Zábal úcinne pomuže snížit horecku. Víte, jak ho delat správne?

Zábal úcinne pomuže snížit horecku. Víte, jak ho delat správne?
Zdroj fotografie: Getty images

Horecka zejména u detí dokáže rodice porádne znepokojit. Zvýšená teplota není sama o sobe nemocí, ale príznakem. Prekrocí-li však urcité hranice, je dobré umet si s ní poradit. Zábaly jsou osvedcená pomoc. Ale jsou zde urcitá pravidla, která je treba dodržet.

Horecka je jeden z nespecifických príznaku urcité nemoci. Je to obranný mechanismus, pri kterém se mobilizuje imunitní systém a aktivují mnohé ochranné procesy. Soucasne se zhoršují podmínky pro rust a množení chorobných mikroorganismu.

Zajímavé informace se dozvíte i v clánku o teplote.

Kdy už je teplota nebezpecná?

Pokud hodnota telesné teploty prekrocí hranici 38,5 nebo se blíží až ke 40 stupnum Celsia, pusobí pro organismus negativne. Zátež predstavuje zejména pro srdecne cévní a nervový systém. Hrozí porucha vedomí ci febrilní krece.

Mechanismus vzniku febrilních krecí není dosud zcela objasnen. Jedná se o záškuby svalu a koncetin, které jsou doprovázeny poruchou vedomí. Casto je patrné mírné zmodrání kuže, které vzniká v dusledku prechodného zhoršení dýchání.

Nejcasteji se objevuje pri prudkém vzestupu teploty. Tyto krece nezanechávají žádné neurologické poruchy a vetšinou odezní bez následku.

Hodnoty telesné teploty

Hodnota ve stupních Celsia Odborný název Popis
35,9–36,9 normotermie normální telesná teplota
37–38 subfebrilie zvýšená telesná teplota
38,1–40 febrilie horecka
40–42 prehrátí organismu hyperpyrexie

Teplotu detí do dvou let zmeríte nejpresneji v konecníku. Nezapomente však od namerené hodnoty odecíst 0,5 stupne Celsia.

Pri stavu, kdy teplota presáhne hodnotu 38,5 stupnu Celsia nebo není-li již cas cekat na úcinek podaných léku, mužete postiženému pomoci fyzikální metodou snižování teploty. Mezi možnosti patrí potírání vlažným hadríkem, vlažné obklady, zábaly ci vlažná sprcha.

Jak správne delat zábaly

Zábaly jsou efektivním zpusobem snižování horecky u detí, ale i dospelých. Princip spocívá v odparování vody z povrchu tela, címž se zároven ochlazuje.

Na zábaly si prichystejte:

 • nepromokavou podložku nebo prebalovací pultík
 • osušku nebo bavlnenou plenu ci rucník
 • teplomer do vody

Jak postupovat pri zábalu:

 • zkontrolujte teplotu v místnosti, mela by se pohybovat kolem 20 až 24 stupnu Celsia
 • na postel dejte nepromokavou podložku
 • rucník namocte ve vode, která má približne 22 až 25 stupnu, a vyždímejte
 • tkanina má být chladná, ale ne príliš mokrá
 • osušku rozložte na podložku tak, abyste na ni uložili díte a ovinuli jí celý trup, od paží až po stehna
 • následne díte už neprikrývejte
  • sálání tepla by jinak nebylo tak efektivní

K díteti pristupujte po celou dobu klidne. Deti rychle vycítí nervozitu a samy jsou tak neklidné a ve stresu.

Zábal mužete ponechat zhruba 10–15 minut.

Potom pacienta osušte, oblecte do lehkého odevu a nechte odpocívat. Nezapomente nabízet tekutiny.

Teplotu premerte a podle potreby zábal opakujte. Nedoporucuje se však delat zábaly príliš casto. V prípade, že se ani po opakovaných zábalech nedarí teplotu snížit, vyhledejte zdravotnickou pomoc.

U malých detí bývá casto dostacující zábal pouze na hrudník.

Taková forma snižování vysoké teploty muže být použita pri jakýchkoli horecnatých stavech. Možné riziko však predstavuje príliš rychlé ochlazení organismu. Pri náhlém ochlazení reaguje povrch pokožky takzvanou vazokonstrikcí neboli zúžením cév. Vzniká centralizace obehu, zhoršení prokrvení okrajových cástí tela. Pacient má tres a pocit zimnice.

