Jaká je prevence rakoviny děložního čípku? Rizikové faktory a příznaky

Jaká je prevence rakoviny děložního čípku? Rizikové faktory a příznaky
Zdroj fotografie: Getty images

Rakovina děložního čípku je celosvětový problém. Je druhým nejčastějším onkologickým onemocněním u žen do věku 45 let a třetí nejčastější příčinou úmrtí žen.

Rakovina děložního čípku je celosvětový problém.
Dá se před ní chránit?
Přenos rakoviny?
Není to přesné vyjádření, ale hlavním podezřelým je...
Virus, který se šíří mezi lidmi.

Hlavní příčinou rakoviny děložního čípku je dlouhodobá infekce lidským papilomavirem známým pod názvem HPV.

HPV patří v dnešní době mezi nejpočetnější sexuálně přenosné infekce.

Pro vypuknutí onkologických změn ve tkáni děložního čípku se podílejí HPV infekce a spolupůsobící faktory.

Dnešní vědecké poznatky naznačují, že kromě rakoviny děložního čípku HPV hraje roli i při vzniku jiných maligních onemocnění, jako je karcinom penisu, konečníku, kůže a také maligních onemocnění horních cest dýchacích.

Rakovina děložního čípku je časté zhoubné onemocnění. Je jedním z mála onkologických onemocnění, které je snadno diagnostikovatelné a efektivně léčitelné.

Záleží hlavně na prevenci a včasném rozpoznání, zdali jde o následky infekce HPV viry.

K tomu, aby po HPV infekci vznikl maligní zvrat, jsou zapotřebí spolupůsobící faktory.

Chcete vědět víc?
Jaké typy HPV známe?
Co zvyšuje a co snižuje míru rizika?
Existuje účinná ochrana?
Funguje vakcinace a jsou vakcíny bezpečné?

Faktory, které zvyšují míru rizika vzniku rakoviny děložního čípku, jsou:

Ptáte se: Jak mohu snížit riziko vypuknutí?

Faktory, které snižují riziko, jsou:

 • bezpečný sex
  • při kterém jsou použity bariérové pomůcky, jako je například kondom
  • znát sexuální život/historii partnera
 • vyvarovat se střídání sexuálních partnerů
 • chránit se před opakovanými ženskými infekcemi
 • nekouřit
 • poradit se s gynekologem o rizicích a vhodnosti užívání antikoncepce
 • prozkoumat rodinnou anamnézu a vzhledem k tomu i plánovat těhotenství
 • dostatečná hygiena

Jaké má rakovina děložního čípku příznaky?

Při této formě rakoviny je nebezpečné, že v raném stádiu probíhá bez příznaků. Jedná se tedy o asymptomatický průběh.

Často se stává, že se ke špatným výsledkům žena dopracuje náhodně, a to po delší době na gynekologickém vyšetření. Tehdy už může být rakovina v pokročilém stadiu.

I proto je význam preventivních gynekologických vyšetření vysoký.

Rakovina děložního čípku může mít příznaky, jako:

 • krvácení mimo menstruační cyklus
 • výtok
 • bolestivý pohlavní styk – dyspareunie
 • bolest v podbřišku a v oblasti pánve
 • bolest vystřeluje až do kříže
 • zvětšení lokálních lymfatických uzlin
 • otok dolní končetiny
 • hubnutí a nechutenství
 • slabost a únava
 • nevýkonnost
 • otok břicha – ascites

Co je HPV?

Je to zkratka anglického human papillomavirus, což v překladu znamená lidský papilomavirus. HPV jsou malé DNA viry o velikosti přibližně 55 nm.

První informace se objevily začátkem 20. století. Do dnešní doby došlo u HPV infekcí k významným objevům.

Známe více než 150 typů HPV.

Některé typy jsou zodpovědné za tvorbu bradavic na rukou a chodidlech. Pohlavně přenosných a genitálních je asi 40 typů. Jsou zodpovědné za genitální onemocnění, jako jsou například kondylomy, v horším případě rakovina děložního čípku.

HPV napadá buňky vícevrstvého dlaždicového epitelu. Následně se v napadené buňce usídlí.

Napadená buňka začne produkovat změněné bílkoviny, které jsou zodpovědné za změny v epitelu. Většinou je tento proces eliminován imunitou ženy, ale v malém procentu přechází do předrakovinných změn.

Riziko přenosu infekce se zvyšuje:
Střídáním sexuálních partnerů, promiskuitou (riziko opakovaných infekcí HPV).
Ale infikovat se může také žena, která žije s jedním partnerem.

