BMI: Jak vypočítat index tělesné hmotnosti? Kalkulačka + vzorec

BMI: Jak vypočítat index tělesné hmotnosti? Kalkulačka + vzorec
Zdroj fotografie: Getty images

Obezita nebo nadváha trápí mnohé. Téměř každý by chtěl vědět, jak na tom se svojí váhou je. Tady pomůže index tělesné hmotnosti. Jeho výpočet není vůbec složitý. Ať už jej potřebujete vědět z důvodů zdravotních, nebo čistě ze zvědavosti, nabízíme vám způsob, jak na to.

Výpočet BMI (zkratka pro Body Mass Index) pomáhá například lékařům zjistit stav výživy daného jedince. Je to pouze orientační faktor, za to však v mnohém nápomocný.

Co je BMI?

Volně přeloženo znamená BMI index tělesné hmotnosti. Je to jedna z nejpoužívanějších metod měření obezity. V podstatě není zcela přesným indikátorem, jeho výhodou je ovšem rychlost výpočtu.

Historie

Z hlediska historie nebyl jeho význam až tak velký jako v posledních letech.

Začalo to v roce 1836, kdy si jedna belgická pojišťovací společnost chtěla ověřovat zdravotní stav svých klientů. Požádala tak belgického astronoma, statistu, matematika a sociologa Adolphe Queteleta, aby navrhl systém, který by to dokázal. Proto se tomuto indexu někdy říká Queteletův index.

Doktor Quetelet posuzoval mužské obyvatelstvo Belgie. Na základě měření a výsledků určil index tělesné hmotnosti BMI.

Ten se však neujal a zapadl téměř v zapomnění. Teprve na začátku 70. let se začal znovu vynořovat jako nejlepší a nejrychlejší způsob měření míry obezity.

Stal se populárním i přesto, že se vědělo, že není až tak přesný.

Použití

BMI by nemělo být jedinou metodou pro stanovení diagnózy obezity. Je na místě použít jej pouze jako kontrolní nebo srovnávací údaj.

Jeho výhoda vyplývá z jednoduchosti jeho výpočtu, měření bez pomůcek nebo bez lékařského dohledu. Stačí vědět jen výšku a váhu měřeného člověka. Tady však začíná i jeho nevýhoda. Nezohledňuje žádné jiné faktory, které jsou při určování nadváhy či obezity důležité. Označuje se proto jako méně přesný.

BMI je použitelné většinou pro statistické průzkumy. Jeho výpočet by proto neměl být brán jako absolutní ukazatel. Spíše je třeba jej vnímat jako přibližné vodítko, které by mělo být použito jako jeden z mnoha prostředků.

Jak vypočítat BMI?

Vypočítá se vydělením hmotnosti daného člověka druhou mocninou jeho výšky.

BMI = m/h²

  • m = tělesná hmotnost v kilogramech
  • h = tělesná výška v metrech

Při výpočtu vám pomůže: Kalkulačka BMI (indexu tělesné hmotnosti)

V tabulce jsou uvedeny hodnoty měření i s výsledky BMI

Klasifikace Hodnoty
Podvýživa  < 18,5
těžká podvýživa  < 16
střední podvýživa  16–16,99
mírná podvýživa  17–18,49
Normální hmotnost  18,5–24,99
Nadváha  ≥ 25
mírná nadváha  25–29,99
Obezita  ≥ 30
obezita 1. stupně  30–34,99
obezita 2. stupně  35–39,99
obezita 3. stupně  ≥40

Údaje v tabulce jsou na základě Světové zdravotnické organizace WHO z roku 2007. Platí pro evropskou populaci.

Zmínili jsme, že BMI je pouze statistickým indikátorem. U některých osob může být klinický stav v nesouladu s významem naměřené hodnoty. Člověk s velkým objemem svalové hmoty, například kulturista, může mít BMI 30 a nebude obézní.

Vysoká hodnota indexu je u něho způsobena velkým množstvím svalové hmoty.

Člověk ve světlých kalhotách a černých ponožkách stojí na digitální váze. Měří svoji hmotnost. Na číselníku je hodnota 84,7 kilogramů. Váha je bílá, skleněná položená na světlé plovoucí podlaze.
Pro výpočet BMI stačí vědět vlastní hmotnost a výšku. Zdroj: Thinkstock

Naopak starší lidé s nízkým poměrem svalové hmoty mohou být dle výsledků BMI v ideální váze. Ze zdravotního hlediska však budou obézní.

Přečtěte si také článek o obezitě a nadváze.

Hranice BMI se liší také pro různé populace. Jiné hodnoty platí pro Asiaty, jiné pro Evropany a podobně.

Měření BMI u dětí

U dětí se odráží od přesně určeného tělesného měření. Do dvou let věku se k hmotnosti a délce těla přidává ještě obvod hlavy.

BMI se vypočítává stejně jako u dospělých, ale hodnotí se podle percentilových grafů. Při tomto hodnocení se bere v úvahu i pohlaví, protože je rozdílný tělesný vývoj mezi chlapci a děvčaty.

