Suchý dusivý kašel jako příznak: Jaké má příčiny u dospělých i dětí?

Suchý dusivý kašel jako příznak: Jaké má příčiny u dospělých i dětí?
Zdroj fotografie: Getty images

Suchý dráždivý kašel je častým příznakem infekce dýchacích cest. Navíc může být projevem řady jiných onemocnění. Kašel také funguje jako obranný reflex.

Suchý kašel patří mezi nejčastější příznaky infekce dýchacích cest. Může být přítomen pro různorodé příčiny, kdy je projevem různých zdravotních potíží.

Kašel je také důležitý obranný reflex, jehož úkolem je udržovat průchozí dýchací cesty.

Chronický dlouhotrvající kašel se u dětí či dospělých většinou vyskytuje pro onemocnění průdušek i plic. U malých dětí se často vyskytuje i syndrom zatékání hlenu. Další formou je psychogenní kašel, který je psychického původu.

Nejčastěji se ptáte:
Co je suchý kašel, proč vzniká a příznakem jakých onemocnění může být?
Proč se vyskytuje u dětí či malých miminek?
Jak je to s kašlem během těhotenství?
Jaké léky a domácí léčba pomůže k jeho tlumení?

Zajímavosti o kašli

Kašel patří mezi nejdůležitější obranné reflexy. Stojí za ním složitý mechanismus, při kterém se podílí řada činitelů. Druhým nejčastějším důvodem jeho vzniku je respirační infekce.

Respirační = týkající se dýchání.

Podráždění dýchacích cest vyvolává chemické (toxiny, toxické dráždění), tepelné (termické) a mechanické dráždění. Příkladem je těkavá chemikálie, prach, kouř, pára, cizí těleso, jako je strava či dětská hračka.

Může jej spustit i dráždění nervových drah a centra kašli v prodloužené míše.

Kašel umíme zčásti ovládat vůlí – tlumit ho nebo vyvolat.

Z pohledu reflexů je jeho role v udržení průchodnosti dýchacích cest. Zde se citlivá sliznice dýchacích cest setká s již uvedenými nečistotami ve vdechovaném vzduchu.

Další význam má i při odstraňování hlenů. Hleny hrají významnou roli při ochraně sliznice respiračního systému. Ty se tvoří za běžných podmínek, avšak při infekci ve zvýšené míře.

Kašel vzniká při podráždění citlivých zón a nervových zakončení. Původem může být z:

 • mozkové kůry
 • prodloužené míchy
 • receptorů sliznice horních a dolních cest dýchacích, hrtan, průdušnice, průdušky
 • zakončení bloudivého nervu
  • v pohrudnici
  • slezině
  • žaludku
  • perikardu
  • pokožce zevního ucha

Kašel začíná krátkým nádechem, postupuje krátkým zadržením vzduchu a vyvinutím tlaku proti uzavřeným hlasivkám.

K tomu slouží svaly, jako je bránice (hlavní dýchací sval), svaly břišního lisu a pomocné dýchací svaly hrudníku, jako jsou také mezižeberní.

Následuje prudké vydechnutí, které doprovází typický zvuk.

Vzduch přitom proudí z dýchacích cest rychlostí 120–280 metrů za sekundu (m/s).

Patologický typ kašle (ten, který se vyskytuje jako příznak onemocnění) je příčinou vzniku diskomfortu. Zhoršuje kvalitu života, ruší při společenském životě, v práci či u dětí při hře.

Kašel se rozděluje podle více vlastností

Rozdělení je důležité z několika důvodů. Uplatňuje se i při určení původu a diagnostice, nakonec i léčbě.

