Jak rozpoznat preeklampsii a její příznaky v těhotenství? Poznejte rizika

Jak rozpoznat preeklampsii a její příznaky v těhotenství? Poznejte rizika
Zdroj fotografie: Getty images

Jste těhotná nebo těhotenství plánujete? Možná jste už slyšeli o preeklampsii. Pokud ne, tak v následujícím článku naleznete informace o tom, jak ji rozeznat a včas vyhledat pomoc.

Příčina preeklampsie není zcela známa, ale pravděpodobně za ni odpovídá několik faktorů, jako například genetické nebo imunologické a jiné. Vyskytuje se po 20. týdnu těhotenství, u prvorodiček přibližně 10 – 15 % a u více rodiček 5 – 7 % zastoupení.

Preeklampsie znamená riziko pro těhotnou a rovněž pro plod.

Těhotná je ohrožena například obtížemi s vysokým krevním tlakem, problémem s ledvinami, játry a ohrožen je i nervový systém, tedy mozek.

Pro plod je největším rizikem snížení průtoku krve placentou, a tím pádem i snížená dodávka kyslíku a živin.

Preeklampsie

Je vlastně těhotenstvím navozená hypertenze (vysoký krevní tlak) s proteinurií (bílkoviny v moči) a případně i s edémy (otoky) po 20. týdnu těhotenství. Někdy ji můžete nalézt pod označením EPH gestóza.

Přičemž EPH je zkratkou pro E jako edémy (otok), P pro proteinurie (bílkoviny v moči) a H pro hypertenze (vysoký krevní tlak).

Rizika a příznaky preeklampsie

Přesná příčina preeklampsie není známa. Na jejím vzniku se podílí několik faktorů. Preeklampsie je lehčí formou gestózy. Těžká forma preeklampsie je prognosticky závažná a vede k ukončení těhotenství. Více se dočtete v samostatném článku preeklampsie. Eklampsie je těžká pozdní forma. Součástí postupu preeklampsie je i HELLP syndrom. Včasné rozpoznání příznaků je důležité pro ochranu těhotenství, zdraví matky i dítěte.

Do hlavních rizik pro vznik preeklampsie se zařazují:

 • věk těhotné pod 20 let a nad 35 let
 • stávající onemocnění před otěhotněním jako například vysoký krevní tlak, cukrovka, onemocnění srdce, cév, plic, jater, ledvin, krve
 • faktory z předchozích těhotenství, jako jsou předčasný porod, mimoděložní těhotenství, opakované spontánní potraty, preeklampsie v předchozím těhotenství
 • vícečetné těhotenství
 • odstup od těhotenství více než 10 let
 • nadváha (BMI více než 35)
 • náhlý nadměrný přírůstek hmotnosti v těhotenství
 • podvýživa, avitaminóza (nízká hladina vitamínů)
 • rodinná anamnéza, výskyt preeklampsie v rodině
 • Systémový lupus erythematodes (autoimunitní onemocnění)
 • PCOS syndrom polycystických vaječníků
 • IUGR intrauterinní růstová retardace
 • mola hydatidosa
 • kouření
 • socioekonomické postavení

Během těhotenství se některé obtíže vyskytují i bez přítomnosti preeklampsie. Je to například nevolnost, únava, otoky dolních končetin v oblasti kotníků. Proto je třeba při přetrvávání potíží o nich informovat gynekologa. Samozřejmostí by měly být pravidelné kontroly u gynekologa během celého těhotenství.

Zanedbáním pravidelných návštěv u lékaře (těhotenských poraden) žena vystavuje sebe i své dítě riziku. O každém zhoršení zdravotního stavu by měl být lékař informován. Jakých příznaků je třeba si všímat, uvádíme v řádcích níže.

