Jak rozpoznat preeklampsii a její príznaky v tehotenství? Poznejte rizika

Jak rozpoznat preeklampsii a její príznaky v tehotenství? Poznejte rizika
Zdroj fotografie: Getty images

Jste tehotná nebo tehotenství plánujete? Možná jste už slyšeli o preeklampsii. Pokud ne, tak v následujícím clánku naleznete informace o tom, jak ji rozeznat a vcas vyhledat pomoc.

Prícina preeklampsie není zcela známa, ale pravdepodobne za ni odpovídá nekolik faktoru, jako napríklad genetické nebo imunologické a jiné. Vyskytuje se po 20. týdnu tehotenství, u prvorodicek približne 10 – 15 % a u více rodicek 5 – 7 % zastoupení.

Preeklampsie znamená riziko pro tehotnou a rovnež pro plod.

Tehotná je ohrožena napríklad obtížemi s vysokým krevním tlakem, problémem s ledvinami, játry a ohrožen je i nervový systém, tedy mozek.

Pro plod je nejvetším rizikem snížení prutoku krve placentou, a tím pádem i snížená dodávka kyslíku a živin.

Preeklampsie

Je vlastne tehotenstvím navozená hypertenze (vysoký krevní tlak) s proteinurií (bílkoviny v moci) a prípadne i s edémy (otoky) po 20. týdnu tehotenství. Nekdy ji mužete nalézt pod oznacením EPH gestóza.

Pricemž EPH je zkratkou pro E jako edémy (otok), P pro proteinurie (bílkoviny v moci) a H pro hypertenze (vysoký krevní tlak).

Rizika a príznaky preeklampsie

Presná prícina preeklampsie není známa. Na jejím vzniku se podílí nekolik faktoru. Preeklampsie je lehcí formou gestózy. Težká forma preeklampsie je prognosticky závažná a vede k ukoncení tehotenství. Více se doctete v samostatném clánku preeklampsie. Eklampsie je težká pozdní forma. Soucástí postupu preeklampsie je i HELLP syndrom. Vcasné rozpoznání príznaku je duležité pro ochranu tehotenství, zdraví matky i dítete.

Do hlavních rizik pro vznik preeklampsie se zarazují:

 • vek tehotné pod 20 let a nad 35 let
 • stávající onemocnení pred otehotnením jako napríklad vysoký krevní tlak, cukrovka, onemocnení srdce, cév, plic, jater, ledvin, krve
 • faktory z predchozích tehotenství, jako jsou predcasný porod, mimodeložní tehotenství, opakované spontánní potraty, preeklampsie v predchozím tehotenství
 • vícecetné tehotenství
 • odstup od tehotenství více než 10 let
 • nadváha (BMI více než 35)
 • náhlý nadmerný prírustek hmotnosti v tehotenství
 • podvýživa, avitaminóza (nízká hladina vitamínu)
 • rodinná anamnéza, výskyt preeklampsie v rodine
 • Systémový lupus erythematodes (autoimunitní onemocnení)
 • PCOS syndrom polycystických vajecníku
 • IUGR intrauterinní rustová retardace
 • mola hydatidosa
 • kourení
 • socioekonomické postavení

Behem tehotenství se nekteré obtíže vyskytují i bez prítomnosti preeklampsie. Je to napríklad nevolnost, únava, otoky dolních koncetin v oblasti kotníku. Proto je treba pri pretrvávání potíží o nich informovat gynekologa. Samozrejmostí by mely být pravidelné kontroly u gynekologa behem celého tehotenství.

Zanedbáním pravidelných návštev u lékare (tehotenských poraden) žena vystavuje sebe i své díte riziku. O každém zhoršení zdravotního stavu by mel být lékar informován. Jakých príznaku je treba si všímat, uvádíme v rádcích níže.

