Co hrozí pri strídání sexuálních partneru? Pohlavne prenosná onemocnení

Co hrozí pri strídání sexuálních partneru? Pohlavne prenosná onemocnení
Zdroj fotografie: Getty images

Onemocnení, která se prenášejí pohlavním stykem, se nazývají sexuálne prenosná onemocnení (sexually transmitted diseases - STD). Prenos z osoby na osobu behem pohlavního styku, takto se mohou prenášet bakterie, viry, parazity, kvasinky.

Pohlavne prenosná onemocnení: Hlavním problémem je casté strídání sexuálních partneru, at už pro potešení, nebo výdelek.

Nekdy se jedná o méne závažné onemocnení, nekdy naopak o onemocnení, které vážne ohrozí zdraví a život cloveka.

Moderní doba, casté cestování, sexturismus, nerozvážnost nebo i rychle vzplanuté lásky bez predešlé informace o predchozím pohlavním živote partnera. Pohlavne prenosné proto, že k jejich prenosu dochází behem pohlavního spojení, ale nekterá onemocnení si najdou cestu i mimo pohlavní akt.

Prectete si také: Pohlavní choroby v léte, nebezpecí sexturismu

Pro více informací si prectete následující rádky.

Pohlavne prenosná onemocnení a co bychom o nich meli vedet

Nejvetším cinitelem pro narustající pocet prípadu je životní styl mladých lidí. Turistika je v dnešní dobe dostupnejší než v minulosti. Otevrené hranice, migrace lidí a jiné faktory spojené s volným pohybem lidí. Pohlavne prenosná onemocnení jsou rozšírena po celém svete.

Životní styl spojený s castým strídáním sexuálních partneru, prostituce, homosexualita a další rizikové faktory posouvají pohlavne prenosná onemocnení na horní prícky celosvetového problému.

Pohlavní styk je intimní záležitostí, do níž osoby vstupují, a ne vždy o sobe mají dostatecné informace o sexuální minulosti. Tady je prostor pro vznik rizika prenosu onemocnení.

Prectete si také clánky:
Jaké jsou nejcastejší letní problémy
Nebezpecí sexturismu

Mnohdy si ani neuvedomují, že podstupují riziko, když vstupují do sexuálního styku s neznámou osobou. Ve slabších sociálních vrstvách je povedomí o pohlavních onemocneních nízké, a tím je riziko nákazy vyšší.

Casto onemocnení probíhají v mírné forme nebo bez príznaku, a tím na sebe nemusí upozornit. Osoba se stává nosicem nebo k vypuknutí onemocnení dojde v pozdejším stadiu.

Stává se, že se pri pohlavním styku rozšírí více pohlavne prenosných onemocnení.

Tak to muže být napríklad u syfilidy a HIV. Imunitní systém nedisponuje celoživotní pametí pro pohlavní onemocnení a po vylécení pri pokracování v životním stylu dochází k opakovaným nákazám.

Pro zopakování v bodech uvádíme hlavní rizikové faktory prenosu sexuálne prenosných onemocnení:

 • sex v mladém veku
 • strídání sexuálních partneru
 • sex s partnerem, který má mnoho sexuálních partneru
 • nevedomost o sexuální minulosti partnera
 • nízké povedomí o sexuálne prenosných onemocneních
 • v nekterých prípadech zanedbání používání ochrany
 • nízký hygienický standard
 • drogová závislost

Pojem pohlavne prenosných onemocnení seskupuje širokou skupinu onemocnení, která mají ruzné príznaky, projevy, následky a jinou formu lécení. Nekteré jsou dobre lécitelné, nekteré naopak i v dnešní dobe nevylécitelné (HIV/AIDS).

Nejvíce rozšírená jsou pohlavne prenosná onemocnení u lidí od 17. do 40. veku života. Po 40. roce se vetšinou objevují následky nelécených a skryte probíhajících onemocnení a jejich komplikace. Mezi komplikace patrí také sterilita, nemožnost otehotnet.

Zastoupení pohlavne prenosných onemocnení mezi pohlavími je témer v rovnováze, ale o neco vyšší procento patrí prece jen mužum.

Víte, jak dochází k prenosu?

Tato onemocnení se šírí prednostne pohlavním stykem, jen malé procento prenosu je zajišteno jinou cestou. Napríklad prostrednictvím dotyku pres kuži, sliznice nebo i dotykem pres infikované predmety, jako jsou zubní kartácky, holicí strojek. Krevní cestou pri vpichu jehly.

V minulosti docházelo k infikování i prostrednictvím transfúze. V dnešní dobe by k tomuto prenosu nemelo docházet. Pokud máte v oblibe tetování, tak i zde je riziko prenosu onemocnení z infikované jehly. Jeden z možných prenosu je také z matky na díte, který muže nastat behem tehotenství, pri porodu, ale i pri kojení.

