je postižení meziobratlových kloubů. Vzniká také pro funkční poruchu atlantookcipitálního spojení (spojení krční páteře na lebky). I jako důsledek nepřirozených změn v dané oblasti a přetížení krční páteře.

Bolesti hlavy jsou při něm ve většině případů jednostranné, a to v oblasti záhlaví, temene, spánku či čela. Bolest vyzařuje z horní části krční páteře, zhoršuje ji pohyb a změna polohy hlavy.

Příčiny bolesti krční páteře a závratí

Do této skupiny se také řadí několik vyvolávajících příčiny. Jinak se tento problém označuje také jako cervikální vertigo nebo cervikovestibulární syndrom, syndrom krční závratě.

Informace o potížích s krční páteří v magazínovém článku:

Bolesti krční páteře v těhotenství? Proč jsou tak časté a jak se je naučit zvládat?

Provokuje jej poloha a pohyb hlavy. Nejčastější příčiny jsou stlačení vertebrálních cév (cév, které probíhají krční částí páteře), ale i chybné informace, které vysílají receptory z této oblasti.

Vyvolat ho může i komprese, tedy stlačení krční míchy. Může být důsledkem poškození meziobratlové ploténky, jako je to například při herniaci disku.

Samostatnou skupinou jsou úrazy páteře a Barré-Lieou syndrom, což je vlastně spojení bolesti hlavy, vertiga, tedy točení hlavy, zalehnutí v uších a zamlžení zraku.

Další příčinou točení hlavy bývá již uváděný subakutní chronický krční segmentový syndrom.

Přečtěte si také články:
Naše zdraví v létě - slunce, teplo, úrazy a onemocnění
Vliv klimatizace na naše zdraví
Správné používání klimatizace

Bolest ramen z krční páteře

Tyto potíže se sdružují, a to nejčastěji z důvodu cervikobrachiálního syndromu. Jejich příčinou ale může být také krční kořenový syndrom.

První uváděný, tedy cervikobrachiální syndrom, se označuje také jako pseudoradikulární syndrom. Je význačný tím, že bolest se z oblasti krční páteře přesouvá do oblasti ramen, paží.

Při cervikobrachiálním syndromu nenastávají poruchy síly svalů nebo citlivosti v horní končetině. Tyto poruchy síly a citlivosti, jako například brnění rukou a prstů při bolestech krční páteře, se přidružují při druhém uvedeném problému, a to při krčním kořenovém syndromu (radikulopatii).

U krčního kořenového syndromu se vyskytují i potíže jako:

 • bolest krční páteře
 • porucha hybnosti a funkce
 • segmentální senzitivní dermatomové příznaky – i parestézie (mravenčení), hypestézie až anestézie (snížení až vymizení citlivosti)
 • segmentální motorické příznaky na horní končetině, což jsou slabé obrny svalů i s úbytkem hmoty a sníženým svalovým napětím nebo i záškuby svalů, snížená citlivost až necitlivost v dané oblasti

Přečtěte si také článek:
Jak souvisí krční páteř a točení hlavy
Nejčastější je postižení kořene C7 (70 %).
Méně často jsou postiženy C6 (20 %), C5 a C8 (10 %).

Tabulka uvádí, jak probíhá šíření bolesti u jednotlivých kořenových syndromů

Název Popis
Kořenový syndrom C8 bolest je šířena ze zadní strany ramene přes ulnární (loketní) stranu až do malíčku a prsteníku
Kořenový syndrom C7 bolest se šíří po zadní straně ramene až do středních prstů
Kořenový syndrom C6 bolest se šíří po radiální straně (na straně vřetenní kosti) až do palce a ukazováčku
Kořenový syndrom C5 bolest se šíří z oblasti šíje po vnější straně ramene

Přečtěte si také: Vertebrogenní algický syndrom - bolest zad

Jaká vyšetření jsou nutná při problémech s krční páteří?

Nejdůležitější roli při diagnostikování potíží s krční páteří má osobní anamnéza. Lékaři poskytne všechny důležité údaje. Mezi ty patří například časový údaj vzniku bolesti, informace o jejím místě a vyzařování.