Mezi ostatní faktory patří:

 • kouření
 • dlouhodobé užívání hormonální antikoncepce
 • vysoký počet těhotenství
 • jiná pohlavně přenosná onemocnění (například chlamydiová)
 • imunologická nedostatečnost

Rizikové typy HPV

HPV je vysoce přenosné onemocnění, které se přenáší pohlavně. Ale přenos může být také nepohlavní, prostřednictvím tělesných tekutin, sliznicemi, kůží.

Hlavní dělení HPV je na HPV nízkorizikové (low risk) LRHPV a s vysokorizikové (high risk) HRHPV.

 • Nízkorizikové – LRHPV
  • způsobují nejčastěji bradavicovité výrůstky, papilomy, kondylomy
  • typ 6, 11, 40, 42, 42, 43, 44, 54, 61, 70, 72, 81, 89 
  • 70 % condylomata accuminata
  • 30 % ostatní typy LRHPV
 • Vysokorizikové – HRHPV 
  • typy 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 68, 73, 82
  • ale za více než 70 % případů karcinomu děložního čípku jsou zodpovědné typy 16 a 18
  • typ 16 a 18 je rizikový i z pohledu rozvoje rakoviny pochvy, dělohy, zevních rodidel, ale také řitního otvoru, penisu a hrtanu

Výskyt HPV infekce

Za sexuálně přenosná onemocnění HPV se považují anogenitální formy, ale tato cesta není jejich jedinou formou přenosu (tělesné tekutiny, sliznice, kůže). Předpokládá se, že 85 % žen přijde do kontaktu s HPV během svého života.

Výskyt HPV je závislý na věku.

U dívek, které ještě neměly pohlavní styk, je výskyt téměř nulový. Ve věku 15–18 let je infikováno přibližně 7–9 %.

Nejvyšší výskyt HPV u žen ve 30. roce života. S přibývajícím věkem výskyt klesá, okolo 50. roku je jen 2–3 %.

Imunita virus zabije přibližně po 8–16 měsících u 80–90 % žen.

U zbývajících 10–20 % žen virus přetrvává a v konečném stádiu může způsobit karcinom děložního čípku.

U 20 % z nich se vyvine během 5 let CIN III a z toho 5 % následně po dobu 15–20 let přechází do karcinomu.

Co je CIN?

Je klasifikace změn buněk na povrchu děložního čípku. CIN je zkratka skládající se ze začátečních písmen:

 1. C pro Cervikální, týkající se děložního čípku (cervix uteri)
 2. I pro Intraepiteliální, týkající se povrchových buněk
 3. N pro Neoplazie, tedy novotvorba

CIN se dále dělí na stadia prekancerózy (stav předcházející maligním změnám):

 • CIN I jsou změny nízkého stupně, mírná dysplazie (změna tvaru, velikosti) - sledování progrese
  • asi 65 % případů vymizí samo
  • 20 % přetrvává
  • a z toho asi v 15 % případů se zhoršuje
  • kontrola každých 6–9 měsíců a při přetrvávání více než 2 roky se doporučuje konizace, chirurgický zákrok
 • CIN II je středně vysoký stupeň dysplazie
  • doporučuje se konizace, chirurgické odstranění změněné části krčku
 • CIN III je těžká dysplazie
  • kdy se doporučuje chirurgické odstranění postižené části děložního čípku, hysterektomie (odstranění dělohy, horní části pochvy), trachelektomie (odstranění děložního čípku), robotická radikální hysterektomie, exenterace pánve, při pokročilém stádiu s přerůstáním do okolí
  • alternativní i radikální radioterapie

Existuje také klasifikace SIL, což je skvamózní intraepitelová léze. Ta se rozděluje na L-SIL a H-SIL. L-SIL znamená nízký stupeň (CIN I) a H-SIL vysoký stupeň léze (CIN II, III).

Prevence rakoviny děložního čípku

Ne, rakovina děložního čípku není přenosná.
Ale...
Dlouhodobá infekce vysoce rizikovým HPV patří mezi nebezpečné faktory vedoucí k jejímu vzniku.

Prevence si proto zakládá na zamezení šíření tohoto viru.

Výskyt onemocnění je stále vysoký, přestože se rakovina děložního čípku považuje za velmi dobře diagnostikovatelné a léčitelné onemocnění.

Mezi hlavní preventivní metody se považuje sledování screeningem, což je sekundární forma prevence.

V ČR absolvuje pravidelné screeningové vyšetření přibližně 25 % žen. Primární forma prevence onemocnění děložního čípku zahrnuje očkování (u 12letých dívek asi 1 %).

