Jste chudokrevní? Příčinou nemusí být jen strava

Jste chudokrevní? Příčinou nemusí být jen strava
Zdroj fotografie: Getty images

Anémie neboli anemický syndrom patří mezi časté chorobné stavy. Většina příčin chudokrevnosti představuje nedostatek živin potřebných pro tvorbu červených krvinek či krevního barviva. Anémie však může být prvním projevem jiného onemocnění, které ji způsobuje.

Chudokrevnost se odborně nazývá anémie. Jde o patologický stav, kdy je hladina krvinek a hemoglobinu nižší, než by měla být pro určitý věk či pohlaví.

Anémie sama o sobě není diagnóza, ale příznak. Proto je důležité pátrat po příčině, která anémii vyvolává.

Hemoglobin je červené krevní barvivo, které má jako hlavní složka červených krvinek významnou funkci. Na červené krvinky se totiž váže kyslík, který tak může být přenášen do všech částí těla. Při jeho nedostatku vzniká nedostatek okysličení tkání.

lékař který drží tabulku s nápisem anémie
Anémie bývá často doprovodným příznakem mnoha onemocnění. Foto: Getty images

Příčinou anémie, tedy chudokrevnosti může být porucha krvetvorby nebo porucha samotných krvinek. Mezi nejčastější příčiny patří nedostatek železa.

V 90 procentech případů představuje chudokrevnost příznak jiného onemocnění.

Normální hodnoty hemoglobinu – dolní hranice

děti od 6 měsíců do 6 let 110 g/l
děti od 6 let do 14 let 120 g/l
muži 130 g/l
ženy 120 g/l
těhotné ženy 110 g/l

Projevy anémie závisí na věku, rychlosti vzniku, ale i na tom, jak rychle je organismus schopen vyrovnat se s nízkou hladinou hemoglobinu. Mluvíme o takzvaném kompenzačním mechanismu. Výrazné příznaky se vyskytují až při vážnějších anémiích.

Příznaky doprovázené anémii:

 • malátnost
 • slabost
 • únava
 • snížená pracovní schopnost
 • bušení srdce
 • bolest hlavy
 • poruchy spánku
 • poruchy koncentrace
 • hučení v uších
 • citlivost na chlad
 • nechutenství
 • bledost kůže a sliznic

V dětském věku se anémie vyskytují častěji než v dospělosti. Důvodem je prudce rostoucí organismus a vysoké nároky na krvetvorné orgány. U dětí dlouhotrvající anémie působí nepříznivě na celkový růst i vývoj.

Stupně anémie

lehká anémie hemoglobin nad 100 g/l
středně těžká anémie hemoglobin 80–100 g/l
těžká anémie hemoglobin pod 80 g/l

Relativní anémie je relativní pokles červených krvinek, při zvýšeném množství ostatních složek krve, zejména krevní plazmy. Tento stav typický v období těhotenství.

Před zahájením léčby pacienta je důležité zjistit druh anémie a jeho příčinu.

Přečtěte si také články: Anémie a Chudokrevnost

Jaké anémie existují?

Anémie lze dělit z více hledisek. Nejčastěji se můžete setkat s morfologickým dělením a dělením podle příčiny, tedy etiopatogenetickým.

Morfologické dělení anémií

MIKROCYTOVÁ ANÉMIE Sideropenická anémie, Talasemie...
NORMOCYTOVÁ ANÉMIE Sférocytóza, nádorová onemocnění...
MAKROCYTOVÁ ANÉMIE Aplastická anémie, nedostatek vitamínu B12...

Dělení podle morfologického hlediska je velmi praktické, ale pro klinickou praxi nedostatečné. Etiopatogenetické dělení je dělení na základě příčiny a vzniku anémie.

