Jak ovlivnuje alkoholismus zdraví, psychiku? Seknete s ním, lécete se

Jak ovlivnuje alkoholismus zdraví, psychiku? Seknete s ním, lécete se
Zdroj fotografie: Getty images

Meli jste nárocný den v práci a doma vás ceká láhev dobrého vína? Chut na jednu ci dve sklenicky vás pronásleduje celou cestou domu? Je tento pocit vábení jen sporadický? Nebo se v pomyšlení na alkohol ztrácíte casteji? Alkoholismus je závislost na alkoholu a jeho težká forma dopadá na jednotlivce, rodinu, ale i celou spolecnost.

Alkoholismus negativne ovlivnuje lidský organismus i psychiku. Je to duševní porucha.

Ptáte se: Proc seknout s alkoholem a proc lécba? Nejlepší se mu úplne vyhnout.

Závislost na alkoholu je celospolecenský problém. Zatežuje psychické i fyzické zdraví jednotlivce. Tím to ale nekoncí.

Jeho negativní dopad na rodinu je znacný. Trpí partner, deti, casto i blízké okolí, sousedé. Alkoholismus je rovnež problém i pro spolecnost.

Clovek závislý na alkoholu mu podrizuje svuj život. Alkohol se pro nej stává nejlepším spolecníkem a rodina a blízcí prátelé jdou stranou.

Dopad alkoholismu nezustává jen v kruhu rodiny. Jeho dopad sahá i na práci. Nesoustredenost, nespolehlivost a chyby pri práci mají za následek výpoved.

Závislý prichází o práci, peníze, majetek. Propije všechno. Ale ani zde jeho negativní vliv nekoncí. Následuje ekonomické zatížení státu.

TIP: informace o alkoholismu.

Ve stavu opilosti dochází k castým pádum. Ošetrení, vyšetrení, hospitalizace. Pokud se alkoholik odhodlá k lécení, castokrát je jeho lécba opakovaná. Nekdy i pres nekolik pokusu neúspešná. Tyto socioekonomické problémy jsou jednou stranou mince. Druhá zahrnuje jeho vliv na organismus a zdraví.

Ne nadarmo se tvrdí, že alkohol je metla lidstva.

Víte, jaký vliv má alkohol na zdraví?

V první rade jde o psychiku. Zde vzniká prvotní závislost. Nejdríve je psychická, v pozdejších stadiích i fyzická. Pokud vás téma zaujalo, meli byste ješte chvíli setrvat pri ctení.

Psychické potíže spojené s alkoholismem

Cloveku pomuže alkohol ulevit, zrelaxuje ho, pomuže zapomenout. Ale jen do urcitého momentu. Pokud se to s ním prežene, druhý den je i psychika na tom hure.

mužská pest, násilí, v pozadí sedí bázlivá dívka
Casté jsou poruchy chování a domácí násilí. Zdroj fotografie: Getty images

Alkohol prohlubuje depresi, navozuje stavy úzkosti. Poruchy chování, agrese, agresivita z alkoholu jsou prícinou napadení, znásilnení.

Alkoholik není schopen kontrolovat množství vypitého alkoholu. Pije, dokud je schopen. Má casté výpadky pameti a když se probere, pokracuje.

Hluboké deprese z alkoholu nejsou výjimkou. Jsou duvodem sebevražedných myšlenek a také množství pokusu ci dokonaných skutku.

Psychóza, halucinace, bludy jsou prítomny u težkých alkoholiku. Delirium tremens je pojem, který zná asi každý.

Prectete si také: clánek o deliriu u nás.

Delirium tremens je z latiny preloženo jako šílenství s tresem. Vzniká pri prerušení pití alkoholu a je nejtežším stádiem abstinencního syndromu. Pro alkoholika znamená významné ohrožení na zdraví a živote. Udává se, že 5 až 15 % prípadu koncí smrtí.

Jeho projevy nastupují nejprve v predelirijním stadiu a následne precházejí do deliria. A hlavní príznaky jsou:

 • pocení
 • tres koncetin
 • nevolnost
 • zrychlená srdecní cinnost
 • dezorientace
 • halucinace
 • bludy
 • porucha pameti
 • psychomotorický neklid (aktivní, neklidný)
 • porucha emocí, kdy se strídá úzkost s poklesem nálady, agrese
 • krece tela, jako napríklad epileptický záchvat
 • poruchy srdecního rytmu

Jak ovlivnuje organismus

Mezi lidmi se tvrdí, že v malém množství je pro telo prospešný a ani dávka jedné sklenicky neškodí.

