Proc je dehydratace u detí nebezpecná? Jaké má príznaky?

Proc je dehydratace u detí nebezpecná? Jaké má príznaky?
Zdroj fotografie: Getty images

Dehydratace zacíná být opet aktuálním tématem, a to hlavne behem horkých letních dnu. Samozrejme její vznik mohou zaprícinit ruzná onemocnení, napríklad s prujmem ci horeckou. Komplikuje život dospelému, ale mnohem více detem. Rozvíjí se u nich rychleji a stejne náhle se také komplikuje.

Dehydratace u detí muže být nebezpecná, nastupuje rychleji než u dospelých a vyznacuje se nekterými zvláštnostmi.

Ptáte se:
Proc je nebezpecná dehydratace v detském období?
Jaké jsou její nejcastejší príciny? Vzniká pouze kvuli prujmu?
Jak se dehydratace u detí projevuje?
Co na dehydrataci?

Voda je základem pro vznik života a pro jeho udržení. Strava je duležitá, avšak bez vody náš organismus upadá mnohem rychleji. Uvádí se, že voda tvorí približne 75 % z našeho organismu. Zbytek se prirazuje tuhým složkám.

U dospelého a staršího cloveka je zastoupení vody 55–60 %. U detí je procento obsahu vody vyšší. A to približne 75–80 % u novorozencu. I z tohoto údaje vyplývá, že na hospodarení s vodou reagují naše deti citliveji než dospelí.

Pro zopakování, dehydratace znamená, že je v tele nedostatek vody. Ten vznikl na základe sníženého príjmu nebo naopak nadbytecnou ztrátou tekutin z organismu.

Více informací o dehydrataci je v magazínovém clánku, který uvádí príznaky dehydratace a také v clánku o samotném príznaku.

Dehydratace u detí a její nejcastejší príciny

Príciny dehydratace u detí jsou stejné jako v dospelosti. Ale detský vek má nekteré zvláštnosti. U nejmenších detí jsou casté rotavirové infekce, které zpusobují prujem, a tím i riziko vzniku dehydratace.

Krome rotavirových infekcí se setkáváme s prujmem pri salmonelóze, malabsorbcním syndromu, a to pro laktózovou intoleranci ci celiakii. Prícinou prujmu u detí muže být i syndrom dráždivého tracníku, ale také stres a psychická zátež.

Díte je choré, leží na lužku, má infuzi
Castou prícinou dehydratace je prujem. Zdroj foto: Getty images

Jiným príkladem ztráty tekutin je zvracení, zvýšená telesná teplota nebo horecka. Nejen ruzné chorobné príciny mohou zpusobit nedostatek tekutin v organismu. Ten nastává také jako dusledek nedostatecného príjmu vody.

Deti zapomínají behem letních horkých mesícu pít tekutiny, a to i pri hre a sportu. V tomto prípade je nezastupitelný úkol rodice, aby dohlédl na správný pitný režim, a stejne tak i na správný návyk pravidelného pití.

Kolik vody potrebuje díte, aby se nedehydrovalo?

Samozrejme, pro každé období detského veku jsou jiné doporucené hodnoty. Novorozenec a kojené díte prijímá tekutiny z materského nebo umelého mléka. U starších kojencu se radí už i jiná tekutina. A to cistá neboli kojenecká voda, ale také caje urcené pro príslušný vek.

Malé díte se natahuje po sklenici vody na stole
Rozlišujte vhodné a nevhodné nápoje. Zdroj foto: Getty images

U starších detí by mela prevládat cistá voda, mléko, ovocné štávy, nicméne, nejlepší jsou cerstvé 100% štávy. Ty se mohou redit v pomeru 1:1 s cistou vodou. V zastoupení minerálek mohou být nízkomineralizované vody.

Nevhodné jsou slazené balené vody, presycené minerálky, cerný caj, energetické nápoje a samozrejme káva a alkohol. Sladké vody a také energetické nápoje znamenají nadbytecný prísun zbytecné energie. Ta se muže ukládat ve forme tuku a muže zpusobit detskou nadváhu ci obezitu. To s sebou prináší další závažná zdravotní rizika.

TIP: Více informací je v magazínovém clánku Obezita u detí a mladých, co proti ní delat?

Tolik k vhodným a nevhodným nápojum. V následující tabulce uvádíme, jaké jsou doporucené hodnoty príjmu tekutin pro jednotlivá období detského veku.

Tabulka znázornuje doporucené hodnoty denního príjmu tekutin u detí v ruzných vekových kategoriích

Vek Množství tekutin v mililitrechna jeden kilogram za 24 hodin Množství tekutinza 24 hodin v mililitrech
3 dny 80–100 250–300
2 týdny 125–150 400–500
3 mesíce 140–150 750–850
6 mesícu 130–145 950–1100
9 mesícu 130 1000–1250
1 rok 120–132 1100–1300
2 roky 100–125 1350–1500
4 roky 90–110 1600
10 let 70–85 2000–2500
12 let 70–100 2100–2500
18 let 40–60 2200–2700

Jak se hodnotí dehydratace u detí?

