Jaké jsou příčiny třesu, vnitřního chvění těla i bez teploty?

Jaké jsou příčiny třesu, vnitřního chvění těla i bez teploty?
Zdroj fotografie: Getty images

Třes je stav třesení či pocit vnitřního chvění těla. Často souvisí se zvýšenou tělesnou teplotou a horečkou, vyskytuje se ovšem i bez teploty.

Třesavku, čili stav třesu těla či pocitu vnitřního chvění těla, může provázet vnímání nepříjemného chladu. Třes nastává mimovolně a nedá se ovlivnit.

Ptáte se, proč třes vzniká a jaké má příčiny?

Důvodů je mnoho.
Je třeba, abychom si všimli si přidružených příznaků a možného vyvolávajícího faktoru.

Ne vždy je třesavka spojena se zvýšenou tělesnou teplotou a horečkou. Může se vyskytnout i bez teploty a bez přítomnosti onemocnění.

Známe to skoro všichni...

Třesavka těla, zimnice, pocit únavy a během několika hodin vzestup tělesné teploty až horečka. Podobně i s více příznaky začíná běžná sezónní chřipka či časté nachlazení.

Jedná se pouze o jeden příklad z mnoha infekčních onemocnění, která nás provázejí po celý život.

Třesavka bez teploty a bez onemocnění?
Samozřejmě i tento stav je dobře znám.
Stačí si vzpomenout na situace...

Vyčerpání, únava, vysílenost. A že na člověka může dolehnout únava po psychické i fyzické námaze, to už víme.

V tomto případě tedy není příčinou infekční ani zánětlivé onemocnění. Tělo si potřebuje odpočinout a načerpat energii, vypořádat se se zvýšeným stresem a zatížením během dne.

Zimní měsíce, deštivé dny, pobyt v chladném prostředí. Tyto, ale také jiné příčiny podchlazení organismu vedou ke zvýšené činnosti svalů, která má zahřát tělo.

Chcete vědět více o příčinách třesu?
Co může být za jejím vznikem?
Jak souvisí s dětským obdobím či s těhotenstvím?
Čtěte s námi dál.

Třes, zimnice a termoregulace, jak a proč?

Termoregulace je proces, kterým si tělo zachovává ideální tělesnou teplotu. Stálá tělesná teplota je pro správný chod organismu velmi důležitá.

Centrem termoregulace je hypothalamus (v mozku). V tomto místě se vyhodnocují informace, které tam přicházejí z periferie, tedy z okrajových částí těla (v této souvislosti jde o všechny části těla mimo mozek).

V kůži se nachází množství termoreceptorů.

Termoreceptory kontrolují teplotu. V kůži se nachází přibližně 10krát více chladových termoreceptorů než tepelných.

Při vysoké okolní teplotě začne stoupat i teplota těla. Přičemž v tomto momentě organismus nastartuje proces chlazení.

Příkladem tohoto mechanismu je rozšíření cév (vazodilatace) a zvýšené pocení i omezení metabolismu, který produkuje teplo.

Naopak...

V chladu tělesná teplota klesá. Tehdy organismus nastartuje proces tvorby tepla.

Tělo si zvyšuje teplotu více mechanismy, jako je například:

 • zúžení cév (vazokonstrikce)
 • zvýšení produkce tepla – zvyšuje se metabolismus, a tedy i nárok na příjem energie
 • třes těla, svalová práce zvyšuje tvorbu tepla
 • piloerekce, tedy stažení nejmenších svalů drobných chloupků kůže – husí kůže

Takže je naprosto přirozené, pokud se...

V chladném prostředí, kdy nejsme dostatečně chráněni před ztrátami tepla, se chvějeme a třeseme.

K podchlazení těla může dojít z více příčin. Ne pouze vlivem nepříznivého počasí. Pro více informací si přečtěte článek: Podchlazení organismu – jaké má příčiny, jak se projevuje a co způsobuje?

Věděli jste:
Staří lidé i děti jsou více náchylní k podchlazení.
Většinou se u nich projeví pouze změnou psychiky.

Zajímavé je také...

Třes znamená zvýšenou svalovou práci.
A pracující svaly vyžadují vyšší příjem energie i kyslíku.
To se projeví zvýšenou srdeční frekvencí (zrychleným pulsem) a bušením srdce.  

