Spondylartróza: Co je to facetová a unkovertebrální artróza páteře?

Spondylartróza: Co je to facetová a unkovertebrální artróza páteře?
Zdroj fotografie: Getty images

Spondylartróza je degenerativní onemocnění meziobratlových kloubů. Postihuje dospělou populaci a především muže. Projevuje se bolestí i ztuhlostí páteře.

Vlastnosti

Spondylartróza je degenerativní onemocnění postihující meziobratlové klouby. Pokud vás zajímá, co je to spondyloartróza páteře, jste na správném místě. V článku najdete nejnutnější i základní informace.

Název je sloučen ze dvou slov, a to vertebraneboli spondylos a arthrosis. Osteoartróza je degenerativní onemocnění postihující klouby.

Během tohoto procesu lze pozorovat patologické (chorobné) změny na:

 • kloubní chrupavce
 • kloubním pouzdře
 • kloubní štěrbině
 • kosti
 • vazech
 • a svalech

Obecně může mít artróza primární nebo sekundární formu. Primární nemá jasnou příčinu. Sekundární vzniká v důsledku stárnutí, úrazu, vývojové vady nebo jiného onemocnění (artritida, diabetes, DNA).

Obecnější informace naleznete v článku o artritidě a v článku Zatočte s artritidou.

Bolesti zad významně přispívají k invaliditě. Netýkají se pouze starších osob, ale naopak produktivní a mladé části populace.

Příčiny problémů se zády a onemocnění postihující tuto část pohybového aparátu jsou rozmanité.

Mnohdy je jejich příčina neznámá. Ve velké míře je však připisujeme nesprávnému životnímu stylu, sedavému způsobu života, nadváze a nesprávnému nebo nadměrnému přetěžování páteře.

Problémy jsou akutní = náhlé, netrvající dlouho. Postižený je fit během tří až čtyř dnů.

Druhou skupinou jsou chronické případy = když dlouho přetrvávají nebo se stále opakují (vracejí se, recidivují). Ty mají negativní dopad na fyzickou a psychickou kondici = snižují kvalitu života.

Pokud artróza postihuje klouby páteře, tj. meziobratlové klouby, označuje se jako spondylartróza.
Z větší části postihuje především muže, a to již po čtyřicítce.

Do té doby může být zcela bez příznaků nebo mohou být potíže mírné. Právě zanedbání tohoto počátečního stadia však může vést k nevratnému poškození páteře.

Stručně si popíšeme páteř a meziobratlové klouby. Poté se vrátíme k problematice spondylartrózy.

Co je to páteř a meziobratlové klouby

Páteř je nosnou osou lidského těla. Má pohybovou i ochrannou funkci.

Přes páteř probíhá mícha, která je důležitou přenosovou cestou nervových reflexů a vzruchů mezi tělem a mozkem.

Latinsky se označuje jako columna vertebralis. Je přirozeně zakřivená (lordóza a kyfóza). Morbidní zakřivení se nazývá skolióza.

Páteř se skládá z obratlů, kterých je 33 až 34. Páteř je tvořena obratli (vertebrae), které se skládají ze dvou částí. Mají specifický tvar a funkci.

Páteř se dělí na úseky, segmenty, a to:

 1. krční páteř
  • má 7 obratlů, které se označují jako obratle krční – C1 až C7
  • C1 se také nazývá nosič (atlas) a je spojen s lebkou
  • C2 má označení jako čepovec (axis)
  • výběžky krčních obratlů procházejí také cévy, které zásobují mozek krví
 2. hrudní páteř
  • má 12 obratlů, vertebrae thoracicae – Th1 až Th12
  • hrudní obratle jsou spojeny se žebry, která tvoří hrudní koš
 3. bederní páteř
  • má 5 obratlů, vertebrae lumbales – L1 až L5
  • obratle této části páteře jsou největší
 4. křížová páteř
  • vzniká spojením 5 nebo 6 obratlů – vertebrae sacrales S1 až S5 (6)
  • křížová kost – os sacrum
  • spolu s dalšími kostmi tvoří pánevní kost
 5. kostrč
  • obratle coccygeae
  • může mít 4 nebo 5 obratlů – Co1 až Co4 (Co5)

Obratle mají specifický tvar a funkci. Mají různou velikost a jejich úkolem je tvořit oporu těla a chránit míchu.

