Chripka u detí: Jak jí predcházet, jaký má prubeh a jak se lécí?

Chripka u detí: Jak jí predcházet, jaký má prubeh a jak se lécí?
Zdroj fotografie: Getty images

Zárí, deti zacaly chodit do školek, škol. Zchladilo se pocasí, prichází období nachlazení. Mezi každorocní sezónní onemocnení patrí také chripka.

Každý rodic má jiste zkušenosti s onemocnením dítete tímto virovým onemocnením. A pokud vaše díte práve zacalo chodit do školky, urcite máte i vy obavu z tohoto období.

Chripka je onemocnení s rychlým nástupem, lze jej zamenit za nachlazení, nemelo by se však podcenovat.

Muže se zkomplikovat jiným závažnejším onemocnením, i z toho duvodu by melo být díte rádne vyléceno. Ješte je cas na prevenci a prípravu pred chripkovým obdobím.

Chripka ve zkratce

Chripka, nebo i influenza, je virem zaprícineno onemocnení, vyvolává ho RNA virus typu A, B a C. Nejcasteji však typ A, který má nejlepší schopnost mutace.

Její inkubacní doba je 18–72 hodin.

Je vysoce nakažlivá, infekcní.

Prenos je zajišten kapénkovou infekcí. Šírí se behem mluvení, kýchání, kašlání, ale i kontaktu, napríklad pri podání ruky. Rizikové skupiny lidí jsou více ohroženy komplikacemi.

Mezi rizikovou skupinu patrí i malé deti bez predchozí imunitní zkušenosti, v predškolním veku a deti s chronickými onemocneními.

Hlavní chripková sezóna vrcholí v lednu až únoru.

Chripka v detském veku

Tak jako v dospelosti, i v detském veku má typické príznaky, kterými se projevuje. Její silou je, že krome infekce dýchacích cest vyvolává také systémové príznaky, a tím ješte více zatežuje organismus.

Nejcastejší príznaky chripky jsou:

 • zvýšení telesné teploty až horecka (38–40 °C)
 • zimnice, tres
 • pocení
 • celková slabost, únava, malátnost
 • bolest hlavy
 • bolest kloubu, svalu, koncetin
 • rýma
 • bolest v krku
 • kašel, dráždivý, suchý, dusivý
 • bolest hrudníku, hlavne pri kašli
 • podráždení ocí, bolestivé pohyby ocí
 • nevolnost, nauzea, zvracení a jiné strevní formy (i prujmy)
 • nechutenství

Duležité je deti z kolektivu ponechat doma, poradit se s lékarem.

Dívka má chripku, rýmu, leží v posteli
Duležitá je vhodná lécba a režimová opatrení Zdroj foto: Getty images

V prípade, že se krome zvýšené teploty pridruží i jiné potíže, nezbytná je návšteva u pediatra (lékar pro deti). Deti by mely být casteji kontrolovány. Zvláštní pozornost vyžadují deti s chronickými onemocneními.

U detí mladších trí let se klade duraz na opakované merení telesné teploty, jelikož se u nich mohou objevit febrilní krece. Jsou to krece tela zpusobené horeckou.

Prítomny jsou záškuby ocí, svalu tela, koncetin, doprovázené bezvedomím.

Stejne tak bránice, což je dýchací sval, muže být postižena krecí. Tehdy bývá zhoršené dýchání, díte muže prechodne zmodrat. Nejprve si zmodrání (cyanzy) všimnete na rtech, pozdeji i na celém obliceji a na koneccích prstu.

Krome rizika febrilních krecí je duležité sledování telesné teploty i pro celkové vysílení organismu a riziko dehydratace. Telesnou teplotu je vhodné udržet do hodnoty 38 °C.

Telesná teplota do této hodnoty je pro organismus ve prospech boje proti onemocnení.

Ale nad zminovanou hodnotu je to už opak a naznacuje, že organismus boj nezvládá a je treba mu pomoci.

U malých detí merte teplotu v rektu (v zadecku). Je to presnejší merení než ostatní zpusoby. Samozrejme nezapomente na odecítání 0,5 stupne, následne vám vyjde skutecná hodnota telesné teploty.

Príklad výpoctu telesné teploty:

Merili jsme díteti telesnou teplotu v rektu.

