Alkoholismus: Častý problém v rodinách? Příčiny, příznaky a fáze

Alkoholismus: Častý problém v rodinách? Příčiny, příznaky a fáze
Zdroj fotografie: Getty images

Alkoholismus je chronická, často pomalu probíhající nemoc. Projevuje se jako fyzická i psychická závislost na alkoholu. Někdy se označuje také jako alkoholová závislost.

Vlastnosti

Alkoholismus patří z hlediska statistik k nejrozšířenějším druhům závislosti. Na celém světě je podle dostupných údajů 380 milionů lidí závislých na alkoholu. Každý dospělý člověk na světě vypije průměrně 9–10 litrů alkoholu za rok.

Co je alkoholismus?

Alkoholismus definujeme jako různorodou jednotku s celkovým klinickým obrazem zahrnujícím tělesné a psychické projevy doprovázející dlouhodobé nadměrné užívání alkoholu, ne nutně pouze v souvislosti se závislostí na alkoholu.

Zajímavé: Termín zavedl Magnus Huss již v roce 1849. Přesto začal být alkoholismus oficiálně považován za medicínský problém až o 100 let později.

Počátkem 80. let 20. století termín alkoholismus nahradil podle Mezinárodní klasifikace nemocí výraz syndrom závislosti na alkoholu.

Syndrom závislosti na alkoholu označuje soubor fyzických, psychických, rozumových fenoménů. Užívání alkoholu při něm získává u jedince vyšší prioritu než jiné formy chování, které byly u něj do té doby více ceněny.

Hlavní charakteristikou je silná, neodolatelná touha požívat alkohol, označovaná také jako craving.

Syndrom závislosti na alkoholu je podle Mezinárodní klasifikaci nemocí charakterizován přítomností minimálně tří ze šesti příznaků současně a po dobu nejméně jednoho měsíce nebo opakující se po dobu 12 měsíců.

ICD-10 - F10.2 = Porucha psychiky a chování zapříčiněná užíváním alkoholu: syndrom závislosti. Disordines mentales a disordines morum propter usum alcholis – syndroma dependentiae.

Příznaky syndromu závislosti na alkoholu:

 • Neodolatelná potřeba pití alkoholu
 • Neschopnost korigovat množství alkoholu v danou chvíli
 • Potřeba vypít určité množství alkoholu pro dosažení euforie
 • Fyzické abstinenční příznaky (nauzea, zvracení, třes) při neschopnosti dostat se ke konzumaci alkoholu
 • Potřeba pít alkohol pouze pro pocit, aby se jedinec cítil komfortně
 • Ztráta zájmu o vybudované návyky, koníčky, rodinu
 • Výpadky paměti (neschopnost si vzpomenout, co se stalo ve stavu opilosti)
 • Pití o samotě, skrývání se při konzumaci, případně skrývání lahví s alkoholem

Rychlejší vznik syndromu závislosti na alkoholu je u mladých lidí a žen. Vyšší riziko vzniku závislosti je u lidí s pozitivní rodinnou anamnézou (s výskytem alkoholismu u rodičů).

Žena se sklenkou vína
V dnešní době se často mezi závislými alkoholiky vyskytují právě mladé ženy. Zdroj: Getty images.

Největší na první pohled výhodou alkoholu je, že na začátku v malém množství, 0,6–0,8 ‰, působí na člověka příjemně. Zvyšuje jeho sebevědomí, pozitivní příjemné pocity, euforii, sociabilitu, snižuje úzkost a depresi. Odbourává zábrany, zvyšuje sexuální apetit a družnost.

Pozor!
Po překročení této dávky velmi rychle a bez varovných signálů nastupují negativní účinky alkoholu.