Nejdríve nemusí být denní dávka na tele patrná. Ale negativní dopad na organismus má mnohem dríve, než nastoupí delirium a jiné viditelné príznaky. Krome abstinence a psychických projevu lze nalézt jeho dlouhodobý vliv i na orgánech.

Výpocet približného alkoholu v krvi (odhad): Alkohol kalkulacka

Alkohol a trávicí systém

Drevená figurka si drží bricho jako znak bolesti bricha
Poškození jater následkem alkoholismu má vliv na celý organismus. Zdroj fotografie: Getty images

Dlouhodobé pití zanechá stopu na žaludku. Prítomny jsou casté zánety sliznice žaludku, tedy gastritidy. Pozdeji vredová choroba žaludku a z ní plynoucí riziko krvácení ze vredu.

Stejne nebezpecné je poškození jícnu. Jícnové varixy mají rovnež za následek krvácení.

Nevolnost, nechutenství, zvracení, zvracení krve, prujmy, krev ve stolici, cerná stolice. To jsou nejcastejší príznaky uvedených obtíží.

Prítomné a casté onemocnení je zánet slinivky brišní, tedy pankreatitida. Muže být ve forme akutní nebo chronické. Narušuje sekreci inzulínu, což je podkladem vzniku cukrovky.

Krome diabetu se vyskytují i jiná onemocnení endokrinního systému. Príkladem je porucha hypofýzy, ale také pohlavních žláz.

Jiné vážné onemocnení jako dusledek alkoholismu je poškození jater. Nejprve se projevuje ztucnením, odborne steatózou jater.

Pozdeji je poškození do takové míry, že bunky jater odumírají. Po jejich vyhojení je funkcní tkán nahrazena jizvami. Cirhóza jater je závažné onemocnení, které má za následek poruchu jejich funkce.

Prítomny bývají príznaky:

 • otoky tela, napríklad i ascites, což je otok bricha
 • únava
 • nechutenství
 • hubnutí
 • zažívací potíže (plynatost, težkosti, zvracení)
 • bolest pod pravým žeberním obloukem
 • žluté zbarvení kuže a ocních belem – ikterus

Po cirhóze jater je nejzávažnejším onemocnením, jako dusledek alkoholismu, rakovina jater. Ale ani u ní onkologická onemocnení nekoncí a rakovina se muže vyskytnout na cetných místech.

Onkologická onemocnení jako následek alkoholismu

Jak již bylo napsáno, tak rakovina jater není jediným onkologickým onemocnením, které je na alkoholickém seznamu. Velmi casto je na vine v prípade rakoviny ústní dutiny, nosohltanu, hrdla, jícnu, žaludku, slinivky brišní. A to pro jeho dlouhodobé negativní úcinky.

Neurologická onemocnení

Alkohol má za následek poškození centrální nervové soustavy. Nervové bunky jsou citlivé na hladinu alkoholu a ten je poškozuje. K tomu se pridruží snížená funkce jater a ledvin. Nastupují i neurologické potíže.

Organické poškození mozku se projevuje psychickými obtížemi. Jako jiný príklad lze uvést epilepsii, tehdy se pridruží epileptické záchvaty. Casté jsou také zánety nervu. Myopatie má za následek ochrnutí. Atrofie mozecku a encefalopatie jsou jako další príklady onemocnení následkem alkoholismu.

srdce, orgán, cernobílé
Poškození se nevyhnou ani srdce a cévy. Zdroj fotografie: Getty images

Srdecne-cévní systém

Ano, i zde zanechá dlouhodobé popíjení své stopy. Následkem je vysoký krevní tlak, onemocnení cév, ateroskleróza, arytmie.

Nejzávažnejší je ale poškození srdce samotného. Také jako následek aterosklerózy. Vyskytuje se i toxická kardiomyopatie, což je vlastne poškození srdecního svalu.

Ovšem alkohol pusobí toxicky i na krev. Zde škodí cerveným, bílým krvinkám a také krevním destickám. Vyvolává anémii, zhoršuje srážlivost krve.

