Jaký je rozdíl mezi nadváhou a obezitou?

Jaký je rozdíl mezi nadváhou a obezitou?
Zdroj fotografie: Getty images

Nadváha a obezita trápí mnohé. Obe zpusobují velké zdravotní komplikace. Znepokojující je fakt, že netrápí jen dospelou populaci, ale stále více se tento problém týká i detí a dospívajících. Pokud se ho daný clovek nesnaží rešit, je to chyba.

Špatná životospráva, sedavé zamestnání, málo pohybu nebo špatné stravovací návyky. Je mnoho faktoru, které stojí v pozadí nadváhy a pozdeji obezity. Ne všichni si za to mužou sami, ale pokusit se rešit tento problém stojí za to.

Co je nadváha a co obezita?

Rozdíl mezi nadváhou a obezitou není velký. Dalo by se ríci, že je to rozdíl pár kilogramu. Kolik? To je individuální a záleží to na výšce a váze jedince. Obe lze urcit indexem telesné hmotnosti (body mass index, BMI).

Nadváha

Je definována jako predstupen obezity. Dá se ríct, nadváha predchází obezitu. Casto bývá oznacována jako její první stupen. Tím pádem predstavuje zvýšené riziko narušení zdraví.

Podle Svetové zdravotnické organizace (WHO) je pro ruzné populace naší planety definována indexem BMI následovne:

 • pro evropskou populaci v rozmezí 25 až 30
 • pro pacifickou a asijskou v rozmezí 23 až 25

U evropské populace je hodnota BMI nad 30 považována již za obezitu. Používají se i ruzné orientacní ukazatele. Napríklad obvod pasu, pomer obvodu pasu k bokum nebo tlouštka kožní rasy.

Chcete vedet, jak na tom jste? Prectete si clánek o výpoctu BMI.

Za nadváhu se považuje obvod pasu nad 94 cm u mužu a nad 80 cm u žen. Pokud je tento obvod více než 102 cm u mužu a 88 cm u žen, považuje se to již za obezitu.

Príciny nadváhy

Príciny nadváhy mohou být ruzné. Ne v každém prípade si za ni muže sám pacient. Mnohé z nich však muže clovek ovlivnit a pokusit se o zmenu. Mužeme je rozdelit do techto skupin:

 • hormonální vlivy
 • špatné stravovací návyky
 • psychické vlivy
 • užívání nekterých léku
 • poruchy metabolismu
 • genetika
 • malý výdej energie oproti energetickému príjmu

Obezita

Je definována jako nadmerné ukládání energetických zásob v podobe tuku. Príciny jsou ruzné. Nejcasteji k ní dochází, pokud je príjem energie vyšší než její výdej. Kombinuje se pri tom nekolik faktoru.

Jsou to již zmínený vetší energetický príjem, nedostatek pohybu, dedicné a psychické vlivy. Nemalý podíl na ní má zpusob výživy v detství.

O obezite v detství nebo v mladém veku si prectete v našem clánku.

Druhy obezity uvádíme v tabulce.

Druh obezity Prícina vzniku
Primární
 • nerovnováha mezi príjmem a výdejem energie
 • nadmerný príjem potravy
Sekundární
 • zaprícinená jiným onemocnením

Rozeznáváme takzvaný androidní nebo mužský typ obezity. Tehdy se tuk rozkládá v oblasti trupu a bricha. Prichází pri nem ke zmnožení vnitrního tuku v dutine brišní. Tento je metabolicky vysoce aktivní. Produkuje hormony, které zpusobují další nárust obezity.

Jiný typ se nazývá gynoidní nebo ženský typ s hromadením tuku v oblasti boku. Mužský androidní typ obezity je nebezpecnejší.

Vypocítejte si své BMI s naší BMI kalkulackou.

Stupne obezity a jejich rizikovost podle BMI uvádíme v následující tabulce

Stupen obezity BMI index Riziko komplikací
podvýživa méne než 18,5 nízké, ale v tomto prípade je jiné riziko ohrožení zdraví
normální hmotnost 18,5 až 24,9 není zvýšeno
nadváha 25 až 29,9 mírne zvýšené
1. stupen obezity 30 až 34,9 stredne zvýšené
2. stupen obezity 35 až 39,9 vysoké
3. stupen obezity 40 a více vysoké

Podle velikosti obvodu pasu je zvýšené riziko u mužu s obvodem pasu 94 cm a žen 80 cm.

Velmi zvýšené je toto riziko u mužu s pasem 102 cm a více au žen 88 cm a více.

Obezita je jedno z nejrozšírenejších onemocnení a jeho výskyt prudce stoupá.

V roce 1975 bylo v USA obézních méne než 15% populace. V roce 2000 to bylo asi 30 % a predpokládá se, že v roce 2025 to bude asi polovina obyvatel.

Vznik obezity

Primárním je vetší príjem energie než její výdej. Tím se nahromaduje tuková tkán, která sestává ve zvetšení objemu tukových bunek, takzvaných adipocytu.