Poanestetický třes

Klesání tělesné teploty se vyskytuje i při celkové anestezii. V době, kdy se člověk po zákroku probudí, může pociťovat nepříjemný chlad i třes.

V dnešní době, i přes schopnost anestetik ovlivňovat tělesnou teplotu, je tento jev již méně častý. Člověk má během zákroku monitorovanou tělesnou teplotu a při jejím poklesu jej zahřívají.

Třesavka neboli zimnice při onemocnění se zvýšenou tělesnou teplotou

Při běžném infekčním onemocnění, jako je například chřipka, angína (tonzilitida) či jiná častá onemocnění, stoupá tělesná teplota.

Proč je stoupání tělesné teploty důležité?

Normální tělesná teplota (TT) se pohybuje v rozmezí 35,8 až 37,3 °C.

Tělesnou teplotu ovlivňuje:

 • metabolismus
 • aktivita a svalová práce
 • denní doba
 • věk
 • psychická aktivita
 • hormony štítné žlázy a nadledvin

Nicméně, v případě, že do těla vstoupí cizí mikroorganismus, tělo reaguje zvýšením tělesné teploty.

Chcete vědět proč?

Cílem tohoto zvýšení tělesné teploty je ztížit životní podmínky pro cizí organismy a podpořit obranyschopnost těla.

Jenže efekt zvýšení tělesné teploty je prospěšný pouze po určitou hranici.
Horečka, tedy tělesná teplota nad 38 °C, už není dobrá.

Přečtěte si článek:
Zábal účinně pomůže snížit horečku. Víte, jak jej dělat správně?

Tělesná teplota a její hodnoty v tabulce

Hodnota °C Pojmenování Popis
35,9–36,9 normotermie normální tělesná teplota
37–38 subfebrilie zvýšená tělesná teplota
38,1–40 febrilie horečka
40–42 přehřátí organismu hyperpyrexie

Mezi často se vyskytující akutní respirační onemocnění v našem prostředí patří například chřipka, což je virové onemocnění. Jiným příkladem je angína, tonzilitida, kterou vyvolává virus či bakterie (často Streptococcus pyogenes).

Příkladem závažnějšího onemocnění je i zápal plic.

Mezi jinými jsou u nás časté také střevní nákazy, jako je i salmonelóza, shigelóza, kampylobakterové infekce či hepatitida typu A. Velmi často souvisí tyto nemoci s nedostatečnou osobní hygienou a se skladováním, přepravou či s nedostatečnou tepelnou úpravou jídla před konzumací.

Přečtěte si také článek: Co znamená otrava jídlem a nemoc špinavých rukou?

Navíc tato onemocnění kromě zvýšení tělesné teploty a třesu probíhají společně s ostatními příznaky, jako je například:

 • únava a malátnost či slabost
 • pocit zimy, chladu, studené končetiny
 • bolest hlavy
 • bolest celého těla, bolest kloubů, svalů
 • nechutenství a nevolnost
 • u malých dětí změny chování, podrážděnost, útlum, apatie
 • bledost nebo červená barva pokožky
 • zvýšené pocení
 • bolest v krku

Jak je to s třesavkou u dětí?

U dětí jsou za třesem zejména infekční choroby. Sezónně se vyskytuje chřipka či jiná chřipce podobná onemocnění a nachlazení. Hlavně u malých dětí je nebezpečná laryngitida či epiglotitida.

Čtěte také: Chřipka u dětí - jak jí předcházet, jaký má průběh a jak se léčí

Chlad a nedostatečné oblečení také.

Zajímavostí je, že u malých miminek může být třesavka příznakem hladu a snížení hladiny cukru v krvi.

Příznak onemocnění i bez zvýšení tělesné teploty?

Ne vždy se vyskytuje třes pouze v souvislosti s výstupem tělesné teploty. Onemocnění, při kterých se může vyskytnout, je množství a krátkým příkladem jsou...

Revmatické choroby se vyznačují dvěma fázemi, kdy v době relapsu, tedy opětovného zhoršení projevů, může nastat třes.

Vysoký krevní tlak, hypertenze, je onemocněním, které probíhá dlouhodobě a negativně ovlivňuje celý organismus. Při občasném vzestupu tlaku krve nad určitou snesitelnou hodnotu se mezi ostatními projevy může přidružit i třes.

