Opičí neštovice: Příznaky a přenos + Proč vznikají?

Opičí neštovice: Příznaky a přenos + Proč vznikají?
Zdroj fotografie: Getty images

Opičí neštovice jsou infekční virové onemocnění. Světová zdravotnická organizace je řadí mezi možná pandemická onemocnění.

Vlastnosti

Podle Světové zdravotnické organizace jsou opičí neštovice další onemocnění vyvolané virem, které má potenciál se masově šířit.

WHO = Světová zdravotnická organizace.

Po koronaviru (SARS-CoV-2) se jedná o další virovou infekci, která by mohla způsobit pandemické šíření.

Pandemie = epidemie, která má široké geografické rozšíření, tj. způsobuje onemocnění napříč kontinenty, a dokonce celosvětově.

Opičí neštovice způsobuje virus opičích neštovic = monkeypox virus.

Opičí neštovice = MPX, virus opičích neštovic, MPXV.

Zoonóza – další onemocnění, které úzce souvisí ve vztahu člověk-zvíře?

Tento virus je zoonózou = antropozoonózou.

Na člověka se přenáší infekční cestou z nakaženého zvířete.

Jedná se o virus, který způsobuje onemocnění u zvířat a také u lidí. Je možný přenos na člověka a následně i přenos mezi lidmi.

Ať už se jedná o domácí zvířata, domácí mazlíčky, hospodářská zvířata, nebo volně žijící zvířata.

Mezi nejznámější zoonózy patří například vzteklina (volně žijící savci, zejména lišky, potkani, kočky, králíci), borelióza (klíšťata), salmonelóza (maso, drůbež, vejce), toxoplazmóza (kočky), tularémie (králíci).

Samozřejmě je stále přítomný koronavirus, jehož nová varianta se šíří od roku 2019 (SARS-CoV-2).

Zoonózy mají epidemický charakter.

Zpět k viru opičích neštovic

Jedná se o vzácné onemocnění. Virus opičích neštovic je zařazen do rodu Orthopoxvirus a čeledi Poxviridae.

Podobá se variole = neštovicím.

K objevu tohoto onemocnění došlo poprvé v roce 1958 v koloniích laboratorních opic. Onemocnění se podobalo neštovicím. Odtud pochází i jeho název.

Opice, makaci jsou často využíváni při laboratorních pokusech.

V 70. letech 20. století se opičí neštovice poprvé vyskytly u lidí v Demokratické republice Kongo.

Od té doby bylo toto onemocnění opakovaně zjištěno v zemích střední a západní Afriky.

Dosavadní vzácnost výskytu se soustředila především na oblast Afriky, kde se infekce volně šíří mezi zvířaty. Jedná se převážně o hlodavce, potkany, myši, veverky, ale také primáty, tj. opice.

Hlavním areálem výskytu opičích neštovic je oblast tropických deštných pralesů ve střední a západní Africe.

Skutečný rezervoár viru není dosud znám.

Zajímavost:
Ačkoli nesou název "opičí neštovice", opice údajně nejsou primárním přirozeným rezervoárem.

Přenos na člověka je možný v několika formách. Po kousnutí nebo škrábnutí, přenosem tělních tekutin, také po konzumaci masa z nakaženého zvířete.

Příkladem je i přenos kontaktem (přes oděv, prádlo, ručníky).

Výskyt ohnisek mimo Afriku je spojen především s historií cestování a dovozem infikovaných zvířat.

Neštovice a opičí neštovice? Mám po prodělání planých neštovic imunitu?

Plané neštovice nejsou opičí neštovice.
Varicella NENÍ MPX.

Plané neštovice jsou způsobeny jiným virem, a to virem varicella zoster.

Jedná se o dvě zcela odlišná onemocnění. Mají však podobné názvy a kožní projevy.

A proto překonání planých neštovic nezajistí imunitu proti opičím neštovicím.

Více se dočtete v článku: Plané neštovice: Jaké jsou příznaky a jak vypadají? U dospělých s komplikacemi

Příčiny

Příčinou infekce opičími neštovicemi je virus opičích neštovic (MPXV) z rodu Orthopoxvirus a čeledi Poxviridae.

