Stolice – co signalizuje její konzistence, barva ci zápach?

Stolice – co signalizuje její konzistence, barva ci zápach?
Zdroj fotografie: Getty images

Stolice je výsledným produktem trávení. To, jaká je, muže upozornit na stav trávicího traktu a na vznikající nebo již prítomný problém, cili i onemocnení. Sledování vlastností stolice a vyprazdnování má proto svuj význam.

Stolice je pojem, který oznacuje výkal, neboli produkt trávení. Nacházejí se v ní nestravitelné zbytky stravy, odumrelé strevní bakterie, tukové látky, mrtvé bunky. Tyto pevné cásti tvorí približne 25 % stolice.

Nejvetší cást stolice tvorí voda, a to 75 %.

Odborne, v medicíne, se stolice oznacuje jako faeces. Známe také pojem výkal ci fekálie a také ruzné jiné lidové názvy. Vyprazdnování je dej, pri kterém se výkaly vylucují z tela, a oznacuje se také jako defekace.

Vlastnosti stolice a defekace jsou urceny druhem potravy, množstvím prijatých tekutin a samozrejme ovlivnuje ji i trávení ci onemocnení. Stolice má svoji barvu, konzistenci, zápach. Pri defekaci se urcuje frekvence ci pravidelnost. Tyto a jiné informace mohou odhalit, zda není neco v porádku.

Co ovlivnuje vlastnosti stolice a defekaci v tabulce

Ovlivnující složka Popis
Strava zastoupení stravitelných a nestravitelných složek, cili vlákniny
Tekutiny pitný režim je duležitý, protože stolice je tvorena ze 75 % vodou
Stravovací návyky režim stravování, frekvence a velikost porcí
Pohybová aktivita inaktivita, pasivní, sedavý zpusob, imobilita, snižuje rychlost trávení, pohybu strev
Bakteriální osídlení streva normální strevní mikroflóra, ale také dysbakterióza, tedy zmena v bakteriálním zastoupení, množství bakterií
Stres a celkove psychický stav cloveka (rídká a castá stolice pred zkouškou, duležitým setkáním)
Léky jako jsou projímadla, ale i léky, jejichž vedlejším úcinkem je zácpa ci tmave zbarvená stolice (železo)
Onemocnení projevuje se zácpou, prujmem, zmenou barvy, prímesí krve a podobne

Zajímavé informace o strevní mikroflóre:
strevní systém tvorí 70–80 % celkové imunity cloveka
strevní mikroflóra má nekolik desítek trilionu mikroorganismu
a približne 1000 druhu bakterií
z nich je asi 40 druhu potrebných pro život
váha strevní mikroflóry je približne 1 kilogram

Jak casto dochází k vyprazdnování stolice?

Duležitá je i informace o frekvenci vyprazdnování. Za normální se považuje, pokud k defekaci dochází približne 1–2krát za jeden ci dva dny. Ale u nekterých lidí je to 2–3krát za týden. Duležitá je pritom i pravidelnost.

Muži mají stolici casteji.

Známkou toho, že neco není v porádku, muže být zmena frekvence. Napríklad u cloveka, kterému se stolice vyprazdnuje dvakrát za den, ale bude mít stolici jednou za týden. To muže znacit zácpu. Samozrejme je treba si všímat i jiných pridružených príznaku, jako napríklad bolest bricha ci bolest pri vyprazdnování.

Tabulka znázornuje zmenu ve frekvenci vyprazdnování stolice

Název Popis
Prujem
 • odborne také diarea, což je casté vyprazdnování stolice, která má rídkou konzistenci
 • frekvence je približne 5 a více rídkých, vodnatých stolic za den
Zácpa
 • obstipace ci konstipace
 • stav, kdy dochází k vyprazdnování malého množství stolice, která muže být tvrdá, suchá
 • zácpa je také úplné vynechání defekace na urcitou dobu
 • méne než 3krát do týdne
Impakce stolice
 • oznacuje nahromadenou a ztvrdlou stolici v konecníku
 • odborne skybala

TIP: clánek Jak zvládnout prujem u detí s rozvahou.

Defekace probíhá reflexne, pricemž ji umíme ovlivnit vulí. Neschopnost kontrolovat odchod stolice, plynu, ale i moci se oznacuje jako inkontinence. Duležitý pojem, se kterým se pri trávení setkáváme, je i plynatost, a tedy oznacení pro zvýšenou tvorbu plynu ve strevech. Odborné oznacení je flatulence ci meteorismus.

Frekvenci vyprazdnování ovlivnuje ve velké míre príjem stravy a tekutin. Stolice je tvorena zbytky potravin, pricemž pro správné trávení a vylucování stolice je duležitý dostatecný príjem vlákniny.

