Jaká ženská onkologická onemocnění a rakoviny známe? (příznaky + léčba)

Jaká ženská onkologická onemocnění a rakoviny známe? (příznaky + léčba)
Zdroj fotografie: Getty images

Onkologická onemocnění jsou poměrně častou a vždy závažnou diagnózou. Veřejnost se na ně dívá s velkým respektem. Většina nádorů postihuje obě pohlaví, ale jsou i takové, které se vyskytují výhradně u žen. Které to jsou?

Pod pojmem rakovina se skrývají nejrůznější onemocnění různých částí těla a orgánů. Jejich společným rysem je, že vlastní buňky organismu se "zblázní" a začnou nekontrolovatelně růst.

Shluk nádorových buněk se infiltruje do okolí, ale také se může dostat i do vzdálenějších částí těla – metastázovat. Rakovina se tedy může objevit v kterékoli části živého organismu.

K rakovinnému bujení nejčastěji dochází v místech, kde za normálních okolností probíhá největší množení buněk (např. průdušnice, plíce, střeva), nebo v místech, kde dochází k hormonální stimulaci buněk (např. prostata, vaječníky, prs).

Tabulka se faktory způsobujícími mutaci buněk a růst nádoru

Biologické faktory vliv některých mikroorganismů (v popředí jsou viry, jako např. HPV, EBV...)
Chemické faktory vliv některých karcinogenů (např. látky v cigaretách, alkoholických nápojích, případně i v jídle)
Fyzikální faktory vliv některých záření (ultrafialové, rentgenové, gama záření...)
Hormonální faktory vlivem nadměrného působení hormonů (např. testosteron – rakovina prostaty)

Odlišnosti těla ženy mají za následek i odlišné druhy rakoviny

Stavba lidského těla žen a mužů se v jistých bodech liší. Proto známe typy nádorů, které se vzhledem k anatomickým specifikům vyskytují výhradně u konkrétního pohlaví.

Například rakovinu prostaty může mít jen muž. U žen se zase vyskytují nádory ženských pohlavních orgánů nebo také méně známá rakovina placenty.

Za ženské onkologické onemocnění, vzhledem k vysokému výskytu právě u žen, lze pokládat i rakovinu prsu. Ta ale může potrápit obě pohlaví.

Chcete se dozvědět víc?
Čtěte s námi.

Rakovina vulvy

Rakovina vulvy znamená nádorový proces postihující vnější ženské pohlavní orgány.

Tyto nádory se histologicky dělí na více podskupin podle toho, ve které konkrétní tkáni se vytvářejí.

Histologická klasifikace nádorů vulvy:

 • epitelové nádory – tvoří až 85 % všech nádorů vulvy. Tvoří se z kožního, dlaždicového epitelu, ze žlázového epitelu, nebo kožních adnex.
 • mezenchymové nádory – do této skupiny nádorů zařazujeme ty, které pocházejí z měkkých tkání (liposarkom, angiomyxom, leiomyom...)
 • melanocytové nádory – postihují v průměru 2 až 10 % převážně starších pacientek

Jak se projevuje rakovina vulvy?

Navzdory různorodosti tkání, ze kterých nádory vulvy mohou vyrůstat, jejich projevy mají společné rysy.

Typickým projevem je dlouhodobé svědění zevního genitálu. Tento symptom může být z počátku pacientkou mylně považován za jiné – většinou infekční – onemocnění, jako např. kvasinková infekce.

Méně často se vyskytuje výtok, který je také společným projevem pro řadu gynekologických onemocnění.

V některých případech se objevuje i bolestivost postižené oblasti nebo gynekologické krvácení mimo cyklus.

Svědění a následné škrábání se může způsobit infekci a lokální otok, což mívá za následek urologické potíže a problémy s močením.

Léze s charakteristickými rysy

K otoku vulvy nemusí dojít jen z důvodu pruritu. Také se objevuje spolu s kožní lézí.

Maligní léze má charakteristické rysy, a těmi jsou leukoplakie, výrůstky a lokální krvácení. V postižené oblasti se může objevit i vřídek.

Většinou se vyskytuje na velkých pyscích. Také ji však můžeme pozorovat i na malých pyscích, zevních rodidlech nebo klitorisu.

Nahmataly jste si novotvar na vulvě? Co dál?

Pokud jste si nahmatala nový útvar na vulvě, je třeba navštívit vašeho gynekologa (nejedná-li se o vyrážku a poranění).