Jedná se tedy o zoonózu. Virus se šíří mezi zvířaty s možným přenosem na člověka.

Rezervoárem jsou hlodavci i savci. Ačkoli jsou hlodavci označováni za primární rezervoár, není to blíže specifikováno.

Virus je pojmenován podle opic, protože byl původně identifikován při jeho šíření mezi nimi.

Přenos ze zvířat na člověka a z člověka na člověka

Uvádí se, že k přenosu je nutný těsný kontakt. Nejedná se o zcela jednoduchou formu nakažlivosti, jako je tomu například u chřipky nebo koronaviru.

Jedná se především o těsný kontakt s infikovaným zvířetem.

Možné způsoby přenosu ze zvířete na člověka:

 • poškrábání
 • kousnutí
 • kontakt s tělními tekutinami – krví, slinami, puchýři
 • konzumace masa při nedokonalé tepelné úpravě
 • kontakt s kontaminovanou kůží a srstí

Přenos z člověka na člověka probíhá podobně jako u ostatních neštovic.

Člověk se dostane do kontaktu s virem nebo předmětem po kontaminaci virem.

Virus opičích neštovic se do těla dostává porušenou kůží, např. poraněním, které nemusí být ani viditelné.

Následně dochází k jeho průniku dýchacími cestami – nosem a ústy.

Dále často přes oči – spojivky.

Člověk se běžně během dne dotýká obličeje a očí, aniž by si to vůbec uvědomoval. To zvyšuje riziko přenosu a infekce.

A tak...

Přenos z člověka na člověka zajišťuje především těsný kontakt s nakaženou osobou.

První způsob přenosu je vzdušným způsobem. Virus se může šířit kapénkami tělních tekutin nesoucích virus při kašli, kýchání.

Druhým způsobem kontaktem s tělesnými tekutinami. Přenáší se kontaktem s kontaminovanými předměty běžného denního použití. K přenosu může dojít i při pohlavním styku.

K přenosu viru dochází obvykle prostřednictvím:

 • kontaktu po kontaminaci oděvů, ložního prádla, ručníků, předmětů denní potřeby
 • po dotyku puchýřů, bradavic
 • kašláním a kýcháním osob s vyrážkou po opičích neštovicích

Byl také popsán přenos z těhotné ženy na plod.

Co podporuje rizika šíření infekce v dnešní době?

 • nárůst počtu obyvatel Země
 • cestování
 • klimatické změny
 • užší kontakt se zvířaty, zejména s exotickými druhy

Více se dočtete v článku, kde Dr. Stefania Laca Megyesi popisuje několik faktorů šíření nemocí
Virus zika: Co je to, jak se přenáší, jaké jsou příznaky?

Příznaky

Příznaky infekce opičími neštovicemi se objevují po uplynutí inkubační doby.

Inkubační doba je interval mezi
→ kontaktem s virem a infekcí v těle
→ po propuknutí nemoci a objevením se prvních příznaků.

Inkubační doba opičích neštovic = 5–21 dní – obvykle 7–14 dní.

Projevy jsou většinou mírnější a podobné neštovicím. Jedním z rozdílů je zduření mízních uzlin, které u neštovic chybí.

Pravé neštovice byly vymýceny díky očkování.

Nástup onemocnění je charakterizován celkovými zdravotními problémy jako u jiných virových infekcí, jako je chřipka a jí podobná onemocnění.

Onemocnění probíhá ve dvou fázích:

 1. fáze celkových příznaků trvající přibližně 0–5 dní = prodromální příznaky
 2. fáze kožní vyrážky – přibližně 1. až 10. den

1. Počáteční příznaky jsou:

 • zvýšení tělesné teploty přecházející v horečku, tj. tělesná teplota vyšší než 38 °C
 • bolest hlavy
 • bolest svalů
 • bolesti kloubů a páteře
 • bolest těla
 • zimnice
 • únava a vyčerpání
 • typické zduření lymfatických uzlin – na hlavě, na krku, v tříslech
 • suchý kašel až dušnost v těžších případech

2. Sekundární vyrážka, která postupuje ve více stádiích

Přibližně po 3 dnech nebo i déle se začínají objevovat kožní projevy. Vyrážka většinou postupuje z obličeje (i v ústech). Vyskytuje se také na dlaních a chodidlech nohou, v oblasti genitálií.

