Zimnice s horečkou či bez teploty, při nemoci, stresu i v těhotenství?

Zimnice s horečkou či bez teploty, při nemoci, stresu i v těhotenství?
Zdroj fotografie: Getty images

Zimnice je nepříjemný pocit nepřiměřeného chladu. Je častým projevem infekcí, zánětů a různých onemocnění. Nemusí mít pouze chorobný původ.

Zimnice je nepříjemný pocit nepřiměřeného chladu, zimy. Objevuje se i v případech, že je v okolí běžná pokojová teplota. Tehdy může být projevem infekce, zánětu či různého onemocnění.

V takovém případě většinou nepomáhá ani přikrytí se a pokus o zahřátí.

Společně s ní často probíhá i třesavka, která má za úkol zvýšit tělesnou teplotu. Zimnice spolu s třesem se vyskytují u dětí, dospělých i seniorů.

Příčinou jejich vzniku je chorobný proces a snaha organismu bojovat proti patogenům. Jedná se o fyziologickou reakci na proniknutí cizorodé látky do organismu.

V momentě, kdy tělesná teplota překročí hranici a přechází do horečky, je třeba zakročit a tělesnou teplotu snížit.

Většinou se zimnice vyskytuje při akutním stoupání tělesné teploty, následně po dosažení určité úrovně ustupuje. Přitom ji může následovat pocit horka, pocení a jiné celkové příznaky infekčního onemocnění.

Tento nepřiměřený pocit chladu nastupuje i pro příčiny, které neznačí onemocnění.

Zimnici spojujeme s výrazy jako třes, husí kůže, mráz.

Ve zkratce o tělesné teplotě

Tělesná teplota je udržována v určitém rozmezí, a to z důvodu zachování plynulého chodu organismu.

Na starosti ji má termoregulační centrum v hypotalamu.

Hypotalamus (termoregulační centrum) reaguje na aktivní látky v krvi. Ty se tvoří při zánětlivé reakci. Jedná se o cytokiny, prostaglandiny a jiné.

Zvyšování tělesné teploty je doprovázeno pocitem chladu, který většinou přetrvává až do doby dosažení požadované teploty.

Tělo se snaží zvýšení teploty zajistit prostřednictvím více mechanismů. Největším producentem tepla v lidském organismu spolu s metabolismem je práce svalů.

Proto nastupuje třesavka, tedy svalový třes.

Plus...

Tělo do této reakce zapojuje i nejmenší svaly lidského těla. Jedná se o drobné svaly chloupků kůže. Odborně je tento proces označen jako piloerekce, vzpřímení drobných svalů kožních chlupů.

+

Pocit chladu umocňuje zúžení drobných krevních cév na okrajových úsecích těla (na periferii). Odkrvení periferie má za následek zimu, pocit chladu, bledost kůže prstů, rukou či nohou. Případně se může vyskytnout i pocení.

Podobnou reakci známe i během zažívání stresu a psychické zátěže. Což rovněž souvisí se zimnicí.

Normální tělesná teplota je od 35,8 do 37,3 °C.

Tělesnou teplotu ovlivňuje například:

 • fyzická aktivita a svalová práce
 • metabolismus
 • denní doba
 • věk
 • hormony, např. hormony štítné žlázy a nadledvin

Zvýšení tělesné teploty znamená, že se v organismu něco děje. Tělo tak reaguje například na proniknutí cizorodých patogenů. Těm se daří při běžné tělesné teplotě.

Cílem zvýšení tělesné teploty je zhoršit životní podmínky pro tyto cizí organismy a zvýhodnit obranyschopnost těla.

Na druhou stranu měříme podchlazení. To se uvádí při hodnotě teploty těla pod 35,5 °C.

Hodnotu tělesné teploty získáme jejím měřením, a to za pomoci teploměru.

Nejčastěji se tělesná teplota u velkých dětí a dospělých měří na místech, jako je:

 • podpaží – axilární teplota
 • v konečníku – rektální teplota má o 0,5 °C více
 • na kůži čela či spánků
 • v uchu
 • v ústech a pod jazykem o 0,3 °C má více – orální teplota
 • v pochvě – bazální teplota, o 0,3–0,6 °C vyšší

U malých dětí je nejlepší měřit tělesnou teplotu v konečníku. Při měření je totiž důležité dodržovat určité zásady měření, kterým malé děti nerozumí.

