Léto, slunce, teplo, voda, naše zdraví a úrazy, nemoci ci ostatní typické letní problémy?

Léto, slunce, teplo, voda, naše zdraví a úrazy, nemoci ci ostatní typické letní problémy?
Zdroj fotografie: Getty images

Slunce je zdrojem energie, zahrívá nás a dobíjí. V léte si doprejeme více odpocinku. Prirozene. V tomto období se také typicky zvyšuje úrazovost ci výskyt nekterých onemocnení. Na jaké letní problémy je treba si dát pozor?

Zdraví v léte posiluje slunecní zárení, které nám krome energie dodává chut i odvahu. Nicméne, v nekterých prípadech nastává konflikt. Ten muže mít negativní dopad na naši kondici a zdraví.

S jakými problémy se mužeme behem léta setkat a na co je treba dávat si pozor?

Letní slunce nás naplnuje energií, dodává nám sílu, chut a mnohdy i odvahu. A to zejména ve spojení s alkoholem. Teplé pocasí nám umožnuje ruzné formy odpocinku. Teplo a slunecní paprsky ale také útocí na naše zdraví.

V tomto období je typické, že stoupá úrazovost, ale také výskyt urcitých onemocnení. Trávíme více casu venku, v prírode, turistikou. Cestujeme a dovolenkujeme.

Naše okolí je mírumilovné, zároven plné nástrah.

Nabízíme vám souhrn všech letních témat.
Obeznámíme se o síle slunce.
O tom, na co je treba myslet.
Na co bychom nemeli zapomenout.
Jakou ochranu a bezpecnost volit.

Teplo, slunecní paprsky PLUS ochrana

Slunecní paprsky nás naplní energií. Vyhríváme se na slunci, chytáme bronz. Letní období je mocné a na cloveka ovlivnuje pozitivne. I dobrého moc škodí, a proto bychom nemeli zapomenout na negativa.

Slunce nám muže spálit kuži. Lékari varují také pred nárustem výskytu kožních onemocnení. Pokožku mužeme opalovat do barvy, ale je treba ji také ochránit. Nezapomenme na opalovací krém.

Nezapomínejme na pravidla, abychom si neuškodili.

Vysoká teplota pálí a vysaje z nás vodu

Clovek se potí, organismus chladí. Námaha na slunci? Stací pasivita a z tela nám vysaje poslední kapky vody a síly. Pobyt na slunci má svá pravidla.

Než zavreme dvere príbytku, meli bychom vedet, že pohyb a pobyt na slunci má svá pravidla. Mysleme proto na dostatecnou ochranu. Nebezpecí kolapsu na ulici, riziko následného úrazu a kolapsu organismu, to asi nechceme.

Duležitá je ochrana a prevence. Jinak hrozí...

Dehydratace útocí.Nezapomínejme na pitný režim

Naše telo prichází o tekutiny ruznými zpusoby a ve vedrech ješte více. Co je dehydratace? Víme, že u detí muže nastoupit velmi rychle. Jaké jsou její príciny? Dostatek vody je prevencí pred obtížemi jako je mdloba ci kolaps.

I dostatecné prijímání tekutin, hlavne behem veder, je potrebnou prevencí zhoršení zdravotního stavu. Tak proc vedome zanedbávat neco, co by melo být samozrejmé a automatické?

Pitný režim? Slyšeli jsme o nem, ale...

Zdravá a sveží strava

Behem horkých dnu nám lépe padne osvežující pochoutka. Nezatíží nám telo ani trávení. Smoothie muže být vhodnou formou. Vitamíny, minerály, energie v ovoci a zelenine nebo vitamín D ze slunce.

Energie hned zrána, místo svaciny. Težké jídlo nahradí sveží nápoj ci spíše pokrm. Smoothie je vhodnou volbou. I v horku jsou duležité vitamíny, minerály, lehká a nezatežující strava.

Duležité vitamíny a lehká strava v horký den.

Odpocinek, pro všechny duležitý

Zátež na organismus at už ve forme fyzické, nebo psychické, je treba ventilovat. Odpocinek muže mít ruznou formu.

Odpoved na otázku, jak správne odpocívat, si musí zodpovedet každý sám. Téma relaxu je vysoce individuální, a tedy i specifické. Známe ruzné formy odreagování, pasivní ci aktivní. V nekterých prípadech je treba zachovat opatrnost.

Uvolnit se, avšak, bezpecne.

Ochladím si byt ci pracovište klimatizací.Pozor však na...