U detí je hodnocení dehydratace komplikovanejší než u dospelých. Dehydratace má také tri stupne. Hodnotí se hmotnost, tedy úbytek hmotnosti v procentech, celkový vzhled a projevy dítete, vek, puls, dýchání, napetí kuže nebo také turgor, oci, celkový vzhled sliznic a moc.

Klinicky se hodnotí dehydratace podle tabulky

Príznak Lehkádehydratace Stredne težkádehydratace Težkádehydratace
Ztráta hmotnosti v % 3–5 3–9  10 % a více 
Projevy kojence(do 1 roku) cilé, neklidné neklidné, dráždivé, letargické spavé, ochablé svaly, studené koncetiny,modré neboli cyanotické konecky prstu, poruchy vedomí
Projevy dítetenad 1 rok žíznivé, cilé, neklidné žíznivé, cilé, neklidné studené a cyanotické konecky prstu, až krece
Puls v norme slabý, zrychlený nitkovitý, zrychlený
Systolický tlak normální muže být nízký nízký až nemeritelný
Dýchání v norme prohloubené, zrychlené prohloubené, zrychlené
Velká fontanela v norme vpadlá výrazne, hluboce vpadlá
Napetí kužeturgor dobré sníženo pri vytvorení kožní rasy stojí
Oci normální se slzami vpadlé, slzy mohou být v menším množství vpadlé, suché, slzy chybí
Sliznice vlhké suché, suché rty velmi suché, popraskané rty, jazyk
Mocení normální snížené mocení, tmavší moc,moc zapáchá málo moci, mocení muže vymizet
Kapilární návrat normální do 2 sekund do 3 sekund nad 3 vteriny
Deficit tekutin 30–50 ml/kg 60–90 ml/kg 100 a více ml/kg

Varovné príznaky dehydratace ve zkratce

Podle tabulky se umíme zorientovat v závažnosti príznaku. Máte-li podle uvedených príznaku podezrení na dehydrataci, je nutné doplnit tekutiny. V prípade stredne težké až težké dehydratace je zapotrebí okamžité vyhledání odborné pomoci.

Vyhledání odborné pomoci je treba i v prípade, pokud nemužete doplnit tekutiny v domácím prostredí, díte odmítá tekutiny nebo pretrvává zvracení ci úporné prujmy.

Malé díte, kojenec – pláce
Sledujte celkové projevy dítete, pokožku, slzy pri pláci i fontanelu. Zdroj foto: Getty images

Mezi varovné príznaky k vyhledání odborné pomoci patrí:

 • suchá pokožka, rty, jazyk, snížená tvorba slin
 • plác bez slz
 • díte je podráždené nebo naopak unavené, spavé (mimo režim), pokládá si hlavicku
 • má smutnou náladu, nemá zájem o hru
 • pridruží se dezorientace
 • tmavá, žluto-oranžová páchnoucí moc
 • zastavení tvorby moci, pokud deti do pul roku nemocí 3–4 hodiny
  • u vetších detí více než 6–8 hodin
 • u kojencu vpadlá fontanela
 • propadlé oci
 • ochablé svaly, koncetiny
 • nafouklé, ale i bolestivé bricho
 • pocit na zvracení
 • ztráta hmotnosti
 • závrate
 • kolaps
 • porucha vedomí, bezvedomí
 • prohloubené, zrychlené a nepravidelné dýchání
 • zrychlený puls

Podívejme se spolu na všechny letní problémy:
Naše zdraví v léte - slunce, teplo, úrazy a onemocnení

Nebezpecí dehydratace u detí

Jak bylo uvedeno, u detí je riziko dehydratace vyšší. A to i z duvodu, že v detském organismu probíhá metabolismus rychleji. Jeho kompenzacní mechanismy a rezervy jsou menší, než je tomu v prípade organismu dospelého cloveka.

U detí se dehydratace vyvíjí rychle, a to behem nekolika hodin!

Mezi komplikace težké dehydratace patrí a také casto vzniká akutní selhání funkce ledvin, odborne i akutní renální insuficience. Detský organismus vycerpává zrychlená srdecní práce. Hrozbou je nepravidelné dýchání. Nebezpecné jsou krece tela, poruchy vedomí až bezvedomí, neboli kóma. Rozvíjí se hypovolemický šok. Pri pretrvávání potíží je hrozba smrti.

Lécba dehydratace detí

Stejne jako pri lécbe dehydratace v dospelosti platí, že je nejduležitejší doplnit chybející tekutiny. Pri mírné dehydrataci se muže použít minerální nesycená voda nebo caj oslazený hroznovým cukrem.

