Co hrozí při střídání sexuálních partnerů? Pohlavně přenosná onemocnění

Co hrozí při střídání sexuálních partnerů? Pohlavně přenosná onemocnění
Zdroj fotografie: Getty images

Onemocnění, která se přenášejí pohlavním stykem, se nazývají sexuálně přenosná onemocnění (sexually transmitted diseases - STD). Přenáší se z osoby na osobu během pohlavního styku. Tímto způsobem se mohou přenášet bakterie, viry, parazity, kvasinky.

Pohlavně přenosná onemocnění: Hlavním problémem je časté střídání sexuálních partnerů, ať už pro potěšení, nebo výdělek.

Někdy se jedná o méně závažné onemocnění, někdy naopak o onemocnění, které vážně ohrozí zdraví a život člověka.

Moderní doba, časté cestování, sexturismus, nerozvážnost nebo i rychle vzplanuté lásky bez předešlé informace o předchozím pohlavním životě partnera. Pohlavně přenosné proto, že k jejich přenosu dochází během pohlavního spojení. Některá onemocnění si ale najdou cestu i mimo pohlavní akt.

Přečtěte si také: Pohlavní choroby v létě, nebezpečí sexturismu

Pro více informací si přečtěte následující řádky.

Pohlavně přenosná onemocnění a co bychom o nich měli vědět

Největším činitelem pro narůstající počet případů je životní styl mladých lidí. Turistika je v dnešní době dostupnější než v minulosti. Otevřené hranice, migrace lidí a jiné faktory spojené s volným pohybem lidí. Pohlavně přenosná onemocnění jsou rozšířena po celém světě.

Životní styl spojený s častým střídáním sexuálních partnerů, prostituce, homosexualita a další rizikové faktory posouvají pohlavně přenosná onemocnění na horní příčky celosvětového problému.

Pohlavní styk je intimní záležitostí, do níž osoby ale často vstupují bez dostatečných informací o sexuální minulosti. Tady je prostor pro vznik rizika přenosu onemocnění.

Přečtěte si také články:
Jaké jsou nejčastější letní problémy
Nebezpečí sexturismu

Mnohdy si ani neuvědomují, že podstupují riziko, když vstupují do sexuálního styku s neznámou osobou. Ve slabších sociálních vrstvách je povědomí o pohlavních onemocněních nízké, a tím je riziko nákazy vyšší.

Často onemocnění probíhají v mírné formě nebo bez příznaků, a tím na sebe nemusí upozornit. Osoba se stává nosičem nebo k vypuknutí onemocnění dojde v pozdějším stadiu.

Stává se, že se při pohlavním styku rozšíří více pohlavně přenosných onemocnění.

Tak to může být například u syfilidy a HIV. Imunitní systém nedisponuje celoživotní pamětí pro pohlavní onemocnění a po vyléčení při pokračování v životním stylu dochází k opakovaným nákazám.

Pro zopakování v bodech uvádíme hlavní rizikové faktory přenosu sexuálně přenosných onemocnění:

 • sex v mladém věku
 • střídání sexuálních partnerů
 • sex s partnerem, který má mnoho sexuálních partnerů
 • nevědomost o sexuální minulosti partnera
 • nízké povědomí o sexuálně přenosných onemocněních
 • v některých případech zanedbání používání ochrany
 • nízký hygienický standard
 • drogová závislost

Pojem pohlavně přenosných onemocnění seskupuje širokou skupinu onemocnění, která mají různé příznaky, projevy, následky a jinou formu léčení. Některé jsou dobře léčitelné, některé naopak i v dnešní době nevyléčitelné (HIV/AIDS).

Nejvíce rozšířená jsou pohlavně přenosná onemocnění u lidí od 17. do 40. věku života. Po 40. roce se většinou objevují následky neléčených a skrytě probíhajících onemocnění a jejich komplikace. Mezi komplikace patří také sterilita (nemožnost otěhotnět).

Zastoupení pohlavně přenosných onemocnění mezi pohlavími je téměř v rovnováze, ale o něco vyšší procento patří přece jen mužům.

Víte, jak dochází k přenosu?

Tato onemocnění se šíří přednostně pohlavním stykem. Jen malé procento přenosu je zajištěno jinou cestou. Například prostřednictvím dotyku přes kůži, sliznice nebo i dotykem přes infikované předměty, jako jsou zubní kartáčky, holicí strojek. Krevní cestou při vpichu jehly.