Nezapomínejte!
Po změření tělesné teploty v rektu (konečníku) odečíst 0,5 °C.
Tím dostanete výslednou hodnotu.

Hodnoty tělesné teploty v tabulce

Hodnota °C Pojmenování Popis
35,9–36,9 normotermie normální tělesná teplota
37–38 subfebrilie zvýšená tělesná teplota
38,1–40 febrilie horečka
40–42 přehřátí organismu hyperpyrexie

Chcete vědět víc?
Co všechno je za zimnicí?
Může být znakem závažného onemocnění?
Čtěte s námi.

Zpět k příčinám zimnice

Ptáte se, co způsobuje zimnici a nepříjemný pocit chladu?

Jak uvádíme, zimnice se často vyskytuje pro chorobný proces v organismu.

Frekventovaně je to právě při infekčních onemocněních a zánětech, které doprovází zvýšení tělesné teploty.

Není to pouze v tomto případě. Často se vyskytuje také při různorodých onkologických onemocněních (při nádorech).

Nicméně...

To není všechno. Mohli bychom jmenovat celý seznam onemocnění. Stejně jako při zvýšené tělesné teplotě a horečce.

V případě zájmu o tato témata si přečtěte články:
Zvýšená tělesná teplota
Horečka
Jak snížit horečku - zábalem
Snížená tělesná teplota
Měření tlaku, tepu či dechu doma. Jak se vyznat v hodnotách?

Nejčastěji se setkáváme se spoluúčastí zimnice a zvýšení tělesné teploty. Hlavně během podzimu a zimních měsíců se ve zvýšené míře vyskytují infekční onemocnění respiračního (dýchacího) systému. A to stejně u dětí a dospělých.

Citliví jsou senioři nebo děti v kolektivu a lidé s oslabenou imunitou. Chřipka však může přemoci i imunitně silného člověka.

Zimnice se objevuje při infekcích různých tělesných systémů, jako jsou dýchací, trávicí, kožní, urogenitální atd.

Závažná infekce, která je způsobena systémovými projevy a má svá kritéria, se nazývá sepse.

A spousta jiných, od méně vážných až po závažná onemocnění ohrožující zdraví a život.

V rámci nich se běžně setkáváme i s celkovými projevy. Někdy se označují také jako chřipkové projevy.

Celkové projevy mohou zahrnovat:

 • únavu, malátnost a slabost
 • pocit zimy, chladu a studené končetiny, třes
 • bolest hlavy
 • bolest celého těla, bolest kloubů a svalů
 • nechutenství
 • nevolnost
 • u malých dětí změny chování, podrážděnost či naopak útlum a apatii
 • bledost, později při vzestupu teploty i červenou barvu pokožky
 • pocení

Podobně jsou na tom i revmatická onemocnění, kterých je velké spektrum. Většinou se vyznačují přítomností těchto celkových nespecifických symptomů hlavně v akutní fázi a v době opětovného spuštění potíží (relapsu).

I alergická reakce se vyznačuje patologickou, přehnanou reakcí imunitního systému na určitou látku, ačkoli to není onemocnění podobné již jmenovaným. I v tomto případě může být přítomen pocit nepřiměřeného chladu.

Nejzávažnější příčiny zimnice...

Nejzávažnějším původcem zimnice je jistě onkologické onemocnění. I v tomto případě jde o širokou skupinu nádorů a rakovin. Rakovina prsu, hrtanu, jater, kostí, kůže, tlustého střeva, děložního čípku, plic (mohli bychom zpaměti jmenovat dále...).

+

Léky a reakce na užití léků.

Některé léky mohou mít tento projev jako vedlejší či nežádoucí účinek.

Zimnice, třes a vysoký krevní tlak

V případě vzestupu krevního tlaku se setkáváme s rozličnými obtížemi. Mezi nimi si lidé často stěžují na zimnici, pocit chladu, třes končetin, suchost v ústech. Případně i bolest hlavy a závratě.

Vysoký krevní tlak je rizikem rozvoje jiných závažnějších zdravotních komplikací. Ohrožuje zdraví a život člověka z krátkodobého i dlouhodobého pohledu.