Alkohol a zbytek organismu

Tak, jak se konzumace alkoholu zvyšuje, imunita a její síla klesá. Její porucha se projevuje na celém organismu. Alkoholici trpí casteji zánetem prudušek, plic, tuberkulózou plic. Ruznými infekcemi a onemocneními kuže, i jako dusledek zanedbání hygieny.

Vyskytuje se také onemocnení a porucha funkce ledvin. Negativne ovlivnuje potenci a sexualitu. Je prícinou neplodnosti. Jako dusledek celotelového poškození je prítomno hubnutí. Ztráta hmotnosti je cenou za výmenu alkoholu za stravu. A také je i projevem jiných onemocnení.

Úrazy následkem pití

Asi každý mel tu šanci videt na ulici zraneného cloveka a zjevne pod vlivem alkoholu. Úrazum, následkum jeho požití, by se dala venovat zvláštní kapitola.

Pády a úrazy hlavy jsou mnohdy méne závažné. Ale otres mozku ci závažná nitrolebecní poranení s krvácením ohrožují zdraví a život. To platí i pro zimní období a vysoké riziko podchlazení a omrzlin.

Z hospody se jede lépe vedle kola než na nem. Rízení dopravního prostredku pod vlivem alkoholu je zakázáno, ale stále prítomno. Alkohol nepatrí ani za volant auta.

Dopravní nehody jsou výsledkem nezodpovedného chování cloveka pod vlivem alkoholu. Trvalé dusledky mohou být ruzné. Poškození majetku, zdraví, težké úrazy až smrt. I príležitostné popíjení je lepší porádne vyspat. Alkohol se v krvi drží, dokud ho játra zcela neodstraní.

Alkohol test prostrednictvím alkoholu v dechu je nejlepším testem. Ruzné aplikace pro výpocet zbytkového alkoholu nelze brát jako zodpovedné pro objektivní výsledek.

Stop alkoholu...

žlutá znacka pozor alkoholik, postava muže s lahví v ruce
Nepatrí do rukou detem ani tehotným ženám. Zdroj fotografie: Getty images

Alkoholu propadá stejne mnoho žen jako mužu. Nejhorší je ale kombinace popíjení alkoholu a tehotenství.

Alkohol poškozuje nenarozené díte a rovnež negativne ovlivnuje jeho zdraví. Muže mít za následek poškození plodu, vývojové vady, jeho závislost, až potrat.

Alkoholu by se mely zríci i ženy plánující otehotnet. Stejne tak patrí stop alkoholu i pri kojení. Ohrožuje vývoj a rust dítete v jeho raném veku.

Nepatrí do rukou detem, ale ani dospívajícím do 18 let. Propadnout závislosti v detství je jednodušší a následky závažnejší.

Kombinace s léky je také zákaz. Antibiotika a alkohol se nekombinují. Antibiotická lécba by mela být dusledná a dodržená, aby mela úcinek. Krome toho zátež pro játra je dvojnásobná.

O zámeru rídit dopravní prostredek jste si již precetli. Správný cas po požití alkoholu se špatne odhaduje, následky a pokuty bývají príliš vysoké. Nenabízejte ho ani tomu, kdo už mel zkušenost s alkoholismem a lécí se. Podporte ho a nepijte s ním.

Dostupná lécba

Lécba alkoholismu a její úspech záleží na dotycném cloveku. Muže být ambulantní, ale také na psychiatrických klinikách a v protialkoholických lécebnách. V prípade težších forem alkoholismu je lepší hospitalizace. Ta vetšinou trvá tri mesíce. Po ní následuje doživotní abstinence.

Lécba je na základe dobrovolnosti. A narízení lécby je možné jen za nekterých predpokladu, zvlášte pokud alkoholik ohrožuje sebe a své okolí. Využívá se farmakoterapie, averzní lécba, psychoterapie, ale i socioterapie. Vhodnou formou jsou kluby alkoholiku, abstinentu.

Kvíz o alkoholismu

Krátké opakování z alkoholismu formou kvízu.

Video o tom, jak alkohol ovlivnuje zdraví

fsdílet na Facebooku
Cílem portálu a obsahu není nahradit odborné vyšetření. Obsah má pouze informativní a nezávazný charakter, nikoli poradní. V případě zdravotních potíží doporučujeme vyhledat odbornou pomoc, navštívit nebo kontaktovat lékaře, lékárníka.