Vlastnosti kašle v tabulce

Vlastnost Popis
Trvání
 • akutní – do 3 týdnů, u dětí do 4 týdnů
 • subakutní – trvá 3 až 8 týdnů
 • chronický – nad 8 týdnů, často i jako zanedbaný akutní kašel
Produkce hlenu
 • neproduktivní – suchý, dráždivý (vagový) bez vykašlávání hlenů
 • dráždivý s minimálním vykašláváním
 • produktivní – s vykašláváním hlenů
Možností je i přechod suchého dráždivého kašle do vlhké formy s vykašláváním.
Akustická kvalita
 • pískavý – při laryngitidě
 • tupý – nezvučný, jako například při poruše hlasivek
 • chraplavý, při polypech, onemocněních hlasivek a nádorech
Pole etiologie Tedy podle příčiny vzniku:
 • prokázaná příčina, známá
 • neprokázaná příčina – neznámá
Jiné
 • izolovaný
 • záchvat kašle
 • denní / noční
 • intenzivní až vyčerpávající či mírný
 • vázaný na prostředí – doma, při práci, venku, například i v přírodě
 • věk – kojenci, předškolní věk, školní období, v dospělosti

Při tomto příznaku jsou dále důležité některé informace. Anamnéza by měla obsahovat:

 • trvání – pokud přetrvává déle než 3 týdny, je třeba pátrat po příčině
 • dobu výskytu – sezónní, venku, v domácnosti
 • okolnosti výskytu – náhle vzniklý po jídle, v dětském věku při hře
 • akutní forma, záchvat – při aspiraci, akutní bronchitidě, po úrazu
 • chronická forma – astma, chronická bronchitida, chronická obstrukční plicní nemoc
 • opakované záchvaty – astma, v noci
 • doprovodné příznaky – s horečkou, nebo bez ní
 • vykašlávání – přítomné, a charakter hlenů, čirý, bledý, nebo zelený, hnědý při bakteriální infekci
 • chrapot – postižení hlasivek
 • bolest na hrudi – při úrazech, pleuritidě (zánětu pohrudnice)
 • kouření – počet cigaret za den, již při 10 ks ve 25 % a při 20 ks za den až v 50 % kuřáků
 • dlouhodobě užívané léky – například na vysoký krevní tlak, např. ACE inhibitory

Pozor na komplikace

Dlouhodobý (chronický) kašel zhoršuje kvalitu života a obtěžuje postiženého. Je vyčerpávající.

Navíc je rizikem vzniku zdravotních komplikací.

Příkladem je bolest hrudníku a břicha pro opakované a přetrvávající záchvaty. Porucha spánku a buzení ze spánku, bolest hlavy, závratě až zvracení. Z tohoto důvodu se může vyskytnout i krvácení ze sliznice dýchacích cest.

Hlavní příčiny kašle

Nejčastější příčinou kašle u dětí, ale také v dospělosti je infekce horních a dolních cest dýchacích. Základem však může být i jiný stav.

Tabulka uvádí nejčastější příčiny kašle

Akutní forma
 • infekce horních a dolních cest dýchacích
  • nachlazení a rýmy
 • akutní zhoršení chronické obstrukční plicní nemoci
 • vdechnutí cizího tělesa – aspirace
 • vdechnutí dráždivé látky
 • plicní embolie
 • pleuritida
 • pneumotorax
 • výpotek v pleurální dutině
Rekurentní forma
 • vracející se forma při bronchiálním astmatu
 • záchvatová forma
Chronický kašel
 • syndrom zadní rýmy - syndrom zatékání hlenů - opakované záchvaty kašle,
  hlavně u malých dětí v noci a v poloze vleže, označuje se také jako postnazální drip
  Dále se vyskytuje při:
  • chronická bakteriální sinusitida (dlouhodobý zánět vedlejších nosních dutin)
  • postinfekční rýma
  • chronická a vazomotorická nealergická rýma
  • rýma v těhotenství – po porodu vymizí
  • alergická rýma – hlavně sezónní
 • kašel po infekci – většinou i subakutní forma, jako postinfekční kašel
 • chronická obstrukční choroba
 • chronický zánět průdušek (bronchitida)
 • gastroezofageální reflux
 • léčba léky na vysoký krevní tlak
 • tuberkulóza
 • nádor
 • rakovina, metastázy do oblasti hrudníku a plic
 • chronické srdeční selhávání
 • cystická fibróza

Horní dýchací cesty

U malých dětí i běžné infekty horních cest dýchacích probíhají poměrně komplikovaně. Ucpání nosu a plný nos způsobují zhoršené dýchání, děti dýchají přes ústa. V tomto případě lze slyšet i typické chrapot pro zahlenění.