Duvod, proc je cesta prenosu a pruniku onemocnení tak variabilní, je ten, že jsou infikovány telesné tekutiny jako napríklad krev, sliny, vaginální sekret a také semeno. Pri pohlavním styku dochází k výmene telesných tekutin, muže dojít k poruše kožní celistvosti a poranení sliznic pri násilném nebo nešetrném pohlavním styku.

Pri análním styku prichází témer v každém prípade k trhlinkám, které jsou vstupní i výstupní branou pro nákazu. Protože anální otvor není uzpusoben k pohlavnímu styku. Cestou jsou také nezhojená poranení kuže. Cesta pro prunik muže být také prostrednictvím ocí.

Prenos se zajištuje cestou vaginálního, orálního a análního styku.

Jak již bylo psáno, nekterá pohlavne prenosná onemocnení se prenášejí i pres kuži rukou, prstu a pri líbání.

Ani v prípade sexuálních her si nemuže být dotycný jist, že se vyhne riziku. Používání bariérových pomucek pro vyhnutí se pohlavne prenosným onemocnením je limitováno a vubec nelze považovat za 100% ochranu. Ale je to minimum, které by melo, alespon cástecne, snížit riziko prenosu nekterých onemocnení.

Evidence pohlavne prenosných onemocnení

Výskyt pohlavních onemocnení v CR podléhá povinnému Hlášení pohlavní nemoci, které zahrnuje aktivní pohlavní onemocnení vcetne reinfekcí a úmrtí. Jednotlivá hlášení jsou zaznamenávána do Registru pohlavních nemocí (RPN) Krajskými hygienickými stanicemi. 

Z kraju má tradicne nejvetší pocty hlášeno Hl. mesto Praha a Jihomoravský kraj. Nejcasteji se objevují ve vekové kategorii 17–30 let, ale napríklad v roce 2018 byl hlášen prípad kapavky ve veku 8–14 let a více než 100 v kategorii 15–17 let. Dokonce 2 prípady ve veku 0–4 let. 

V roce 2020 bylo v Ceské republice na základe 1,45 mil. provedených vyšetrení nove diagnostikováno 251 prípadu infekce HIV. 

Faktem však u všech onemocnení zustává, že ne každý infikovaný je diagnostikován, a tím pádem není evidován.

Víte, jaká pohlavne prenosná onemocnení známe?

Tak jak jste se již docetli, puvodce onemocnení muže být bakterie, virus, kvasinka i parazit.

Pohlavne prenosná onemocnení v prehledné tabulce

Typ mikroorganismu Onemocnení Puvodce Poznámka
Bakterie
Syfilis Treponema pallidum
Kapavka Neisseria gonorrhoeae známá také jako gonorea
Lymphogranuloma venereum (LGV) Chlamydia trachomatis Chlamydiová infekce Sérotypy L1 L2 L3
Negonokokální uretritida (NGU) Ureaplasma urealyticum nebo Mycoplasma hominis
Mekký vred Haemophilus ducreyi nesyfilitický vred
Donovanóza Granuloma inguinale nebo Calymmatobacterium granulomatis
Virus
Hepatitida A, B, C, D, E Typ A a E jsou prenášeny orálne-fekální cestou – ne pohlavne Typ C se pravdepodobne neprenáší pohlavne, ale krví a riziko je pri poraneních kuže a sliznic
Genitální herpes Herpes simplex HSV1, HSV2
Herpes virus – virus slinné žlázy Cytomegalovirus oznacovaný také jako CMV
HIV, AIDS HIV Human Immunodeficiency Virus – virus nedostatku lidské imunity HIV1 a HIV2 pozdeji prechod na AIDS Acquired Immune Deficiency Syndrome – syndrom získané imunitní nedostatecnosti
HPV Human papillomavirus V dnešní dobe identifikováno více než 150 typu, z nich více než 40 pohlavne prenosných nekteré kmeny zpusobují Genitální bradavice – kondylomy, rakovinu deložního cípku, rakovinu penisu a jiná onemocnení
Kontagiózní moluskum Molluscum contagiosum virus zkratka MCV
Mykóza
Kandidóza Candida albicans vulvitidy, vulvovaginitidy, balanitidy
Parazit
Veš stydká Phthirus pubis jinak ji najdete i pod veš ohanbí, lidove filcky
Svrab Sarcoptes scabiei
Prvoky
Trichomonóza Trichomonas vaginalis
Giardióza Giardia lamblia
Amebóza Entamoeba histolytica

Príznaky pohlavne prenosných onemocnení

Pohlavní onemocnení se projevují hlavne v oblasti pohlavních orgánu a v oblasti prenosu, v pochve, na penisu, v okolí. Po orálním styku to muže být na rtech, v dutine ústní. Po análním styku v okolí análního otvoru.

Onemocnení, která nejsou v pravém smyslu pohlavní, ale pohlavní styk využívají k prenosu, se mohou projevovat systémove na jiných orgánových systémech, játra, problémy s imunitou, jako v prípade AIDS, jako kožní onemocnení na jiných místech tela, i jako vypadávání vlasu a množství jiných príznaku.