Rovněž uvádíme odkaz na více článků zabývajících se hypertenzí.

Zimnice na dovolené a očkování?

Aby vás zimnice nezastihla na dovolené, je třeba se dát očkovat.

Samozřejmě neexistuje očkování na pocit chladu.

Různé exotické destinace se ale vyznačují přítomností různých exotických onemocnění. A s těmi naše imunita nemá zkušenost. Onemocnění tak má jednodušší cestu k vypuknutí.

Označují také jako cizokrajné nákazy.

Stává se, že si je člověk přinese jako suvenýr z dovolené, aniž by o tom během návratu domů věděl. Nákaza však vypukne po určité době.

Významu očkování se detailně věnuje článek:
Očkování, jeho význam před cestou do zahraničí - cizokrajné nákazy

Další zajímavé články:

Během slunečných a horkých dnů se poměrně často vyskytuje i úžeh či úpal.

Úpal, tepelný úraz a přehřátí organismu. Více výrazů a tentýž problém.

Pokud se v našem těle nahromadí teplo a tělo si s ním už dále neumí poradit, nastává narušení termoregulace.

Stav přehřátí je nebezpečný z několika důvodů.

Při úpalu se můžeme setkat s příznaky jako:

 • bolest hlavy
 • únava
 • slabost
 • závratě
 • bolest svalů
 • napínání na zvracení až zvracení
 • zvýšená tělesná teplota nad 41 °C
 • a jiné

Podobně je tomu i v případě úžehu. Na tělo a krk nám nepřiměřeně dlouho pálí slunce. Rovněž to zmate naši regulaci tepla.

Příznaky při úžehu jsou podobné jako při úpalu, a tedy:

 • slabost
 • malátnost
 • bolest hlavy
 • porucha koncentrace
 • závratě
 • nevolnost až zvracení
 • ztuhnutí šíje
 • suchá kůže
 • spálená kůže

Žlutá zimnice

Žlutá zimnice (yellow fever) je virové infekční onemocnění. Virus zasahuje játra, kostní dřeň, ledviny.

Vyskytuje se v subtropické a tropické Africe a Střední a Jižní Americe. Zdrojem onemocnění je opice či člověk s aktivním onemocněním v době virémie.

Přenašečem viru je komár a odlišuje se na městskou a džunglovou formu.

Onemocnění se vyznačuje vysokou mírou úmrtnosti, která se pohybuje od 25 až do 50 %.

Žlutá zimnice probíhá dvěma stádii.

První se označuje jako červené, protože postižení mají zarudlou pokožku, dále horečku, zimnici, třes a jiné celkové symptomy.

Druhé (žluté) se vyznačuje celkovým zhoršením. Člověk má bledou pokožku až ikterus (žloutenku), pro poškození jater, což doprovází i krvácení ze sliznic.

Zimnice bez horečky a bez nemoci

Kromě toho, že se vyskytuje při onemocněních, bývá součástí i jiných stavů, které nemají chorobný základ.

Příkladem takové zimnice je zimnice z únavy. Určitě to znáte. Přijdete domů z práce, unavení si lehnete do postele a ani pod přikrývkou se nemůžete zahřát.

A to bez rozdílu, zda šlo o psychickou, duševní, či fyzicky náročnou práci.

Nepříjemný pocit chladu a večerní zimnice po celodenní práci je běžná.

Máte rádi sport a nevadí vám nadměrná fyzická námaha, posilování?

Tak byste měli být připraveni na přidružení tohoto ne zcela příjemného projevu tělesného vyčerpání a únavy. Nemusíme dále vysvětlovat, co je to svalová horečka a zimnice po cvičení.

Sice na opačné straně, ale poblíž se nachází psychická únava.

Pocit chladu, studené a mokré končetiny, prsty, nohy, nadměrné pocení, třes těla, nevolnost, občas i pocit na zvracení či průjem.

Ne, v tomto případě to nejsou symptomy střevní virózy. I když by mohly.

Jedná se o stres.
Stres před zkouškou, během těžkého životního období a při přetrvávajícím psychickém přetížení.

Ano.

Zimnici můžete pociťovat i pro duševní nepohodu.