Tekutiny se podávají po lžickách, studené, a to každých 10–15 minut jednu lžicku. Pokud toto díte toleruje, pokracuje se ve vyšší frekvenci, každých 5–10 minut, až do 120 mililitru za hodinu.

Pokud díte zvrací nebo má prujem, je duležité, aby se tekutiny podávaly uvedeným zpusobem. Potrebná je i lécba tohoto stavu, aby se zamezilo komplikacím. Vhodné je podání rehydratacního roztoku.

Rehydratacní roztok doplní ztracené tekutiny a také minerální látky, které se pri prujmu a zvracení ztrácejí spolu s vodou. Dostupné jsou roztoky, které se mohou aplikovat od 1. týdne života.

U vetších detí se podávají tekutiny polévkovou lžící a ve stejných casových intervalech. Mela by se strídat voda, minerálky, rehydratacní roztok. Vhodné jsou také redené cerstvé ovocné nebo zeleninové štávy.

Krome doplnení tekutin je duležitý klidový režim, lehká strava a sledování zdravotního stavu. Pokud se príznaky dehydratace prohlubují, a nepomáhá ani lécba vyvolávající príciny, je zapotrebí odborné vyšetrení. A to z duvodu zamezení rozvinutí težší formy dehydratace.

Platí pravidlo, cím je díte menší, tím se dehydratace zvládá v domácím prostredí obtížneji.

Prevence dehydratace u detí je nejduležitejší

Prevence by mela být na prvním míste. Rodice by meli být informováni, co delat, pokud se zdravotní stav dítete zhorší. A to hlavne pri prujmu, zvracení a pri horecce. Samozrejme je treba myslet na náhradu ztracených tekutin a primerený pitný režim.

Behem horkých letních dnu, a hlavne pri zvýšené fyzické aktivite, je treba doplnovat tekutiny pravidelne. Také i behem vetrných dnu a i v prípade studeného suchého pocasí. Tehdy nastává ztráta tekutin ve zvýšené míre.

Chlapec pije vodu z láhve, zelená tráva na pozadí
Duležitý je návyk správného pitného režimu. Zdroj: Getty images

Potrebné je, aby rodice vedli deti k pravidelnému pitnému režimu a pri odmítání pití je pozitivne motivovali. Vhodnou formou je použití barevných sklenic s obrázky, zapojení se do pití spolu s nimi.

Deti mají v oblibe cinkání si se sklenickami, i když nekdo by mohl namítat, že se tak pestuje návyk k alkoholu. Prípadne je dobré najít jiný vhodný, ale hravý zpusob, jak díte navést k pití tekutin.

Vhodné jsou pitné stolní vody, nízkomineralizované vody, cerstvé ovocné a zeleninové štávy, ovocné caje. Naopak nevhodné u detí jsou slazené nápoje, vysoce sycené balené vody, energetické nápoje, cerný caj ci káva a alkohol.

I stravou lze dosáhnout náhrady ztracených tekutin. A to výberem vhodného ovoce a zeleniny. To jsou napríklad okurka, rajce, salát, jablko, nektarinka a jiné. Samozrejme, nejvetším zdrojem vody ze zeleniny je meloun.

Shrnutí

Kdy je treba zvýšit príjem tekutin:

 • pri horecce
 • pri zvýšené ztráte tekutin prujmem, zvracením, zvýšeným mocením
 • pri popálení a oparení
 • pri krevních ztrátách
 • pri zvýšeném pocení, horké pocasí
 • behem suchého pocasí
 • pri zvýšené fyzické námaze

A cím je doplnit:

 • cistá voda
 • u malých detí kojenecká
 • minerální vody
 • rehydratacní roztok
 • caj
 • cerstvé ovocné štávy
 • mléko
 • lehká strava
 • ovoce, zelenina

Príznaky:

 • žízen
 • suchá kuže, sliznice
 • snížená elasticita kuže (turgor)
 • snížené množství moci
 • bolest hlavy
 • snížení hmotnosti o více než 3 % telesné váhy
 • únava
 • ztráta zájmu o hru
 • spavost
 • zrychlený puls
 • chladné a modré akrální, tedy koncové cásti tela
 • zmatenost
 • kolaps
 • zastavení mocení
 • poruchy vedomí, bezvedomí
 • poruchy dýchání

Nevhodné jsou:

 • slazené nápoje
 • energetické nápoje
 • sycené balené vody
 • káva
 • cerný caj
 • alkohol

Co jste si zapamatovali o dehydrataci v detském veku?

8 otázek v testu ukáže, co jste si zapamatovali o odvodnení organismu detí.

Zdroje informací

Video o dehydrataci

fsdílet na Facebooku
Cílem portálu a obsahu není nahradit odborné vyšetření. Obsah má pouze informativní a nezávazný charakter, nikoli poradní. V případě zdravotních potíží doporučujeme vyhledat odbornou pomoc, navštívit nebo kontaktovat lékaře, lékárníka.