Mezi hlavní příznaky preeklampsie se řadí:

 • vysoký krevní tlak hranice je 140/90, znakem preeklampsie při 150/100
 • bolest hlavy
 • poruchy vidění (rozmazané, černé fleky v zorném poli)
 • bolesti břicha (hlavně v epigastriu, což je horní střední část v oblasti žaludku)
 • křeče v břiše
 • malátnost, únava
 • závratě
 • nevolnost, nauzea (pocit na zvracení), zvracení
 • bílkoviny v moči (nad 300 mg/den)
 • otoky těla, nejprve dolní končetiny (kotníky), následně horní končetiny, obličej
 • v pozdějším stadiu poruchy prokrvení mozku, kolapsy, bezvědomí
 • křeče těla
 • dyspnoe (ztížené dýchání), cyanóza (zmodrání konečků prstů, rtů)

Tabulka s rozdělením preeklampsie na lehké a těžké stádium:

Příznaky Lehká preeklampsie Těžká preeklampsie
systolický krevní tlak více než 140 do 159 více než 160
diastolický krevní tlak více než 90 do 109 více než 110
proteinurie 0,3 g/24 hodin více než 5 g/24 hodin
počet trombocytů méně než 150 000/ml méně než 100 000/ml
AST normální hodnoty 2–3x zvýšené
oligurie ne méně než 400 ml moči za 24 hodin
přírůstek hmotnosti 0,6 až 1 kg za týden více než 1 kg za týden
bolest hlavy, bolest břicha (epigastrium), nauzea, zvracení, poruchy vidění, cyanóza, plicní edém ne ano

Komplikace

Při těžké preeklampsii jsou hodnoty krevního tlaku nad 160/110, proteinurie nad 5 g/den, (bílkovina v moči), oligurie (snížené močení), poruchy zraku, počáteční stadia plicního otoku. V tomto případě se zvažuje předčasné ukončení těhotenství.

Eklampsie

Pokud se preeklampsie neléčí, přechází do eklampsie. To je vlastně těžká forma pozdní gestózy s vysokým rizikem ohrožení matky (křečemi těla, poruchou vědomí, poruchou funkce ledvin, jater, mozku). Ohrožen je i plod. Eklampsie je záchvat tonicko-klonických křečí nebo i bezvědomí bez křečí.

HELLP syndrom

Je velmi vážná komplikace těhotenství. Mortalita (úmrtnost) je až 40 %. Název je odvozen z anglického Hemolysis, Elevated Liver enzymes, Low Platelets. Výskyt je 2–12 % z případů preeklampsií, nejčastěji ve 36. týdnu a 70 % před porodem a 30 % po porodu. V případě výskytu HELLP syndromu během těhotenství je předčasné ukončení těhotenství jedinou léčbou.

 • H – Hemolysis - hemolýza
 • E – Elevated - elevace (zvýšení)
 • L – Liver enzymes - jaterních enzymů
 • L – Low - nízká
 • P – Platelets - hladina trombocytů

Kromě toho při preeklampsii hrozí abrupce placenty (předčasné odlučování placenty), poruchy homeostázy (DIC - diseminovaná intravaskulární koagulopatie), encefalopatie, krvácení do CNS (centrální nervový systém), nefropatie (poškození ledvin), hepatopatie (poškození jater), kardiomyopatie (poškození srdečního svalu).

Prevence

Jednoznačná doporučení, jak se vyhnout preeklampsii, neexistují. Možná v období před těhotenstvím pohlídání tělesné váhy, dobrá fyzická kondice, správná životospráva a dostatečná léčba hypertenze (pokud se těhotná na vysoký krevní tlak léčí před otěhotněním).

K nefarmakologickému ovlivnění preeklampsie se doporučuje klid na lůžku. Snižuje se tím krevní tlak, zlepšuje se prokrvení placenty, růst plodu. Poloha v leže na levém boku. Strava by měla být racionální, vyvážená. Omezení příjmu kuchyňské soli nemá opodstatnění, pouze v případě lidí citlivých na vyšší příjem sodíku. Dostatečný příjem tekutin (2 litry za den).

Přísný zákaz platí pro kouření, alkohol a kávu. Diety během těhotenství nejsou doporučeny. Dieta by mohla zapříčinit nižší hmotnost novorozence a následně zpomalit růst novorozence.

Zopakujte si téma formou kvízu

10 lehkých otázek pro rychlé opakování problematiky preeklampsie.

fsdílet na Facebooku
Cílem portálu a obsahu není nahradit odborné vyšetření. Obsah má pouze informativní a nezávazný charakter, nikoli poradní. V případě zdravotních potíží doporučujeme vyhledat odbornou pomoc, navštívit nebo kontaktovat lékaře, lékárníka.