Skládají se z několika anatomických struktur, a to z těla, oblouku a výběžků.

1. Tělo obratle

Latinsky také corpus vertebrae. Je to přední část obratle. Jeho funkcí je nést váhu – weight-bearing function.

Těla obratlů se liší velikostí a výškou.

Mezi největší obratle patří krční obratle. Naopak nejtenčí se nacházejí v krční části páteře. Horní a dolní část obratlového těla je plochá. V tomto místě sedí meziobratlová ploténka, která je tvarově přizpůsobená.

2. Oblouk obratle

Připojuje se k tělu obratle. Toto spojení je tvořeno nožičkami – ty se označují jako pedikly.

Pedikly obsahují malé zářezy. Ty tvoří meziobratlové otvory, kterými procházejí míšní nervy.

Druhou částí jsou lamely. Tvoří na obou stranách obratlové otvory, jimiž prochází mícha.

3. Obratlové výběžky

Vyčnívají z oblouku. Jejich význam spočívá ve spojení obratlů a v pohybu.

Mají tři typy výběžků:

 1. trnový výběžek – processus spinosus, který vybíhá přímo dozadu
  • je pouze jeden, lze jej nahmatat na zádech pod kůží
  • zde se spojují vazy nebo svaly
 2. příčný výběžek – processus transversi - je párový
  • úpon svalů a šlach
  • v hrudní části páteře jsou úpony žeber
 3. kloubní výběžek – processus articulares je párový výběžek
  • za patkou je stopka obratle
  • obsahuje kloubní spojení obratlů a chrupavky

Obratle jsou vzájemně propojeny. Toto spojení je pevné, ale zároveň pohyblivé. Je tvořeno několika mechanismy.

V tabulce jsou uvedeny mechanismy spojování obratlů

Mechanismus spojení Popis
Ligamentum
 • ligamentum = vazivový aparát
 • zpevňuje páteř a podílí se na pohybu
 • známe páteřní vazy:
  • krátké, spojující sousední obratle
  • dlouhé pro celou páteř
Meziobratlové klouby
 • articulatio intervertebrales
 • zajišťují rozsah pohybu páteře
  • společně s meziobratlovými ploténkami
   a jejich schopnost stlačovat
   • se označuje jako funkční jednotka
Meziobratlové ploténky
 • absorbují nárazy při pohybu
 • napomáhají pohybu společně s klouby
 • udržují stabilitu
 • vyrovnává tlakové a tahové síly
Speciální spojení příkladem je synchondróza
 • spojení s chrupavkou
 • nepohyblivé spojení
  • křížové kosti a kostrče, které s věkem osifikují = kostní spojení
Svalový systém svaly páteře spolu se svaly břicha a svaly krku a pánve.
 • tvoří pohybovou a fixační složku páteře
 • umožňují pohyb a držení těla
  • společně s bránicí

Meziobratlové klouby

Meziobratlové klouby (articulatio intervertebrales) jsou malé klouby, které tvoří pohyblivé spojení mezi dvěma obratli. Jedná se o párové klouby meziobratlových výběžků (procesus articulares).

Kloubní plochy jednotlivých obratlů mají různý tvar, což ovlivňuje rozsah pohybu. Stejně tak kloubní pouzdra. Ta jsou volnější zejména u krční páteře, což jí dává větší rozsah pohybu.

Facetové (itervertebrální) klouby

Facetové klouby (articulationes zygapophysiales) jsou drobné kloubní plošky. Každý segment obsahuje dva facetové klouby. Tyto klouby jsou inervovány a při jejich narušení často vzniká bolest, tzv. facetový syndrom.

Facetové klouby jsou zodpovědné za pohyb, jeho rozsah a stabilitu páteře.

Kromě toho, že jej umožňují, jej také omezují. Toto omezení je také ochranné. Chrání tělo proti nadměrnému ohýbání nebo rotaci části těla.

V každém segmentu páteře jsou jiné.

Spondyloartróza je...

