Může ztuhlost svalů signalizovat závažné onemocnění?

Může ztuhlost svalů signalizovat závažné onemocnění?
Zdroj fotografie: Getty images

U tohoto příznaku si představíme hlavně onemocnění, která se týkají nervového systému – poškození mozku následkem cévní mozkové příhody nebo úrazu. Příčina může být i v infekčním onemocnění. A ztuhnutí svalstva nastává i při dlouhodobém stresu.

Ztuhlost svalů může být zapříčiněna řadou faktorů. Může jít o onemocnění nervového typu, případně o problém vyvolaný nějakou infekcí.

V dnešní době se stále více setkáváme se ztuhnutím svalstva pro přetrvávající stres.

Velmi často dochází ke ztuhlosti a nemožnosti pohybu svalstva při poraněních mozku, krvácení do mozku nebo nádoru. Někdy může být ztuhlost pouze lokálního charakteru. Příčinou může být lokální zánět nervu, který daný sval inervuje.

Nejčastější příčiny ztuhnutí svalstva

Ztuhlost svalů může být důsledkem obrny. To je neurologické onemocnění nebo příznak jiného onemocnění, kdy dochází k omezení hybnosti a motoriky člověka. Obrna může být neúplná (částečná). Tehdy se nazývá paréza.

Při úplné obrně (při ochrnutí) dochází k totální ztrátě hybnosti a nazývá se plegie. Při paréze dochází ke snížení svalové síly, kdežto při plegii k její úplné ztrátě.

Obrna může být vyvolána například virovou infekcí, která likviduje motoneurony a omezuje tak jejich funkci. Ztuhlost nebo obrnu svalů může způsobit také bakteriální postižení, zejména chronická infekce.

Jinou příčinou může být poškození mozku při cévní mozkové příhodě.

Cévní mozková příhoda

Je označována také jako náhlá cévní mozková příhoda, a to z důvodu rychle se rozvíjejícího postižení mozku. Její příčinou je nedokrvení části mozku pro uzávěr cévy, například trombózou či embolií. Označují se jako ischemické cévní mozkové příhody.

Trombóza vzniká v důsledku aterosklerózy mozkové cévy. Embolizace vzniká po uvolnění krevní sraženiny a ucpání mozkové cévy. Nejčastěji pocházejí tyto sraženiny ze srdce, přesněji z levé strany. Důvody jsou různé, například i poruchy srdečního rytmu.

Tip: Více informací o poruše srdečního rytmu uvádíme v článcích ArytmieZrychlený tep.

Příčina nemusí být pouze v nedokrvení a neokysličení mozku. Může jít také o důsledek krvácení. Tyto krvácivé příhody jsou označovány také jako hemoragické. Způsobuje je prasknutí mozkové cévy. Toto prasknutí vzniká při vysokém krevním tlaku nebo cévní výduti, tedy aneurysmatu.

Tip: Víte, jaké hodnoty má krevní tlak? A jaké příznaky značí vysoký krevní tlak?

Starší muž má parézu nervu facialis, tedy obličejového nervu, při periferní příčině i při cévní mozkové příhodě
Paréza obličejového nervu a pokles ústního koutku, například i při cévní mozkové příhodě. Foto: Thinkstock photos

Úraz hlavy a poškození mozku

Poškození může mozku zapříčinit i úraz hlavy. Jako jsou například různé zlomeniny lebečních kostí, pohmoždění mozku, difúzní axonální poškození. Úraz hlavy může zapříčinit i krvácení do nitrolební dutiny.

Starý muž spadl ze schodů, má úraz hlavy
Úraz hlavy po pádu jako příčina krvácení. Foto: Thinkstock photos

Známe několik typů krvácení, například:

 • epidurální je krvácení mezi lebkou a tvrdým obalem mozku (dura mater)
 • subdurální je krvácení mezi tvrdou plenou a pavučnicí. Pavučnice (arachnoidea) je obal mozku 
 • subarachnoidální je krvácení mezi arachnoideu a pia mater (měkká blána pokrývající mozek)
 • intracerebrální je krvácení do mozkové tkáně

Vigilní kóma

Po těžkých úrazech, ale i po poškozeních mozku infekcí, cévní příhodou, nádorem či po přechodném nedokrvení mozku může nastat stav známý jako vigilní kóma.

Jiné názvy jsou coma vigile, syndrom areaktivní bdělosti, apalický syndrom či vegetativní stav. Toto těžké postižení mozku je většinou nevratné. Člověk má otevřené oči, přítomny mohou být i mimovolní pohyby končetin a ztuhlost svalů.

Chybí reakce na vnější podněty. Dotyčný nekomunikuje, občas může vydávat zvuky. Zachované jsou pouze primitivní reflexy, jako je například žvýkání, zívání, snaha o úchop. Vytratí se jakékoliv poznávací funkce.

Dětská mozková obrna

Problémem, při kterém se typicky projevuje ztuhlost svalů, je i dětská mozková obrna. Dochází při ní k poruchám centrální kontroly hybnosti a chůze. Toto onemocnění je také neurologického charakteru.

Poškozuje jen mozek a začne se projevovat již v raném dětském věku. Typickými příznaky onemocnění jsou i špatná koordinace pohybů a poruchy řeči. Nejčastější formou je spastická forma, která se projevuje tuhými staženými svaly.

Roztroušená skleróza

Centrální nervový systém napadá i roztroušená skleróza (odborně zvaná sklerosis multiplex). Při tomto onemocnění dochází k rozpadu myelinových obalů v bílé mozkové hmotě. Myelin jako takový pomáhá přenášet nervové impulsy a vzruchy.