Etiopatogenetické dělení

1) anémie ze zvýšené ztráty červených krvinek A) při krvácení (hemoragická anémie)
B) rozpadem červených krvinek (hemolytické anémie)
 • vrozené
 • porucha membrány erytrocytů (dědičná sférocytóza)
 • hemoglobinopatie (srpkovitá anémie)
 • vrozené poruchy enzymové výbavy erytrocytů
 • získané
 • autoimunní hemolytické anémie
 • hemolytická nemoc novorozenců
 • působením některých látek, léků, toxinů
 • hemolyticko-uremický syndrom
2) anémie z poruch tvorby červených krvinek a hemoglobinu A) při nedostatku látek potřebných pro krvetvorbu
 • nedostatek železa (sideropenická anémie)
 • nedostatečné zásoby v organismu
 • nedostatek železa v potravě
 • porucha vstřebávání
 • anémie nedonošených dětí
 • nedostatek vitamínu B12
 • perniciózní anémie
 • nedostatek kyseliny listové, vitamínu B6, C, E...
 • poinfekční anémie
B) při poškození kostní dřeně
 • vrozené
 • familiární aplastická anémie (Fanconiho syndrom)
 • získané
 • po chemikáliích a lécích
 • po ionizujícím záření
 • po infekci
 • po nádorových chorobách
C) chybění erytropoetinu

Anémie ze zvýšené ztráty krve – posthemoragické anémie

Při zvýšené ztrátě krve, a tedy i červených krvinek, hovoříme o posthemoragické anémii. Příčinou je poškození určité cévy, například při úrazu, vředové chorobě, nebo jiných krvácivých stavech.

Příznaky se projeví v závislosti na množství a rychlosti ztráty krve. Léčba spočívá v zastavení krvácení, popřípadě podání transfúze krve.

Anémie vzniká při ztrátě přibližně více než 6 ml krve denně – krvácení do trávicího systému, dárcovství...

Anémie při nadměrném rozpadu červených krvinek – hemolytické anémie

Hemolytické anémie jsou následkem nadměrného a předčasného zániku červených krvinek. Mohou být vrozené nebo získané.

Mezi vrozené hemolytické anémie patří například: dědičná sférocytóza, srpkovitá anémie, nebo vrozené poruchy enzymové výbavy erytrocytů.

Mezi získané hemolytické anémie patří hemolytická choroba novorozenců, stavy způsobené některými látkami, léky či toxiny.

Dědičná sférocytóza (Minkowského-Chauffardova anémie)

Je nejčastější vrozenou hemolytickou anémií. Jedná se o poruchu membrány červených krvinek, která způsobuje změnu jejich tvaru. Mají kulatý tvar, což má za následek sklon k rozpadu.

Anémie a mírná žloutenka jsou hlavními příznaky nemoci. Může se projevit již u novorozenců ve formě dlouhotrvající žloutenky.

Většinou je průběh mírný a nevyžaduje žádnou léčbu. Při vážnějších stavech se zjevují takzvané hemolytické krize, kdy se rozpad červených krvinek stupňuje. U dítěte se zvýrazní žloutenka, může se zjevit horečka, únava, dušnost nebo bolesti břicha.

Při vážném poklesu červených krvinek se podává transfúze, popřípadě při velmi těžkých případech se chirurgicky odstraní slezina, která je hlavním místem rozpadu červených krvinek.

Srpkovitá anémie

Poruchy molekul hemoglobinu se nazývají hemoglobinopatie, které se často projevují hemolýzou, tedy rozpadem červených krvinek. Patří sem i srpkovitá anémie, při níž se mění tvar červených krvinek na srpkovitý.

Hemolytická nemoc novorozenců

Tato nemoc patří mezi anémie s rozpadem červených krvinek, kdy matka tvoří protilátky proti červeným krvinkám plodu.

Vzniká při nesouladu Rh faktoru krve u matky a dítěte, přičemž Rh faktor matky musí být negativní a dítě Rh pozitivní. Pro matku je tedy krev dítěte jakoby cizí a tvoří proti němu protilátky.

Tak se však děje až po opakovaném kontaktu s Rh faktorem. Při prvním těhotenství se matka nesetká s krvinkami plodu, protože neprochází placentou. Během porodu však dochází k určitému kontaktu a další těhotenství jsou po tomto impulsu ohrožena tvorbou protilátek proti plodu.

Důsledkem je nedostatek červených krvinek u dítěte a vysoké hodnoty bilirubinu, který se tvoří v důsledku jejich rozpadu.

Při rozpadu červených krvinek se uvolňuje bilirubin, který se ukládá do kůže, sliznic a očního bělma. Tak vzniká jejich žluté zbarvení – žloutenka.