Tabulka hodnocení BMI a výšky těla podle percentilů u dětí

Percentilová zóna Hodnocení výšky Hodnocení BMI
<3 velmi malé podvyživené
3–10 malé nízká hmotnost
10–25 menší štíhlé
25–75 střední proporční
75–90 vyšší robustní
90–97 vysoké nadměrná hmotnost
97 < velmi vysoké obézní

Index může být zkreslen zejména u dospívajících chlapců. Může být zaznamenáno, zejména při rychlém vývoji, přibývání svalové hmoty na úkor tukové tkáně. Proto je u dětí s rizikem obezity nutné provádět ještě další potvrzující vyšetření.

Jiné metody měření

Existují i jiné metody měření, podle kterých lze určit míru ohrožení zdraví. Jedním z jednoduchých měření je výpočet WHR indexu.

WHR index

Zkratka WHR je z anglického výrazu waist to hip ratio. Znamená poměr pasu k bokům.

Podle tohoto výpočtu lze určit riziko kardiovaskulárních (srdečně-cévních) onemocnění. Tento index je přesnější. Posuzuje se při něm obvod pasu s obvodem boků.

WHR = obvodu pasu/obvod boků

Hodnoty se udávají v centimetrech.

Pokud je například obvod pasu 70 cm a obvod boků 85 cm, dělí se 70:85. Výsledek je WHR = 0,8

Výsledek výpočtu WHR nám udává způsob distribuce tuku.

V tabulce udáváme hodnoty WHR

Hodnota WHR ženy Hodnota WHR muži způsob distribuce tuků
< 0,75 < 0,85 periferní
0,75–0,8 0,85–0,9 vyrovnaný
0,8–0,85 0,9–0,95 centrální
> 0,85 > 0,95 rizikový

Periferní způsob distribuce tuků znamená, že tuk se ukládá na periferních, tedy vnějších částech. To znamená na bocích a na hýždích. U ženského pohlaví je tento způsob normální a geneticky daný. Samotný způsob se hubnutím ovlivnit nedá. Nezpůsobuje zdravotní potíže.

Vyrovnaný způsob představuje normální postavu. V tomto případě je riziko vzniku kardiovaskulárních nebo metabolických chorob nízké.

Centrální způsob distribuce tuků upozorňuje na to, že tuky se ukládají v břiše. Obávat se není třeba, ale je to znak toho, že postava se začíná měnit z štíhlé na válcovitou. Ideální by bylo upravit svoji životosprávu.

Rizikový způsob distribuce tuků již znamená vysokou hrozbu kardiovaskulárních onemocnění. Dá se říci, že míra rizika závisí na velikosti břicha. V tomto případě se už jedná o obezitu i v případě, že podle BMI indexu by bylo vše v pořádku.

Když jsou boky širší než břicho, ještě je všechno v normě. Platí však, že průměr v pase musí být normální, muži pod 90 cm a ženy pod 78 cm.

Měření by se mělo provádět na přesně určených místech. 

Chcete-li upravit svou životosprávu, přečtěte si, jak na to.

A Body Shape Index

Je to jedno z nejnovějších měření pro určení míry rizika ohrožení zdraví. Anglická zkratka je ABSI a volně by se dal přeložit jako Index tvaru těla.

V první řadě předpovídá velikost rizika kardiovaskulárních neboli srdečně-cévních onemocnění. Obecně při něm platí, že vaše zdraví je ohroženo, pokud jste příliš hubení nebo máte velké břicho.

ABSI = obvod pasu / (BMI²⁄³ x výška½)

Tento index zohledňuje množství nitrobřišního tuku. Dokáže zhruba odhadnout i složení těla v poměru svalů a tuku.

Tabulka míry rizika srdečně-cévních onemocnění podle ABSI

Věk Muž Žena
30 0,079 0,077
40 0,081 0,078
50 0,083 0,079
60 0,084 0,081
70 0,085 0,083
80 0,088 0,085

Pokud je výsledek ABSI vyšší než v této tabulce, riziko se zvyšuje. Pokud je naopak nižší, riziko se snižuje.

Tabulka rizika ohrožení zdraví podle ABSI

Riziko Hodnota ABSI
velmi nízké méně než -0,868
nízké mezi -0,868 a -0,272
průměrné mezi -0,272 a + 0,229
vysoké mezi +0,229 a +0,798
velmi vysoké více než +0,798

Kolik energie přijímáme ve stravě:

Kalorické tabulky: Jaké jsou výživové/nutriční hodnoty jídel, potravin?

fsdílet na Facebooku
Cílem portálu a obsahu není nahradit odborné vyšetření. Obsah má pouze informativní a nezávazný charakter, nikoli poradní. V případě zdravotních potíží doporučujeme vyhledat odbornou pomoc, navštívit nebo kontaktovat lékaře, lékárníka.