Tabulka konzumace alkoholu podle závažnosti

Nízkorizikové pití Pití průměrných dávek denně, nižších, než je rizikové pití. Denní hranici u mužů představují 4 standardní drinky a u žen 3 standardní drinky. Podle NIAAA (National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism) je to 14 g, přičemž skutečně konzumované dávky se pohybují od 4 do 30 g
Rizikové pití Pití se zvýšeným rizikem způsobených škod, ačkoli škody ještě nemusí být přítomny a ve stadiu projevů. Představuje úsek mezi nízkorizikovým pitím a pitím škodlivým. "Vzorec pití" představuje rozpětí denních dávek 40–60 g pro muže a 20–40 g pro ženy – podle udání WHO
Moderované pití WHO uvádí = pití takového množství alkoholu, které nezpůsobuje problémy. Také jako "lehké a moderované pití". Pití "středních" dávek nebo pití, které nevede k přesáhnutí 0,55 promile
Těžké pití Pití takového množství alkoholu denně, které přesahuje moderované nebo sociální pití. WHO definuje jako pití alkoholických nápojů v množství odpovídajícím denní spotřebě > 60 g čistého lihu muži = 5–6 drinků a > 40 g ženy = 3–4 drinky
Nárazové pití Pití za účelem intoxikace – opilosti, většinou s obdobími abstinence. Označuje se také jako "atakovité pití", těžké epizodické pití "nárazově"

Říká se, že vztahy bychom měli pěstovat s lidmi, a ne s alkoholem. Navzdory stálé osvětě alkoholismus stoupá. Nevyhýbají se mu děti, mladiství či dospělí lidé.

Podle vztahu k alkoholu lidí rozdělujeme na:

 • Abstinent – Nepřichází do styku s alkoholem. Nepije ho pro jeho chuť ani jím nehasí žízeň. Nikdy do kontaktu s alkoholem nepřišel.
 • Konzument – Pije alkohol k uhašení žízně, avšak v takovém množství, že jejich duševní činnost není ovlivněna (1 pivo po dlouhé túře).
 • Pijáci pijí alkohol nejen na žízeň a kvůli jeho chuti, ale hlavně pro navození stavu duševní a tělesné pohody, tzv. euforie. Z pijáka se stává těžký, často i tragicky končící člověk závislý na alkoholu.
 • Alkoholik – Alkohol pro svou chuť nemá pro ně žádný význam. Hlavní a nejdůležitější účinek je opojení. V alkoholickém nápoji hledají zdroj obveselení, úlevy, prostředek k odstranění duševního napětí.

Co je alkohol?

Alkohol je snadno dostupná legální společenská droga. Její prodej je sice omezen věkem, ale výjimkou není ani zaznamenaná konzumace u mladších jedinců.

Alkohol je chuťově příjemný, společností tolerovaný, nabízený, cenově dostupný. Nachází se v něm koncentrované velké množství kalorií, ale málo energie. Má příjemné účinky na lidskou psychiku. Odstraňuje napětí, uvolňuje a zlepšuje náladu, usnadňuje navazování kontaktů, sbližuje lidi.

Nesmíme však zapomínat, že:
Alkohol je těžkou, zákeřnou a pomalu působící drogou.
Snadno proniká do různých orgánů a mozku.
Člověk si při pití alkoholických nápojů často neuvědomuje, že nehasí jen žízeň, ale pěstuje si návyk na jeho konzumaci.

Metabolismus alkoholu

Velké množství alkoholu se vstřebává rychle (přibližně za 30–60 minut). Absorbuje se žaludkem a tenkým střevem ve stejné podobě se vstřebává i kůží. Alkohol se rychle dostává do všech tělních tekutin a orgánů.

Vstřebávání je rychlejší nalačno nebo při hladovění.

Opožděné vstřebávání alkoholu může ovlivnit jídlo (zejména tuky), nemoci zažívacího traktu a metabolismu, léky, snížená motilita střev, které mohou prodloužit absorpci na 2–6 hodin.

Metabolismus alkoholu závisí na hmotnosti, zdravotním stavu, rase, pohlaví, věku, četnosti pití. Degradace v játrech probíhá konstantní rychlostí 10–12 mg/hod. Ethanol se oxiduje v játrech hlavně za pomoci enzymu alkoholdehydrogenáza.

Zajímavé: 
Nejvyšší možné koncentrace alkoholu v krvi se u zdravého jedince dosáhne za 30–120 minut od požití. Průměrný pokles hladiny alkoholu v krvi u dospělých je 15–20 mg/dl/h, u dětí 28 mg/dl/ha u chronických alkoholiků 30–40 mg/dl/hod.

