Prehledná tabulka: jaké hodnoty má nízký, normální a vysoký krevní tlak?

Prehledná tabulka: jaké hodnoty má nízký, normální a vysoký krevní tlak?
Zdroj fotografie: Getty images

Jaký je normální, nízký ci vysoký krevní tlak? Namerené hodnoty si mužete porovnat v prehledné tabulce.

Hodnoty krevního tlaku – kdy je nízký, normální ci vysoký?

Hodnoty krevního tlaku nám odhalují stav organismu. Predevším cinnost srdce a cévního systému.

Na krevní tlak má vliv vnejší prostredí, fyzická ci psychická aktivita a samozrejme i zdravotní stav. Stejne tak duševní stránka a kondice tela i jednotlivých orgánových systému.

Hodnoty krevního tlaku mohou být:

 • normální krevní tlak
 • nízký krevní tlak
 • vysoký krevní tlak

TIP: máte u nás k dispozici clánek vysoký krevní tlak, kde najdete všechny užitecné informace o této nemoci. Také vám je k dispozici téma v chorobách o nízkém krevním tlaku.

Hodnoty krevního tlaku

Následující tabulka vám ukáže, jaké hodnoty tlaku krve známe. A to v rozmezí nízkého, normálního a vysokého krevního tlaku.

Navíc znázornuje také to, jak se tlak mení vzhledem k veku cloveka.

systola diastola
nízký tlak krve
extrémne nízký do 50 do 35
velmi nízký 50–70 35–40
nízký 70–90 40–60
normální tlak krve
nižší normální 90–110 60–75
normální  120 75
hranicní 130–140 80–90
vysoký tlak krve
hypertenze 1. stupne 150–160 90–100
hypertenze 2. stipne 160–180 100–110
hypertenze 3. stupne 180–210 110–120
hypertenze 4. stupne 210 a víc 120 a víc

Tabulka s hodnotami krevního tlaku

Jaký máte krevní tlak? Nízký, normální ci vysoký?

Pro rychlé urcení vašeho krevního tlaku použijte naši kalkulacku.

Hodnoty krevního tlaku u dospelých v tabulce

Systolický tlak Hodnoty od - do v mmHg Diastolický tlak Hodnoty od - do v mmHg
Extrémne nízký do 50 do 35
Velmi nízký 50–70 35–40
Nízký 70–90 40–60
Nižší NORMÁLNÍ 90-110 60–75
NORMÁLNÍ 120 75–80
Hranicní 130–139 80–90
Hypertenze I. stupne 140–160 90–100
Hypertenze II. stupne 160–180 100–110
Hypertenze III. stupne 180–210 110–120
Hypertenze IV. stupne 210 a více 120 a více
Napríklad
Nízký tlak krve = 80/50 Normální tlak krve = 120/80 Vysoký krevní tlak = 150/90

U dospelých je horní krevní tlak od 100 až 139 a spodní krevní tlak 60 až 89 mmHg v norme. Ale pozor, cím více se približujete a dlouhodobe meríte tlak krve v okolí horní hranice 139 mmHg.

V detském veku je to jinak...

Bežné hodnoty krevního tlaku podle veku:

 • novorozenec 70–90 systola/45–55 diastola,
 • kojenec 70–90 systola/50–60 diastola,
 • 5leté díte 80–110 systola/55–65 diastola,
 • nad 16. rok života 100–120 systola/65–75 diastola.
do 1 roku 90/60
1-5 let 95/65
6-13 let 105/70
14-19 let 117/77
20-24 let 120/79
25-29 let 121/80
30-34 let 122/81
35-39 let 123/82
40-45 let 125/83
45-49 let 127/84
50-54 let 129/85
55-59 let 131/86
60-64 let 134/87

Co je to krevní tlak (systola a diastola), jak vzniká?

Krevní tlak je hydrostatický tlak, který vyvíjí krev na steny cév.

Krev je vymrštována ze srdce do cév tela behem stahu levé srdecní komory. Tento stah se jmenuje systola.

Naopak, srdce se plní behem diastoly. Je to stav, kdy je srdecní sval ochablý.

Krevní tlak se mení v závislosti na velikosti cév. Nejvyšší je ve velkých cévách, jako je napríklad aorta, a arteriích. Smerem dolu klesá i jeho hodnota a nejnižší hodnota krevního tlaku je v žilách.

Krevní tlak vyjadruje jeho hodnotu v arteriích, tedy tepnách, a cévách, jež vedou krev od srdce smerem do tela.

Systolický tlak se vytvorí pri stahu srdce, kdy je nejvyšší, a odpovídá tlaku v tepnách.

Diastolický tlak, naopak pri plnení srdce krví, když je krevní tlak nejnižší.

