Jak ovlivňuje alkoholismus zdraví, psychiku? Sekněte s ním, léčete se

Jak ovlivňuje alkoholismus zdraví, psychiku? Sekněte s ním, léčete se
Zdroj fotografie: Getty images

Měli jste náročný den v práci a doma vás čeká láhev dobrého vína? Chuť na jednu či dvě skleničky vás pronásleduje celou cestou domů? Je tento pocit vábení jen sporadický? Nebo se v pomyšlení na alkohol ztrácíte častěji? Alkoholismus je závislost na alkoholu. Jeho těžká forma dopadá na jednotlivce, rodinu, ale i celou společnost.

Alkoholismus negativně ovlivňuje lidský organismus i psychiku. Je to duševní porucha.

Ptáte se: Proč seknout s alkoholem a proč se léčit? Nejlepší se mu úplně vyhnout.

Závislost na alkoholu je celospolečenský problém. Zatěžuje psychické i fyzické zdraví jednotlivce. Tím to ale nekončí.

Jeho negativní dopad na rodinu je značný. Trpí partner, děti, často i blízké okolí, sousedé. Alkoholismus je rovněž problém i pro společnost.

Člověk závislý na alkoholu mu podřizuje svůj život. Alkohol se pro něj stává nejlepším společníkem a rodina a blízcí přátelé jdou stranou.

Dopad alkoholismu nezůstává jen v kruhu rodiny. Jeho dopad sahá i na práci. Nesoustředěnost, nespolehlivost a chyby při práci mají za následek výpověď.

Závislý přichází o práci, peníze, majetek. Propije všechno. Ale ani zde jeho negativní vliv nekončí. Následuje ekonomické zatížení státu.

Tip: informace o alkoholismu

Ve stavu opilosti dochází k častým pádům. Ošetření, vyšetření, hospitalizace. Pokud se alkoholik odhodlá k léčení, častokrát je jeho léčba opakovaná. Někdy i přes několik pokusů neúspěšná. Tyto socioekonomické problémy jsou jednou stranou mince. Druhá zahrnuje jeho vliv na organismus a zdraví.

Ne nadarmo se tvrdí, že alkohol je metla lidstva.

Víte, jaký vliv má alkohol na zdraví?

V první řadě jde o psychiku. Zde vzniká prvotní závislost. Nejdříve je psychická, v pozdějších stadiích i fyzická. Pokud vás téma zaujalo, měli byste ještě chvíli setrvat při čtení.

Psychické potíže spojené s alkoholismem

Člověku pomůže alkohol ulevit, zrelaxuje ho, pomůže zapomenout. Ale jen do určitého momentu. Pokud se to s ním přežene, druhý den je i psychika na tom hůře.

mužská pěst, násilí, v pozadí sedí bázlivá dívka
Časté jsou poruchy chování a domácí násilí. Zdroj: Getty images

Alkohol prohlubuje depresi, navozuje stavy úzkosti. Poruchy chování, agrese, agresivita z alkoholu jsou příčinou napadení, znásilnění.

Alkoholik není schopen kontrolovat množství vypitého alkoholu. Pije, dokud je schopen. Má časté výpadky paměti, a když se probere, pokračuje.

Hluboké deprese z alkoholu nejsou výjimkou. Jsou důvodem sebevražedných myšlenek a také množství pokusů či dokonaných skutků.

Psychóza, halucinace, bludy jsou přítomny u těžkých alkoholiků. Delirium tremens je pojem, který zná asi každý.

Přečtěte si také: článek o deliriu

Delirium tremens je z latiny přeloženo jako šílenství s třesem. Vzniká při přerušení pití alkoholu a je nejtěžším stádiem abstinenčního syndromu. Pro alkoholika znamená významné ohrožení na zdraví a životě. Udává se, že 5 až 15 % případů končí smrtí.

Jeho projevy nastupují nejprve v predelirijním stadiu a následně přecházejí do deliria. A hlavní příznaky jsou:

 • pocení
 • třes končetin
 • nevolnost
 • zrychlená srdeční činnost
 • dezorientace
 • halucinace
 • bludy
 • porucha paměti
 • psychomotorický neklid (aktivní, neklidný)
 • porucha emocí, kdy se střídá úzkost s poklesem nálady, agrese
 • křeče těla, jako například epileptický záchvat
 • poruchy srdečního rytmu

Jak ovlivňuje organismus

Mezi lidmi se tvrdí, že v malém množství je pro tělo prospěšný a ani dávka jedné skleničky neškodí.

