BMI: Jak vypocítat index telesné hmotnosti? Kalkulacka + vzorec

BMI: Jak vypocítat index telesné hmotnosti? Kalkulacka + vzorec
Zdroj fotografie: Getty images

Obezita nebo nadváha trápí mnohé. Témer každý by chtel vedet, jak na tom se svojí váhou je. Tady pomuže index telesné hmotnosti. Jeho výpocet není vubec složitý. At už jej potrebujete vedet z duvodu zdravotních, nebo ciste ze zvedavosti, nabízíme vám zpusob, jak na to.

Výpocet BMI (anglická zkratka pro Body Mass Index) pomáhá napríklad lékarum zjistit stav výživy daného jedince. Je to pouze orientacní faktor, za to však v mnohém nápomocný.

Co je BMI?

Volne preloženo znamená index telesné hmotnosti. Je to jedna z nejpoužívanejších metod merení obezity. V podstate není zcela presným indikátorem, jeho výhodou je ovšem rychlost výpoctu.

Historie

Z hlediska historie nebyl jeho význam až tak velký jako v posledních letech.

Zacalo to v roce 1836, kdy si jedna belgická pojištovací spolecnost chtela overovat zdravotní stav svých klientu. Požádala tak belgického astronoma, statistu, matematika a sociologa Adolphe Queteleta, aby navrhl systém, který by to dokázal. Proto se tomuto indexu nekdy ríká Queteletuv index.

Doktor Quetelet posuzoval mužské obyvatelstvo Belgie. Na základe merení a výsledku urcil index telesné hmotnosti BMI.

Ten se však neujal a zapadl témer v zapomnení. Teprve na zacátku 70. let se zacal znovu vynorovat, jako nejlepší a nejrychlejší zpusob merení míry obezity.

Stal se populárním i presto, že se vedelo, že není až tak presný.

Použití

BMI by nemelo být jedinou metodou pro stanovení diagnózy obezity. Je na míste použít jej pouze jako kontrolní nebo srovnávací údaj.

Jeho výhoda vyplývá z jednoduchosti jeho výpoctu, merení bez pomucek nebo bez lékarského dohledu. Stací vedet jen výšku a váhu mereného cloveka. Tady však zacíná i jeho nevýhoda. Jelikož nezohlednuje i jiné faktory, které jsou pri urcování nadváhy ci obezity duležité, oznacuje se jako méne presný.

BMI je použitelné vetšinou pro statistické pruzkumy. Jeho výpocet by proto nemel být brán jako absolutní ukazatel. Spíše je treba jej vnímat jako približné vodítko, které by melo být použito jako jeden z mnoha prostredku.

Jak vypocítat BMI?

Vypocítá se vydelením hmotnosti daného cloveka druhou mocninou jeho výšky.

BMI = m/h²

  • m = telesná hmotnost v kilogramech
  • h = telesná výška v metrech

Pri výpoctu vám pomuže: Kalkulacka BMI (indexu telesné hmotnosti)

V tabulce jsou uvedeny hodnoty merení i s výsledky BMI

Klasifikace Hodnoty
Podvýživa  < 18,5
težká podvýživa  < 16
strední podvýživa  16–16,99
mírná podvýživa  17–18,49
Normální hmotnost  18,5–24,99
Nadváha  = 25
mírná nadváha  25–29,99
Obezita  = 30
obezita 1. stupne  30–34,99
obezita 2. stupne  35–39,99
obezita 3. stupne  =40

Údaje v tabulce jsou na základe Svetové zdravotnické organizace WHO z roku 2007. Platí pro evropskou populaci.

Zmínili jsme, že BMI je pouze statistickým indikátorem. U nekterých osob muže být klinický stav v nesouladu s významem namerené hodnoty. Clovek s velkým objemem svalové hmoty, napríklad kulturista, muže mít BMI 30 a nebude obézní.

Vysoká hodnota indexu je u neho zpusobena velkým množstvím svalové hmoty.

Clovek ve svetlých kalhotách a cerných ponožkách stojí na digitální váze. Merí svoji hmotnost. Na císelníku je hodnota 84,7 kilogramu. Váha je bílá, sklenená položená na svetlé plovoucí podlaze.
Pro výpocet BMI stací vedet vlastní hmotnost a výšku. Foto: Thinkstock

Naopak starší lidé s nízkým pomerem svalové hmoty mohou být dle výsledku BMI v ideální váze. Ze zdravotního hlediska však budou obézní.

Prectete si také clánek o obezite a nadváze.

Hranice BMI se liší také pro ruzné populace. Jiné hodnoty platí pro Asiaty, jiné pro Evropany a podobne.

Merení BMI u detí

U detí se odráží od presne urceného telesného merení. Do dvou let veku se k hmotnosti a délce tela pridává ješte obvod hlavy.

BMI se vypocítává stejne jako u dospelých, ale hodnotí se podle percentilových grafu. Pri tomto hodnocení se bere v úvahu i pohlaví, protože je rozdílný telesný vývoj mezi chlapci a devcaty.