Většinou je příčinou:

 • rýma, infekční či alergická
 • sinusitida (zánět vedlejších nosních dutin)
 • tonzilitida
 • faryngitida

Druhou stranu tvoří závažné akutní záněty, jako jsou laryngitida a epiglotitida. Ty patří v dětském věku, u malých dětí a miminek k urgentním stavům, které musí být odborně ošetřeny bez zbytečného zdržení.

Důvodem je anatomické uspořádání dýchacích cest. I malý otok sliznice v dané oblasti vyrobí velký problém.

Čtěte více v článcích:
Laryngitida
Epiglotitida

Hlavně u laryngitidy je přítomen suchý dusivý kašel. Ten má navíc charakter štěkotu psa = štěkavý kašel.

Při epiglotitidě se dítě snaží pro bolest jakýkoli pohyb a kašel tlumit.

Ptáte se: Co způsobuje infekce horních cest dýchacích?

Převážně jde o virové záněty. V tomto případě je přítomen jako první právě suchý kašel. V následné době se může měnit na produktivní. Produkce hlenu se zvyšuje, nicméně hlen není zeleně, žlutě či hnědě zbarven.

Tyto změny barvy se přidružují při bakteriální superinfekci. V jejím případě je kašel již vlhký, tedy s vykašláváním.

Superinfekce = pokud se k virovému zánětu přidruží bakteriální.

V jakémkoli věku následně tyto infekty probíhají společně s jinými zdravotními potížemi.

Podobně je to také u chřipky. Vyznačuje se nástupem z plného zdraví, když jako první je únava, slabost, pocit nemoci, vzestup tělesné teploty až horečka. Bolest v krku, plný nos, kašel a ostatní běžné projevy přitom následují velmi rychle.

Pozor...

Suchý kašel je také hlavním příznakem onemocnění, které způsobuje nový koronavirus SARS-CoV-2, COVID-19.

Přečtěte si také:

Akutní respirační onemocnění a chřipce podobná onemocnění mají široký virový základ. Nachlazení, rýmy a podobně se vyznačují poměrně rychlým nástupem. Většinou však po několika dnech ustupují.

V následné době mohou přetrvávat některé obtíže, jako je slabost, vysílenost a zvýšená unavitelnost, společně s kašlem, a to i několik týdnů až měsíc.

Komplikací bývá rozšíření infekce z horních na dolní dýchací cesty.

Dolní dýchací cesty

V případě dolního úseku respiračního systému se suchým kašlem běžně projevují akutní a chronický zánět průdušek, zápal plic.

Podobně je tomu i při astmatu a chronické obstrukční plicní nemoci.

V minulosti to byla častá profesní onemocnění, jako je také azbestóza. U lidí v blízkém kontaktu a u těch, kteří pracovali s azbestem, se jeho drobné krystaly usazovaly na plicích.

Pneumokonióza = skupina profesních onemocnění, které zapříčinilo dlouhodobé vdechování škodlivých částeček.

Příkladem pneumokoniózy je:

 • azbestóza
 • silikóza
 • berylióza
 • talkóza
 • onemocnění plic u horníků v uhelných dolech
 • u lidí při práci s těžkými kovy

Může být příznakem...

Kašel může být jediným problémem, který člověka obtěžuje. Někdy ale naopak probíhá společně s řadou jiných potíží.

Někdy přechází po několika dnech, jindy přetrvává týdny. Opakuje se v určitém čase či v prostředí. Přichází náhle, v záchvatech či spíše pozvolna.

Shrnutí častých příčin:

