Co všechno prozradí jaterní testy? Co značí zvýšené hodnoty?

Co všechno prozradí jaterní testy? Co značí zvýšené hodnoty?
Zdroj fotografie: Getty images

Odběry krve jsou základním vyšetřením při návštěvě ambulance praktického lékaře. To znamená, že v rutinní praxi se provádí screeningové vyšetření krve, kam patří i tzv. "jaterní testy". Laboratorní výsledky jaterních testů nám odhalují 6 parametrů, jejichž zvýšené hodnoty jsou ukazatelem různých onemocnění, převážně jater. Které jsou to?

Máte zvýšené jaterní testy, GMT, ALT, AST či jiné parametry? Ale nevíte, co to znamená? A lze testy udělat doma? Informace z toho okruhu a mnoho jiných zajímavostí naleznete v článku.

Onemocnění jater jsou šestou nejčastější příčinou úmrtí v Evropě. Překvapivě jsou to právě virové hepatitidy, které se vyskytují velmi často. Jsou číslem jedna mezi onemocněními jater vůbec, tedy i nejčastější příčinou selhání jater a smrti.

Hned po virových onemocněních jater následují metabolická poškození, toxická poškození (převážně toxická poškození jater alkoholem a léky) a nakonec nádorová onemocnění.

Všechna tato onemocnění lze velmi rychle odhalit, a to při preventivní prohlídce praktickým lékařem. Standardně se vyšetřují základní parametry krve, mezi něž patří i jaterní enzymy. Jejich zvýšené hodnoty nemusí vždy znamenat závažné onemocnění, ale nikdy by se neměly podcenit.

Tip: Virová hepatitida typu A a nedostatečná hygiena

Zvýšené jaterní testy a jejich význam

Zvýšené jaterní testy se vyskytují u pacientů poměrně často. Nemusí hned znamenat vážný stav, ale je nutná další diferenciální diagnostika na hepatologické, případně gastroenterologické ambulanci.

Je důležité provést kontrolní odběry krve. V případě, že jsou hodnoty jaterních enzymů dlouhodobě zvýšeny, jedná se o jejich chronické poškození. Mezi chronická onemocnění jater patří například steatóza (ztučnění) jater nebo cirhóza jater. Mezi akutní příčiny řadíme například jaterní absces, metastázu či virovou hepatitidu.

Při chronických onemocněních jater se tyto testy provádějí pravidelně a jsou ukazatelem průběhu onemocnění. Jejich frekvenci určuje lékař na základě stavu pacienta.

Informují nás o regresi nebo naopak progresi stavu a poukazují na efektivnost dosavadní léčby. Neméně důležité jsou i ostatní projevy onemocnění jater.

Hodnoty jaterních testů odrážejí stupeň poškození jater

Jaterní testy se provádějí odběrem venózní (žilní) krve. Pacienti přicházejí zpravidla nalačno, ale není to podmínka. Venózní krev se odebere do zkumavky a následně je poslána do biochemické laboratoře.

Zajímavé:
Jakékoliv vyšetření krve si může pacient vyžádat na vlastní žádost. Toto vyšetření obvykle není hrazeno zdravotním pojištěním.
Platí to i o jaterních testech.

Jaterní testy a jejich hodnoty vždy odrážejí stupeň poškození jaterní tkáně a poukazují na vážnost stavu. Umožňují zachytit onemocnění v počátečních stadiích, a tím usnadňují léčbu.

Nejzávažnější prognózu má poměrně častá jaterní cirhóza způsobená alkoholem nebo léky, ale také méně častý hepatocelulární karcinom.

Zajímavé:
Téměř všechny užívané léky zvyšují hodnoty jaterních testů.
Nejčastěji se však jedná o nesteroidní antiflogistika, antibiotika, antiepileptika a jiné.
Také bylo zjištěno, že játra jsou častokrát zatěžována i bylinnými výtažky, zvláště čínskými čaji. Proto i v případě homeopatických přípravků je třeba být opatrní.