Jedná se o dlouhodobý degenerativní proces, který poškozuje meziobratlové klouby. K artrotickým změnám dochází na základě přetížení a dalších příčin.

Označuje se také jako intervertebrální spondylartróza.

V případě poškození kloubních ploch dochází také k tvorbě osteofytů. Osteofyty jsou kostní výběžky.

Spondyloartróza a spondylóza se často vyskytují společně (deformující spondylartróza a spondylóza). Také pro spondylózu je charakteristická tvorba osteofytů, která je překryta degenerativním poškozením celého segmentu obratle. Vznikají tak osteofyty – výrůstky na páteři.

Zajímavé informace:
Spondylóza
Osteochondróza

Spondylartróza se typicky projevuje bolestí nebo ztuhlostí v postižené části páteře.

Podle toho, která část páteře je postižena, se můžeme setkat s označením jako např.:
Lumbální spondylartróza, když je postižen bederní segment.
Cervikální spondylartróza, když je postižena krční páteř.

Toto onemocnění se vyznačuje chronickým průběhem a má progresivní charakter. Jedná se o dlouhodobé onemocnění, které postupuje v čase.

Osteoartróza postihuje povrchy meziobratlových kloubů, ztenčuje jejich chrupavku a ničí kloubní pouzdro. Tím jsou postiženy i okolní struktury, jako jsou vazy a svaly. Postupem času se vytvářejí výrůstky neboli osteofyty.

Co tento zdravotní problém způsobuje, často nelze zjistit. Svou roli hraje stárnutí, vadné držení těla, dlouhodobé sezení a sedavý způsob života, úraz nebo jiné onemocnění.

Možná jste již slyšeli o...

Unkovertbrální artróza je artróza malých kloubů krční páteře, které se nacházejí mezi obratli C3 až C7. Označují se také jako Luschkovy klouby. Nacházejí se v prostoru mezi obratli a slouží k pohybu a stabilizaci krku.

Často bývají postiženy degenerativními změnami, které mohou vést k bolestem krku, šíje a vyzařovat do horních končetin. To je způsobeno útlakem nervů, které vycházejí z této části míchy.

A co je to facetová artróza?

Jedná se rovněž o degenerativní proces, který postihuje drobné plochy kloubů, které se nacházejí mezi obratli.

Příčiny

Spondylartróza je multifaktoriální onemocnění.

Co to znamená?

Že se na jejím vzniku podílí několik faktorů. Přesná příčina však stále není zcela objasněna.

Primární forma = neznámá příčina.
Sekundární forma = známá příčina, například věk, úraz.

Stárnutí organismu se do značné míry připisuje podíl.

Dále negativně přispívá vadné držení těla, špatné pohybové návyky, sedavý způsob života a sedavé zaměstnání. Ale také další pracovní faktory, jako jsou vynucené polohy po dlouhou dobu nebo nadměrné namáhání páteře.

Zvedání břemen samozřejmě zatěžuje páteř. A nesprávný mechanismus zvedání je také rizikem pro vznik akutního problému. Jako je například hernie disku, tedy vyhřeznutí meziobratlové ploténky.

Kromě pracovního zařazení vzniká dlouhodobá zátěž také při některých sportech. K tomu přispívají především prudké pohyby, změny směru pohybu nebo rychlé a nekontrolované rotace a nadměrné ohýbání páteře.

Dalším faktorem při sportu i každodenních činnostech jsou úrazy.

Následně se na onemocnění mohou podílet následující faktory:

 • vrozené vady
 • anatomické anomálie – hypermobilita kloubů nebo rozdílná délka končetin
  a tím nerovnoměrné zatížení páteře
 • endokrinní a metabolická onemocnění (diabetes, DNA)
 • nadváha a obezita
 • ale také například kouření nebo nadměrná konzumace alkoholu

Mezi sekundární příčiny patří záněty.

Příkladem je i revmatoidní artritida. Jedná se o systémové zánětlivé revmatické onemocnění a má autoimunitní základ.

Pozor však, toto dlouhodobé onemocnění má i mimokloubní komplikace.

