Jak rozpoznat otřes mozku u dětí? Jak se projevuje a proč zpozornět?

Jak rozpoznat otřes mozku u dětí? Jak se projevuje a proč zpozornět?
Zdroj fotografie: Getty images

Jako rodič prožíváte jakékoli zdravotní potíže svého dítěte o 100 % intenzivněji, než kdyby se jednalo o kohokoli jiného. Není se čemu divit, je to přirozené. Dětské období se vyznačuje vyšším výskytem úrazů.

Otřes mozku je jedním z možných důsledků častých úrazů hlavy dětí. Úrazovost stoupá na jaře a v létě, kdy jsou děti nejvíce aktivní, a to zejména ve venkovním prostředí.

Ptáte se:
Jak rozpoznat otřes mozku a na co je třeba dát si pozor?
Jaké má příznaky?
Čtěte s námi a dozvíte se více.

Děti běhají, skáčou, lezou po prolézačkách, stromech, skotačí na kolech, bruslích. Z obyčejné chůze jsou schopny udělat adrenalinový sport. V dnešní době se více dbá na bezpečnost, aby děti při vybraných aktivitách používaly bezpečnostní pomůcky. Přesto může úraz skončit i otřesem mozku.

Úrazy v dětském věku

Dětský věk je specifický vyšším výskytem úrazů. Nejvíce úrazů vzniká v domácnosti, na sportovištích, ve školkách, školách a na cestách. Chlapci mají dvakrát vyšší úrazovost než dívky. Děti z měst mají dvojnásobně více úrazů než děti z venkova.

 • Děti do dvou let utrpí nejvíc úrazů doma. Je to paradox, vždyť domácí prostředí by mělo být pro ně útočištěm. Děti v tomto věku mají přehnanou míru zvědavosti, což je žene do prozkoumávání nejrůznějších míst. Nedostatek zkušeností může zapříčinit vyšší míru úrazů. Hra rozvíjí pohybové i duševní schopnosti a dovednosti, proto by nebylo vhodné děti omezovat. Důležitá je organizace prostoru, ve kterém se pohybují. Samozřejmostí by měl být dozor.
 • Děti nad dva roky už běhají naplno, jsou plné energie, nedělá jim problém zdolat ty největší překážky. Během hry se může přihodit úraz. Nejčastější příčinou je nepozornost. Mnoho úrazů se vyskytuje ve školce a ve škole. Důležitá je organizace času a hry.
 • Samostatnou skupinou jsou úrazy způsobené při dopravních nehodách. V závislosti na mechanismu lze předpokládat vysokoenergické trauma, které může být příčinou závažných zranění.

Mechanismus úrazu je důležitou informací. Ovlivní samotné poranění i vážnost potíží. Podle něj můžeme předpokládat rozsah zranění. Pády při chůzi, z jiné úrovně, ze stromu, z kola, při bruslení, dopravní nehody a množství jiných mechanismů. Tyto informace jsou důležité pro vás i lékaře, který bude dítě vyšetřovat.

Úrazovost stoupá zejména v teplém počasí. Přečtěte si také článek:
Nejčastější potíže spojené s létem

Co je otřes mozku

Pro dítě je každý úraz negativním zážitkem. Oprášit se, pofoukat, případně očistit oděrky a běhat dál. Při úrazech hlavy je třeba zpomalit a pozorně si všímat, zda se neobjevují příznaky otřesu mozku (commotio cerebri) nebo jiných poranění.

Z historie:
Arabský lékař a filozof Razi Abú-Bakr Muhammed ibn Zakarija, známý spíše jako Rhazes (850–923 n. l.), údajně jako první vyslovil pojem otřes mozku.
Je to abnormální stav funkcí mozku, bez zjevného traumatického poškození.
Už v 16. století používal termín commotio cerebri (otřes mozku) francouzský chirurg Ambroise Paré.

Otřes mozku je nejčastěji způsoben úderem do hlavy, krku, ale způsobí jej i úder do jiné části těla s přenosem sil do oblasti mozku setrvačností.

Vyskytují se poruchy neurologických funkcí, které jsou následkem funkčních změn. Nemusí být přítomno strukturální poškození mozkové tkáně.

Potíže vznikají náhle, trvají krátkodobě.

Postupně odeznívají, ale někdy mohou přetrvávat i delší dobu. Bezvědomí není podmínkou.

Má vaše dítě otřes mozku?