Zimnice v těhotenství a u žen i pro hormonální změny

U žen jde o samostatnou kapitolu, neboť...

Přesně tak. Ženy mají při tomto problému navrch.

Pramení totiž z hormonálních změn. Tehdy je zimnice přepadne před menstruací. Připojuje se k ní také bolest břicha. A přidružuje se i během ovulace.

Stejně i v těhotenství, a to hlavně během prvního trimestru, kdy jsou změny hladin hormonů nejvýraznější. Ne, zimnici nemůžeme uvést jako projev těhotenství.

Během období kojení by zase mohla značit zánět prsní žlázy. Když se přidruží i zarudnutí, zatvrdnutí, bolest a otok prsu.

Samozřejmě také u těhotných a kojících žen může být známkou probíhajícího onemocnění. Proto při přetrvávání a přidružení potíží je třeba vyhledat odborné vyšetření.

Zimnice a chlad

Při pobytu na chladném místě se tělo snaží ohřát. Pociťujeme zimnici, třes, husí kůži. Pomáhá si zvýšenou svalovou prací.

Pokud ho nezahřejeme, nepřidáme si vrstvu oblečení nebo se nepřesuneme na teplé místo, hrozí podchlazení.

Vedení tepla a chladu zvyšuje vlhkost, voda. Problém proto násobí mokré oblečení, studená voda v bazénu, v řece, v moři. Ať už jde o plavání, nebo tonutí.

V tomto případě nastupuje podchlazení mnohdy rychleji.

Základní znaky podchlazení jsou:

 • bledost pokožky
 • zima
 • ztuhlost svalů, končetin
 • zhoršení řeči a kontaktu
 • zmatenost a dezorientace
 • píchání a pálení v konečcích prstů, uší, nosu
 • omrzliny a puchýře

Zimnice u dětí – s horečkou a bez horečky

U dětí je to stejně jako u dospělých.

Zdolá je únava, a to bez rozdílu, zda jde o duševní, nebo fyzickou únavu. Stěžují si na slabost, pocit chladu bez zvýšení tělesné teploty a horečky.

Vážněji je třeba brát přidružené příznaky a vzestup teploty až přítomnost horečky.

Příkladem je i nástup zvracení, průjmu a bolestí. Tak, jako je tomu u různých infekčních chorob. Příkladem jsou noroviry – akutní horečnaté a průjmové onemocnění se zvracením, křečovými bolestmi břicha.

Příkladem jiného typu onemocnění je zánět apendixu.
Pro ten je typická bolest břicha začínající v okolí pupku, která se postupně přesouvá do pravé a spodní části břicha.

Děti se rychleji dehydratují a to znamená zvýšené riziko komplikací.

Přečtěte si také články:
Střevní viróza
Jak zvládnout průjem u dětí
Jak se přenáší salmonelóza
Co bychom měli vědět o stolici

Jak zvládnout zimnici?

Jak zvládnout zimnici? V první řadě jde o odlišení její příčiny. Za druhé zvolení vhodného postupu.

Pokud ji nezapříčiní onemocnění, ale je následkem únavy, je třeba si odpočinout, vyspat se. Případně se přikrýt a zahřát se čajem.

Příčinou je onemocnění?

K odlišení hlavní příčiny jsou nápomocny různé diagnostické metody. Příklady zahrnují odběr krve, CRP, sedimentaci (FW), stěry (např. z krku, jazyka, konečníku), odběr sputa, odběr a kultivaci moči, RTG, SONO, CT a další (dle symptomů).

Důležité je znát danou nemoc, která potíže vyvolává.

Pouze v případě, že je dobře a dostatečně léčena primární příčina, může být úspěšně řešena i zimnice.

Při horečce se podávají léky proti teplotě (antipyretika). Rychle pomůže zábal či sprcha ve vlažné vodě.

Nezapomínejte na dostatečný pitný režim.

Při přetrvávání potíží je nutné vyhledat odborné vyšetření.

fsdílet na Facebooku

Zajímavé zdroje informací

Cílem portálu a obsahu není nahradit odborné vyšetření. Obsah má pouze informativní a nezávazný charakter, nikoli poradní. V případě zdravotních potíží doporučujeme vyhledat odbornou pomoc, navštívit nebo kontaktovat lékaře, lékárníka.