Lékař se specializací v gynekologii už ze zkušeností umí posoudit novotvar na základě jeho vzhledu.

Základní vyšetření se doplňuje o histologii, která je základem pro konečnou diagnózu. Biopsie by měla být odebrána z každého podezřelého místa v oblasti zevního genitálu.

Jaké jsou možnosti léčby při rakovině vulvy?

V případě, že se onemocnění zdiagnostikuje včas a nejsou přítomny metastázy, je nejvhodnější operační odstranění nádoru. Tato metoda zvyšuje přežívání pacientek až na 60 % z celkového počtu nemocných.

U pacientek s přítomností inguinálních uzlin se osvědčila radioterapie. Pozitivita uzlin většinou indikuje metastázy právě v této oblasti.

Rakovina pochvy

Pochva je svalově-vazivová trubice, orgán spojující dělohu a vnější pohlavní orgány ženy.

Rakovina pochvy s příčinou přímo v pochvě je velmi vzácná.
Představuje asi jen 1,5 % ze všech zhoubných gynekologických onemocnění.
Nádorové bujení nejčastěji postihuje buňky na povrchu sliznice vagíny, tedy porodní cesty.

Častěji se vyskytuje spolu s rakovinou děložního čípku, resp. jde o nádor přerůstající z dělohy nebo vulvy.
Riziko jejího vzniku stoupá s věkem, nebo je jeho příčinou HPV.

Nejčastější typy rakoviny pochvy:

 • vaginální spinocelulární karcinom (nejčastější typ rakoviny pochvy z epitelových buněk)
 • vaginální adenokarcinom (nádor ze žlázových buněk)
 • vaginální melanom (nádor z buněk produkujících pigmenty – melanocyty)
 • vaginální sarkom (nádor z buněk pojivové nebo svalové tkáně)

Stadia rakoviny pochvy:

 • I. stadium – ohraničená rakovina, postihuje vaginální stěnu
 • II. stadium – rakovina prorůstající do okolních tkání
 • III. stadium – rakovina prorůstající do pánve
 • IV.A stadium – rakovina prorůstající do okolních orgánů (močový měchýř, konečník)
 • IV.B stadium – rakovina prorůstající mimo pochvu (metastázy ve vzdálenějších orgánech jako např. játra)

Možnosti léčby rakoviny pochvy jsou závislé na konkrétním typu nádoru a stadiu onemocnění!

Symptomatologie rakoviny pochvy

Počáteční stadia onemocnění jsou asymptomatická. Proto v jejich rané diagnostice hraje významnou roli pravidelnost gynekologických prohlídek.

Mezi příznaky rakoviny pochvy patří specifické symptomy, jako jsou například pobolívání v oblasti pochvy s vyzařováním do spodní části břicha, nepravidelná menstruace, vynechání menstruace, krvácení mimo cyklus, krvácení po pohlavním styku, krvácení v období menopauzy a vodnatý výtok.

K nespecifickým projevům lze zařadit problémy s močením. Růst nádoru způsobuje bolest při močení, bolest břicha a pánevní oblasti, často způsobuje i zácpy.

Co dělat, když se u vás objeví rizikové symptomy?

Při symptomatologii poukazující na rakovinu pochvy je nezbytné vyhledat gynekologa.

Základem vyšetření je kontrola nejen pochvy, ale i děložního čípku, ze kterého nádor v některých případech sestupuje až do pochvy.

Gynekologické vyšetření se doplňuje o ultrazvuk, někdy o vyšetření RTG. Neméně důležité jsou laboratorní výsledky.

Rakovina děložního čípku a těla dělohy

Rakovina děložního čípku je všeobecně známé onemocnění. O rakovině těla dělohy se zase až tolik nemluví. Obě onemocnění jsou onkologická onemocnění dělohy. Liší se podle místa, kde se nádorové bujení začalo.

Zhoubné nádory dělohy podle místa vzniku:

 • zhoubný nádor endocervixu
 • zhoubný nádor exocervixu
 • zhoubný nádor isthmu
 • zhoubný nádor endometria
 • zhoubný nádor myometrie
 • zhoubný nádor dna dělohy
 • zhoubný nádor přesahující více oblastí těla dělohy

Rakovinu děložního čípku způsobuje HPV

Rakovina děložního čípku (carcinoma cervix utheri) je nádor vznikající v tkáni děložního čípku. Postihuje mladší věkové kategorie, převážně v rozvinutých zemích.