Postupný rozvoj kožních projevů probíhá většinou od 1 do 10 dnů. Vyrážky jsou většinou ve stejném stádiu, což je může diagnosticky odlišit od planých neštovic.

Stádia vyrážek:

 1. makuly – kožní léze s plochým základem
 2. papuly – mírně vyvýšené vyrážky
 3. vezikuly – vyrážky vyplněné bílou tekutinou
 4. pustuly – vyrážky vyplněné žlutou, nažloutlou tekutinou
 5. strupy – konečné stádium – zasychají a odpadávají

Počet kožních pupínků může být až několik tisíc.

Těžký průběh = splývání lézí a odlupování větších částí kůže, výskyt po celém těle = generalizovaný exantém.

Mezi další příznaky patří také:

 • bolest v krku
 • zarudnutí a zánět spojivek
 • svědění kůže

Jsou opičí neštovice infekční?

Uvádí se, že MPX je infekční od okamžiku počátečních celkových zdravotních potíží. Infekčnost přetrvává po celou dobu, dokud se neodloučí strupy a nezůstane neporušený kožní kryt.

Průběh kožního stádia až po zhojení poškození kůže trvá přibližně 14–21 dní.

14–21 dní je obvyklá doba do zhojení poškození kůže, kdy je možný přenos a infekčnost.

Délka trvání onemocnění a komplikace

Celková doba trvání onemocnění se pohybuje mezi 2 a 4 týdny.

Ptáte se na komplikace a úmrtnost?
Opičí neštovice většinou probíhají mírně
a
zřídka způsobují smrt.

V Africe jsou opičí neštovice příčinou úmrtí 1 z 10 osob.
Jiný zdroj uvádí, že v této lokalitě je to asi 1–15 %.
Světová zdravotnická organizace uvádí 3–6 %.

Nejvíce ohroženy jsou malé děti.

Po vyhodnocení údajů z této oblasti se komplikace v podobě dýchacích potíží vyskytly u 12 % nakažených.

Mezi komplikace patří např:

 • bronchopneumonie – zánět průdušek a plic
 • sepse
 • encefalitida
 • ztráta zraku po infekci postihující oko, oční rohovku
 • selhání orgánů a v závažných případech i smrt, pokud se neléčí

U koho se mohou vyskytnout komplikace a horší průběh?

Do rizikové skupiny patří:

 • malé děti, kojenci
 • těhotné ženy
 • starší osoby
 • osoby s poruchami výživy – podvýživa
 • osoby se sníženou imunitou a osoby s oslabenou imunitou, včetně osob s HIV/AIDS
 • osoby mladší 40–50 let, které nejsou očkovány proti planým neštovicím
 • s přidruženými dlouhodobými onemocněními

Rozdíl mezi opičími neštovicemi a neštovicemi

Opičí neštovice mají v porovnání s neštovicemi:

 • nižší nakažlivost
 • mírnější průběh
 • nižší úmrtnost
 • zduření lymfatických uzlin

Diagnostika

K diagnóze opičích neštovic vede anamnéza primárních a sekundárních projevů.

Potvrzení definitivní diagnózy je založeno na jedné z několika metod. Základní z nich je PCR (polymerázová řetězová reakce), a to po odběru stěru ze sliznice, konkrétně výtěru z krku nebo přímého sekretu z kožních neštovic.

V počáteční diagnostice mohou být zaměněny za plané neštovice, spalničky, pásový opar, příušnice nebo kravské neštovice. Mezi bakteriální patří syfilis, parazitární svrab nebo neinfekční problém, jako je alergie s kožními projevy.

+ Je důležité informovat svého praktického lékaře, pokud jste byli v posledních 3 týdnech v kontaktu s někým, kdo se vrátil z oblasti s rizikem šíření opičích neštovic. Také je nutné lékaře informovat, pokud jste v takové oblasti sami pobývali.