V minulosti docházelo k infikování i prostřednictvím transfúze. V dnešní době by k tomuto přenosu nemělo docházet. Pokud máte v oblibě tetování, tak i zde je riziko přenosu onemocnění z infikované jehly. Jeden z možných přenosů je také z matky na dítě, který může nastat během těhotenství, při porodu, ale i při kojení.

Důvod, proč je cesta přenosu a průniku onemocnění tak variabilní, je ten, že jsou infikovány tělesné tekutiny jako například krev, sliny, vaginální sekret a také semeno. Při pohlavním styku dochází k výměně tělesných tekutin. Může dojít k poruše kožní celistvosti a poranění sliznic při násilném nebo nešetrném pohlavním styku.

Při análním styku dochází téměř v každém případě k trhlinkám, které jsou vstupní i výstupní branou pro nákazu. Protože anální otvor není uzpůsoben k pohlavnímu styku. Cestou jsou také nezhojená poranění kůže. Cesta pro průnik může být také prostřednictvím očí.

Přenos se zajišťuje cestou vaginálního, orálního a análního styku.

Některá pohlavně přenosná onemocnění se přenášejí i přes kůži rukou, prstů a při líbání.

Ani v případě sexuálních her si nemůže být dotyčný jist, že se vyhne riziku. Používání bariérových pomůcek pro vyhnutí se pohlavně přenosným onemocněním je limitováno a vůbec nelze považovat za 100% ochranu. Ale je to minimum, které by mělo, alespoň částečně, snížit riziko přenosu některých onemocnění.

Víte, jaká pohlavně přenosná onemocnění známe?

Původce onemocnění může být bakterie, virus, kvasinka i parazit.

Pohlavně přenosná onemocnění v přehledné tabulce

Typ mikroorganismu Onemocnění Původce Poznámka
Bakterie
Syfilis Treponema pallidum
Kapavka Neisseria gonorrhoeae známá také jako gonorea
Lymphogranuloma venereum (LGV) Chlamydia trachomatis Chlamydiová infekce Sérotypy L1 L2 L3
Negonokokální uretritida (NGU) Ureaplasma urealyticum nebo Mycoplasma hominis
Měkký vřed Haemophilus ducreyi nesyfilitický vřed
Donovanóza Granuloma inguinale nebo Calymmatobacterium granulomatis
Virus
Hepatitida A, B, C, D, E Typ A a E jsou přenášeny orálně-fekální cestou – ne pohlavně Typ C se pravděpodobně nepřenáší pohlavně, ale krví a riziko je při poraněních kůže a sliznic
Genitální herpes Herpes simplex HSV1, HSV2
Herpes virus – virus slinné žlázy Cytomegalovirus označovaný také jako CMV
HIV, AIDS HIV Human Immunodeficiency Virus – virus nedostatku lidské imunity HIV1 a HIV2 později přechod na AIDS Acquired Immune Deficiency Syndrome – syndrom získané imunitní nedostatečnosti
HPV Human papillomavirus V dnešní době identifikováno více než 150 typů, z nich více než 40 pohlavně přenosných některé kmeny způsobují genitální bradavice – kondylomy, rakovinu děložního čípku, rakovinu penisu a jiná onemocnění
Kontagiózní moluskum Molluscum contagiosum virus zkratka MCV
Mykóza
Kandidóza Candida albicans vulvitidy, vulvovaginitidy, balanitidy
Parazit
Veš stydká Phthirus pubis jinak ji najdete i pod veš ohanbí, lidově filcky
Svrab Sarcoptes scabiei
Prvoky
Trichomonóza Trichomonas vaginalis
Giardióza Giardia lamblia
Amebóza Entamoeba histolytica

Příznaky pohlavně přenosných onemocnění

Pohlavní onemocnění se projevují hlavně v oblasti pohlavních orgánů a v oblasti přenosu, v pochvě, na penisu, v okolí. Po orálním styku to může být na rtech, v dutině ústní. Po análním styku v okolí análního otvoru.

Některá onemocnění nejsou v pravém smyslu pohlavní, ale pohlavní styk využívají k přenosu. Mohou se projevovat systémově na jiných orgánových systémech (játra), problémy s imunitou, jako v případě AIDS, jako kožní onemocnění na jiných místech těla, i jako vypadávání vlasů a množství jiných příznaků.

Vše záleží na druhu onemocnění.

Příznaky se mohou projevovat vysokou intenzitou, jiné mohou probíhat mírně nebo skrytě. Některá onemocnění využívají nosičů pro hromadný přenos na lidi. Dotyčná osoba o tom ani nemusí vědět. Velký pozor je třeba dát v případě, pokud se objeví příznaky typické pro pohlavní onemocnění.