Příčiny

U některých jedinců predispozice stát se závislým je větší než u jiných. Příčiny jsou většinou psychosomatické, podporované sociálními vlivy. Teorii genetické predispozice podporuje rodinný výskyt alkoholismu, jakož i známé genetické informace a změny, které probíhají a přibývají i v průběhu života s alkoholem.

Alkohol ovlivňuje přenos transmiterů, zejména dopaminu a endorfinů (hormonů štěstí).

Znát příčinu je podstatné. Pokud odstraníme pouze návyk, ale příčina zůstává, člověk se vrátí do stejného kolotoče závislosti a začne znovu. Trvalé změny se dosáhne spojením odstranění příčiny a zlomení návyku.

Tabulka s nejčastějšími příčinami konzumace alkoholu a následné závislosti

Strach Z nejisté budoucnosti, strach ze špatné finanční situace, strach ze smrti, strach ze ztráty milované osoby, strach z osobního selhání... Mnoho lidí řeší strach právě alkoholem. Alkohol s sebou přináší pro některé lidi únik z reality alespoň na krátkou chvíli
Zoufalství Těžké, na první pohled nezvládnutelné životní situace a realita, že jakkoli se člověk snaží, nedokáže změnit situaci na příznivou, srazí mnoho lidí na úplné dno, kde sahají po láhvi
Nadměrný stres nebo zátěž Týkající se lidí zejména ve vysokých funkcích s velkou dávkou zodpovědnosti. Alkohol jako prostředek relaxace se pak stává rychle návykem a závislostí
Samota Nenaplněná touha po manželství nebo rodičovství, dlouhodobý problém najít si partnera. Osamělí lidé zažívají pocit zbytečnosti. Ať se snaží jakkoli, život jim nedává smysl, a naplnění tak nacházejí útočiště v alkoholu.
Životní zklamání Rozvod, ztráta pozice v práci, pocit odmítání partnerem, rodiči. Zklamaný člověk potřebuje útěchu, novou naději. Alkohol se v těch chvílích může nabídnout jako nový "věrný přítel", který nikdy nezklame
Fyzická bolest Chronická bolest různých částí těla různého původu skutečně sužuje lidi, kteří jí trpí. Častokrát i možný zdravotním problémem tito lidé sahají po alkoholu
Touha po obdivu Je to velmi paradoxní, ale mnoho lidí pije, aby něco někomu "dokázali"
Nuda a touha po "pravé" zábavě Zejména mladí, kteří se nudí, nemají dostatečné množství koníčků a aktivit nebo touží dělat něco zajímavého, zabavit se, sahají po alkoholu.
Špatný návyk Podávání alkoholu návštěvám, nebo "pouze" večerní popíjení před TV

Příznaky

Nejviditelnějším projevem vlivu alkoholu na člověka je opilost, tedy ztráta psychické a fyzické rovnováhy a stav otravy alkoholem, který může končit i smrtí. Vyskytuje se zejména u mladých lidí a při nárazovém pití velkého množství.

Závislost na alkoholu je duševní onemocnění. Není to jednotný fenomén. Má několik projevů a forem u jednotlivců.

Užívání alkoholu se stává problémem tehdy, když mu dáváme přednost před všemi ostatními činnostmi. Závislost se může pěstovat dokonce mnoho let, než se zcela rozvine. Osoba s tímto stavem neumí kontrolovat příjem alkoholu a ani nedokáže přestat pít.

Dokonce ani ve vyhrocených životních situacích (odebrání řidičského průkazu, hrozba rozvodem...).

Signifikantní příznaky závislosti na alkoholu:

 • Člověk pije nejraději sám nebo v tajnosti
 • Není schopen omezit dávku a čas přijatého alkoholu
 • Skladuje a ukrývá alkohol na různých místech v domácnosti a dokonce i mimo ni
 • Vyskytuje se ztráta paměti v krátkých časových úsecích
 • Ztráta zájmu o své záliby
 • Časté nutkání pít alkohol
 • Stále větší potřeba pití alkoholu
 • Pití alkoholu pro pocit pohody
 • Opakující se a nově vznikající problémy ve vztazích, rodině, financích či práci kvůli pití
 • Pokles výkonu – osobního, pracovního, sexuálního
 • Vyhledávání míst, kde se konzumuje alkohol – hospody, bary, častější setkávání s přáteli, kteří také holdují alkoholu

U alkoholika se projevují a častokrát stupňují osobnostní změny, citová hrubost či agresivní chování zaměřené právě na nejbližší.

