Dětský svět a témata nejen pro rodiče

Proc je dehydratace u detí nebezpecná? Jaké má príznaky?

Proc je dehydratace u detí nebezpecná? Jaké má príznaky?

Dehydratace zacíná být opet aktuálním tématem, a to hlavne behem horkých letních dnu. Samozrejme její vznik mohou zaprícinit ruzná onemocnení, napríklad s prujmem ci horeckou. Komplikuje život dospelému, ale mnohem více detem. Rozvíjí se u nich rychleji a stejne náhle se také komplikuje.
Deti a nejcastejší letní úrazy, které jim hrozí. Znáte je?

Deti a nejcastejší letní úrazy, které jim hrozí. Znáte je?

Prázdniny a léto je bezpochyby období ruzných detských aktivit. Nejen školou povinným detem zacíná nejkrásnejší období roku. Detský smích a zábava se však snadno muže promenit v plác a smutek. V léte totiž pravidelne stoupá detská úrazovost.
Poruchy autistického spektra v kostce: Znáte príznaky?

Poruchy autistického spektra v kostce: Znáte príznaky?

Verejný zájem o poruchy autistického spektra v posledních letech stále narustá. Pravdepodobne proto, že byly až donedávna považovány za podivínství, ale výzkumy potvrdily dysfunkci mozku. Incidence techto poruch není vysoká. Trpí jimi pouze 1–2 % detí a dospelých, ale má zvyšující se tendenci. O kterých poruchách je rec?
Agresivita u detí. Jak zvládnout nezvladatelné díte?

Agresivita u detí. Jak zvládnout nezvladatelné díte?

Agresivní chování je dáno aktuální situací jedince, jeho odolností vuci negativním vlivum, ale také celkovým vývojem spolecnosti. Lidská agresivita je v nás odjakživa. Její narustající výskyt a posun vekové hranice až k detskému veku je vysoký a predstavuje vážný problém. Nebezpecnost tohoto chování ohrožuje pacienta i jeho okolí.
Máte doma hyperaktivní díte? Jak rozlišit hyperaktivitu od ADHD?

Máte doma hyperaktivní díte? Jak rozlišit hyperaktivitu od ADHD?

Porucha známá jako ADHD je dnes velmi casto projednávaným pojmem mezi laiky, ale i zkušenými odborníky. Attention Deficit Hyperactivity Disorder v prekladu znamená ztrátu ci chybení pozornosti zaprícinené hyperaktivní poruchou. Trpí ale každé „hyperaktivní díte“ práve tímto syndromem? Jak poznáte, že má vaše díte ADHD? To a ješte mnohem víc naleznete práve zde.
Specifické a vývojové poruchy ucení. Ovlivnují intelekt dítete?

Specifické a vývojové poruchy ucení. Ovlivnují intelekt dítete?

Specifickými a vývojovými poruchami ucení se veda zabývá již více než jedno století. Kategoricky patrí od roku 1963 mezi lehké mozkové dysfunkce (LMD) bez mentálního a fyzického postižení. Známe nekolik typu poruch ucení, ale ani jedna z nich neovlivnuje inteligenci. Dukazem toho je známý vedec Albert Einstein trpící dysgrafií.
Nespavost u detí: Miminka, deti i v puberte. Rešit ji léky, caji?

Nespavost u detí: Miminka, deti i v puberte. Rešit ji léky, caji?

Nespavost je porucha spánku, která trápí nejen dospelé, ale i deti. Definice nespavosti má svá specifika, a ne každé nocní probuzení znamená onemocnení. Hlavne u detí je casto jejich aktuální stav mylne chápán jako nespavost. Spánek v dospelosti se liší od spánku dítete, dokonce i mezi detmi jsou rozdíly s ohledem na vek. K tomu, aby mohla být stanovena diagnóza insomnia, je treba znát tyto odlišnosti, a také ostatní pridružené potíže behem bdení.
Separacní úzkost detí: Jak ji rešit a jaký postoj by mel rodic zaujmout?

Separacní úzkost detí: Jak ji rešit a jaký postoj by mel rodic zaujmout?

Každý clovek si behem života prochází urcitými vývojovými obdobími. Tyto fáze mají své specifické znaky. V kojeneckém veku je jedním z nich i separacní úzkost. Ta se objevuje práve v dobe, kdy si díte zacíná vytváret vazby k jiným osobám. Nejbližší osobou bývá vetšinou matka nebo jiná blízká osoba, proto s ní chce být v nepretržitém kontaktu. Neprítomnost této osoby u neho vyvolává prirozený úzkostný stav. Ten je doprovázen nejistotou a strachem z jejího návratu projevující se nekdy až hysterickým plácem.
Detské pískovište jako možné zdravotní riziko?

Detské pískovište jako možné zdravotní riziko?

Aktivity v detských pískovištích jsou jednou z nejoblíbenejších cinností u detí. Pecením bábovek ci stavením hradu se rozvíjí nejen jejich predstavivost, ale i jemná motorika. Avšak i zde hrozí našim nejmenším urcitá zdravotní rizika.