Zábal nikdy neprovádejte, pokud má pacient studené koncetiny a pocit chladu ci zimnice.
Také ukoncete chlazení, když má pacient chladné koncetiny nebo mramorovou kuži.

Alternativou zábalu je krátké sprchování vlažnou vodou. Preferovaná je zejména u vetších detí a dospelých. Po sprše je treba rychlé osušení a prikrytí suchou dekou.

Další možností je koupel ve vode s teplotou 29 až 32 stupnu Celsia nebo potírání tela vlhkým hadríkem. Potíráme celé telícko, a to 10 až 15 minut. Hadrík rychle schne, a tak je treba jej opakovane namácet.

Samozrejmostí je opakovaná kontrola teploty u pacienta. Pozor je však treba dát i na vhodnou teplotu v pokoji. Ta by mela být približne 24 stupnu Celsia.

Matka myje díte ve vanicce s houbou
Vhodnou alternativou fyzikálního chlazení je vlažná koupel. Foto: Getty images

Fyzikální snižování teploty není vhodné pri tresení ci studených koncetinách. Tehdy teplota obvykle stoupá. Pacient má pocit zimy a nápomocné mu je práve teplé prostredí ci prikrývka.

Na co myslet pri horecce?

Preferujte lehké a vzdušné oblecení. Podporíte tak pokles teploty sáláním a pocením. Recept babicek, jako je prikrytí silnou perinou a pocení, není zcela vhodný. Zejména menší deti ješte nemají tak vyvinutou termoregulaci, takže jsou ohroženy prehrátím.

Samozrejmostí je klid na lužku a dostatecný príjem tekutin. Bez dostatecné hydratace by mohly být snahy o pocení a snížení teploty prostrednictvím léku neúspešné, ba dokonce nebezpecné.

Kdy používat léky?

Snižování teploty použitím léku dríve, než teplota prekrocí hranici 38 stupnu Celsia, se nedoporucuje.

Jak jsme již zminovali, zvýšená teplota je nespecifický príznak a predstavuje obranný mechanismus organismu.

Když už stav vyžaduje farmaceutický zásah, lékem první volby je paracetamol, který se muže opakovat každých 6 hodin. Podle potreby se muže na strídacku kombinovat s ibuprofenem. Ten se podává maximálne každých 8 hodin.

Více o lécbe teploty i horecky si prectete v magazínovém clánku o chripce.

Ležící díte prikryté tenkou prikrývkou s teplomerem.
Díte se zvýšenou teplotou pravidelne kontrolujte a pri jakýchkoli pochybnostech kontaktujte lékare. Foto: Getty images

Pri horecce nad 40 stupnu Celsia, která neklesá ani po zábalech ci podání léku, vyhledejte lékarskou pomoc. Stejne tak i pri jakýchkoli pochybnostech.

Obklady a ruzné jiné zábaly

Casto se setkáváme s ruznými radami, zejména starších generací. Nejednou mužete slyšet rady o prikládání brambor ci jiné zeleniny na urcité cásti i celé telo. Lékari však tyto metody nedoporucují. Stejne tak nedoporucují studené obklady na celo nebo také pocení se pod silnou prikrývkou. Všechny tyto úkony jsou neúcinné.

Práve naopak, mohou zpusobit teplotní šok nebo nebezpecné prehrátí organismu.

Slunce ci teplo jako prícina horecky

Príciny zvýšené teploty mohou být ruzné. Zejména u menších detí muže snadno dojít k prehrátí organismu. Malé deti totiž ješte nemají dostatecne vyvinutou termoregulaci. A tak v príliš teplém prostredí ci nevhodném oblecení muže dojít k poškození organismu.

Samozrejme riziko predstavuje zejména slunce a horké letní období ci cestování v aute bez klimatizace. Ale i v chladnejších mesících, za urcitých okolností, hrozí tento problém.

Možná vás zaujme i clánek o letním nachlazení, kde se dozvíte i neco o teplotním šoku ci prehrátí organismu.

Podstatné je, že takto vzniklou horecku také mužete zvládnout s pomocí správne provedených zábalu. Vždy je však duležité pacienta a zejména díte po zábalu pozorovat ci pátrat i po jiných možných prícinách zvýšení teploty.

Další zajímavé zdroje

Postup pri zábalu ve videu

fsdílet na Facebooku
Cílem portálu a obsahu není nahradit odborné vyšetření. Obsah má pouze informativní a nezávazný charakter, nikoli poradní. V případě zdravotních potíží doporučujeme vyhledat odbornou pomoc, navštívit nebo kontaktovat lékaře, lékárníka.