Tabulka hodnocení BMI a výšky tela podle percentilu u detí

Percentilová zóna Hodnocení výšky Hodnocení BMI
<3 velmi malé podvyživeno
3–10 malé nízká hmotnost
10–25 menší štíhlé
25–75 strední proporcní
75–90 vyšší robustní
90–97 vysoké nadmerná hmotnost
97 < velmi vysoké obézní

Index muže být zkreslen zejména u dospívajících chlapcu. Kde muže být zaznamenáno, zejména pri rychlém vývoji, pribývání svalové hmoty na úkor tukové tkáne. Proto je u detí s rizikem obezity nutné provádet ješte další potvrzující vyšetrení.

Jiné metody merení

Existují i jiné metody merení, podle kterých lze urcit míru ohrožení zdraví. Jedním z jednoduchých merení je výpocet WHR indexu.

WHR index

Zkratka WHR je z anglického výrazu Waste to hip ratio. Znamená pomer pasu k bokum.

Podle tohoto výpoctu lze zcela presne urcit riziko kardiovaskulárních, tedy srdecne-cévních onemocnení. Tento index je presnejší. Posuzuje se pri nem obvod pasu s obvodem boku.

WHR = obvodu pasu/obvod boku

Hodnoty se udávají v centimetrech.

Pokud je napríklad obvod pasu 70 cm a obvod boku 85 cm, delí se 70:85. Výsledek je WHR = 0,8

Výsledek výpoctu WHR nám udává zpusob distribuce tuku.

V tabulce udáváme hodnoty WHR

Hodnota WHR ženy Hodnota WHR muži zpusob distribuce tuku
< 0,75 < 0,85 periferní
0,75–0,8 0,85–0,9 vyrovnaný
0,8–0,85 0,9–0,95 centrální
> 0,85 > 0,95 rizikový

Periferní zpusob distribuce tuku znamená, že tuk se ukládá na periferních, tedy vnejších cástech. To znamená na bocích a na hýždích. U ženského pohlaví je tento zpusob normální a geneticky daný. Samotný zpusob se hubnutím ovlivnit nedá. Nezpusobuje zdravotní potíže.

Vyrovnaný zpusob predstavuje normální postavu. V tomto prípade je riziko vzniku kardiovaskulárních nebo metabolických chorob nízké.

Centrální zpusob distribuce tuku upozornuje na to, že tuky se ukládají v briše. Obávat se není treba, ale je to znak toho, že postava se zacíná menit z štíhlé na válcovitou. Ideální by bylo upravit svoji životosprávu.

Rizikový zpusob distribuce tuku již znamená vysokou hrozbu kardiovaskulárních onemocnení. Dá se ríci, že míra rizika závisí na velikosti bricha. V tomto prípade se už jedná o obezitu i v prípade, že podle BMI indexu by bylo vše v porádku.

Když jsou boky širší než bricho, ješte je všechno v norme. Platí však, že prumer v pase musí být normální, muži pod 90 cm a ženy pod 78 cm.

Merení by se melo provádet na presne urcených místech. Obvykle se však merí tam, kde jsou bricho a boky nejvetší.

Chcete-li upravit svou životosprávu, prectete si, jak na to.

A Body Shape Index

Je to jedno z nejnovejších merení pro urcení míry rizika ohrožení zdraví. Anglická zkratka je ABSI a volne by se dal preložit jako Index tvaru tela.

V první rade predpovídá velikost rizika kardiovaskulárních neboli srdecne-cévních onemocnení. Obecne pri nem platí, že vaše zdraví je ohroženo, pokud jste príliš hubení nebo máte velké bricho.

ABSI = obvod pasu / (BMI²/³ x výška½)

Tento index zohlednuje množství nitrobrišního tuku. Dokáže zhruba odhadnout i složení tela v pomeru svalu a tuku.

Tabulka míry rizika srdecne-cévních onemocnení podle ABSI

Vek Muž Žena
30 0,079 0,077
40 0,081 0,078
50 0,083 0,079
60 0,084 0,081
70 0,085 0,083
80 0,088 0,085

Pokud je výsledek ABSI vyšší než v této tabulce, riziko se zvyšuje. Pokud je naopak nižší, riziko se snižuje.

Tabulka rizika ohrožení zdraví podle ABSI

Riziko Hodnota ABSI
velmi nízké méne než -0,868
nízké mezi -0,868 až -0,272
prumerné mezi -0,272 až + 0,229
vysoké mezi +0,229 až +0,798
velmi vysoké více než +0,798

Kolik energie prijímáme ve strave:

Kalorické tabulky: Jaké jsou výživové/nutricní hodnoty jídel, potravin?

fsdílet na Facebooku
Cílem portálu a obsahu není nahradit odborné vyšetření. Obsah má pouze informativní a nezávazný charakter, nikoli poradní. V případě zdravotních potíží doporučujeme vyhledat odbornou pomoc, navštívit nebo kontaktovat lékaře, lékárníka.