Nejdříve nemusí být denní dávka na těle patrná. Ale negativní dopad na organismus má mnohem dříve, než nastoupí delirium a jiné viditelné příznaky. Kromě abstinence a psychických projevů lze nalézt jeho dlouhodobý vliv i na orgánech.

Výpočet přibližného alkoholu v krvi (odhad): Alkohol kalkulačka

Alkohol a trávicí systém

Dřevěná figurka si drží břicho jako znak bolesti břicha
Poškození jater následkem alkoholismu má vliv na celý organismus. Zdroj: Getty images

Dlouhodobé pití zanechá stopu na žaludku. Přítomny jsou časté záněty sliznice žaludku, tedy gastritidy. Později vředová choroba žaludku a z ní plynoucí riziko krvácení ze vředu.

Stejně nebezpečné je poškození jícnu. Jícnové varixy mají rovněž za následek krvácení.

Nevolnost, nechutenství, zvracení, zvracení krve, průjmy, krev ve stolici, černá stolice. To jsou nejčastější příznaky uvedených obtíží.

Časté onemocnění je zánět slinivky břišní (pankreatitida). Může být ve formě akutní nebo chronické. Narušuje sekreci inzulínu, což je podkladem vzniku cukrovky.

Kromě diabetu se vyskytují i jiná onemocnění endokrinního systému. Příkladem je porucha hypofýzy, ale také pohlavních žláz.

Jiné vážné onemocnění jako důsledek alkoholismu je poškození jater. Nejprve se projevuje ztučněním, odborně steatózou jater.

Později je poškození do takové míry, že buňky jater odumírají. Po jejich vyhojení je funkční tkáň nahrazena jizvami. Cirhóza jater je závažné onemocnění, které má za následek poruchu jejich funkce.

Přítomny bývají příznaky:

 • otoky těla, například i ascites, což je otok břicha
 • únava
 • nechutenství
 • hubnutí
 • zažívací potíže (plynatost, těžkosti, zvracení)
 • bolest pod pravým žeberním obloukem
 • žluté zbarvení kůže a očních bělem – ikterus

Po cirhóze jater je nejzávažnějším onemocněním jako důsledek alkoholismu rakovina jater. Ale ani u ní onkologická onemocnění nekončí a rakovina se může vyskytnout na četných místech.

Onkologická onemocnění jako následek alkoholismu

Jak již bylo napsáno, tak rakovina jater není jediným onkologickým onemocněním, které je na alkoholickém seznamu. Velmi často je na vině v případě rakoviny ústní dutiny, nosohltanu, hrdla, jícnu, žaludku, slinivky břišní. A to z důvodu jeho dlouhodobých negativních účinků.

Neurologická onemocnění

Alkohol má za následek poškození centrální nervové soustavy. Nervové buňky jsou citlivé na hladinu alkoholu a ten je poškozuje. K tomu se přidruží snížená funkce jater a ledvin. Nastupují i neurologické potíže.

Organické poškození mozku se projevuje psychickými obtížemi. Jako jiný příklad lze uvést epilepsii, tehdy se přidruží epileptické záchvaty. Časté jsou také záněty nervů. Myopatie má za následek ochrnutí. Atrofie mozečku a encefalopatie jsou jako další příklady onemocnění následkem alkoholismu.

srdce, orgán, černobílé
Poškození se nevyhnou ani srdce a cévy. Zdroj: Getty images

Srdečně-cévní systém

Ano, i zde zanechá dlouhodobé popíjení své stopy. Následkem je vysoký krevní tlak, onemocnění cév, ateroskleróza, arytmie.

Nejzávažnější je ale poškození srdce samotného. Také jako následek aterosklerózy. Vyskytuje se i toxická kardiomyopatie, což je vlastně poškození srdečního svalu.

Ovšem alkohol působí toxicky i na krev. Zde škodí červeným, bílým krvinkám a také krevním destičkám. Vyvolává anémii, zhoršuje srážlivost krve.