Způsobuje ji infekce epitelu v této oblasti lidským papilomavirem, známým i pod zkratkou HPV. V některých případech dochází ke spontánnímu vyléčení. V jiných se infekce změní v karcinom.

Riziko vzniku nádoru se zvyšuje v kombinaci s dalšími rizikovými faktory, jako jsou například sexuální promiskuita, nedostatečná hygiena, snížená imunita, vícečetná těhotenství, dlouhodobé nebo nesprávné užívání antikoncepce, genetika, alkohol, kouření.

Zajímavé:
Počet úmrtí na rakovinu děložního čípku klesá.
Důvodem je cytologický screening, který včas zachycuje prekancerózy, a také vakcinace proti HPV.
Následná léčba zajišťuje, aby onemocnění nepřešlo do stadia invazivního karcinomu.

Jaké jsou příčiny vzniku rakoviny těla dělohy?

Rakovina těla dělohy (carcinoma corpus uteri) je nádor vznikající ze sliznice endometria (vnitřní výstelka dělohy). Z tohoto důvodu se nazývá také rakovina endometria. Postihuje starší věkové kategorie, převážně po období menopauzy.

Způsobena je nadměrným množstvím estrogenu (podobně jako vliv testosteronu při rakovině prostaty). Rizikové skupiny žen jsou tedy pacientky po menopauze s jejím pozdním nástupem, pacientky užívající hormonální antikoncepci, pacientky, které ještě nerodily, a pacientky, které jsou neplodné.

Také je vysoké riziko u obézních pacientek a také těch, které trpí vysokým krevním tlakem nebo cukrovkou.

Rakovina vaječníků a vejcovodů

Rakovina vaječníků a vejcovodem postihuje ženy bez ohledu na věkovou kategorii. Incidence onemocnění ovšem s věkem narůstá. Až 80 % těchto malignit je diagnostikováno u pacientek starších 50 let.

Rozdělení typů nádorů podle lokalizace:

 • zhoubný nádor vaječníků
 • zhoubný nádor širokého vazu dělohy
 • zhoubný nádor oblého vazu dělohy
 • zhoubný nádor parametry
 • zhoubný nádor adnex dělohy
 • zhoubný nádor více oblastí vejcovodu

Rozdělení typů nádorů podle tkáně, ze které vznikl:

 • epitelové nádory – tvoří se z povrchového epitelu
 • germinální nádory – tvoří se z buněk zúčastněných při vzniku plodu
 • gonadostromální nádory – tvoří se ze specializované střední vrstvy pohlavních buněk

Nejčastěji se vyskytuje epiteliální karcinom vaječníků, který v sobě zahrnuje karcinom vaječníků, vejcovodů, a také peritoneální karcinom. Představuje častou příčinu mortality u rakoviny u žen.

Kdy bychom měli myslet na rakovinu vaječníků a vejcovodů?

Tento typ rakoviny může postihnout kteroukoli z nás. Jak již bylo zmíněno, riziko jejího vzniku stoupá s věkem. To však není jediný rizikový faktor.

Rizikové faktory vzniku rakoviny vaječníků a vejcovodů:

 • věková kategorie
 • genetická predispozice
 • nezdravý životní styl (kouření, alkohol, jiné)
 • antikoncepce (její nesprávné a opakované užívání)
 • substituční hormonální terapie

Jak se projevuje?

Rakovina vaječníků a vejcovodů se jako většina onemocnění neprojeví hned. Z tohoto důvodu bývá zachycena až příliš pozdě v pokročilejším stadiu.

Pravidelné gynekologické prohlídky pomáhají namátkově objevit většinu z nich.

Mezi nespecifické symptomy patří únava, malátnost, nevolnost, zvracení, nadýmání, nechuť k jídlu, různé trávicí potíže nebo potíže s močením.

První symptomy často znamenají vysoké stadium onemocnění. Patří sem bolesti břicha, pánve, oblasti kříže, peritoneální dráždění, nepravidelnost menstruačního cyklu, krvácení po nebo během pohlavního styku, krvácení v období menopauzy.

Jedním ze symptomů, hlavně při rakovině vaječníku, je tzv. virilizace. To znamená mužské znaky u ženy, jako je mužské ochlupení, zhrubnutí hlasu aj.

Dá se rakovina vaječníků léčit?