Z tohoto důvodu dochází k nenávratnému poškození nervů a vedení vzruchu, tedy elektrického impulsu. Do dnešního dne je choroba neléčitelná. Průběh onemocnění je různý a individuální. Typické jsou také závratě, únava, problémy s viděním a celkově potíže s pohybem.

Parkinsonova choroba

Problémy se ztuhlostí svalů se objevují také během Parkinsonovy nemoci. Parkinson je nervové onemocnění. Je typické ztrátou schopnosti ovládat a koordinovat své pohyby. Přítomno je také svalové napětí, zpomalení chůze a člověk může mít i problémy psychického charakteru.

Při nemoci dochází k úbytku nervových buněk ve střední části mozku a jde o degenerativní onemocnění nervové soustavy. Zdravotní stav se neustále zhoršuje. Nejvíce postihuje lidi ve věku nad 60 let.

Infekční onemocnění, která způsobují zatuhnutí svalů

Některá infekční onemocnění mohou přinést problémy se svaly, například tetanus. Pro tuto infekci je typická ztuhlost svalstva a generalizované křeče. Původcem onemocnění je bakterie Clostridium tetani.

Tato bakterie produkuje toxin postihující nervový systém. Z toho důvodu dochází k blokaci nervových vzruchů a člověk není schopen ovládat své tělo. Dnes je naštěstí již toto onemocnění poměrně málo rozšířené, a to z důvodu širokého očkování v dětském věku a přeočkování během života.

Ztuhlé svaly mají i lidé se zánětem mozkových blan. První příznaky se projevují ztuhnutím svalstva na krku, tedy šíji. Člověk tehdy nemůže předklonit hlavu a přiblížit bradu k hrudní kosti.

Onemocnění se nazývá meningitida a má několik forem. Původcem nemoci jsou viry nebo bakterie. Jde o vážné infekční onemocnění, které v případě neléčení může mít vážný dopad na zdraví. Například může dojít k hluchotě, slepotě nebo epilepsii či smrti.

Žena má bolest hlavy, drží si rukou hlavu
Bolest hlavy jako přidružený příznak, bolest velké intenzity. Foto: Thinkstock photos

Mezi příznaky meningitidy patří:

 • bolest hlavy
 • ztuhlost svalstva šíje
 • citlivost na světlo (fotofobie) a zvuky (fonofobie)
 • zvracení
 • horečka
 • zmatenost
 • poruchy vědomí
 • zvýšená spavost
 • podrážděnost
 • kožní projev, petechie, modřiny, a to při meningitidě způsobené bakterií Neisseria meningitidis

Nerozpoznaná nebo neléčená borelióza může být další příčinou svalové ztuhlosti, bolesti kloubů a zhoršené pohyblivosti.

Jiné příčiny ztuhnutí

Problémy se ztuhlými svaly mohou způsobit někdy i metabolická onemocnění. Ale i jiné nemoci, které mají vliv na svalovou tkáň nebo na nervy, které tuto svalovou tkáň inervují.

Například při fenylketonurii dochází ke zvýšení svalového napětí a ztuhlosti vlivem hromadění fenylalaninu v tělesných tekutinách. V důsledku metabolické poruchy není tato látka přeměňována na tyrosin. Léčba je formou diety, a to celoživotní.

Svalovou rigiditu mohou způsobit i léky. Vyvolává ji skupina léků, a to opioidy. Opioidy jsou léky, které se používají k léčbě intenzivních bolestí. Využívají se i v anesteziologii. Nejčastěji postihují ztuhlostí svaly hrudníku, břicha a hrtanu.

Máte ztuhlé svalstvo? Krční páteř? Může za to i stres

Žena má ztuhlé svaly krční páteře, šíje, pro dlouhodobé sezení, sedavá práce a pro pracovní stres
Pracovní stres a sedavá práce jako příčina. Foto: Thinkstock photos

Dnešní doba je specifická sedavým způsobem života, sníženou pohybovou aktivitou a zvýšenou mírou stresu. Dlouhodobý stres přítomný v práci či v rodinném kruhu s kombinací nekonečného sezení jsou častou příčinou obtíží s páteří.

Jako důsledek vzniká zatuhnutí svalstva, a to hlavně v oblasti krční páteře, šíje, ale i ve zbytku páteře mezi lopatkami a níže. Příčina je samozřejmě v nesprávném držení těla a nedostatku pohybu.

Tip: Informace o potížích v oblasti páteře bolest mezi lopatkami, bolest krční páteře a točení hlavy a krční páteř

A co pomůže na ztuhlé svaly?

Pro odstranění nepříjemných potíží s páteří, jako je ztuhlost a bolest, je třeba eliminování stresu, správné držení těla a také pravidelná pohybová aktivita. Pohyb se postará o zpevnění svalů, které mají být oporou pro kostru.

Lidé cvičí, strečink krčních svalů, sedí na fit-míčích, pravidelné cvičení jako prevence obtíží se svalstvem a páteří
Pravidelné cvičení jako prevence obtíží. Foto: Thinkstock photos

Existují různé léky a jiné přípravky na bolest. A to ve formě tablet nebo pro lokální aplikaci. NNejúčinnější je ovšem věnovat tělu pohybovou aktivitu alespoň 3krát za týden. Vhodná je i aplikace suchého tepla, infralampa, biolampa, sauna, masáž, wellness, relax.

fsdílet na Facebooku
Cílem portálu a obsahu není nahradit odborné vyšetření. Obsah má pouze informativní a nezávazný charakter, nikoli poradní. V případě zdravotních potíží doporučujeme vyhledat odbornou pomoc, navštívit nebo kontaktovat lékaře, lékárníka.