Clánek o dehydrataci v detském veku.

Stejne je tomu i v prípade vody. Ta tvorí až 70 % stolice. Takže dehydratace významne ovlivní to, jak bude stolice vypadat a jak casto dojde k defekaci. U starých a imobilních, dehydratovaných lidí je velmi castý problém s vyprazdnováním neboli se zácpou.

Ceho je treba si všímat na stolici?

Jsme-li zdraví, ani si jí nevšímáme. Nicméne, její pravidelná kontrola je duležitá. Muže nás upozornit o tom, že se neco deje, a to ješte pred výskytem jiných príznaku. Ruzné potíže mohou znamenat zmenu konzistence, barvy ci pachu stolice.

Její konzistenci ovlivní strava, pokud je málo zbytková, neobsahuje dostatek vlákniny. Jinou barvu stolice muže mít na svedomí strava. Tak je tomu v prípade boruvek, cervené repy a jiných potravin, které mají vysoký podíl barviv.

Pokud vám lékar doporucí užívání železa, neleknete se. Zvýšený príjem železa barví stolici do tmava až cerna. Samozrejme, cerná stolice muže znacit melénu. Což je prítomnost natrávené krve. Naopak bledá stolice se vyskytuje pri onemocnení jater a žlucníku.

Normální stolice

Za normální stolici se považuje taková, která má optimální konzistenci, barvu a mírný zápach. Konzistence je pevná ve tvaru válce, klobásy, hada ci zubní pasty. Je hladká nebo mírne zvlnená ci se zárezy. Její barva je svetle hnedá, hnedá.

Charakteristickou barvu stolice tvorí žluc. Bez žluci by byla stolice svetlá až bílá. Zápach stolice by mel být mírný, ne intenzivní ci výrazný. Normální stolice se nejak obzvlášt nelepí. Dokonce, zajímavá je i informace o jejím klesání ve vode.

Ve vode klesá pomalu, ne príliš rychle a nemela by plavat na vode. Približná doba vzniku stolice je 18 až 72 hodin. Jídlo s vysokým obsahem vlákniny tvorí stolici rychleji, naopak maso pomaleji. Lidé, kterí prijímají více zeleniny a ovoce, se vyprazdnují casteji.

Samovyšetrení stolice

Pokud nemá clovek žádné potíže, nemá ani potrebu neco sledovat. Nicméne, na to, co vyprodukujeme, bychom se meli alespon obcas nejlépe pravidelne podívat. Proc? Protože stolice znací, zda je naše telo v porádku. A to nejen trávicí trakt.

Pri hodnocení stolice pozorujeme:

 • konzistenci
 • velikost, množství
 • barvu
 • vuni

Vedci z Bristolské královské nemocnice vytvorili metodu pro hodnocení vlastností stolice, oznacuje se jako Bristol stool chart (BSF). Pricemž ji rozdeluje na 7 typu.

Zápach stolice

Samozrejme, stolice nemá príjemnou vuni. Ale její zápach by mel být mírný, ne intenzivní, kyselý ci výrazne hnilobný. Hnilobný pach má stolice a vetry napríklad pri intoleranci laktózy. Pridružit se muže prujem, bolest bricha, a to vše po príjmu mléka a mlécných výrobku.

Premnožení strevní mikroflóry, nebezpecných bakterií, ale i parazitu má na svedomí nepríjemný zápach. Mezi jiné príciny zmeny zápachu muže patrit krev ve stolici, zvýšené množství tuku, léky ci infekcní onemocnení. Ale i onemocnení jako je celiakie, Crohnova choroba.

Konzistence stolice

Suchá a tvrdá stolice zpusobí problém pri vyprazdnování, a to i bolest ci poškození sliznice. Což zpusobí mírné krvácení. Stolice má tvar kulicek, bobku. Príkladem takové príciny muže být dehydratace.

Rídká a castá stolice neboli prujem muže znacit ruzná infekcní onemocnení. Je-li krátká, úzká, má tužkový tvar, muže znacit syndrom dráždivého tracníku. Ale také zánet streva, polyp ci závažné onkologické onemocnení, které vytvárí prekážku ve streve.

Barva stolice

Tato kategorie asi vystraší cloveka nejvíc. A to hlavne v prípade, že se ve stolici objeví krev. Pochopitelne, vždyt to neznací nic dobrého. Pricemž krev nemusí být jen dusledkem rakoviny. Samozrejme nejlepší je odborné vyšetrení.