Po diagnostice, tedy po odběru tkáně na histologii s potvrzením onkologického onemocnění, se u mladých žen provádí částečná resekce postižené části vaječníků z důvodu zachování plodnosti.

Ne vždy je to možné. Hrozí neplodnost, protože bývá nutné úplné odstranění vaječníků. V případě, že nádor přerůstá až do dělohy, musí být odstraněna celá děloha (hysterektomie).

Kromě hraničních nádorů ovarií je vždy indikována chemoterapie.

Rakovina placenty

Těhotenství je považováno za nejkrásnější období v životě ženy. Ten pocit, že bude žena matkou, je nepopsatelný.

Těhotenství má ovšem i své stinné stránky. Bývá spojeno s ranní nevolností, přibýváním na váze, otoky a bolestmi nohou. Vyskytují se i různá onemocnění, jako je například vysoký krevní tlak, těhotenská cukrovka, deprese či laktační psychóza.

Jen málokdo by věřil tomu, že v tomto krásném období zároveň stoupá riziko vzniku rakoviny. Konkrétně se jedná o rakovinu placenty, která postihuje asi jednu z 20 000 žen.

Vzniká z různých částí trofoblastu, na základě čehož ji dělíme na tři základní typy nádorů:

 1. choriokarcinom (vyskytuje se nejčastěji)
 2. nádor lůžka placenty
 3. epiteloidní trofoblastový nádor

Když placenta zabíjí

Rakovina placenty (choriokarcinom) je velmi vzácný druh nádoru, který postihuje výhradně ženy. Vzniká v období těhotenství, resp. krátce po oplodnění.

Topografický výskyt: Choriokarcinom se často vyskytuje na území Asie, Vietnamu a Jižní Ameriky. V Evropě je vzácnější. Tento topografický výskyt není dosud objasněn.

Tento typ rakoviny vzniká z trofoblastu. Trofoblast je tenká vrstva plochých a kubických epitelových buněk blastocysty, která se vyvinula dělením buněk z morule asi 5. den po oplodnění vajíčka.

Jedná se o embryonální tkáň, která čtrnáctý den proniká do děložní sliznice, svaloviny a cév. Prostřednictvím krevního oběhu se dostává do mozku, plic, jater a ostatních orgánů. Tomuto procesu říkáme trofoblastická invaze.

Právě během ní hrozí ke svržení embryonální tkáně na rakovinnou tkáň. Jelikož k průniku trofoblastu dochází v děloze, i k vzniku choriokarcinomu dochází až v 80 % přednostně tam. V souvislosti s trofoblastickou invazí se však může objevit i v jiných orgánech, do kterých trofoblast proniká.

Riziko vzniku rakoviny placenty přetrvává během celého období těhotenství. Nejčastěji se však tvoří na jejím začátku!

Dá se choriokarcinom diagnostikovat včas?

Diagnostika choriokarcinomu se provádí na základě vyšetření krve, ve které bývá přítomen těhotenský (choriogonádotropní) hormon hCG i po skončení těhotenství. Ten bývá i nadále produkován právě nádorem.

Během těhotenství může na rakovinu poukazovat krvácení nebo potrat. Jako další možné vyšetřovací metody lze použít například USG nebo RTG.

Přítomná bývá patologický změněná placenta, tzv. mola. Abnormální morfologie placenty bývá evidentní. Je oteklá, a její klky jsou viditelné pouhým okem – za normálních okolností jsou mikroskopické.

Možnosti léčby chorionkarcinomu

V minulosti se diagnóza chorionkarcinomu rovnala smrti pacientky. V současnosti je většina těchto nádorů poměrně dobře léčitelná.

Existuje několik vysoce účinných léků, které se volí individuálně u každé pacientky. V popředí zůstává lék metotrexát blokující kyselinu listovou, která způsobuje růst nádoru.

Zajímavé:
Velkou roli v úspěšnosti léčby hraje čas. Správná diagnóza a zahájení léčby do tří měsíců od porodu představuje nízké zdravotní riziko. Diagnostika po šesti měsících a při vysokých hladinách hCG značí nejen velký nádor, ale také vznik metastáz a malou šanci na vyléčení. Hladinu hCG si po porodu může sledovat každá žena individuálně doma prostřednictvím těhotenského testu, a vyhledat tak včasnou lékařskou pomoc.

Rakovina prsu

I když si rakovinu prsu pochopitelně většinou spojujeme s ženským pohlavím a růžovými stužkami, postihuje také muže.