Tvorí ho dve hodnoty, a to práve nejvyšší hodnota, tedy systolický tlak. Oznacuje se také jako sTK (systolický krevní tlak).

A nejnižší hodnota je diastola. Oznacuje se jako dTK (diastolický krevní tlak).

U nás se tato hodnota vyjadruje v milimetrech rtutového sloupce, a to mmHg. Kdy nejvyšší tlak, tedy systolický je pred lomítkem (/) a nižší hodnota diastolického tlaku za ní.

Merení krevního tlaku v domácích podmínkách probíhá nejcasteji pomocí digitálního tlakomeru. A tady nám displej ukáže práve tyto dve hodnoty. Krome nich zobrazuje i pulsní frekvenci a nekdy i pravidelnost srdecní cinnosti.

Tlakomer pro merení krevního tlaku, znázornuje nízký, normální a vysoký krevní tlak
Tlakomer nám zobrazí hodnoty tlaku a pulsu. Zdroj foto: Getty images

Souhrn nejduležitejších informací

Duležité informace ve zkratce:

 • krevní tlak se behem dne mení, a to vlivem více faktoru
 • tvorí ho cévy a srdecní cinnost
 • vysoký krevní tlak má u každého cloveka jiné príznaky = individuální potíže
  • arteriální hypertenze – vysoký krevní tlak nemusí mít žádné príznaky
  • prvním príznakem muže být srdecní ci mozková príhoda
  • proto je pro cloveka významným zdravotním rizikem
 • pamatujte si: je-li váš krevní tlak opakovane nebo dlouhodobe nad hodnotami 130/80, neco není v porádku a je nutné odborné vyšetrení, jinak stoupá riziko kardiovaskulárních komplikací
 • vysoký krevní tlak lze lécit
  • pokud se hypertenze nelécí – ohrožuje zdraví a život
  • predcházení komplikací pomáhá zodpovedný prístup k lécbe onemocnení
 • lécí ho praktický lékar v soucinnosti s internistou ci kardiologem
 • pro diagnostiku príciny je casto zapotrebí laboratorní a jiná vyšetrení
 • prícina muže být neznámá, kdy se hypertenze oznacuje jako esenciální
 • rodinná anamnéza zvyšuje riziko jeho výskytu
 • životní styl/životospráva je jedním z cinitelu, kterým mužeme pozitivne a negativne ovlivnit hodnotu našeho krevního tlaku

Správnou a zodpovednou lécbou arteriální hypertenze kontrolujeme hodnoty krevního tlaku. Predcházíme komplikacím, což pomáhá žít delší a zdravejší život.

Co všechno ovlivnuje vysoký krevní tlak a jaké jsou zásady prevence a lécby?

Krevní tlak ovlivnuje:

 • mysl
 • mozek
 • bolest
 • zrak
 • srdecní sval
 • cévy
 • embolizace
 • sexuální funkce
 • ledviny
 • dolní koncetiny
 • ICHS

Uvádí se, že:

 • 27 % neví o hypertenzi. 
 • 18 % je nelécených, a pritom vedí o svém vysokém krevním tlaku.
 • 26 % je nedostatecne léceno. 
 • 29 % je dobre léceno. 

Prevence:

Prevence a lécba vyžadují zmenu životního stylu a jistá režimová opatrení. Ta clovek nesmí ignorovat, pokud chce získat kontrolu nad krevním tlakem a regulovat ho. Duležité je uvedomit si, které faktory ovlivnují tlak.

Príkladem je:

 • redukce váhy pri nadváze a obezite, BMI od 18,5 do 24,9
 • snížení príjmu soli, sodíku v potrave – pod 6 g na den
 • snížení príjmu tuku, prijímat zdravé tuky – nenasycené mastné kyseliny
 • omezení alkoholu
 • nekourit
 • dostatecne se pohybovat, alespon 30 minut denne nebo vyšší intenzita cvicení 3–4krát týdne
 • jíst dostatek vlákniny, zeleniny a ovoce
 • úprava stravy varením ci na páre
 • omezení sladkostí, slaných pochutin a uzeného
 • vhodný je zelený caj, primerené pití kávy
 • omezení stresu
 • dostatecný pitný režim

Prectete si také clánky:

Kvíz o hodnotách krevního tlaku

Rychlé opakování z problematiky poskytnou kvízové otázky.

Zdroje

Video o krevním tlaku

fsdílet na Facebooku
Cílem portálu a obsahu není nahradit odborné vyšetření. Obsah má pouze informativní a nezávazný charakter, nikoli poradní. V případě zdravotních potíží doporučujeme vyhledat odbornou pomoc, navštívit nebo kontaktovat lékaře, lékárníka.