Bc. Ivona Heczková

Bc. Ivona Heczková

Zdravotnický pracovník
Vystudovala Střední zdravotnickou školu v Považské Bystrici a urgentní zdravotní péči v Nitře. Po dobu jednoho roku pracovala ve Fakultní nemocnici v Nitře na jednotce intenzivní péče a klinice anesteziologie a intenzivní medicíny. Od roku 2009 působí v oblasti urgentní medicíny jako zdravotnický záchranář. Kratší dobu i jako medicínský supervizor.

Články