Mezi hlavní príznaky preeklampsie se radí:

 • vysoký krevní tlak hranice je 140/90, znakem preeklampsie pri 150/100
 • bolest hlavy
 • poruchy videní (rozmazané, cerné fleky v zorném poli)
 • bolesti bricha (hlavne v epigastriu, což je horní strední cást v oblasti žaludku)
 • krece v briše
 • malátnost, únava
 • závrate
 • nevolnost, nauzea (pocit na zvracení), zvracení
 • bílkoviny v moci (nad 300 mg/den)
 • otoky tela, nejprve dolní koncetiny (kotníky), následne horní koncetiny, oblicej
 • v pozdejším stadiu poruchy prokrvení mozku, kolapsy, bezvedomí
 • krece tela
 • dyspnoe (ztížené dýchání), cyanóza (zmodrání konecku prstu, rtu)

Tabulka s rozdelením preeklampsie na lehké a težké stádium:

Príznaky Lehká preeklampsie Težká preeklampsie
systolický krevní tlak více než 140 do 159 více než 160
diastolický krevní tlak více než 90 do 109 více než 110
proteinurie 0,3 g/24 hodin více než 5 g/24 hodin
pocet trombocytu méne než 150 000/ml méne než 100 000/ml
AST normální hodnoty 2–3x zvýšené
oligurie ne méne než 400 ml moci za 24 hodin
prírustek hmotnosti 0,6 až 1 kg za týden více než 1 kg za týden
bolest hlavy, bolest bricha (epigastrium), nauzea, zvracení, poruchy videní, cyanóza, plicní edém ne ano

Komplikace

Pri težké preeklampsii jsou hodnoty krevního tlaku nad 160/110, proteinurie nad 5 g/den, (bílkovina v moci), oligurie (snížené mocení), poruchy zraku, pocátecní stadia plicního otoku. V tomto prípade se zvažuje predcasné ukoncení tehotenství.

Eklampsie

Pokud se preeklampsie nelécí, prechází do eklampsie. To je vlastne težká forma pozdní gestózy s vysokým rizikem ohrožení matky (krecemi tela, poruchou vedomí, poruchou funkce ledvin, jater, mozku). Ohrožen je i plod. Eklampsie je záchvat tonicko-klonických krecí nebo i bezvedomí bez krecí.

HELLP syndrom

Je velmi vážná komplikace tehotenství. Mortalita (úmrtnost) je až 40 %. Název je odvozen z anglického Hemolysis, Elevated Liver enzymes, Low Platelets. Výskyt je 2–12 % z prípadu preeklampsií, nejcasteji ve 36. týdnu a 70 % pred porodem a 30 % po porodu. V prípade výskytu HELLP syndromu behem tehotenství je predcasné ukoncení tehotenství jedinou lécbou.

 • H – Hemolysis - hemolýza
 • E – Elevated - elevace (zvýšení)
 • L – Liver enzymes - jaterních enzymu
 • L – Low - nízká
 • P – Platelets - hladina trombocytu

Krome toho pri preeklampsii hrozí abrupce placenty (predcasné odlucování placenty), poruchy homeostázy (DIC - diseminovaná intravaskulární koagulopatie), encefalopatie, krvácení do CNS (centrální nervový systém), nefropatie (poškození ledvin), hepatopatie (poškození jater), kardiomyopatie (poškození srdecního svalu).

Prevence

Jednoznacná doporucení, jak se vyhnout preeklampsii, neexistují. Možná v období pred tehotenstvím pohlídání telesné váhy, dobrá fyzická kondice, správná životospráva a dostatecná lécba hypertenze (pokud se tehotná na vysoký krevní tlak lécí pred otehotnením).

K nefarmakologickému ovlivnení preeklampsie se doporucuje klid na lužku. Snižuje se tím krevní tlak, zlepšuje se prokrvení placenty, rust plodu. Poloha v leže na levém boku. Strava by mela být racionální, vyvážená. Omezení príjmu kuchynské soli nemá opodstatnení, pouze v prípade lidí citlivých na vyšší príjem sodíku. Dostatecný príjem tekutin (2 litry za den).

Prísný zákaz platí pro kourení, alkohol a kávu. Diety behem tehotenství nejsou doporuceny. Dieta by mohla zaprícinit nižší hmotnost novorozence a následne zpomalit rust novorozence.

Zopakujte si téma formou kvízu

10 lehkých otázek pro rychlé opakování problematiky preeklampsie.

fsdílet na Facebooku
Cílem portálu a obsahu není nahradit odborné vyšetření. Obsah má pouze informativní a nezávazný charakter, nikoli poradní. V případě zdravotních potíží doporučujeme vyhledat odbornou pomoc, navštívit nebo kontaktovat lékaře, lékárníka.