Normální hodnoty základních jaterních parametrů:

Parametr Hodnoty u žen v mikrokatalech na litr Hodnoty u mužů v mikrokatalech na litr
 • AST
od 0,17 µkat/l do 0,57 µkat/l od 0,17 µkat/l do 0,75 µkat/l
 • ALT
od 0,17 µkat/l do 0,53 µkat/l od 0,17 µkat/l do 0,63 µkat/l
 • ALP
od 0,50 µkat/l do 1,65 µkat/l od 0,50 µkat/l do 2,15 µkat/
 • GMT
od 0,12 µkat/l do 0,63 µkat/l od 0,18 µkat/l do 0,92 µkat/l
Parametr Hodnoty u žen v mikromolech na litr Hodnoty u mužů v mikromolech na litr
 • Bilirubin
od 5 µmol/l do 22 µmol/l od 5 µmol/l do 28 µmol/l
Parametr Hodnoty u žen v gramech na litr Hodnoty u mužů v gramech na litr
 • Albumin
od 35 g/l do 50 g/l od 35 g/l do 50 g/l

Hodnoty uvedené v tabulce se mohou mírně lišit v závislosti na konkrétní laboratoři a na věku pacienta.

Doplňující jaterní testy

Kromě základních jaterních testů, které nám odhalují výše uvedené hodnoty AST, ALT, ALP, GMT a bilirubinu, se provádějí i specifické jaterní testy. Jedná se o doplňková vyšetření, která se provádějí při zvýšení základních jaterních testech, případně při podezření na závažnou diagnózu jater.

Specifické jaterní testy:

 1. testy měřící syntetickou aktivitu jater (albumin, prealbumin, CHE, protrombinové faktory)
 2. testy měřící jaterní kapacitu a schopnost transportovat organické látky do oběhu a odstraňovat žlučovou tekutinu a bilirubin
 3. testy měřící kapacitu a schopnost jater metabolizovat endogenní a xenogenní látky (amoniak)
 4. jiné nespecifické a doplňující testy (stanovení hladiny protilátek, sérologické vyšetření na hepatitidu)

Zvýšení AST a ALT je projevem poškození jaterních buněk

AST (aspartát-amino-transferáza) a ALT (alanin-amino-transferáza) jsou jaterní enzymy, jejichž zvýšené hodnoty nám vypovídají o poškození jater na buněčné úrovni, tzn. hepatocelulární poškození.

Jaké jsou nejčastější příčiny zvýšení aminotransferáz?

Ke zvýšení aminotransferáz dochází většinou při chronických onemocněních, kdy jsou tyto hodnoty zvýšeny dlouhodobě, tzn. více než 6 měsíců.

Nejdůležitější je hned v úvodu vyloučit virové hepatitidy, jejichž prognóza je při neléčeném stavu závažná. Děje se tak prostřednictvím sérologického vyšetření na důkaz protilátek v séru (anti-HBs, anti-HBc, anti-HBe, HBV DNA, anti-HCV, HCV RNA).

Také jsou zvýšeny například při steatóze jater, cirhóze jater, poškození jater způsobeném léky či hemochromatóze (na diferenciální dagnostice se zjišťuje koncentrace železa v séru).

Nejčastější příčinou dlouhodobě zvýšených aminotransferáz bývá poškození jater alkoholem, přičemž AST je až dvojnásobně vyšší než ALT. Také současně dochází k elevaci nebo zvýšení GMT. Důležitá je i cílená anamnéza pacienta na abúzus alkoholu, ke kterému se obtížně přiznávají. Fyzikálním vyšetřením se však dají odhalit ostatní znaky chronického alkoholismu.

Zvýšené hodnoty ALP a GMT prozrazují poruchy na úrovni žlučovodu

ALT (alkalická fosfatáza) a GMT (gama-glutamyl-transferáza) jsou jaterní enzymy, jejichž zvýšené hodnoty nám vypovídají o poškození jater na úrovni žlučovodu, tzv. cholestatické poškození jater.

Na jaká onemocnění je třeba myslet při zvýšení ALP a GMT?

Izolované zvýšení ALT nám prozrazuje, že poškození je na úrovni žlučovodu, jako obstrukce žlučových cest kamenem. Tímto směrem se ubírá diagnostika i při zvýšení ALT a GMT současně. Při izolovaném zvýšení GMT a normálních hodnotách ALP se zpravidla nejedná o závažné onemocnění.