Teplomer nám ukázal teplotu 38,5, následne odecteme 0,5 a vyjde nám telesná teplota 38°C.

Merení telesné teploty malému díteti
Horecka nad 38 °C - riziko febrilních krecí u malých detí. Zdroj foto: Getty images

Pri zvyšující se telesné teplote bývá prítomna zimnice. Je to vlastne tresavka svalu, kterou se telo snaží zvýšit teplotu organismu. Pri telesné teplote do 38 °C je boj proti virum ci bakteriím úcinnejší.

Jak zvládnout teploty?

Co je tedy nutné udelat pri telesné teplote nad 38,5 °C?

V tomto prípade máte dve možnosti.

Jedna je pokusit se snížit teplotu zvencí tela, a to zábaly, koupelí ci osprchováním. Nebo druhá možnost je podat léky.

První forma fyzikálního snížení telesné teploty je o to výhodnejší, že k ní je treba minimum pomucek a je rychle úcinná.

Zábal na telo

 • zábal aplikujeme na oblast tela, trupu, tedy hrudník
 • rucník nebo plenku navlhcíme vlažnou vodou (25 °C), ponecháme na tele 10–15 minut
 • v prípade vysokých horecek se rucník rychleji zahreje, v tom prípade jej vymeníme
 • opakovat je mužeme vícekrát za hodinu
 • díte príliš neprikrýváme, jde nám o snížení teploty, ne její udržení
 • teplota v místnosti by mela být 24 °C
 • kontrola teploty je samozrejmostí a nutností

Koupání ci sprchování

 • koupel ve vanicce nebo vane
 • s vodou o teplote 29–32 stupnu
 • muže být po dobu 45 minut v místnosti s 24 °C
 • díte myjeme vodou
 • sprcha je doporucena u vetších detí

Snižování teploty vodou není doporuceno v prípade mramorového zbarvení kuže, pri zmodrání (cyanóze) rtu, prstu, pri kožních vyrážkách.

Léky na horecku

U menších detí se podávají rektálne (do análního otvoru) ve forme cípku nebo jako sirup do úst.

V prvním prípade je nástup úcinku o neco rychlejší, kolem 5–10 minut.

Pri druhém podání muže být pres 15 minut, záleží na predešlém jídle.

Léky urcené ke snížení telesné teploty jsou vetšinou s kombinací složek proti bolesti (paracetamol) nebo také s protizánetlivým úcinkem (ibuprofen).

ALE!

Pri podávání léku se PRÍSNE ridte príbalovým letákem, dávkováním a doporucením lékare nebo lékárníka. Prípadné predávkování muže vážne ohrozit a poškodit zdraví dítete.

U detí se NEdoporucuje podávat léky na horecku a tlumení bolesti ze skupiny léku, které obsahují kyselinu acetylsalicylovou (Acylpyrin, Anopyrin, Aspirin, jiné).

Ptáte se: Proc?

V prípade kombinace virového onemocnení a s lécbou salicyláty je riziko vzniku komplikace. Ta je sice vzácná, ale o to nebezpecnejší. Oznacuje se jako Reyuv syndrom.

I z tohoto duvodu má význam poradit se o lécbe s lékarem, lékárníkem a precíst si indikace ci kontraindikace léku + správné dávkování.

Jiné léky pri chripce

Pokud to zdravotní stav vyžaduje, lékar nebo lékárník vám dokáže doporucit i jiné léky na doprovodné projevy chripky. Léky na rýmu, bolest v krku, vitamíny, zinek, probiotika nebo doplnky výživy k prevenci a lécbe dehydratace a doplnky výživy pri nechutenství.

Léky proti viru chripky (antivirotika) se do lécby zarazují pouze vysoce rizikovým pacientum. Jinak se volí symptomatická lécba. Chripka se nelécí antibiotiky (ATB), protože ATB jsou úcinná pouze proti bakteriím, a ne proti virum.

ATB lécba se doplnuje pouze v prípade komplikace, napríklad pri výskytu bakteriální superinfekce.

Pozor na pitný režim

Pri horeckách a stavech, kdy telo prichází o tekutiny (zvracení, prujmy), je duležité dbát na dodržení pitného režimu. Ten by mel být o neco vyšší než ve zdraví, nebot telo ve zvýšené míre prichází o tekutiny.