V tomto případě hrozí poškození dalších částí těla, jako např.:

 • ramenní, kyčelní nebo kolenní klouby
 • šlachové úpony, často Achillova šlacha
 • kůže – psoriatická artritida, při psoriáze, tedy lupénce
 • oči
 • střeva
 • sliznice

Příznaky

Příznakem v počátečním stadiu spondylartrózy je mírná bolest lokalizovaná do postiženého segmentu páteře. Bolest je vyvolána nebo zhoršena pohybem a fyzickou námahou. Naopak ke zmírnění obtíží dochází v klidu.

Typické je omezení pohyblivosti a rozsahu pohybu v dané části.

Progresi onemocnění charakterizuje tvorba osteofytů.

Kostní výrůstky neboli osteofyty mohou zasahovat do páteřního kanálu a průchodu míšních nervů. V takovém případě jsou příčinou útlaku míchy nebo nervových kořenů.

Útlak nervů = komprese = útlak.

Tento stav způsobuje radikulární syndrom. Jedná se o bolest zad doprovázenou vyzařováním do jiné části těla, například do horní nebo dolní končetiny.

V tomto případě jsou kromě bolesti přítomny i další neurologické poruchy, brnění, poruchy citlivosti nebo svalová slabost a oslabení reflexů.

Další informace naleznete v článku o radikulopatii.

U krční spondylartrózy bolesti krku, omezení pohyblivosti krku plus další neurologické potíže. Ty vyzařují do ramene, paže, horní končetiny nebo výše do hlavy.

Závažnou komplikací je stav, kdy kostní výrůstky utlačují cévy. K tomu dochází zejména v oblasti krční páteře. Jedná se o útlak obratlových cév, které zásobují mozek krví, kyslíkem a živinami.

V tomto případě může být bolest hlavy doprovázena závratěmi, vertigem, hučením v uších a dalšími neurologickými problémy spojenými s poruchou prokrvení mozku.

Výrazná porucha prokrvení mozku vyústí v mozkovou mrtvici, která může mít několik závažných příčin.

Bederní spondylartróza je charakterizována bolestí v dané oblasti páteře (bolest v dolní části zad a kříže), ztuhnutím svalů a vystřelováním do hýždí, stehna, a tedy do dolní končetiny.

Riziko vzniku synoviální cysty = cysta na úrovni povrchu kloubního pouzdra.
Cysta = patologický útvar, dutina ohraničená od okolí, vyplněná tekutinou nebo hustou hmotou.

A tak se u spondylartrózy může vyskytnout:

 • bolest v místě postižené páteře (často krk, méně často hrudník)
 • zhoršení bolesti při námaze, delší chůzi, dlouhodobé nečinnosti ve vynucené monotónní poloze
 • ranní ztuhlost páteře
 • ztuhnutí svalů v oblasti páteře
 • omezení pohybu, ohýbání nebo rotace
 • ztráta stability páteře
 • vadné držení těla
 • vystřelující bolest
 • brnění, záškuby nebo jiné parestezie
 • vyzařování neurologických příznaků do jiných částí těla, končetin nebo hlavy
 • svalová slabost
 • porucha citlivosti
 • porucha reflexů

Diagnostika

Diagnostika onemocnění se provádí na základě anamnézy, popisu klinických příznaků a fyzikálního vyšetření. Neurologické vyšetření zahrnuje vyšetření páteře, držení těla, pohybů nebo reflexů.

Při sběru anamnézy lékař klade otázky jako např.:

 • jak dlouho potíže trvají
 • kdy se objevily
 • zda a jak často se opakují
 • závislost na pohybu a poloze
 • vliv na spánek
 • zda nepohodlí omezuje běžné denní činnosti
 • denní režim, zvedání břemen, práce, pracovní poloha
 • zranění

Následně jsou důležité zobrazovací metody:

 • RTG
 • CT
 • magnetická rezonance MRI
 • EMG

V diferenciální diagnostice je důležité odlišit jinou příčinu bolesti zad. Proto může být doplněn odběr krve, likvoru nebo jiné vyšetřovací metody.