Je třeba myslet na hepatocelulární původ jako např. cirhóza, steatóza, hepatocelulární karcinom, přičemž jsou zvýšeny i AST a ALT.

Vyšetření krve při zvýšení ALP a GMT je nutno doplnit o další vyšetření, jako je USG, RTG, CT, MRI a ERCP. Tato vyšetření jsou realizována z důvodu stanovení přesné diagnózy a správné léčby.

Žlučové barvivo bilirubin ukazuje na problém na 3 úrovních

Zvýšené hodnoty žlučového barviva a následné žluté zbarvení kůže a sliznic nám indikují problém na úrovni krvetvorby, jater a žlučových cest. Samotná hyperbilirubinémie a ikterus nám neřeknou nic blíže, proto jsou vždy nutná doplňující vyšetření (serologické vyšetření, onkomarkery, sonografie, ERCP...).

Žluté zbarvení kůže, sliznic a sklér nemusí znamenat jen onemocnění, která známe. Jeho důvodem mohou být i různé cizokrajné nákazy, které v konečném důsledku vedou až k selhání jater a smrti.

Tip: Očkování, jeho význam před cestou do zahraničí - cizokrajné nákazy

Typ ikteru podle místa poškození:

 1. Prehepatální ikterus (⇑ n-Bil., norm. k-Bil.) vzniká na úrovni krevních buněk. Dochází ke zvýšenému rozpadu červených krvinek (hemolýza erytrocytů) a zvýšené koncentraci konjugovaného bilirubinu. Vyskytuje se většinou u novorozenců. Říkáme mu hemolytický ikterus. Také se může objevit i u dospělého z různých chorobných příčin (hemolytická horečka).
 2. Hepatální ikterus (⇑ n-Bil., ⇑ k-Bil.) vzniká přímo v játrech poškozením jaterních buněk - hepatocytů. Příčinou bývá cirhóza jater, všechny typy virových hepatitid (A, B, C) a jiná onemocnění. Laboratorně je prokázána zvýšená koncentrace konjugovaného i nekonjugovaného bilirubinu.
 3. Posthepatální ikterus (norm. n-Bil., ⇑ k-Bil.) vzniká na úrovni žlučovodu. Ty jsou z důvodu obstrukce rozšířeny. Obstrukci může tvořit například žlučníkový kámen nebo nádor vytvářející tlak.

Zajímavé:
Cestovatelé pozor!
Výlety do exotických zemí vás mohou stát vaše játra.
Z dovolených si kromě opáleného těla můžete odnést také jeho žluté zbarvení.
Stát se tak může při nakažení virovou hepatitidou nebo i žlutou zimnicí.

Albumin má jen malou diagnostickou hodnotu

Albumin je plazmatická bílkovina, která tvoří téměř 60 % ze všech proteinů v těle. Zvýšené hodnoty albuminu mají malý diagnostický význam, proto nejsou často uváděny v článcích o játrech či jaterních testech.

Albumin však na sebe váže bilirubin a má význam při jeho rozpouštění. Také váže různé toxické látky (těžké kovy, léky).

Jeho snížené hodnoty poukazují na některá onemocnění jater, také na onemocnění ledvin, jiná onemocnění trávicího traktu, poruchy metabolismu, ale také na poškození tkání (poranění, popáleniny).

+

Jaterní testy doma?

V lékárně a na internetu lze koupit i domácí testy na kontrolu jaterních funkcí. Pamatujte ale, že žádný rychlotest se nerovná odbornému vyšetření.

fsdílet na Facebooku

Zajímavé zdroje informací

 • solen.sk - Zvýšené „jaterní testy” v hepatologické ambulanci - kazuistiky z klinické praxe
 • wikiskripta.eu - Ikterus
 • solen.sk - Játra - Hepatocelulární ikterus - akutní hepatitidy
Cílem portálu a obsahu není nahradit odborné vyšetření. Obsah má pouze informativní a nezávazný charakter, nikoli poradní. V případě zdravotních potíží doporučujeme vyhledat odbornou pomoc, navštívit nebo kontaktovat lékaře, lékárníka.