U žen je však druhým nejčastějším zhoubným nádorem. V minulosti trápila starší ženy. V současnosti přibývá stále více mladých pacientek ve věku od 25 do 45 let.

Vyhlídky v léčbě rakoviny prsu jsou velmi příznivé, pokud se onemocnění zachytí včas.

Toto onemocnění ale často znamená odstranění prsu, což má i psychický dopad na pacientku. Prsa byla odpradávna symbolem ženskosti. Odstranění jednoho z nich má vliv na kvalitu života ženy a může vyvolat pocit méněcennosti, pocit ztráty ženskosti, deprese či jiné psychické potíže.

Rakovina prsu postihuje různé jeho části

Prs je žlázový orgán, který se nachází bilaterálně na přední straně hrudníku. Nasedá na prsní sval.

Je tvořen převážně tukem a mléčnými žlázami připomínajícími hrozen. U mužů jsou žlázy bez vývodů a zakrslé. Na přední straně končí bradavkou a dvorcem.

Rakovina prsu představuje společné pojmenování pro několik zhoubných nádorů prsu, resp. pro nádory různých jeho částí.

Rakovinový proces postihuje různé části prsu:

 • zhoubný nádor prsní bradavky a dvorce
 • zhoubný nádor střední části prsu
 • zhoubný nádor horního vnitřního kvadrantu prsu
 • zhoubný nádor dolního vnitřního kvadrantu prsou
 • zhoubný nádor horního vnějšího kvadrantu prsu
 • zhoubný nádor dolního vnějšího kvadrantu prsu
 • zhoubný nádor axilární části prsu
 • zhoubný nádor přesahující více částí prsu

Zajímavé:
Ne každá bulka v prsu znamená nádorové onemocnění. Každý nový útvar však musí být vyšetřen lékařem.
V prsu ženy vznikají různě velké uzlíky tvořené pojivovou tkání, případně cystické útvary.
Tyto fibrocystické změny jsou způsobeny ženskými cykly. Zpravidla vymizí spontánně, nejpozději v období menopauzy.

Prevence a zachycení včasného stadia onemocnění

Při rakovině prsu je důležitá edukace pacientek o tom, co toto onemocnění přináší, jak jej zachytit včas a jaké jsou možnosti léčby. Je nutno více ženám vyvrátit mylné přesvědčení, že rakovina prsu je neléčitelné a bezpodmínečně smrtelné onemocnění.

Na rakovinu prsu by měly myslet všechny ženy, hlavně ty, které patří do rizikové skupiny žen.

Rizikové skupiny žen:

 • pacientky, které v minulosti prodělaly rakovinu prsu
 • pacientky, které mají pozitivní rodinnou anamnézu (tj. rakovinou prsu onemocněla jejich blízká pokrevní příbuzná)
 • pacientky, které ještě nerodily, případně poprvé otěhotněly po 30 letech života
 • pacientky s věkovým rizikem (> 50let)

Základem prevence jsou také pravidelná gynekologická vyšetření a samovyšetřování prsů.
V rámci gynekologického vyšetření se provádí mamografické vyšetření, které je zároveň nejspolehlivější diagnostickou metodou při tomto onemocnění.

Informace o tom, že mamografie a RTG záření, které vyzařuje, způsobují rakovinu, nejsou prokázané. Obavy ze vzniku rakoviny po absolvování vyšetření jsou proto neopodstatněné.

Samovyšetření prsou:

 • domácí vyšetření prsou je vhodné provést alespoň jednou do měsíce
 • nejvhodnějším obdobím jsou první dny po skončení menstruace
 • pozorovat třeba pouhým okem viditelné bulky, vyboulení, změny velikosti, tvaru a barvy prsů i bradavek
 • vyšetření pohmatem je nejvhodnější provádět ve sprše, protože vlhká kůže se snáze prohmatává
fsdílet na Facebooku

Zajímavé zdroje informací

 • solen.sk - Diagnostika a léčba karcinomu vulvy
 • solen.sk - Současná klasifikace a morfologická charakteristika nádorů trofoblastu
 • nois.sk - Co je karcinom děložního čípku?
 • solen.sk - Karcinom prsu a kvalita života ženy
Cílem portálu a obsahu není nahradit odborné vyšetření. Obsah má pouze informativní a nezávazný charakter, nikoli poradní. V případě zdravotních potíží doporučujeme vyhledat odbornou pomoc, navštívit nebo kontaktovat lékaře, lékárníka.