Virus zika: co je to, jak se přenáší a jaké jsou příznaky? Riziko v těhotenství

Virus zika: co je to, jak se přenáší a jaké jsou příznaky? Riziko v těhotenství
Zdroj fotografie: Getty images

V posledních letech se hodně mluví o virech. Znáte virus zika?

Vlastnosti

Virus zika byl poprvé identifikován v roce 1947 u opic v Ugandě. U lidí byl popsán v roce 1952 v Ugandě a Tanzanii.

První případy hromadné infekce byly zaznamenány v roce 2007 v Mikronésii. Epidemie trvala (ve srovnání se současnou epidemií koronaviru) relativně krátkou dobu. Trvala pouze tři měsíce.

V roce 2013 byla další epidemie viru zika hlášena ve Francouzské Polynésii. Koncem roku 2014 byly případy hlášeny z Brazílie.

Virus zika se nyní vyskytuje především v Africe, Americe, Asii a v oblasti Tichého oceánu. Ojedinělé případy byly hlášeny také v zemích Evropské unie.

Věděli jste, že....

Světová zdravotnická organizace vyhlásila 1. února 2016 virus zika za ohrožení veřejného zdraví mezinárodního významu. Tento status trval až do konce roku 2016.

Podle Světové zdravotnické organizace je infekce virem zika klasifikována jako potenciálně pandemické onemocnění.

Mezi další takové nemoci patří např:

 • horečka hcikungunya
 • cholera
 • chřipka
 • meningitida
 • hemoragické horečky (ebola, Lassa, Marburg, Rift Valley, žlutá zimnice)
 • infekce virem hendra
 • MERS-CoV
 • opičí neštovice
 • infekce virem Nipah
 • mor
 • SARS
 • tularemie
 • neštovice

Jaké faktory se podílejí na vzniku pandemie?

1. Nárůst světové populace

Předpokládá se, že do roku 2050 bude přibližně 66 % světové populace žít ve městech. V současné době je to 54 %. Předpokládá se, že až 90 % městské populace bude žít v Asii a Africe. To znamená v tropických nebo subtropických oblastech.

Tato struktura obyvatelstva je jedním z nejzávažnějších rizikových faktorů pro šíření nemocí. Tyto oblasti mají špatnou infrastrukturu, špatné zdravotnické systémy a vysokou míru chudoby.

Takové podmínky jsou tedy ideálním prostředím pro šíření virů.

2. Cestování

Žijeme v době, kdy se můžeme jeden den rozhodnout a druhý den být v Africe. Na druhý konec světa se můžeme dostat rychleji, než je inkubační doba některých infekčních onemocnění.

Předpokládá se, že za 20 let se počet cestovatelů zdvojnásobí. Tento zvýšený počet cestovatelů bude tažen především asijskou populací. Události, jako jsou olympijské hry a další sportovní šampionáty, hrají z hlediska mobility lidí významnou roli.

Například v Brazílii se virus zika rozšířil v době, kdy se tam konalo mistrovství světa v kanoistice. Této akce se účastnili i sportovci z Francouzské Polynésie, kde se virus zika v té době vyskytoval.

Virus se následně rozšířil do Jižní Ameriky, na Haiti a do Karibiku.

3. Zvířata

Odhaduje se, že až 61 % ze 1415 druhů známých infekčních patogenů je patogenních pro člověka. Tyto infekční patogeny se na člověka přenášejí ze zvířat.

Zajímavé je, že virem chřipky se může nakazit více než 1000 druhů zvířat.

4. Změna klimatu

Změna klimatu ovlivňuje lidské zdraví dvěma způsoby:

 • Přímo – změněné povětrnostní podmínky (např. kolapsy při vlnách veder nebo úrazy při povodních)
 • Nepřímo – změny v kvalitě a množství potravin a vody, změny v kvalitě ovzduší, změny v ekosystémech, změny v zemědělství a chovu hospodářských zvířat, změny životních podmínek a osídlení

Ukázalo se, že dopady změny klimatu na zdraví evropské populace jsou významné. Příkladem mohou být změny v geografickém rozšíření některých přenašečů infekčních chorob (klíšťata, některé druhy komárů).

Příčiny

Virus zika je arbovirus. Patří do čeledi Flaviviridae a rodu Flavivirus. Flaviviry mají kulovitý tvar a jsou to relativně malé viry (40 nm v průměru).

Do tohoto rodu patří také viry žluté zimnice, horečky dengue, japonské encefalitidy, západonilské horečky a klíšťové encefalitidy.

Virus zika se fylogeneticky dělí na tři linie:

 • 2 africké (východoafrické a západoafrické)
 • asijská linie – pouze tato linie je spojena s případy vrozených změn u lidí (mikrocefalie)

Virus zika se na člověka přenáší při kousnutí infikovaným komárem. Nejčastěji komárem Aedes aegypti.

Ve srovnání s ostatními komáry je poměrně malý (s délkou těla 3 až 4 mm), ale velmi nápadný svým vzhledem. Má tmavé zbarvení a typickou bílou kresbu na hrudi. Na noze má bílé kroužky.

Komár Aedes aegypti
Takto vypadá komár Aedes aegypti. Zdroj: Getty Images

Komár Aedes aegypti může žít až několik měsíců. Na rozdíl od ostatních komárů klade vajíčka strategicky odděleně. Tímto způsobem má jistotu, že rozšíří své teritorium.

