Pozor na zánet vajecníku v tehotenství. Jaké má príciny a príznaky?

Pozor na zánet vajecníku v tehotenství. Jaké má príciny a príznaky?
Zdroj fotografie: Getty images

Zánet vajecníku je pomerne casté gynekologické onemocnení. Na svedomí muže mít ruzné zdravotní komplikace, vcetne neplodnosti. V tehotenství toto zánetlivé onemocnení predstavuje riziko i pro plod a jeho lécba vyžaduje specifický prístup.

Zánet, který postihuje soucasne vejcovody i vajecníky, se odborne nazývá adnexitida. Samotný zánet vejcovodu je salpingitida. Zánet vajecníku zase oophoritida.

Jelikož zánet vajecníku se témer nikdy nevyskytuje izolovane, používá se prevážne pojem adnexitida. Znamená tedy zánetlivé onemocnení vejcovodu i vajecníku.

Adnexitida postihuje nejcasteji mladé ženy, kterým znacne komplikuje kvalitu života. Infekce se šírí z deložního cípku pres delohu, vejcovody až na vajecníky. Ve vážných prípadech muže postihnout i celou pánevní oblast.

Vajecníky i vejcovody jsou párový orgán, který se nachází v pánevní oblasti. Vejcovody mají tvar tenké trubice, které po stranách vedou z delohy k vajecníkum. Pri nich se rozširují a volne vajecníky obepínají.

Jejich úkolem je behem plodných dnu ženy zachytit vajecníkem vyloucené vajícko. To následne ve vajecníku ceká na oplodnení mužskou spermií. Teprve potom, at už oplodnené, nebo neoplodnené, putuje do delohy. Zde se bud uhnízdí, nebo vyloucí z tela ženy ven, behem menstruace.

Typy adnexitidy:

rozdelení podle cesty šírení ascendentní zánet puvodci infekce se šírí z pochvy pres delohu až k vejcovodum
descendentní zánet šírení se z jiných sousedních zanícených orgánu (zánet slepého streva...)
krevní cestou virová chripka, príušnice, spála a jiné
rozdelení podle stadia nemoci akutní stadium náhle vzniklé bolesti, horecka, výtok z pochvy
chronické stadium potíže pretrvávají po odeznení akutního stadia, nebo se zánet vyskytuje opetovne. Trvat muže i léta.
rozdelení podle místa zánetu pravá adnexitida postižený je pravý vejcovod a pravý vajecník
levá adnexitida postižený je levý vejcovod a vajecník
oboustranná adnexitida postiženy jsou obe vejcovody a vajecníky na obou stranách

Prectete si více o zánetu delohy a vajecníku.

Co muže zpusobit adnexitidu

Zánet vajecníku nevzniká na základe nachlazení, dokonce ani sezení na studené zemi. Chlad ci nevhodné oblecení muže jen zhoršit již probíhající onemocnení.

Chronické stadium casto predstavuje nebezpecí trvalé neplodnosti.

Onemocnení je zpusobeno vlastne vaginální mikroflórou, která postupuje výše, do ostatních cástí pohlavních orgánu. Spolu s choroboplodnými mikroorganismy, které za vhodných podmínek pronikají do pohlavních orgánu ženy, zaprícinují zánet.

Mezi rizikový faktor, který k infekci dopomáhá, je zejména casté a rizikové sexuální chování. V jeho dusledku se bakterie množí a putují pres pohlavní orgány. Ke stavu znacne prispívá i oslabený imunitní systém.

Adnexitida muže postihnout i ženy po vícenásobném porodu, potratu nebo jako prenos zánetu z jiných orgánu brišní dutiny.

Méne casté príciny zánetu vajecníku:

 • potrat
 • vícenásobný porod
 • prenos z jiných orgánu brišní dutiny, napríklad zánet slepého streva
 • zavedení nitrodeložního telíska
 • zranení behem gynekologického vyšetrení
 • kyretáž

K zánetu muže také dojít po porodu, tedy v období šestinedelí.

Rizikové faktory

 • casté strídání sexuálních partneru
 • chlad
 • hormonální výkyvy
 • nedostatecná hygiena
 • oslabený imunitní systém
 • zneužívání antibiotik

Puvodci onemocnení jsou nejcastejší bakterie a chlamydie. Méne castými puvodci jsou stafylokoky a streptokoky.

Zánet vajecníku v tehotenství

Casté nebo nelécené zánety mohou mít na svedomí neplodnost nebo mimodeložní tehotenství. Zánetlivé zmeny na vajecnících a vejcovodech mohou zpusobovat takzvané srusty. Vajícko má tak ztížený pohyb pres vejcovody, ztížené podmínky pro usazení.

