Máte doma školáka? Pomozte mu zvládnout stres i tlak vyvíjený školou

Máte doma školáka? Pomozte mu zvládnout stres i tlak vyvíjený školou
Zdroj fotografie: Getty images

V dnešní době se stále více diskutuje o tom, zda není na děti vyvíjen nepřiměřený tlak a vysoké nároky. Jak podpořit dítě ve vzdělávání a efektivně využít jeho potenciál, aby to nebylo přes jeho únosnou míru?

Člověk má od přírody tendenci učit a vzdělávat se. U dětí je důležité tuto tendenci podpořit. Malým školákům můžete pomoci využít co nejvíce jejich potenciálu. Docílíte tak nejen lepších výsledků ve škole, ale i snížíte riziko vzniku stresu a nátlaku na dítě.

V dnešní době máme povinnou školní docházku a obrovské množství učiva. Mnozí zastávají názor, že v době aktuálních informačních technologií jsou žáci zbytečně přetěžováni. Musí se naučit i informace, které často absolutně neodpovídají aktuálním společenským očekáváním a požadavkům.

Systém školství je často kritizován. Na děti to má určité dopady. Proto je vhodné jim v tomto období pomoci a podpořit je. Tady je pár rad a tipů, jak na to.

Správný start ve škole

Začátky jsou všude obtížné. Pro dítě, které jde poprvé do školy, mohou představovat obrovský stres a tlak.

Mluvte s dítětem, co ho ve škole čeká, jaké nastanou změny a jak se v některých situacích zachovat.

Nezapomínejte i na včasné nastavení školního režimu. Je mimořádně důležité, aby žák šel do školy odpočatý a vyspaný. Nastavte proto večerku dostatečně včas.

Nástup dítěte do školního kolektivu bývá spojen i s různými nepříjemnostmi.
Více se dočtete v našem článku: Vši a jiní paraziti či nemoci ve školách a školkách

Pomozte dítěti smysluplně hospodařit s časem

Dítě si často neumí samo zařídit a naplánovat čas tak, aby adekvátně a efektivně využilo svoji energii.

Děti často jeví zájem o mnohé aktivity, včetně učení. Vedle sportu, kroužků či zábavy ovšem při nesprávném rozvrhu dne nezbývá dostatek prostoru. Dítě je unavené a školní povinnosti mohou mnohdy představovat příliš vysokou zátěž.

Častou chybou je, pokud dítě využívá svůj volný čas neorganizovaným způsobem. Typickým příkladem je sledování televize či trávení času u počítače.

Přestože se i taková činnost zařazuje do určitého odpočinku či relaxu, často se upřednostňuje na úkor času vhodného pro plnění školních povinností. Na ty pak zůstává prostor buď pozdě večer, nebo vůbec. To samozřejmě vede k podrážděnosti, únavě a vyčerpání.

Pro učení je údajně nejlepší doba kolem 17:00. Proto se po příchodu ze školy doporučuje odreagování, relax a až potom věnování se studiu.

Naučte dítě efektivní systém učení

Každé dítě je jiné. Na každé platí jiné triky či pomůcky při učení. Shrnuli jsme pro vás nejčastější chyby, rady i pomůcky při vzdělávání.

Někteří žáci mají problém informace přijmout, zpracovat a vyhodnotit je. Novým poznatkům nerozumí. Jejich systém učení může mít jen krátkodobý efekt.

Nejčastější chybou je memorizování učiva, kterému dítě nerozumí. To může časem představovat důvod jeho zhoršení vztahu k učení, horší prospěch a zejména vyčerpání.

Naučte dítě vyjadřovat se. Důležitá je slovní zásoba a rozvoj řeči. I během běžných činností komunikujte s dítětem o jeho pocitech a dojmech. Podpoříte ho ve vyjadřování a rozvinete vzájemnou spolupráci.

Dopřejte dítěti dostatek času a tempo přizpůsobte jeho schopnostem.

Veďte dítě, aby si zapamatovalo jen ty nejdůležitější a nejpodstatnější informace. Následně je vhodné, pokud je umí vlastními slovy převyprávět.

V učení je dobré dodržovat určitý režim. Učit se systematicky a zejména postupně. Nárazové učení během období zkoušek a písemek příliš velké a ani dlouhodobé úspěchy nepřinese.