Vše záleží na druhu onemocnení.

Príznaky se mohou projevovat vysokou intenzitou, jiné mohou probíhat mírne nebo skryte. Nekterá onemocnení využívají nosicu pro hromadný prenos na lidi. Dotycná osoba o tom ani nemusí vedet. Velký pozor je treba dát v prípade, pokud se objeví príznaky typické pro pohlavní onemocnení.

Onemocnení, která jsou sexuálne prenosná, nemusí mít typické príznaky pro pohlavní chorobu. Mohou mít systémové príznaky (zvýšení telesné teploty, celková slabost). Obdobím podezrení je doba po pohlavním styku s neznámou osobou nebo novým sexuálním partnerem, u kterého je sexuální minulost neznámou. V tomto prípade pri výskytu potíží je treba zpozornet.

V krátkosti vypíšeme hlavní príznaky, kterými se mohou projevovat pohlavne prenosná onemocnení a pri kterých byste urcite meli vyhledat lékarské vyšetrení:

 • zvýšený výtok z pochvy a mocové trubice, zabarvený (bíle, žlute, zelene, hnede), zapáchající výtok
 • svedení v oblasti genitálií a konecníku
 • bolestivá varlata
 • bolestivé mocení (pálení, rezání)
 • bolest v podbrišku
 • zarudnutí v oblasti genitálií, konecníku
 • vredy, bradavice v oblasti genitálií, konecníku
 • bolestivý pohlavní styk nebo bolesti po nem
 • krvácení mimo menstruaci

Za kým je treba jít, pokud máte príznaky pohlavne prenosného onemocnení?

Pokud si všimnete príznaku, které jsou spojeny s pohlavními orgány a lze je spojit s predešlým pohlavním stykem, který byl rizikový, je treba vyhledat lékarské vyšetrení. K lékari mužete jít i bez obtíží, pokud jste meli styk, který považujete za rizikový nebo chcete-li se dát otestovat na sexuálne prenosné onemocnení.

Napríklad ve vztahu pred zacátkem sexuálního soužití.

A který lékar vám umí pomoci? První volbou je praktický lékar pro dospelé, pokud jste ješte student, tak praktický lékar pro deti a dorost. On vám zvládne provést krevní testy, následne vás doporucit k dalšímu vyšetrení k odbornému lékari, který ví, jaká speciální vyšetrení je treba provést k presnému stanovení diagnózy.

A to mohou být:

 • gynekolog
 • urolog
 • dermatovenerolog

Jak se vyhnout nákaze pohlavne prenosným onemocnením?

Po prectení by melo být zrejmé, že vyhnout se nákaze znamená sexuální abstinenci, nebo jednoduše žít usporádaný monogamní život, nestrídat partnery, pri novém vztahu se seznámit se sexuální minulostí partnera. Prece, na uprímnosti by se mel stavet vztah od zacátku.

Úcinné v tomto prípade je i otestování se pred sexuálním soužitím. Vyhýbání se orálnímu a análnímu styku, pro riziko poranení. Pokud, tak i u nich se doporucuje použití kondomu. Vyhýbání se pruniku telesných tekutin (semeno, poševní tekutina, krev) sexuálního partnera do organismu.

Použití kondomu redukuje riziko prenosu nákazy, ale nevylucuje jej. U nekterých pohlavne prenosných onemocnení pomuže i používání vlastních hygienických potreb, pri sprchování, holení se.

Pro drogove závislé jedno doporucení: jehla jen na jedno použití!

Antikoncepce neslouží k ochrane pred prenosem infekcního onemocnení. Slouží pouze k zabránení pocetí.

Heslem ve zdravém sexuálním živote by melo být: bezpecný sex se stálým partnerem.

Osobne si myslím, že téma pohlavne prenosných onemocnení je aktuální a málo probírané. Vhodná je edukace lidí, sociálne slabších vrstev, a hlavne našich detí. Jak jsme zmínili – rocne narustá výskyt onemocnení, a to i ve školním veku.

Urcitý podíl má i nevedomost mládeže nebo jen nezodpovedné chování. Celá problematika rizika a prenosu by mela být vysvetlena v pubertálním veku, který je vstupní branou do sexuálního života. Správná forma sexuální edukace je duležitá a nemela by být zanedbaná.

Otestujte své znalosti o pohlavne prenosných onemocneních

Otázky odhalí, co si pamatujete z precteného tématu.

Zdroje

 • everydayhealth.com - Is There a Price to Pay for Promiscuity?
 • who.int - Sexually transmitted infections (STIs)
 • cdc.gov - STD Risk and Oral Sex - CDC Fact Sheet
fsdílet na Facebooku
Cílem portálu a obsahu není nahradit odborné vyšetření. Obsah má pouze informativní a nezávazný charakter, nikoli poradní. V případě zdravotních potíží doporučujeme vyhledat odbornou pomoc, navštívit nebo kontaktovat lékaře, lékárníka.