Alkohol a zbytek organismu

Jak se konzumace alkoholu zvyšuje, imunita a její síla klesá. Její porucha se projevuje na celém organismu. Alkoholici trpí častěji zánětem průdušek, plic, tuberkulózou plic. Různými infekcemi a onemocněními kůže, i jako důsledek zanedbání hygieny.

Vyskytuje se také onemocnění a porucha funkce ledvin. Negativně ovlivňuje potenci a sexualitu. Je příčinou neplodnosti. Jako důsledek celotělového poškození je přítomno hubnutí. Ztráta hmotnosti je cenou za výměnu alkoholu za stravu. A také je i projevem jiných onemocnění.

Úrazy následkem pití

Asi každý měl tu šanci vidět na ulici zraněného člověka a zjevně pod vlivem alkoholu. Úrazům, následkům jeho požití, by se dala věnovat zvláštní kapitola.

Pády a úrazy hlavy jsou mnohdy méně závažné. Ale otřes mozku či závažná nitrolebeční poranění s krvácením ohrožují zdraví a život. To platí i pro zimní období a vysoké riziko podchlazení a omrzlin.

Z hospody se jede lépe vedle kola než na něm. Řízení dopravního prostředku pod vlivem alkoholu je zakázáno, ale stále přítomno. Alkohol nepatří ani za volant auta.

Dopravní nehody jsou výsledkem nezodpovědného chování člověka pod vlivem alkoholu. Trvalé důsledky mohou být různé. Poškození majetku, zdraví, těžké úrazy až smrt. I příležitostné popíjení je lepší pořádně vyspat. Alkohol se v krvi drží, dokud ho játra zcela neodstraní.

Alkohol test prostřednictvím alkoholu v dechu je nejlepším testem. Různé aplikace pro výpočet zbytkového alkoholu nelze brát jako zodpovědné pro objektivní výsledek.

Stop alkoholu...

žlutá značka pozor alkoholik, postava muže s lahví v ruce
Nepatří do rukou dětem ani těhotným ženám. Zdroj: Getty images

Alkoholu propadá stejně mnoho žen jako mužů. Nejhorší je ale kombinace popíjení alkoholu a těhotenství.

Alkohol poškozuje nenarozené dítě a rovněž negativně ovlivňuje jeho zdraví. Může mít za následek poškození plodu, vývojové vady, jeho závislost až potrat.

Alkoholu by se měly zříci i ženy plánující otěhotnět. Stejně tak patří stop alkoholu i při kojení. Ohrožuje vývoj a růst dítěte v jeho raném věku.

Nepatří do rukou dětem, ale ani dospívajícím do 18 let. Propadnout závislosti v dětství je jednodušší a následky závažnější.

Kombinace s léky je také zákaz. Antibiotika a alkohol se nekombinují. Antibiotická léčba by měla být důsledná a dodržená, aby měla účinek. Kromě toho zátěž pro játra je dvojnásobná.

O záměru řídit dopravní prostředek jste si již přečetli. Správný čas po požití alkoholu se špatně odhaduje, následky a pokuty bývají příliš vysoké. Nenabízejte ho ani tomu, kdo už měl zkušenost s alkoholismem a léčí se. Podpořte ho a nepijte s ním.

Dostupná léčba

Léčba alkoholismu a její úspěch záleží na dotyčném člověku. Může být ambulantní, ale také na psychiatrických klinikách a v protialkoholických léčebnách. V případě těžších forem alkoholismu je lepší hospitalizace. Ta většinou trvá tři měsíce. Po ní následuje doživotní abstinence.

Léčba je na základě dobrovolnosti. A nařízení léčby je možné jen za některých předpokladů, zvláště pokud alkoholik ohrožuje sebe a své okolí. Využívá se farmakoterapie, averzní léčba, psychoterapie, ale i socioterapie. Vhodnou formou jsou kluby alkoholiků, abstinentů.

Video o tom, jak alkohol ovlivňuje zdraví

fsdílet na Facebooku
Cílem portálu a obsahu není nahradit odborné vyšetření. Obsah má pouze informativní a nezávazný charakter, nikoli poradní. V případě zdravotních potíží doporučujeme vyhledat odbornou pomoc, navštívit nebo kontaktovat lékaře, lékárníka.