Rakovina děložního čípku se vyskytuje zejména u mladých žen do 45. roku života.
Jedná se o 4. nejčastější rakovinu žen celosvětově.
Úmrtnost zvyšuje nedostupnost screeningu, vakcíny a nízké povědomí.

Primární prevence

Primární prevencí je očkování, které probíhá ve třech dávkách.

Doporučuje se u dívek v předpubertálním věku, které ještě neměly pohlavní styk. Nejlépe u 12letých dívek.

Účinnost vakcíny je tehdy nejvyšší a dívky jsou většinou panny. Doporučený věk očkování je od 9. roku až do 45. roku života.

Například v Austrálii schválili bivalentní vakcínu k podání i ženám od 27. do 45. roku.

K dispozici máme dva druhy očkovací vakcíny – jednu bivalentní a druhou kvadrivalentní.

Pro jednoduché vysvětlení bivalentní obsahuje látky účinné proti HPV 16 a 18. Kvadrivalentní obsahuje látky účinné proti HPV 6, 11, 16, 18. Její účinek je tedy kromě karcinomu děložního čípku i proti genitálním bradavicím.

U bivalentní vakcíny není ochrana proti HPV 6 a 11. Předpokládá se ale zkřížená účinnost i proti ostatním HRHPV, jejichž výskyt není tak častý. Stejně tak kvadrivalentní vakcína chrání před ostatními typy HRHPV (31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58 a 59).

Bezpečnost vakcín

Bezpečnost vakcín je na velmi vysoké úrovni.

Vakcíny jsou vyráběny synteticky a neobsahují genetický materiál virů. Takže nehrozí riziko onemocnění HPV infekcí a následně po letech na onkologické onemocnění děložního čípku.

Jejich účinnost je podle dosavadních studií prokázána na 5–7 let. Odhaduje se, že jejich účinek má být na 10 až 15 let a podle matematického výpočtu až 20 let.

Jako i u všech jiných léků a vakcín i v tomto případě se po aplikaci mohou vyskytnout vedlejší účinky. Mezi častými vedlejšími příznaky jsou bolest, otok a zarudnutí v místě vpichu. Méně často se vyskytuje bolest hlavy, horečka, únava, bolest svalstva.

Po vakcinaci se nedoporučuje fyzická námaha a psychická zátěž.

Sekundární prevence

Je preventivní opatření zajištěno celoplošným screeningem, kdy dochází k včasné diagnostice. Kromě běžného vyšetření se využívá onkologická cytologie. Při cytologickém vyšetření se u ženy provádí stěr buněk z epitelu děložního čípku.

Takzvaný PAP test.

Pap test je cytologické vyšetření stěru z děložního čípku.

Nazván je podle řeckého lékaře Georgios Nikolaou Papanikolaou. Jako první v roce 1928 uvedl, že rakovina dělohy může být diagnostikována z vaginálního výtěru.

Tato forma diagnostiky je časově nenáročná. Odběr trvá přibližně 10 minut a provádí se stěrem buněk z povrchu děložního čípku za pomoci drobného kartáčku. Výkon je bezbolestný.

Na běžné gynekologické vyšetření by se měla dostavit každá žena od 18. roku života.

Očkování chlapců

HPV kromě toho, že postihuje ženské pohlavní ústrojí, může způsobit i papilom hlasivek, karcinomatózní degeneraci laryngu, urologické potíže jako kondylomy a různé jiné onkologické choroby. A to u obou pohlaví.

Očkováním obou pohlaví se zajistí ochrana před HPV a také se zamezí přenosu. Jelikož i muži jsou přenašeči HPV.

Mužské pohlaví je rovněž ohroženo rozvojem množství zdravotních komplikací, které vyvolává HPV. Tak proč nechránit očkováním i chlapce?

Závěrečné shrnutí

V dnešní době je účinná diagnostika a také léčba onemocnění, která jsou zapříčiněna HPV viry.

Povědomí o tom, že HPV je hlavním rizikem vzniku rakoviny děložního čípku, je rovněž na vyšší úrovni oproti minulosti.

Ale...

Stále chybí opora v pravidelných preventivních a screeningových vyšetření a zájem žen, a to hlavně matek o očkování dívek v období před začátkem pohlavního života.

fsdílet na Facebooku

Zajímavé zdroje informací

Cílem portálu a obsahu není nahradit odborné vyšetření. Obsah má pouze informativní a nezávazný charakter, nikoli poradní. V případě zdravotních potíží doporučujeme vyhledat odbornou pomoc, navštívit nebo kontaktovat lékaře, lékárníka.