Onemocnění, která jsou sexuálně přenosná, nemusí mít typické příznaky pro pohlavní chorobu. Mohou mít systémové příznaky (zvýšení tělesné teploty, celková slabost). Obdobím podezření je doba po pohlavním styku s neznámou osobou nebo novým sexuálním partnerem, u kterého je sexuální minulost neznámou. V tomto případě při výskytu potíží je třeba zpozornět.

V krátkosti vypíšeme hlavní příznaky, kterými se mohou projevovat pohlavně přenosná onemocnění a při kterých byste určitě měli vyhledat lékařské vyšetření:

 • zvýšený výtok z pochvy a močové trubice, zabarvený (bíle, žlutě, zeleně, hnědě), zapáchající výtok
 • svědění v oblasti genitálií a konečníku
 • bolestivá varlata
 • bolestivé močení (pálení, řezání)
 • bolest v podbřišku
 • zarudnutí v oblasti genitálií, konečníku
 • vředy, bradavice v oblasti genitálií, konečníku
 • bolestivý pohlavní styk nebo bolesti po něm
 • krvácení mimo menstruaci

Za kým je třeba jít, pokud máte příznaky pohlavně přenosného onemocnění?

Pokud na sobě zpozorujete příznaky, které jsou spojeny s pohlavními orgány a lze je spojit s předešlým rizikovým pohlavním stykem, je třeba vyhledat lékařské vyšetření. K lékaři můžete jít i bez obtíží, pokud jste měli styk, který považujete za rizikový nebo chcete-li se dát otestovat na sexuálně přenosné onemocnění.

Například ve vztahu před začátkem sexuálního soužití.

A který lékař vám dokáže pomoci? První volbou je praktický lékař pro dospělé, u mladších lidí praktický lékař pro děti a dorost. Ten vám zvládne provést krevní testy. Následně vás může doporučit k dalšímu vyšetření k odbornému lékaři, který ví, jaká speciální vyšetření je třeba provést k přesnému stanovení diagnózy.

A to mohou být:

 • gynekolog
 • urolog
 • dermatovenerolog

Jak se vyhnout nákaze pohlavně přenosným onemocněním?

Po přečtení by mělo být zřejmé, že vyhnout se nákaze znamená buď sexuální abstinenci, nebo jednoduše žít uspořádaný monogamní život, nestřídat partnery, při novém vztahu se seznámit se sexuální minulostí partnera. Na upřímnosti by se přece měl stavět vztah od začátku.

Účinné v tomto případě je i otestování se před sexuálním soužitím. Vyhýbání se orálnímu a análnímu styku kvůli riziku poranění. Pokud, tak i u nich se doporučuje použití kondomu. Vyhýbání se průniku tělesných tekutin (semeno, poševní tekutina, krev) sexuálního partnera do organismu.

Použití kondomu redukuje riziko přenosu nákazy, ale nevylučuje jej. U některých pohlavně přenosných onemocnění pomůže i používání vlastních hygienických potřeb, při sprchování, holení se.

Pro drogově závislé jedno doporučení: jehla jen na jedno použití!

Antikoncepce neslouží k ochraně před přenosem infekčního onemocnění. Slouží pouze k zabránění početí.

Heslem ve zdravém sexuálním životě by mělo být: bezpečný sex se stálým partnerem.

Osobně si myslím, že téma pohlavně přenosných onemocnění je aktuální a málo probírané. Vhodná je edukace lidí, sociálně slabších vrstev, a hlavně našich dětí. Jak jsme zmínili – ročně narůstá výskyt onemocnění, a to i ve školním věku.

Určitý podíl má i nevědomost mládeže nebo jen nezodpovědné chování. Celá problematika rizika a přenosu by měla být vysvětlena v pubertálním věku, který je vstupní branou do sexuálního života. Správná forma sexuální edukace je důležitá a neměla by být zanedbaná.

fsdílet na Facebooku

Zajímavé zdroje informací

 • everydayhealth.com - Is There a Price to Pay for Promiscuity?
 • who.int - Sexually transmitted infections (STIs)
 • cdc.gov - STD Risk and Oral Sex - CDC Fact Sheet
Cílem portálu a obsahu není nahradit odborné vyšetření. Obsah má pouze informativní a nezávazný charakter, nikoli poradní. V případě zdravotních potíží doporučujeme vyhledat odbornou pomoc, navštívit nebo kontaktovat lékaře, lékárníka.