Přehledná tabulka: jaké hodnoty má nízký, normální a vysoký krevní tlak?

Přehledná tabulka: jaké hodnoty má nízký, normální a vysoký krevní tlak?
Zdroj fotografie: Getty images

Jaký je normální, nízký či vysoký krevní tlak? Naměřené hodnoty si můžete porovnat v přehledné tabulce.

Hodnoty krevního tlaku – kdy je nízký, normální či vysoký?

Hodnoty krevního tlaku nám odhalují stav organismu. Především činnost srdce a cévního systému.

Na krevní tlak má vliv vnější prostředí, fyzická či psychická aktivita a samozřejmě i zdravotní stav. Stejně tak duševní stránka a kondice těla i jednotlivých orgánových systémů.

Hodnoty krevního tlaku mohou být:

 • normální krevní tlak
 • nízký krevní tlak
 • vysoký krevní tlak

TIP: máte u nás k dispozici článek vysoký krevní tlak, kde najdete všechny užitečné informace o této nemoci. Také vám je k dispozici téma v chorobách o nízkém krevním tlaku.

Hodnoty krevního tlaku

Následující tabulka vám ukáže, jaké hodnoty tlaku krve známe. A to v rozmezí nízkého, normálního a vysokého krevního tlaku.

Navíc znázorňuje také to, jak se tlak mění vzhledem k věku člověka.

systola diastola
nízký tlak krve
extrémně nízký do 50 do 35
velmi nízký 50–70 35–40
nízký 70–90 40–60
normální tlak krve
nižší normální 90–110 60–75
normální  120 75
hraniční 130–140 80–90
vysoký tlak krve
hypertenze 1. stupně 150–160 90–100
hypertenze 2. stipně 160–180 100–110
hypertenze 3. stupně 180–210 110–120
hypertenze 4. stupně 210 a víc 120 a víc

Tabulka s hodnotami krevního tlaku

Jaký máte krevní tlak? Nízký, normální či vysoký?

Pro rychlé určení vašeho krevního tlaku použijte naši kalkulačku.

Hodnoty krevního tlaku u dospělých v tabulce

Systolický tlak Hodnoty od - do v mmHg Diastolický tlak Hodnoty od - do v mmHg
Extrémně nízký do 50 do 35
Velmi nízký 50–70 35–40
Nízký 70–90 40–60
Nižší NORMÁLNÍ 90-110 60–75
NORMÁLNÍ 120 75–80
Hraniční 130–139 80–90
Hypertenze I. stupně 140–160 90–100
Hypertenze II. stupně 160–180 100–110
Hypertenze III. stupně 180–210 110–120
Hypertenze IV. stupně 210 a více 120 a více
Například
Nízký tlak krve = 80/50 Normální tlak krve = 120/80 Vysoký krevní tlak = 150/90

U dospělých je horní krevní tlak od 100 až 139 a spodní krevní tlak 60 až 89 mmHg v normě. Ale pozor, čím více se přibližujete a dlouhodobě měříte tlak krve v okolí horní hranice 139 mmHg.

V dětském věku je to jinak...

Běžné hodnoty krevního tlaku podle věku:

 • novorozenec 70–90 systola/45–55 diastola,
 • kojenec 70–90 systola/50–60 diastola,
 • 5leté dítě 80–110 systola/55–65 diastola,
 • nad 16. rok života 100–120 systola/65–75 diastola.
do 1 roku 90/60
1-5 let 95/65
6-13 let 105/70
14-19 let 117/77
20-24 let 120/79
25-29 let 121/80
30-34 let 122/81
35-39 let 123/82
40-45 let 125/83
45-49 let 127/84
50-54 let 129/85
55-59 let 131/86
60-64 let 134/87

Co je to krevní tlak (systola a diastola), jak vzniká?

Krevní tlak je hydrostatický tlak, který vyvíjí krev na stěny cév.

Krev je vymršťována ze srdce do cév těla během stahu levé srdeční komory. Tento stah se jmenuje systola.

Naopak, srdce se plní během diastoly. Je to stav, kdy je srdeční sval ochablý.

Krevní tlak se mění v závislosti na velikosti cév. Nejvyšší je ve velkých cévách, jako je například aorta, a arteriích. Směrem dolů klesá i jeho hodnota a nejnižší hodnota krevního tlaku je v žilách.

Krevní tlak vyjadřuje jeho hodnotu v arteriích, tedy tepnách, a cévách, jež vedou krev od srdce směrem do těla.

Systolický tlak se vytvoří při stahu srdce, kdy je nejvyšší, a odpovídá tlaku v tepnách.

Diastolický tlak, naopak při plnění srdce krví, když je krevní tlak nejnižší.