Přichází v úvahu zánětlivá příčina, jako je revmatismus, lupénka, morbus Bechtěrev a samozřejmě i další zdravotní problémy. Na diagnostice spolupracuje neurolog, ortoped, fyzioterapeut, radiolog nebo praktický lékař.

Průběh

Onemocnění probíhá dlouhou dobu.
V počátečním stadiu se vyznačuje asymptomatickým průběhem = skryté příznaky = bezpříznakové.

První změny se objevují na metabolické úrovni, to ovlivňuje stav kloubní chrupavky. Chrupavka je postižena trhlinami, snižuje se její tloušťka a dříve rovné kloubní plochy jsou nerovné.

Postupem času dochází k poškození i části kosti pod chrupavkou. Na kost, kloub a kloubní štěrbinu se navrstvují anatomické změny a deformace.

Tento vývoj se dělí do 4 stadií:

 1. stadium – metabolické změny, ztenčení chrupavky, snížení množství tekutiny
  • progrese je z velké části asymptomatická
 2. stadium – nerovný kloubní povrch, počáteční eroze kosti zpod chrupavky
 3. stadium – reakce kosti na poškození, tvorba kostních výrůstků (osteofytů), ale také rozvoj osteosklerózy nebo osteoporózy (změny hustoty kostní tkáně)
 4. stadium – zánik kloubní štěrbiny, deformity a patologie kloubů
  • úplné omezení pohyblivosti v dané části

Počínající spondylartróza = termín označující počáteční nebo incipientní formu onemocnění.

V této době můžeme pozorovat mírnou bolest, která je přítomna zejména po fyzické námaze. Ty následně ustupují v klidu.

Bolesti se zesilují během dne v důsledku zvýšené zátěže páteře při fyzické námaze a jsou intenzivnější večer.

To je doprovázeno ztuhnutím svalů a omezením pohyblivosti v oblasti páteře.

Opačným případem je...

Těžká spondylartróza, která se vyznačuje bolestí v postižené části páteře, neurologické příznaky však vyzařují do jiných částí těla.

V tomto případě je bolest intenzivní, narušuje spánek a obtěžuje i při drobných pohybech.

Přítomnost osteofytů je také zodpovědná za snížený rozsah pohybu. Znehybnění sousedních obratlů může být způsobeno přemostěním meziobratlové ploténky kostními výběžky.

Důležité je také myslet na...

Spondylartróza často probíhá společně se spondylózou. Spondylóza je rovněž degenerativní onemocnění. Postihuje celý segment, a tedy i obratel, ploténku a klouby a další okolní struktury.

Navíc...

Postižen může být pouze jeden segment, v horších případech však několik segmentů nebo celá páteř.

Prevence a změna životního stylu jsou důležité

Jak vždy uvádíme, prevence je na prvním místě.

Problémům s páteří je třeba předcházet již od útlého věku, v období dospívání a mladé dospělosti. Případně je nutné co nejdříve změnit životní styl.

Mezi preventivní opatření patří např.:

 • dostatek pohybu
 • vhodné cvičení a zlepšení pohyblivosti páteře a jádra těla (břišní svaly, bránice, pánev, pánevní dno a páteř, hluboký stabilizační systém)
 • to má rovněž vliv na stabilizaci páteře
 • správné držení těla a pohybové návyky
 • nečinnost a sedavý způsob života je třeba omezit
 • vhodná poloha v posteli – matrace, polštář
 • ergonomie práce – sezení, stání a pracovní poloha, častější změny poloh
 • vhodné zvedání a přenášení břemen
 • pravidelná chůze
 • regulace hmotnosti a snižování nadváhy a obezity
 • vyvážená strava, dostatek vitamínů a minerálů

Přečtěte si také články:
Základní živiny
Středomořský typ stravy
Hubnutí a dieta

V souvislosti se zdravou páteří se zmiňuje škola zad a některé nejvhodnější pohybové aktivity. A to tanec, plavání, jízda na kole, běh na lyžích, bruslení, běh, nordic walking, jízda na koni, ale i obyčejná chůze.

Jak se léčí: Spondylartróza

Léčba spondylartrózy: Léky a rehabilitace

Zobrazit více
fsdílet na Facebooku

Zajímavé zdroje informací