Samec nemá schopnost sát krev. Živí se pouze nektarem. Z tohoto důvodu je přenašečem nákazy samička.

Věděli jste, že...

Tento druh komára se vyskytuje pouze v okruhu 90 metrů od lidských obydlí. Pohybuje se velmi rychle a pro člověka je téměř neslyšitelný.

Mezi viry, které tento komár přenáší, patří:

 • virus zika
 • žlutá zimnice
 • horečka dengue
 • horečka chikungunya

Mezi další možné cesty přenosu viru zika patří:

 • sexuální kontakt
 • přenos z matky na dítě prostřednictvím placenty
 • přenos z matky na dítě při porodu
 • transfuze krve

Příznaky

Inkubační doba je 3 až 12 dní.

Přibližně 80 % nakažených nevykazuje příznaky infekce virem zika. Zbývajících 20 % nakažených může mít příznaky podobné chřipce.

Příznaky trvají 2 až 7 dní.

Mezi příznaky infekce virem zika patří:

 • zvýšená teplota (<38,5 °C)
 • malátnost
 • bolesti kloubů (artralgie)
 • otoky menších kloubů na rukou a nohou
 • bolest svalů (myalgie)
 • kožní vyrážky šířící se z obličeje na tělo
 • zánět spojivek (konjunktivitida)
Příznaky infekce virem zika
Příznaky infekce virem zika. Zdroj: Getty Images

Mezi komplikace patří neurologické problémy:

 • zánět mozkových blan (meningitida)
 • zánět mozku a mozkových blan (meningoencefalitida)
 • zánět míchy, kostní dřeně (myelitida)
 • závažné autoimunitní komplikace (Guillainův-Barrého syndrom)

V letech 2013–2014 hlásilo sedm zemí (Brazílie, Kolumbie, Salvador, Surinam, Venezuela, Francouzská Polynésie) zvýšený počet případů mikrocefalie a/nebo Guillain-Barrého syndromu současně s epidemií viru zika.

Přečtěte si také:

Diagnostika

Diagnostika infekce virem zika se skládá z:

 • detekce specifických IgM protilátek v séru
 • detekce nukleové kyseliny viru zika ze vzorku
 • izolace viru zika ze vzorku
 • detekce antigenu viru zika ze vzorku
Jak se chránit před komáry?
Jak se chránit před komáry? Zdroj: Getty Images

Průběh

Inkubační doba je poměrně krátká.

U většiny pacientů se příznaky infekce virem zika neobjeví. U malé skupiny pacientů se objeví příznaky podobné chřipce.

Příznaky přetrvávají ve většině případů 2 až 7 dní.

Virus zika a těhotenství

Pokud dojde k infekci virem zika během těhotenství, existuje zvýšené riziko vývojových vad (mikrocefalie).

Mikrocefalie se projevuje obvodem hlavy menším než 31 cm v novorozeneckém období. Tento jev je spojen s předčasným ukončením růstu mozku u dětí.

Za nejrizikovější období se považuje první a druhý trimestr těhotenství. V tomto období vede přítomnost viru zika k poškození vývoje dítěte.

Mikrocefalie
Vyobrazení toho, jak vypadá mikrocefalie. Zdroj: Getty Images

Prevence

Prevence před nákazou zahrnuje následující kroky:

1. Být ve správný čas na správném místě

Komáři, kteří přenášejí virus zika, jsou nejaktivnější za svítání a při západu slunce. Proto je nejideálnějším obdobím pro pobyt venku čas během dne. Ale i v tomto případě platí zásada být obezřetný za všech okolností.

2. Vhodné oblečení

Cestovatel v rizikových zemích by měl dbát na to, aby se vyhnul kontaktu kůže s komáry. Vhodným oblečením jsou košile s dlouhými rukávy, dlouhé kalhoty, klobouky a pevná obuv.

3. Ochranné sítě na okna a dveře, moskytiéry.

Ochranné sítě do oken a na dveře patří mezi nejjednodušší způsoby ochrany před komáry. Pro bezpečný a nerušený spánek se doporučuje používat sítě proti komárům na lůžko. V případě pobytu v rizikových oblastech je jejich použití nepsanou povinností.

Na trhu jsou k dispozici různé typy moskytiér:

 • Osobní moskytiéry – na klobouk
 • Postelové moskytiéry – k zavěšení na postel

4. Repelenty

Jedním z účinných preventivních opatření je používání repelentů. Ty by měly obsahovat 30 % účinné látky DEET.

5. Bezpečný sex

Po více než 2 týdnech od uzdravení z onemocnění byl ve spermatu zjištěn životaschopný virus zika.

Dosud byly hlášeny 2 potvrzené případy přenosu pohlavním stykem. To naznačuje, že virus zika se může přenášet i pohlavním stykem. Mezi preventivní opatření proto patří chráněný pohlavní styk s použitím kondomu.

Pokud váš partner cestoval do některé z rizikových zemí, měli byste mít chráněný pohlavní styk po dobu 8 týdnů.

Pokud se po návratu z rizikové země u jednoho z partnerů objevily příznaky infekce virem zika, doporučuje se mít chráněný pohlavní styk až 6 měsíců po návratu domů.

Jak se léčí: Virus zika

Jak se léčí infekce virem zika?

Zobrazit více
fsdílet na Facebooku

Zajímavé zdroje informací