Tabulka uvádí ruzná zbarvení stolice

Barva stolice Popis
Cervená
 • cerstvá cervená krev ve stolici znací krvácení z nižších oblastí trávicího traktu, odborné oznacení enteroragie
  • tlusté strevo
  • konecník
 • cervená barva se muže ve stolici objevit i po príjmu potravin, jako je cervená repa, velké množství rajcat, boruvek ci rybízu
pri onemocneních, jako jsou:
 • infekcní onemocnení
 • zánet
 • polyp
 • nádor
Cervené stopy krvavé pruhy, krev na toaletním papíre, krev v míse, muže znacit
Cerná stolice je tmavá, dehtovitá, mazlavá, páchne, odborne se oznacuje jako meléna
 • krvácení ve vyšší cásti trávicího traktu
  • ústní dutina
  • jícen
  • žaludek
  • zacátek tenkého streva
 • léky s obsahem železa, cerné uhlí, kyselina acetylsalicylová (muže zpusobit krvácení) a jiné léky na redení krve
 • potraviny jako napríklad boruvky, zpusobí tmavší zbarvení stolice
napríklad pri onemocneních, jako je:
 • jícnové varixy
 • nádor žaludku a jiné horní cásti traktu
 • zánet
 • vredová choroba
Blede hnedá až bílá
 • svetlá stolice, muže být i šedá, šedobílá
 • má jílovitou konzistenci
 • zapáchá
 • s tukovými skvrnami
prícinou je
 • zvýšené množství tuku
 • nízký až žádný obsah žluci, což znací problém s játry, žlucovody ci žlucníkem
 • léky, jako napríklad antacida, vysoký obsah vápníku
 • vysoký príjem potravin, jako jsou kokos, mandle
Žlutá znací, že se potrava a její zbytky pohybují strevem velmi rychle, ale také
 • u syndromu dráždivého tracníku
 • celiakii
 • pri hepatitide
 • méne žluci ve stolici
 • pri strevních infekcích
 • potraviny s vyšším obsahem barviv, jako kurkuma ci curry, mrkev, merunky
Zelená
 • je znakem zvýšeného množství žluci
 • podobne je to i v prípade zvýšené konzumace listové zeleniny (špenátu), morských ras
 • strevní infekce
Hlen ve stolici
 • je prítomen pri zánetech streva
  • celiakie
  • ulcerózní kolitida
  • Crohnova nemoc
  • infekcní zánety
 • parazity
 • pri prujmu
 • zácpe
 • u syndromu dráždivého tracníku

Zbarvení stolice muže být krátkodobé, ale také dlouhodobé. Nicméne urcit prícinu zmen vlastností stolice ci vyprazdnování není jednoduché. Diagnostika patrí do rukou odborníka, a k nemu vás nasmeruje praktický lékar.

TIP: Magazínový clánek Kdy je cerná stolice normální a kdy je treba vyhledat lékare?

Zelená stolice u dítete

První stolice novorozence se oznacuje jako smolka, je cerná, cernozelená, lepkavá. Mení se behem následujících dní, kdy se zacne díte krmit. Pozdeji je tedy stolice dítete zelená, zelene hnedá, pozdeji muže být i žlutá až žlute oranžová.

Frekvence vyprazdnování malého miminka je nekolikrát za den. Nicméne, existují i deti, které se vyprazdnují jednou za týden. Pokud díte nemá jiné príznaky onemocnení, méne castá stolice není duvodem k obavám.

Stolice behem období kojení je

 • kašovitá
 • zelená, žlutá a v podobných odstínech
 • vyskytuje se i hlenovitá
 • páchne kysele

Následne, když se díte zacne prikrmovat tužší stravou, mení se i vlastnosti stolice. Ta je hustší, formovanejší. Její barva je svetle hnedá a pach se zacíná podobat tomu jako v dospelosti. Ve velké míre ji ovlivnuje to, co díte jedlo.

Samozrejme je duležité všímat si pridružených príznaku, jako jsou:

 • bolest bricha
 • tvrdé – deskovité – bricho
 • napínání na zvracení, zvracení
 • prujem, který pretrvává
 • zácpa
 • krev ve stolici
 • neprospívání
 • úbytek hmotnosti
 • zmena barvy a konzistence

Test ze stolice

Krátký kvíz z informací uvedených v clánku.

Více informací naleznete ve zdrojích

 • solen.cz - Funkcní strevní poruchy a jejich lécba
 • solen.sk - Management obstipace v ambulanci všeobecného lékare pro dospelé
 • webmd.com - Diarrhea
 • healthline.com - Why Do I Have Hard Bowel Movements and How Do I Treat It?

Video o stolici

fsdílet na Facebooku
Cílem portálu a obsahu není nahradit odborné vyšetření. Obsah má pouze informativní a nezávazný charakter, nikoli poradní. V případě zdravotních potíží doporučujeme vyhledat odbornou pomoc, navštívit nebo kontaktovat lékaře, lékárníka.