Vypotí je, vydýchá.

Pokud je pridruženo zvracení a prujem, muže být problém s dodržením dostatecného príjmu tekutin a je nezbytné lékarské ošetrení nebo hospitalizace. Detský organismu se muže velmi rychle dehydratovat. Prípadnou dehydrataci muže znacit:

 • zvýšená ospalost, spavost dítete
 • porucha vedomí
 • dezorientace
 • snížené mocení, tmave zabarvená moc
 • závrate
 • nafouklé bricho
 • cyanóza (zmodrání rtu, konecku prstu)
 • sucho v ústech

Prectete si také: Clánek o dehydrataci v magazínu.

Délka lécení chripky

Zvýšené hodnoty telesné teploty nastupují pri chripce rychle, ale obvykle po 3–4 dnech ustupují.

Ostatní potíže mohou pretrvávat i týden ci dva. Únava muže být prítomna i mesíc.

U detí je proto nezbytná dostatecná rekonvalescence (zotavení se). Celková doba lécení je doporucena na dva týdny. Behem nich je organismus schopen vylécit se a nacerpat novou energii, vzpamatovat se ze všech potíží.

Drívejší nástup do školky nebo školy se nedoporucuje, pro riziko vypuknutí jiného onemocnení v dobe, kdy je organismus ješte oslaben.

V tomto období je duležité, aby byl zachován klid na lužku, díte by melo být primerene obleceno a melo by se casteji vetrat.

Prípadné komplikace by se mohly projevit onemocnením srdce, plic, nervového systému, mozku a také jako jiná onemocnení. Mezi casté komplikace chripky se radí zánet vedlejších nosních dutin a stredního ucha. Proto je lepší dodržet doporucenou délku lécení.

Prevence chripky

Ta by mela být na prvním míste, jelikož se jedná o zdraví našich detí a v neposlední rade i o naše vlastní, chripka je vysoce infekcní onemocnení.

Do prevence by se dala zaradit správná životospráva, sport u vetších detí, otužování.

V dobe chripkové epidemie bychom se meli vyhýbat místum s vyšším pohybem lidí, nákupním centrum. V pred chripkovém období doplnit do jídelnícku vitamíny (hlavne vitamín C, D), zinek, probiotika a myslet na ockování.

Zajímavé informace:
Zdravotní úcinky vitamínu D
Probiotika a jejich význam pro zdraví cloveka

Zdravá strava jako základ zdravé životosprávy
Zdravá strava jako základ zdravé životosprávy. Zdroj foto: Getty images

Mezi preventivní opatrení patrí i zvýšený hygienický standard. Mytí rukou, vhodné cistící prostredky pro mytí rukou s obsahem alkoholu nebo jiné úcinné prostredky.

Castejší mytí povrchu, klik na dverích. Zabránit nebo omezit prenos na jiné, pri kašli používat jednorázové papírové kapesníky, po použití zahodit.

Ockování

Moderní doba prináší krome moderních technologií také moderní tvrzení. Informace se k cloveku dostávají mnohem snáze a rychleji, než tomu bylo kdysi.

Ne všechny informace jsou pravdivé.

Ockování jakéhokoli druhu má své opodstatnení. Proto ho není dobre zanedbat.

Zajímavé informace o ockování: Ockování má svuj význam, neohrozte své díte

Co se týká ockování proti chripce, vpichem do organismu se aplikuje mrtvý virus chripky. Ten následne v organismu vyvolá imunitní odpoved a telo je v chripkovém období pripraveno k obrane. Ockovány mohou být deti od 6 mesícu.

Ockovací vakcíny se každorocne upravují podle zadání Svetové zdravotnické organizace (WHO - World health organization). Více informací o ockování vám umí poskytnout praktický lékar pro deti a dorost.

Otestujte se

V testu je 10 lehkých otázek, kolik z clánku jste si zapamatovali?

Zdroje informací

fsdílet na Facebooku
Cílem portálu a obsahu není nahradit odborné vyšetření. Obsah má pouze informativní a nezávazný charakter, nikoli poradní. V případě zdravotních potíží doporučujeme vyhledat odbornou pomoc, navštívit nebo kontaktovat lékaře, lékárníka.