Léčba závisí na stavu a hodnotách bilirubinu. Provádí se fototerapie, popřípadě takzvaná výměnná transfúze.

Prevence spočívá v tom, že se u Rh negativních žen, do 72 hodin po porodu, podávají takzvané anti-D protilátky. Ty zabrání tvorbě protilátek v následujícím těhotenství.

Hemolyticko-uremický syndrom

Při tomto stavu se anémie z rozpadu červených krvinek spojuje s krvácením do kůže a sliznic, selháním ledvin a postižením ústřední nervové soustavy.

Tvoří zvláštní klinickou jednotku, jejíž prognóza je vážná. Je to však poměrně vzácná nemoc.

Přečtěte si také článek o příznaku, kterým je rozpad červených krvinek.

Anémie z poruch tvorby červených krvinek a hemoglobinu

Porucha tvorby červených krvinek může nastat při nedostatku látek, které jsou potřebné k jejich tvorbě, nebo při poruše kostní dřeně. Může se jednat o poruchy tvorby hemu, globinu (talasemie) či anémie z poruchy syntézy DNA.

Anémie z nedostatku železa – sideropenická

Nedostatek železa v organismu může u novorozenců nastat při nedostatečných zásobách z nitroděložního období. Zásoby železa se ukládají do plodu v posledních měsících těhotenství. Donošený novorozenec má dostatečné zásoby železa přibližně na 4 až 6 měsíců.

Riziko představují nedonošení novorozenci a novorozenci, jejichž matka trpí anémií. Riziková jsou i vícečetná a rychle za sebou následující těhotenství.

Těhotná matka s dcerou leží usmívající se v posteli.
Anémie z nedostatku železa se často vyskytují u těhotných žen a dětí. Foto: Getty images

Náchylní k anémii bývají jedinci, u kterých nastává vyšší spotřeba železa v těle. Tyto zvýšené nároky jsou například v těhotenství či období růstu dítěte.

Velkou skupinou anémií z nedostatku železa představuje nedostatek železa v potravině. Může nastat při nedostatečné výživě, ale myslet na ni je potřeba i při vegetariánství či veganství.

Dalším případem nedostatku železa je porucha vstřebávání v trávicím systému, například při malabsorpčním syndromu.

Poinfekční anémie, anémie chronických chorob

Tato anémie postihuje lidi s těžkými nebo častými a dlouhotrvajícími infekcemi. Je projevem akutní fáze zánětu. Znamená přirozenou ochrannou reakci proti infekci.

Na krvetvorbu má vliv ve více směrech. Nepříznivě ovlivňuje metabolismus železa, snižuje jeho využití a v neposlední řadě způsobuje nechutenství.

Podstatou léčby je zejména léčba základní choroby.

Anémie z poruchy tvorby erytrocytů

Tuto skupinu anémií tvoří anémie, které vznikají buď na základě poškození kostní dřeně, nebo při chybění erytropoetinu. V kostní dřeni se tvoří červené, bílé krvinky i krevní destičky. Erytropoetin je hormon, jehož hlavní funkcí je řízení tvorby červených krvinek.

Familiární aplastická anémie (Fanconiho syndrom)

Patří mezi vrozené anémie, které vznikají na základě poruch kostní dřeně. Charakteristická je hypoplazie, tedy takzvané neúplné vyvinutí kostní dřeně. Bohužel jen ojediněle se postižení dožijí dospělosti.

Získané útlumové anémie vznikají při různém poškození kostní dřeně, například léky a podobně.

Chybění erytropoetického stimulu

Řízení tvorby červených krvinek je funkcí hormonu, zvaného erytropoetin. Jeho nedostatek se může vyskytnout při chronickém selhání ledvin nebo při snížené funkci štítné žlázy.

Další zajímavé zdroje

 • solen.sk - podrobnější rozdělení anémie, diagnostika i léčba
 • internimedicina.cz - článek o anémii se zaměřením se zejména na příznaky a vyšetřování

fsdílet na Facebooku
Cílem portálu a obsahu není nahradit odborné vyšetření. Obsah má pouze informativní a nezávazný charakter, nikoli poradní. V případě zdravotních potíží doporučujeme vyhledat odbornou pomoc, navštívit nebo kontaktovat lékaře, lékárníka.