Abyste mohli zhodnotit, zda se jedná o otřes mozku, měli byste znát jeho příznaky. Nejjistější je vyjádření lékaře. Při úrazech hlavy je potřeba zpozornět, hlavně u dětí. Děti se často bojí říci pravdu, své potíže mohou utajovat a zjednodušovat (bagatelizovat).

Příznaky otřesu mozku

Lze je rozdělit do dvou kategorií. První jsou příznaky, které se mohou vyskytnout hned po úrazu. Druhou kategorií jsou příznaky, jejichž nástup je pozdější.

Příznaky otřesu mozku jsou:

 • bezvědomí, ale není podmínkou (několik sekund až 30 minut)
 • nápadná spavost
 • slabost, únava
 • poruchy paměti v souvislosti s úrazem, může být přítomna ztráta paměti před nebo těsně po úrazu (retrográdní nebo anterográdní amnézie)
 • dezorientace, zmatenost
 • změny chování, plačtivost, neklid
 • zpomalené reakce
 • poruchy řeči
 • poruchy koordinace pohybů
 • bledost, pocení
 • mělký dech, zrychlený puls
 • křeče těla do 3 minut těsně po úrazu hlavy (nejsou spojeny s poškozením mozku, ale ani s epilepsií)

Mezi příznaky vyskytující se později:

 • bolest hlavy (cefalea)
 • závratě
 • pocit na zvracení (nauzea) až zvracení (vomitus)
 • poruchy spánku (insomnie)
 • přehnaná citlivost na světlo, hluk
 • poruchy pozornosti, paměti, celkově zpomalení myšlení, zhoršení výkonu
 • depresivní nálada, emoční poruchy, nervozita, apatie

Příznaky otřesu mozku mohou přetrvávat i do jednoho roku, ale to je jen malé procento (5 % ze všech otřesů mozku). Obvykle bolest hlavy, insomnie, změny nálady přecházejí do 1–2 týdnů. Bolesti hlavy, závratě, poruchy pozornosti mohou méně často přetrvávat do tří měsíců.

U dětských pacientů je možné delší časové prodloužení.

Kdy je třeba zpozornět?

Každý úraz hlavy vyžaduje pozornost. Pokud si všimnete jednoho z příznaků, je nezbytné lékařské vyšetření. Pokud se vám zdá, že poranění není tak závažné, je třeba dítě dál sledovat. Důležité jsou hlavně první hodiny po úrazu.

Při úrazech hlavy mohou vzniknout poranění, jejichž závažnost je vyšší než při otřesu mozku. Jsou to například zlomeniny lebky, obličejových kostí, krvácení do lebeční dutiny, mozku.

Při epidurálním krvácení bývá přítomna latentní (skrytá) doba 6 hodin. Je to doba od úrazu hlavy po výskyt obtíží. Epidurální krvácení je krvácení mezi tvrdou plenu a lebeční kosti (mozek je obalen ve třech obalech, jeden z nich je tvrdá plena).

Obecně (nejen u dětí) je třeba dávat pozor při pádech z výšky. U dospělého jsou vysoce rizikové pády z výšky nad 6 metrů. U dětí jsou rizikové pády z jakékoli výšky.

Dopravní nehody nad 64 km/h a deformace auta jsou ukazatelem vysokého rizika poranění. Pád z motorky nebo skútru nad rychlostí 32 km/h také.

Při násilné manipulaci, třesení novorozence či kojence může dojít k otřesu mozku.

Jak předcházet úrazům?

 • prevence úrazu při hře, sportu, na ulici, v dopravě (výběr vhodných hraček, sportovních aktivit), přizpůsobení prostoru pro hry dětskému věku (dětské pokoje)
 • bezpečnostní pomůcky, přilby, chrániče při jízdě na kole, bruslení a jiných sportech
 • výrazně označená dětská hřiště, stezky pro cyklisty, bruslaře, dopravní omezení v místech s vyšším výskytem dětí
 • výchova dětí o rizicích v dopravě, při hře, sportu
 • nezbytný je nepřetržitý dozor u menších dětí
 • v dopravních prostředcích musí být děti připoutané, v dětské autosedačce by neměly jíst a pít během jízdy

Pokud vás zajímá otřes mozku, čtěte další článek.

fsdílet na Facebooku
Cílem portálu a obsahu není nahradit odborné vyšetření. Obsah má pouze informativní a nezávazný charakter, nikoli poradní. V případě zdravotních potíží doporučujeme vyhledat odbornou pomoc, navštívit nebo kontaktovat lékaře, lékárníka.