Průběh

Průběh opičích neštovic je charakterizován nástupem obtíží jako u každého jiného virového onemocnění.

Nejprve se objevují příznaky podobné chřipce. Ty trvají v průměru 3 dny.

Bolesti celého těla, svalů, kloubů, horečka, zvětšení lymfatických uzlin nejčastěji v oblasti čelisti.

Následně dochází k výsevu kožních lézí. Tím onemocnění přechází do druhé kožní fáze.

Kožní vyrážky začínají od plochých kožních změn až po vystouplé pupínky zakalené světlou až nažloutlou tekutinou.

Nakonec se vytvoří strupy. Strupy se po zaschnutí odlupují.

Přenos viru na další osobu je možný až do doby, kdy odpadne poslední strup.

Od začátku do konce mohou uplynout až 4 týdny.

Po celou dobu je nutné sledování a kontrola zdravotního stavu, klidový režim.

Je nutné informovat lékaře a nemocného izolovat, tj. vyloučit z kolektivu – karanténa.

Odborný dohled se týká především rizikové skupiny osob a dětí.

Průběh onemocnění ovlivňuje také celkový zdravotní stav člověka, přidružená onemocnění a oslabení organismu.

Prognóza závisí na závažnosti průběhu a přítomnosti komplikací.

Prevence

Klíčové je udržet nakažené osoby v izolaci – karanténě. Totéž platí pro zvířata, která vykazují příznaky onemocnění.

Jako u většiny infekčních onemocnění, která se šíří stejnou cestou, jde o přísné dodržování hygienických návyků, mytí a dezinfekci rukou, zakrývání dýchacích cest.

Očkování proti planým neštovicím poskytuje určitý stupeň ochrany (uvádí se 85 %).

Očkovány jsou však pouze osoby, u nichž se předpokládá, že se budou nacházet v oblasti ohniska nákazy nebo v laboratořích – zdravotničtí a veterinární pracovníci.

Plus mohou být také očkovány osoby, které byly v úzkém kontaktu s osobami nebo zvířaty s potvrzeným onemocněním.

Dodržujte bezpečnostní opatření při manipulaci se zvířaty a karanténu zvířat po dovozu (dovoz některých zvířat do Evropské unie je zakázán).

K prevenci patří také:

 • vyhýbání se kontaktu s nakaženými zvířaty, včetně volně žijících a toulavých zvířat
 • nepřicházet do styku s kontaminovaným materiálem, kožešinou
 • mytí rukou – vodou, mýdlem
 • dezinfekce rukou a prostředí (přípravky na bázi alkoholu) – MPXV je citlivý na běžné dezinfekční prostředky
 • nebýt v kontaktu s rizikovou osobou, která může být nemocná
 • dostatečná tepelná úprava masa
 • používání ochranných oděvů a OOPP při péči o nemocné, proto by zdravotničtí pracovníci měli používat rukavice, plášť a respirátor FFP2 a ochranu očí – brýle/štít

Jak se nemoc projevuje u zvířat?

Mezi příznaky patří horečka, vyrážka, zvětšené lymfatické uzliny a výtok z očí. Kromě toho se u nich projeví také změna psychiky – apatie.

Opičí neštovice v roce 2022

6. května 2022 u britského občana, který se vrátil z Nigérie s příznaky naznačujícími opičí neštovice, byly potvrzeny opičí neštovice (29. dubna 2022). Do Spojeného království se vrátil 4. 5. 2022.

Od té doby byly hlášeny případy v Kanadě, Izraeli, Pákistánu, Austrálii a v zemích EU: Rakousko, Belgie, Francie, Německo, Itálie, Švédsko, Nizozemsko, Španělsko, Portugalsko, Polsko.

ECDC uvádí, že MPX se šířil převážně mezi muži, kteří měli sex s muži. Vyšší riziko je také u osob, které střídají více sexuálních partnerů.

Jak se léčí: Opičí neštovice - Monkeypox

Léčba opičích neštovic – Izolace, léky, klidový režim

Zobrazit více
fsdílet na Facebooku

Zajímavé zdroje informací