Nechte dítě, aby se během učení ptalo. Odpovídejte či pátrejte spolu po odpovědích. Učivo se tak stane atraktivnějším a pro dítě snáze zapamatovatelným. Při diskusích se totiž učivo spojí s pozitivními emocemi.

Je důležité, aby dítě informacím porozumělo. Pochopení učiva je nejdůležitější krok k efektivnímu učení.

Dítě musí mít vyhrazený prostor pro učení. Místo bez rušivých podnětů zajistí soustředění a efektivní činnost mozku.

Důležitý je i ustálený a navyklý režim dne, s vyhrazeným časem na plnění školních povinností. Tím docílíte určitého nastavení, díky kterému se dítě snáze naladí na práci s učivem.

Nejčastější chyby při učení:

 • odkládání školních povinností a učiva
 • učení se při hudbě
 • odkládání těžšího učiva na později
 • práce s učivem delší dobu, bez přestávky
 • učení se nazpaměť

Právě předškolní věk je obdobím, kdy se mohou odhalit různé poruchy učení. Přečtěte si o nich v článku: Specifické a vývojové poruchy učení. Ovlivňují intelekt dítěte?

Nešetřete pochvalami

Pochvaly jsou pro dítě důležité. I malé pokroky oceněné pochvalou ženou děti dál a dodávají potřebné nadšení. Dítě hlavně povzbuzujte a vyvarujte se rozkazům či zákazům.

Pro dítě je obrovskou motivací, pokud ho necháte rozvíjet svou seberealizaci. Hledejte spolu cesty, jak věcí dosáhnout. Větám jako "není to možné, nejde to" se raději vyhněte.

Dítěti dopřejte dostatek hravosti, tvořivosti i fantazie. Plnění školních povinností ve stylu škola hrou se odrazí na nadšení dítěte i jeho známkách. Takto ho povedete ke zdravému sebevědomí a sebedůvěře.

Děti potřebují hru, odpočinek, kreativitu i povolení uzdy fantazie.

Možná vás zaujme i článek: Jak vést děti ke zdravému životnímu stylu

Dostatek odpočinku a spánku

Únava je fyziologický důsledek námahy. Dostatek spánku a odpočinku je nutnost, která chrání organismus před různými poruchami.

Únava je varovným signálem, který žádá pro naše tělo odpočinek. Toto znamení není dobré potlačovat. Odpočinek je potřeba dopřát zejména dětem.

Důležitý je i takzvaný aktivní odpočinek. Od školních povinností si dítě odpočine při odlišné činnosti, než je myšlení. Příkladem může být procházka, aktivní hra či sport.

Po fyzické aktivitě tělo vyžaduje klid a regeneraci. Po učení a psychické aktivitě bývá zase přínosem aktivní odpočinek.

Každé dítě pociťuje únavu jiné intenzity i po rozdílné době. Některé děti vyžadují odpočinek po krátké době, u jiných dětí se únava hlásí pozdě. Jsou děti, které doslova odmítají únavu a fungují, pokud jim síly stačí.

Nejkomplikovanější duševní činností je myšlení. Při ignorování únavy a další intenzivní činnosti se únava nepřekoná, jen se více oddálí.

Vlivy a vnější podmínky, jako negativní emoce, strach či rušivé vlivy, způsobují zhoršenou pozornost, paměť i koncentraci.

Faktory, které negativně ovlivňují únavu, snižují pozornost i výkonnost:

 • rodinné problémy
 • strach z očekávání
 • negativní zážitky
 • nespokojenost s ohodnocením
 • nemoc
 • šum, hluk
 • nadměrné teplo
 • nedostatečně větraná místnost

Dítě a selhání

I prožití selhání je důležité. Při správné podpoře si dítě z vlastního selhání odnese poučení, dokonce rozvine zručnost a nadání.

Podpora rodiče je důležitá zejména v době neúspěchu.

Je dobré, když dítě ví, že se od něj nevyžaduje stoprocentní úspěch. Nadměrná očekávání dokonalých výsledků ve všech oblastech ze strany rodičů vytvářejí na dítě obrovský tlak.

Děti musí cítit oporu rodičů a fakt, že jejich láska není podmíněna známkou, kterou přinesou

fsdílet na Facebooku

Zajímavé zdroje informací

Cílem portálu a obsahu není nahradit odborné vyšetření. Obsah má pouze informativní a nezávazný charakter, nikoli poradní. V případě zdravotních potíží doporučujeme vyhledat odbornou pomoc, navštívit nebo kontaktovat lékaře, lékárníka.