Závislost na alkoholu nepostihuje pouze konkrétního jedince, ale ovlivňuje životy celé rodiny.

Trpí nejbližší příbuzní, partneři a závislý alkoholik nemá problém ublížit i vlastním dětem.

Diagnostika

V drtivé většině případů alkoholik není schopen rozeznat svou poruchu. Dochází u něj i k racionalizaci pití, kdy se snaží nadměrnou konzumaci alkoholu nějak sám sobě logicky vysvětlit.

Příkladem kombinované screeningové pomůcky, která se používá v diagnostice klinického alkoholismu, je zkrácený inventář markerů alkoholismu. Diagnostika sestává z výběru elementů s největší diagnostickou efektivitou: z 5 anamnestických, 8 klinických a ze 2 laboratorních.

Tabulka zkráceného inventáře alkoholických ukazatelů

Anamnéza
 • hepatopatie
 • nauzea – pocit na zvracení, napínání
 • slabost
 • parestézie (křeče)
 • nejistá chůze
Fyzikální vyšetření
 • edémy ve tváři
 • subikterus
 • hyperémie spojivek
 • teleangiektázie
 • tremor
 • hepatomegalie
 • jizvy
 • titubace
Laboratorní vyšetření GMT, AST

Tabulka reálné i potencionální alkoholové patologie

Komplikace Diagnóza
Infekční Tuberkulóza, rakovina horního GIT, hepatocelulární karcinom, rakovina slinivky břišní, rakovina hrtanu, rakovina prsu u žen
Hematologické Makrocytóza, trombocytopenie a rebound trombocytóza, anémie
Endokrinologické DM, alkoholem zapříčiněný pseudo-Cushingův syndrom
Psychiatrické škodlivé užívání, syndrom závislosti, odvykací stav, delirium tremens, psychóza, amnestický syndrom, demence a jiné, unipolární deprese
Plicní Pneumonie
Neurologické Poškození nervového systému zapříčiněná alkoholem, epileptické záchvaty související s alkoholem, alkoholická polyneuropatie, alkoholická myopatie
Kardiovaskulární Jiná druhotná hypertenze, ischemická choroba srdeční a ischemická CMP, alkoholová kardiomyopatie, hemoragická CMP
Gastroenterologické Malloryho-Weissův syndrom, alkoholická gastritida, nemoc jater, alkoholem zapříčiněná akutní pankreatitida, chronická pankreatitida
Revmatologické Dna
Ortopedické Osteoporóza
Kongenitální Poškození plodu a novorozence pitím matky, fetální alkoholový syndrom
Kožní Psoriáza
Traumatologické a jiné Pády, zlomeniny, namožení svalů, subdurální hematom a jiné

Důležitým ukazatelem diagnostiky závislosti na alkoholu jsou laboratorní vyšetření pro stanování hladiny v krvi.

Patří sem:

 • AST - aspartátaminotransferáza, enzym přítomný ve více tkáních (srdce, mozek, ledviny, slinivka břišní)
 • ALT - alaninaminotransferáza, enzym primárně lokalizovaný v játrech
 • GMT - gamaglutamyltransferáza, přítomná v membránách tkání s vylučovací, nebo naopak absorpční činností (játra, ledviny, slinivka břišní)
 • MCV - mean corpuscular volume (střední objem erytrocytů)
 • CDT - karbohydrát-deficientní transferin (nejspecifičtější marker chronického abúzu alkoholu)

Zajímavé informace naleznete také v článku:
Co všechno prozradí jaterní testy? Co značí zvýšené hodnoty?

Diagnostika alkoholismu je komplexní a spočívá v kvalitní mezioborové spolupráci a komunikaci. Při stanovení diagnózy je základem klinické, psychologické a psychiatrické vyšetření.

Průběh

Závislost na alkoholu se vyvíjí po určitý čas. U někoho je to za pár týdnů, měsíců, avšak závislost si můžeme pěstovat i celé roky. Závisí na individualitě jedince, za jak dlouho je schopen alkoholu propadnout úplně.