Zahrnuje údaj o úlevové poloze, ale také informace o tom, co tyto potíže vyvolalo a co je zhoršuje.

I proto je důležité všímat si ostatních přidružených příznaků.

Výřez pohled na trup lékaře, lékařský bílý plášť, fonendoskop, pera
Lékařské vyšetření je důležité pro vyloučení závažných příčin. Zdroj foto: Getty images

Následně jsou dostupná vyšetření, například:

 • neurologické
 • ortopedické
 • neurochirurgické
 • rehabilitační
 • traumatologické, po úrazu
 • revmatologické
 • psychologické

Doplňující vyšetřovací metody jsou:

 • RTG
 • CT
 • MRI
 • EMG
 • USG (SONO)
 • angiografie
 • laboratorní vyšetření krve a likvoru

Co pomáhá při bolestech od krční páteře?

Bolesti krční páteře způsobují pracovní neschopnost a celkové omezení na mobilitě. Tehdy je potřebný klid. To znamená klid od jakékoli fyzické, ale také psychické zátěže.

Důležité je udržovat oblast krku v teple. Teplo musí být v suché formě. Zahřívání horkou vodou by mohlo mít opačný než pomocný efekt.

Aplikují se různé hřejivé náplasti. Ty mohou také obsahovat léčivo proti bolesti a pro uvolnění napětí svalstva. Kromě náplastí jsou vhodné parafíny, obklady. Ale i nepřímé působení, tedy infračervené zářiče, ale také proud horkého vzduchu.

Z domácích a volně dostupných pomůcek je vhodný termofor, různé elektrické polštáře. Nejjednodušší způsob je klasická šála. V lékárně lze zakoupit krční límec (molitanový či vatový).

Kromě toho lze v lékárně zakoupit volně prodejné léky proti bolesti. Nejúčinnější léčbu obdržíte od lékaře, a to na lékařský předpis. Používají se léky na úlevu od bolesti (analgetika) a léky na uvolnění svalů (myorelaxancia).

V některých případech je vhodná i doplňková léčba, a to v podobě anxiolytik, neuroleptik, antidepresiv, antiepileptik či antihistaminik.

K fyzikální léčbě se řadí cvičení, nácvik správného držení těla, elektroléčba, termoterapie, hydroterapie, magnetoterapie. Rehabilitační léčba (masáže), lázeňská léčba.

V některých případech je nutný chirurgický zákrok provedený neurochirurgem.

Používají se i některé infiltrační techniky:

 • technika tzv. suché jehly
 • léčba intradermálními pupeny
 • infiltrační léčba svalů, vazů a úponů šlach
 • fasetové blokády
 • periradikulární obstřiky
 • cervikální epidurální infiltrace
 • blokáda ganglion stellatum
 • ozonoterapie

Nejdůležitější je prevence

Než začne léčba a vůbec nějaké potíže, by měla být prevence. To znamená předcházení problémům s krční páteří.

Mezi rizikové faktory patří:

 • věk
 • primární onemocnění, jako je například osteoporóza, obezita
 • špatné držení těla
 • sedavý způsob života a sedavá práce
 • snížená fyzická aktivita
 • přetížení krční páteře, monotónní pohyb
 • stres a psychické poruchy
 • kouření

Mezi hlavní zásady prevence potíží s krční páteří patří například správné držení těla, dostatek pohybu, prevence úrazu, správná poloha vleže a ve spánku. Ale také vhodný způsob relaxu, wellness.

Důležitá je celková životospráva, dostatečná a vyvážená strava. Mezi potřebné vitamíny a minerály se řadí vitamíny skupiny B, vitamín C, D, E, ale i stopové prvky, jako je vápník, hořčík, draslík, selen či mangan.

Přečtěte si také:

fsdílet na Facebooku

Zajímavé zdroje informací

Cílem portálu a obsahu není nahradit odborné vyšetření. Obsah má pouze informativní a nezávazný charakter, nikoli poradní. V případě zdravotních potíží doporučujeme vyhledat odbornou pomoc, navštívit nebo kontaktovat lékaře, lékárníka.