Horké prostredí v domácnosti nebo na pracovišti z nás ciní nepoužitelné. Teplo nás pripraví o poslední zbytky energie. Jak se soustredit na domácí a pracovní povinnosti? A v aute je teplo jako ve skleníku.

Klimatizaci v dnešní dobe využívá stále více lidí. Víme, jak ji používat správne? Jsme si vedomi toho, že potrebuje pravidelnou údržbu. Jinak je zdrojem problému. I její špatné nastavení je spíše negativem.

Clovek vymyslel klimatizaci. Ale, jak ji používat, aby nám neškodila?

Cestujeme na dovolenou

Dovolená je nejlepší formou, jak se odreagovat od práce, ale i domácích povinností. V dnešní dobe jsou stále více moderní exotické destinace. Do Egypta se létá už dlouho, tak už jste zajisté slyšeli o ruzných strevních nepríjemnostech.

Nekdo má strach a respekt z létání. Jinému delá problém dlouhá jízda v aute. V exotických zemích nám hrozí potíže ve spojitosti s konzumací poulicního jídla a pití vody z vodovodu. Prujem a strevní onemocnení je to poslední, co si na dovolené prejeme.

Prevence, ockování a duležité informace pred cestou za relaxem.

Sexturismus?Poznejte, co hrozí pri strídání partneru

Léto se pojí se slovícky, jako je napríklad festival, alkohol, drogy nebo i sexturismus.

Alkohol dodává odvahu k ruzným cinum. Podobne i k náhodným blízkým splynutím. Rána bývají obtížná. Horecka letního vecera muže zpusobit závažné problémy. Informujme se, vyhýbejme a chranme. Zdraví máme jen jedno.

Hladina alkoholu v krvi a náhodné setkání.

Nejcastejší letní úrazy a nástrahy tepla

Rychlá jízda, alkohol a nezodpovedné chování. To není jen dopravní nehoda. Z médií nám v uších rezonují zprávy o utopení nebo závažném úrazu dítete.

Tak jako deti, i my dospelí se tešíme z léta. Vetšinu casu trávíme venku. Nevinne vypadající pády a úrazy mohou mít následky.

Úrazy detí, voda, alkohol a tonutí.

Otrávil jsem se?

Otrava muže být náhodná a neúmyslná. Smutnejší stránku zastupuje ta s úmyslem. Nekdy je za otravou jídlo, jako napríklad houby ci špinavé ruce. Intoxikovat lze i alkoholem.

Alkohol je snadno dostupný již v mladém veku. A práve první zkušenost bývá nárocná, nekdy i fatální. Druhou skupinou je otrava houbami. Ty nás teší už delší dobu, nicméne, nezkušený houbar = problém.

Houby ci alkohol

Nejcastejší letní onemocnení jsou

Už na jare a pak i v léte se setkáváme s typickými onemocneními. Ta se ve vyšší míre vyskytují také pro vyšší stupne na teplomeru. Nekdy sehraje roli menší míra pozornosti, než jaká by byla treba.

Ledové nápoje nás rychle zchladí, stejne tak i zmrzlina ci nanuk. Náhlé ochlazení nám zadelá na zánet hrdla ci mandlí. Horko je hrozbou pro potraviny. Zkažená strava je prícinou prujmu nebo zvracení.

Informace od hlavy až k pate.
Hlava, ramena, kolena, palce. Oci, uši, ústa, nos.
Hrdlo, zkažené potraviny ci prujem.

Poznejme i casté brišní potíže...

Komári, klíštata a ostatní nástrahy zvere

Štípance od komáru, klešte na každém kroku. A v zahrade možná potkáme i hada. V mori medúzu.

Hmyz má v prírode své místo. Nekteré druhy nám ale delají více starostí, než bychom chteli. Komári jsou otravní, ale tak jako klíštata mohou být prícinou nákazy. Štípnutí vosou ci vcelou bývá duvodem alergie a had obav.

Medúza, krásná, plave si vznešene, hladí – nepríjemne, bolestive až smrtelne.

Komár, vosa, vcela, klíšte ci had, koho se spíše bát?
Setkali jste se už s medúzou?

fsdílet na Facebooku
Cílem portálu a obsahu není nahradit odborné vyšetření. Obsah má pouze informativní a nezávazný charakter, nikoli poradní. V případě zdravotních potíží doporučujeme vyhledat odbornou pomoc, navštívit nebo kontaktovat lékaře, lékárníka.