 • infekce dýchacích cest – viry, bakterie, plísně, paraziti
 • postinfekční kašel – přetrvává po vyléčení infektu i několik týdnů
 • zatékání hlenů z horních cest dýchacích, a to i v podobě jako chronický kašel u dětí
 • reflux žaludeční kyseliny – GERD (gastroezofagální reflux), většinou jako jeden z prvních příznaků
 • asthma bronchiale
 • bronchiální hyperreaktivita – při bronchiálním astmatu, může být jediným příznakem jako dráždivý a neproduktivní kašel
 • alergie a senná rýma – hlavně sezónní a případně po inhalaci jiného alergenu (domácnost, prach, zvíře, jiné), atopie
 • znečištěné ovzduší – prach, kouř, plísně, pyl a jiné
 • působení a vdechnutí dráždivých chemických látek, a to i v domácnosti – různé čistící prostředky a jejich nevhodné kombinace
 • tepelné působení – termické, dráždění studeným vzduchem, střídání chladu a tepla
 • chronická obstrukční plicní nemoc – spíše však s vykašláváním a nadprodukcí hlenu
 • plicní fibróza – chronická intersticiální plicní choroba
 • tuberkulóza, jako specifický infekční zápal plic
 • bronchiektázie
 • karcinom plic
 • léky – hlavně ze skupiny ACE inhibitorů a neselektivních betablokátorů
 • radioterapie
 • psychogenně navozený kašel
 • azbestóza a podobná onemocnění plic
 • embolie do plic - spolu s jinými příznaky se může vyskytnout i vykašlávání krve
 • spánková apnoe
 • srdeční selhání
 • revmatické choroby
 • autoimunitní choroby - systémový lupus erythematosus
 • výpotek - perikardiální či fluidothorax (tekutina v pohrudniční dutině)
 • anatomické změny, jako je například tracheoezofageální píštěl, tracheobronchomegalie.zhoubný nádor plic, metastázy v plicích, zevní útlak zvětšených lymfatických uzlin, např. u lymfomu, nádory v mediastinu
 • tlak při aneurysmatu
 • a jiné

Suchý záchvatovitý kašel přítomný většinou večer, v noci a časně nad ránem, který budí ze spánku, může být samostatným projevem začínajícího bronchiálního astmatu

Kašel psychického původu?

Ano.

Hlavně u mladých lidí, není-li odhalena žádná jiná příčina. Je třeba hledat základ v psychice. Ve většině postihuje ženy a mladé dospívající.

Charakterizuje ho, že se nevyskytuje během jídla, mluvení a v noci.

Naopak záchvaty zhoršuje a zvýrazňuje psychická zátěž a pocit, že je člověk pozorován.

Diagnostika

Při určování příčiny se využívá hlavně anamnéza. Člověk popisuje své obtíže a vlastnosti kašle.

To nicméně nestačí ke stanovení diagnózy. Přidává fyzikální vyšetření, vyšetření poslechem (auskultační), vyšetření celkového stavu a vyšetření krve, mikrobiologie (krev, sputum, výtěr), CRP a některé speciální metody.

Příkladem je:

 • RTG hrudníku, vedlejších nosních dutin
 • CT hrudníku
 • vyšetření pneumologem - funkční vyšetření plic, spirometrie
 • bronchomotorický test – bronchokonstrikční a bronchodilatační
 • bronchoskopiekrční vyšetření (ORL)
 • alergiologické vyšetření, kožní a jiné imunologické vyšetření
 • psychologické a psychiatrické vyšetření
 • kardiologické vyšetření – EKG, ECHO
 • vyšetření gastroenterologem, pro GERD a jiné
 • MR, PET

Průhledný hlen a sputum se vyskytují především u virových infekcí, barevné změny hlenu signalizují zejména bakteriální infekce, hnisavé procesy při jiných onemocněních.

Tabulka uvádí příčinu infekce podle barvy hlenu, sputa

Barva sputa Popis
Bílé a bělavé
 • virová infekce
Žluté a zelené
 • bakteriální infekce
 • také pro bronchiektázie
 • tuberkulóza
Hnisavé
 • bakteriální infekce
 • bronchitidy
 • pneumonie
 • bronchopneumonie
 • plicní absces
 • rozpadající se karcinom plic
Hnisavě žluté
 • může napodobit bakteriální infekci, avšak vyskytuje se spíše při astmatu
Krvavé
 • akutní a chronická bronchitida
 • plicní embolii
 • karcinom
 • tuberkulóza
 • růžové při selhávání srdce
Světle žluté
 • fáze hojení při pneumonii
Hnědé
 • znečištěný vzduch, práce s uhlím
 • u silných kuřáků

+ Důležité je všímat si jiných doprovodných příznaků.

Krev v hlenu nepodceňujte: Vykašlávání krve nebo krve s hlenem, při rakovině a dalších onemocněních?