Alkoholik prochází fázemi postupně, dokud nedojde k úplné závislosti.

Rozpoznáváme fáze:

 • I. stadium – počáteční (rizikové) symptomatické
  • stupňují se dávky alkoholu i frekvence pití
  • stoupá tolerance na konzumovaná množství (člověk si může dovolit postupem času větší množství, aby se cítil uspokojeně)
  • jedinec oceňuje pozitivní dopad alkoholu na psychiku – normální fungování, dobrá nálada, ignorování problémů
 • II. stadium – prodromální (začátek závislosti) varovné
  • nastávají pocity viny z pití alkoholu
  • začátek tajného pití a ukrývání alkoholu v domě i mimo něj
  • první palimpsesty – ztráty paměti
  • předpříprava alkoholem (pití k posílení sebevědomí)
  • vyhýbání se diskusi o alkoholu
  • pravidelné pití
  • zvyšování tolerance na alkohol
 • III. stadium – kritické (přelomové)
  • ztráta kontroly
  • racionalizace pití
  • čelení tlaku okolí
  • občasné abstinence
  • změna stylu pití
  • zužování zájmů
  • chování zaměřené na to, že alkohol je primární potřeba
  • změna nálad, výčitky svědomí
  • sebelítost, zatrpklost, žárlivost, výbušnost
  • reinterpretace interpersonálních vztahů
  • změna v rodinných zvyklostech, nespolehlivost
  • zajišťování si zásob alkoholu na dny předem
  • zanedbávání správné životosprávy
  • pokles potence, pokles zájmu o sexuální život
  • pravidelné pití v dopoledních hodinách
  • první hospitalizace pro některé komplikace z užívání alkoholu
 • IV. stadium – chronické (poslední) terminální
  • dlouhotrvající opilost, bez vystřízlivění
  • ztráta etických a morálních zábran
  • poškození myšlení
  • pití i s neznámými osobami a v prostředí hluboko pod společenskou úroveň
  • ztráta alkoholové tolerance – třes, zpustlý vzhled
  • psychomotorická inhibice (zhoršená schopnost pohybu, neschopnost vstát, chodit)
  • obsedantní charakter pití (stálé nutkání pít)
  • selhávání racionalizací (již ani sám nevěří předchozím zdánlivě racionálním vysvětlením svého kladného vztahu k alkoholu)
  • pravé alkoholické psychózy (změněná osobnost, duševní porucha)
  • pití čehokoli s obsahem alkoholu, technické prostředky, alpa, okena

Alkohol a dopad na rodinu

Závislost na alkoholu je nemoc, která má největší emocionální dopad právě na rodinu.

Alkoholismus vyvolává takzvaný domino efekt. Ničí život alkoholika, který ničí následně životy svých nejbližších, a tak to jde dál. V rodině s pijícím alkoholikem není nikdo imunní vůči důsledkům alkoholismu. Tato nepopiratelná pravda se nejvíce vztahuje na děti vychované rodiči, z nichž jeden nebo oba pijí.

Dětem alkoholiků hrozí následky vyplývající z kombinace genetických predispozic a morálních a psychických vlivů okolí.

Dalším projevem je emocionální nestabilita a emocionální labilita alkoholika, což se projevuje i v celkové disharmonii a psychické pohodě v rodině.

Závislost otce na alkoholu. Trpí tím zejména děti.
Už při závislosti jednoho z rodičů je vážně ohroženo fungování rodiny. Zdroj fotografie: Getty images.

Mnozí, i když ne všichni alkoholici jsou v opilosti agresivní a dělají výtržnosti. To už přímo ohrožuje rodinu, a to jak manželku, tak i děti.

Alkoholik nemá dostatek sil ani pevné vůle chodit pravidelně do práce jako předtím, než začal pít. To souvisí s jeho nespolehlivostí, ale odráží se to ve zhoršené finanční situaci rodiny.

Jak se léčí: Alkoholismus

Léčba alkoholismu: Nefungují léky a domácí léčba?

Zobrazit více
fsdílet na Facebooku

Zajímavé zdroje informací