Kovové posuvné merítko merí tlouštku sendvice. Sendvic je prekrojený a naplnený okurkami, cervenou paprikou, salámem a nastrouhaným sýrem.
Duležité je snížit príjem stravy. Foto: Thinkstock

Tuková tkán plní krome úlohy zásobárny energie, tepelné izolace a mechanické ochrany organismu i roli sekrece hormonu. Za normálních podmínek slouží také jako ochrana pred nárustem hladiny jiných tukových bunek, takzvaných lipidu, v krvi po najedení, a tedy i jejich ukládání na nežádoucích místech.

Pri obezite však adipocyty, které jsou preplnené tukem, nejsou schopny vstrebat lipidy v krvi. Tak zacnou produkovat látky, které zpusobují vznik cukrovky 2. typu nebo aterosklerózy.

Svuj vliv na vznik obezity mají také genetické faktory. Clovek není ve své podstate nastaven na boj s hojností potravy, ale na boj s jejím nedostatkem. Bez prebytku v príjmu potravy je prírustek hmotnosti nemožný i pri omezeném pohybu.

Príciny obezity

Známe ruzné príciny vzniku obezity:

 • Prebytek stravy a její nevhodné složení – prebytek cukru a tuku
 • Málo pohybu – sedavý zpusob života, neochota hýbat se víc, než je potreba
 • Metabolické faktory – nízký výdej energie v klidu, intenzita metabolismu v organismu
 • Psychické príciny – lenost, bulimie, kompenzace nudy nebo stresu zvýšeným príjmem potravy
 • Prostredí a jeho vliv – stravovací návyky blízkých osob a prebírání životního stylu
 • Endokrinní onemocnení a vliv hormonu – napríklad snížená funkce štítné žlázy nebo hormonální výkyvy behem tehotenství
 • Léky – velký vliv mají hormonální prípravky, inzulín a jiné léky proti cukrovce
 • Vrozená onemocnení – zpusobující obezitu jsou velmi vzácná

Kolik energie prijímáme ve strave:
Kalorické tabulky: Jaké jsou výživové/nutricní hodnoty jídel, potravin?

Diagnostika obezity

K jejímu stanovení postací pohled lékare. Ke stanovení stupne závažnosti je zapotrebí podrobnejší vyšetrení.

Jejím základem je výpocet indexu BMI. Tento ovšem nic neríká o podílu hmotnosti tuku a svalové hmoty. Proto se merí také pas nebo pomer pasu k bokum pacienta. Dále je potreba zjištovat množství podkožního tuku.

V telocvicne cvicí po stojacky pet lidí. Jeden muž a ctyri ženy. Jsou sportovne obleceni, jsou otoceni zády k velkému zrcadlu. Stena je zelená a koberec na podlaze je šedé barvy.
Pravidelná fyzická aktivita je nezbytná. Foto: Thinkstock

Kompletní vyšetrení vcetne biochemického vyšetrení krve a lipidu v ní urcí prípadnou prítomnost onemocnení zaprícinených obezitou.

Nekdy je treba vyšetrení u endokrinologa nebo specialisty na metabolické poruchy.

Primární obezita, která není zpusobena jiným onemocnením, zahrnuje 95 až 98 % prípadu.

Lécení obezity

Nejzákladnejším pravidlem pri lécbe obezity je snížení energetického príjmu a zvýšení pohybové aktivity.

Dieta

Primární a zásadní vecí je doživotní úprava stravy. Krátkodobé diety nemají žádný smysl. Po úprave váhy se vše vrátí zpet, pokud clovek nezustane v upravených stravovacích návycích. Je treba dodržovat pravidelnost v jídle, vyváženost energie a sacharidu behem celého dne. Dále je duležité snížit obsah tuku a zvýšit množství vlákniny, vitamínu a minerálu ve strave.

Zvýšení pohybové aktivity

Je to velmi duležitý faktor, který podporuje úpravu stravy. Má nemalý vliv na zlepšení celkového zdravotního stavu pacienta a nejen na zredukování jeho hmotnosti. Fyzická zátež by mela trvat ne méne než 45 minut alespon 3krát týdne, intenzitou 50 až 75 % anaerobní kapacity. Do pohybové aktivity se mohou zapocítávat i každodenní cinnosti jako chození pešky, chození po schodech a ne výtahem a podobne.

Medikamentózní lécba

Používají se zejména léky zmenšující chut k jídlu, takzvaná anorektika. Jiná skupina léku zpusobuje snižování vstrebávání živin z trávicího systému. Tyto léky však zpusobují pacientum trávicí potíže.

Chirurgická lécba

Je vetšinou indikována pro nejtežší pacienty. Spocívá ve zmenšení objemu žaludku. Dále se používají operace, které vyradí z funkcnosti cást trávicího traktu.

Obezita je onemocnení, které zpusobuje radu komplikací. Delí se na mechanické a metabolické. Mezi mechanické patrí:

 • poruchy pohybového ústrojí (poškození kloubu, pátere a meziobratlových plotének)
 • ztížení dýchání
 • kožní onemocnení
 • horší hojení ran

Z metabolických komplikací vyplývají zejména kardiovaskulární komplikace obezity:

Vzniklá rezistence na inzulín zpusobuje cukrovku 2. typu.

fsdílet na Facebooku
Cílem portálu a obsahu není nahradit odborné vyšetření. Obsah má pouze informativní a nezávazný charakter, nikoli poradní. V případě zdravotních potíží doporučujeme vyhledat odbornou pomoc, navštívit nebo kontaktovat lékaře, lékárníka.