Možné je přidružení symptomů:

 • horečka, tedy tělesná teplota nad 38 °C
 • únava
 • rýma
 • pocit zatékání do nosohltanu a hrdla
 • bolest v krku a v krku
 • chrapot
 • dušnost
 • pískání a chrapot při dýchání
 • pálení na hrudi a pyróza (pálení žáhy), kyselá a hořká pachuť v ústech
 • bolest na hrudi
 • tachykardie
 • pocení
 • vykašlávání krve, růžové pěny
 • bolest
 • váhový úbytek

Co pomáhá při kašli?

Ptáte se, jaká bude léčba akutního či chronického dlouhotrvajícího kašle?

Terapie se odvíjí od zjištěné příčiny.

Pokud se ale jedná o nekomplikovaný suchý kašel, který doprovází běžné infekce, není nutná jeho léčba.

Antitusika (léky na tlumení kašle) se podávají v případě, pokud jde o dráždivou, dusivou a obtěžující formu. Dělí se na kodeinová a nekodeinová antitusika.

Naopak při produktivním kašli se volí expektorancia a mukolytika, která vykašlávání hlenu podporují.

V případě infektu se odlišuje od virového a bakteriálního zánětu. Antibiotika mají efekt pouze u bakteriálního původce. Na viry nepomohou.

V případě závažných onemocnění je nutná léčba podle vyvolávající příčiny a základní diagnózy.

Léků na nezávažná onemocnění je mnoho. V lékárně lze koupit i volně prodejné, na které není potřebný lékařský recept. Dostupné jsou různé formy jako sirupy, tinktury, cucavé pastilky, bonbóny a jiné, s přírodním základem.

Lidé vyhledávají také homeopatickou a jinou alternativní léčbu. Známé jsou bylinky, čaje a odvary, ale také různé domácí babské recepty.

Ne vždy je ideální jeho tlumení.
Proč?
Reflex se snaží odstranit cizí látku nebo hlen z dýchacích cest, aby byla zachována jejich průchodnost.

Příkladem jsou údajně i účinky různých odvarů a vzájemných kombinací:

 • medu
 • zázvoru
 • cibule a česneku
 • citronu
 • lněných semínek
 • pomáhá také bezový čaj, jitrocel, mateřídouška, lípa, šalvěj
 • hřebíček
 • kurkuma
 • tymián
 • majoránka
 • anýz
 • olivový olej

Samozřejmě je třeba pamatovat na známé: "I dobrého moc škodí".
Babské a domácí recepty mají také určité doporučené dávky.
A každý jsme jiný a ne všem domácí léčba pomůže.

Proto hlavně při kašli, který přetrvává delší dobu nebo jej doprovázejí jiné potíže, zvolte odborné vyšetření.

+ Důležitá je také úprava životního stylu a režimová opatření.

Jak na suchý kašel bez léků:

 1. nekouřit
 2. snížit vliv jiných dráždivých činitelů
 3. vyloučit specifické spouštěče, příkladem jsou alergeny, léky a jiné
 4. zajistit optimální prostředí – teplota a vlhkost
 5. dostatečný pitný režim
 6. klidový režim a relax, cvičení
 7. dieta – omezení tuků, redukce hmotnosti
 8. poloha v polosedě – během spánku
 9. vitamíny a minerály (C, D, E, zinek a jiné)

Časté dotazy jsou i při tématu: Kašel a těhotenství

V tomto období je za vznikem stejné spektrum akutních infekcí nebo dlouhodobých problémů.

Léčba je omezená vzhledem k bezpečí plodu. Proto je nutné odborné vyšetření a léčba. Myslete na to, že těhotným a plodu škodí vysoká teplota, horečka nad 38 °C.

Dostupné jsou některé přírodní přípravky, avšak až po konzultaci s lékařem či lékárníkem.

A těhotné, nezapomínejte na prevenci.

Zajímavé informace uvádíme i v článku:

Vysvětlení suchého kašle i jiných typů kašle

fsdílet na Facebooku

Zajímavé zdroje informací

Cílem portálu a obsahu není nahradit odborné vyšetření. Obsah má pouze informativní a nezávazný charakter, nikoli poradní. V případě zdravotních potíží doporučujeme vyhledat odbornou pomoc, navštívit nebo kontaktovat lékaře, lékárníka.