Onkologická onemocnění jsou rozsáhlou skupinou nemocí, které mají širokou paletu symptomů. Přičemž mezi celkovými projevy bývá také chvění těla.

Alergická reakce je nepřiměřená odpověď organismu na určitou látku – alergen. Účastní se jí řada mechanismů. A též se při ní může vyskytnout nepřiměřený pocit chladu, který následuje třes.

Třesavka a těhotenství

Těhotenství se vyznačuje několika změnami, které probíhají na úrovni hormonů či metabolismu. V začátcích není patrné navenek, ale žena může pociťovat rozličné a neurčité projevy.

Příkladem takových neurčitých problémů je:

 • zvýšení tělesné teploty
 • zhuštění výtoku z pochvy
 • změny nálady, náladovost, plačtivost, úzkost
 • únava a rychlejší unavitelnost, ospalost
 • citlivost a zvětšení prsou
 • bolest hlavy, těla
 • závratě a motání hlavy, nižší krevní tlak a predispozice ke mdlobě a kolapsu
 • ranní nevolnost
 • třes, zimnice, častý pocit chladu
 • častější močení
 • změny chutě
 • a jiné

S prvními signály těhotenství a po celé období je nutné dbát vyšší ostražitosti vůči infekčním onemocněním a před horečkou.

Vysoká tělesná teplota nad 38 °C není vhodná a negativně ovlivňuje plod. Více informací i o vhodných lécích ke snížení horečky uvádíme v článku Chřipka v těhotenství.

Kromě toho, že zimnice s třesem mohou značit začátek těhotenství, není třeba je podcenit. Závažným stavem je preeklampsie, eklampsie a takzvaný HELLP syndrom.

Projevuje se například:

 • bolestí hlavy
 • bolestí břicha, zejména v oblasti pod žebry vpravo
 • křečemi v břiše
 • únavou a malátností
 • nevolností, pocitem na zvracení až zvracením
 • celkovými projevy, tzn. chřipkovými příznaky
 • otoky
 • vysokým krevním tlakem
 • proteinurií – bílkoviny v moči
 • zežloutnutím kůže
 • křečemi svalů, těla
 • ztíženým dýcháním

Čtěte článek Jak rozeznat preeklampsii v těhotenství

Může vzniknout také ze stresu?

Vnitřní neklid, chvění těla a třes jsou přítomny i při vyčerpání a po zvýšeném psychickém zatížení.

Dlouhodobý stres, pracovní nátlak, mezilidské konflikty a jiná extrémní psychická zátěž se projeví i navenek.

Psychika člověka je úzce spjata s organismem jako celkem. Proto je běžné, že se přidruží i potíže jako je nadměrné pocení, návaly horka, točení hlavy a nevolnost, třes těla, končetin a jiné.

A také při tetanii

V dnešní době je častý výskyt, a to hlavně u mladých lidí, tetanie. Tetanie je stavem zvýšené dráždivosti centrálního i periferního nervového systému.

Hlavním činitelem je nedostatek hořčíku a odchylky jiných iontů, a tedy kalcia, neboli vápníku (Ca).

Rizikové je v této souvislosti i hladovění a redukční diety.

Mezi onemocnění může jít o poruchu funkce ledvin, poruchy CNS.

Zapříčinit ji mohou i léky ovlivňující metabolismus, diuretika (léky na vyvolané močení), projímadla či kortikosteroidy.

Společně s tetanií přichází často i hyperventilace.

Hyperventilace se projevuje:

 • zrychlené dýchání, prohloubené, případně mělké
 • ztížené dýchání
 • pocit nedostatečného nadechnutí nebo jako pocit nedostatku vzduchu
 • bušení srdce
 • napětí, neklid
 • třes těla, vnitřní chvění
 • brnění těla, obličeje, končetin, prstů, rtů
 • ztuhlost svalů až křeče v končetinách
 • nevolnost, pocit na zvracení
 • tíha na žaludku
 • závratě
 • a jiné

Třes se může vyskytnout i ostatních případech:

Jak a proč vzniká třes u člověka

fsdílet na Facebooku

Zajímavé zdroje informací

Cílem portálu a obsahu není nahradit odborné vyšetření. Obsah má pouze informativní a nezávazný charakter, nikoli poradní. V případě zdravotních potíží doporučujeme vyhledat odbornou pomoc, navštívit nebo kontaktovat lékaře, lékárníka.