Tvoří ho dvě hodnoty, a to právě nejvyšší hodnota, tedy systolický tlak. Označuje se také jako sTK (systolický krevní tlak).

A nejnižší hodnota je diastola. Označuje se jako dTK (diastolický krevní tlak).

U nás se tato hodnota vyjadřuje v milimetrech rtuťového sloupce, a to mmHg. Kdy nejvyšší tlak, tedy systolický je před lomítkem (/) a nižší hodnota diastolického tlaku za ní.

Měření krevního tlaku v domácích podmínkách probíhá nejčastěji pomocí digitálního tlakoměru. A tady nám displej ukáže právě tyto dvě hodnoty. Kromě nich zobrazuje i pulsní frekvenci a někdy i pravidelnost srdeční činnosti.

Tlakoměr pro měření krevního tlaku, znázorňuje nízký, normální a vysoký krevní tlak
Tlakoměr nám zobrazí hodnoty tlaku a pulsu. Zdroj foto: Getty images

Souhrn nejdůležitějších informací

Důležité informace ve zkratce:

 • krevní tlak se během dne mění, a to vlivem více faktorů
 • tvoří ho cévy a srdeční činnost
 • vysoký krevní tlak má u každého člověka jiné příznaky = individuální potíže
  • arteriální hypertenze – vysoký krevní tlak nemusí mít žádné příznaky
  • prvním příznakem může být srdeční či mozková příhoda
  • proto je pro člověka významným zdravotním rizikem
 • pamatujte si: je-li váš krevní tlak opakovaně nebo dlouhodobě nad hodnotami 130/80, něco není v pořádku a je nutné odborné vyšetření, jinak stoupá riziko kardiovaskulárních komplikací
 • vysoký krevní tlak lze léčit
  • pokud se hypertenze neléčí – ohrožuje zdraví a život
  • předcházení komplikací pomáhá zodpovědný přístup k léčbě onemocnění
 • léčí ho praktický lékař v součinnosti s internistou či kardiologem
 • pro diagnostiku příčiny je často zapotřebí laboratorní a jiná vyšetření
 • příčina může být neznámá, kdy se hypertenze označuje jako esenciální
 • rodinná anamnéza zvyšuje riziko jeho výskytu
 • životní styl/životospráva je jedním z činitelů, kterým můžeme pozitivně a negativně ovlivnit hodnotu našeho krevního tlaku

Správnou a zodpovědnou léčbou arteriální hypertenze kontrolujeme hodnoty krevního tlaku. Předcházíme komplikacím, což pomáhá žít delší a zdravější život.

Co všechno ovlivňuje vysoký krevní tlak a jaké jsou zásady prevence a léčby?

Krevní tlak ovlivňuje:

 • mysl
 • mozek
 • bolest
 • zrak
 • srdeční sval
 • cévy
 • embolizace
 • sexuální funkce
 • ledviny
 • dolní končetiny
 • ICHS

Uvádí se, že:

 • 27 % neví o hypertenzi. 
 • 18 % je neléčených, a přitom vědí o svém vysokém krevním tlaku.
 • 26 % je nedostatečně léčeno. 
 • 29 % je dobře léčeno. 

Prevence:

Prevence a léčba vyžadují změnu životního stylu a jistá režimová opatření. Ta člověk nesmí ignorovat, pokud chce získat kontrolu nad krevním tlakem a regulovat ho. Důležité je uvědomit si, které faktory ovlivňují tlak.

Příkladem je:

 • redukce váhy při nadváze a obezitě, BMI od 18,5 do 24,9
 • snížení příjmu soli, sodíku v potravě – pod 6 g na den
 • snížení příjmu tuků, přijímat zdravé tuky – nenasycené mastné kyseliny
 • omezení alkoholu
 • nekouřit
 • dostatečně se pohybovat, alespoň 30 minut denně nebo vyšší intenzita cvičení 3–4krát týdně
 • jíst dostatek vlákniny, zeleniny a ovoce
 • úprava stravy vařením či na páře
 • omezení sladkostí, slaných pochutin a uzeného
 • vhodný je zelený čaj, přiměřené pití kávy
 • omezení stresu
 • dostatečný pitný režim

Přečtěte si také články:

Kvíz o hodnotách krevního tlaku

Rychlé opakování z problematiky poskytnou kvízové otázky.

Zdroje

Video o krevním tlaku

fsdílet na Facebooku
Cílem portálu a obsahu není nahradit odborné vyšetření. Obsah má pouze informativní a nezávazný charakter, nikoli poradní. V případě zdravotních potíží doporučujeme vyhledat odbornou pomoc, navštívit nebo kontaktovat lékaře, lékárníka.