Onemocnení muže být i prícinou mimodeložního tehotenství, kdy se oplodnené vajícko uhnízdí mimo delohu, napríklad ve vejcovodu.

Plod behem tehotenství není vuci infekcím dostatecne chránen. Tehotenství je z hlediska infekcí rizikovým obdobím. Díte je ohroženo prenosem zánetu prostrednictvím krevního obehu nebo placenty. Zpusob prenosu muže být i behem porodu, prechodem porodními cestami.

Riziko pro tehotenství a díte

 • potrat
 • odumrení plodu
 • predcasný porod
 • novorozenecká sepse
 • jiná nezvratná poškození dítete

Jak rozpoznat zánet vajecníku behem tehotenství?

Tehotenství bývá doprovázeno ruznými nepríjemnými pocity i bolestmi bricha. Proto mohou být príznaky zánetu vajecníku zastíneny jinými doprovodnými príznaky tehotenství.

Nejcasteji se zánet zpocátku projeví jen jakýmsi pobolíváním v podbrišku. Pozdeji se bolest zmení na intenzivní a dlouhodobejší.

Podle toho, jak se zánet šírí, rozrustá se i oblast bolesti. Pridruží se zvýšená teplota, bolest pri pohlavním styku, únava nebo i výtok z pochvy.

Možná vás zaujmou i clánky o jiných obtížích v tehotenství, jako napríklad zácpa ci svedení pokožky.

Lécba zánetu vajecníku v tehotenství

Charakter lécby se odvíjí od toho, co zánet zpusobilo a v jakém stadiu zánet je. Tehotné ženy s adnexitidou musí dodržovat prísný klid na lužku.

Ke zmírnení bolestí se muže aplikovat chladivý obklad, který mírne uleví od bolesti i predejde dalšímu šírení zánetu. Duležitá je i strava. Jídlo by melo být dietní s dostatecným príjmem tekutin.

Podstatné je, aby bylo díte uchráneno pred infekcí.

V období tehotenství se obecne doporucuje užívat léky jen v malých množstvích a v co nejkratší dobu. Je nicméne nutné zánety v tehotenství rádne vylécit. Proto je velmi duležité rídit se pokyny lékare a konzultovat s ním každý problém.

Nelécená infekce postihuje vagínu i deložní cípek, tedy celý porodní kanál. Behem porodu je díte nechránené a zcela vystavené infekci, která je v porodních cestách. Proto se casto provádí porod císarským rezem.

Pokud adnexitidu zpusobily mikroorganismy, které jsou puvodci sexuálne prenosných chorob, doporucuje se ukoncení tehotenství. Jedná se napríklad o mikroorganismy zpusobující kapavku a syfilis.

Duležitý je klid a dostatecný pitný režim. Pokud je onemocnení doprovázeno silnými bolestmi, je duležité užívat léky tlumící bolest. Musí být však zkonzultovány lékarem. Je treba také podporit oslabený obranný systém, a to užíváním vhodných vitamínu a doplnku stravy.

V tehotenství jakékoli užívání léku konzultujte s lékarem. Jinak mužete ohrozit zdraví i život vašeho nenarozeného dítete.

Pokud je adnexitida vcas a rádne lécena, vetšinou nemá žádný nepríznivý vliv na plodnost ženy. Vznik zánetu vajecníku behem tehotenství však vyžaduje speciální lécebné postupy a zodpovedný prístup ze strany tehotné.

Jak se vyvarovat vzniku zánetu vajecníku

At už za normálních okolností, nebo behem tehotenství, je duležité chránit své intimní partie pred nežádoucími vlivy. Zejména ženy, které plánují tehotenství, by se mely vyvarovat zanedbání ci nedolécení infekcí ženských pohlavních orgánu.

Nezodpovedný prístup a zanedbání lécby, muže mít za dusledek problémy s otehotnením ci úplnou neplodnost.

Prevence spocívá ve vyvarování se pred rizikovým pohlavním stykem ci castým strídáním sexuálních partneru. Vhodné je používání kondomu jako bariérové antikoncepce.

Zdravý a zodpovedný životní styl, vcetne osobní hygieny, vyvážené stravy a posílení imunity, jsou nezanedbatelným prínosem v boji proti puvodcum, nejen tohoto onemocnení.

Prectete si také zajímavý clánek: Co hrozí pri strídání sexuálních partneru, nebo jaká pohlavne prenosná onemocnení známe

Další zajímavé zdroje:

fsdílet na Facebooku
Cílem portálu a obsahu není nahradit odborné vyšetření. Obsah má pouze informativní a nezávazný charakter, nikoli poradní. V případě zdravotních potíží doporučujeme vyhledat odbornou pomoc, navštívit nebo kontaktovat lékaře, lékárníka.