Vykašlávání krve či krev s hlenem, z důvodu rakoviny a jiných onemocnění?

Vykašlávání krve či krev s hlenem, z důvodu rakoviny a jiných onemocnění?
Zdroj fotografie: Getty images

Vykašlávání krve, krev s hlenem při kašli, kašlání malého či většího množství krve může být příznakem závažného onemocnění. Tento příznak vyžaduje odborné vyšetření.

Vykašlávání krve se odborně latinsky označuje jako hemoptýza. Značí vykašlávání světlé čerstvé krve, která pochází z hrdla, ale i z oblasti průdušnice a průdušek až malých plicních sklípků (alveol), tedy z plic.

Jedná se o projev onemocnění, které může mít rozličný základ. Od toho nejobávanějšího onkologického až po zánětlivé choroby dýchacích cest.

Další skupinu tvoří například úrazy.

Vykašlávání krve může být v různé formě. Krev může být čerstvá, zpěněná a růžová, tmavá s kusy sražené krve či s hlenem, respektive hleny se stopami krve.

A může být různé intenzity:
Hemoptýza = vykašlávání krve.
Hemoptoe = masivní hemoptýza, chrlení krve.
Tehdy může množství vykašlané krve přesáhnout 500 ml za den.

V tomto případě jde o život ohrožující stav.

Nutné je odlišit plivání krve, které může být přítomno například při krvácení z nosu (epistaxe), od vykašlávání krve. Tehdy se může také stát, že se při kašli vyskytne krev, označuje se to jako pseudohemoptýza. Příčinou je hlavně zatékání krve do nosohltanu a hrdla.

Rovněž i zvracení krve může být znakem závažného ohrožení zdraví a života. Při zvracení se vyskytují většinou také zažívací potíže, nevolnost či bolest břicha. A krev z trávicího ústrojí je většinou tmavší, až černá.

Ptáte se, jaké jsou příčiny kašlání krve?
Proč kašlu krev z úst?
Vykašlávám hleny s krví z plic.
Značí to jen rakovinu, nebo může jít o jiné onemocnění?

Jaké nejčastější příčiny jsou za vykašláváním krve?

Krvavé sputum (hlen), malé množství vykašlané krve na kapesníku, růžová pěna při kašlání či větší množství krve při kašli.

Tyto a další varianty mohou mít různorodé příčiny. V první řadě si člověk představí onemocnění dýchacích cest, to je nicméně pouze část z většího množství.

Tabulka uvádí možné zdroje krvácení

Původ Popis
Zánět
Tumor
 • nádorová příčina tvoří 15–20 % případů
 • rakovina plic či metastázy do plic – jako sekundární ložiska nádorového bujení
 • vykašlávání krve předcházejí jiné obtíže, jako je například:
  • dlouhotrvající kašel
  • suchý kašel
  • dušnost a ztížené dýchání, hlavně při námaze
  • zadýchávání se
  • únava
  • hubnutí
Srdečně-cévní
Krvácení
 • krvácení z nosu
 • úraz, pronikající poranění plic
 • tupé poranění hrudníku
 • cizí těleso v dýchacích cestách – vdechnutí (aspirace), často se tak stává u malých dětí
 • při nádoru a prasknutí cévy v oblasti krku, nosu či hrtanu
Léky a drogy
 • antikoagulační léčba – léky proti srážení krve, warfarin, heparin a jiné
 • snadná tvorba modřin
 • často i krev v moči či v trávicím traktu u stolice, ale i krvácení z nosu
 • kokain
Iatrogenní poškození
 • po punkci či biopsii
 • po bronchoskopii
Jiná onemocnění + přibližně 20 % případů nemá známou příčinu

Čtěte také: Vykašlávání krve je příznak, který není dobré podcenit

Velmi často zejména respirační onemocnění

Jak je vidět v tabulce, tak právě respirační onemocnění mají prvenství. Postiženy jsou horní i dolní dýchací cesty. Jedná se většinou o dlouhodobé (chronické) nemoci.

Mnoho případů může mít infekční příčinu. I v dnešní době je nebezpečná tuberkulóza, která patří mezi vysoce infekční onemocnění.

Zánět průdušek se suchým dráždivým kašlem, neustálé kašlání až úporné nucení na kašel může být za přetížením sliznice dýchacích cest, která je navíc postižena zánětem. Výsledkem bude přítomnost krve při kašlání.

Dlouhodobé vykašlávání hlenů, při kterém se mohou vyskytnout i stopy krve.

Vdechnutí plynu, dráždivé látky – intoxikace

I v domácnosti se můžeme setkat s řadou chemických látek. Za běžných okolnosti je používáme k čištění. Nesprávná kombinace ovšem může vyvolat chemickou reakci, při které dochází k tvorbě jedovatých sloučenin a výparů.

Rizikový je například chlór či čpavek.

Míchání čisticích prostředků na bázi chloru, Cl, NH3 a kyselin je nebezpečné a rizikem intoxikace.

Příznaky zahrnují:

 • kašel
 • ztížené dýchání, dyspnoe
 • dušení
 • pocit na zvracení
 • štípání očí a nosu
 • slzení
 • slintání
 • svalovou slabost
 • bolest břicha
 • chrapot hlasu
 • pískání při dýchání
 • až plicní otok

Intoxikace může být lehká, středně těžká až těžká ohrožující život s případnými trvalými následky.

Ano, může jít o rakovinu

Rakovina plic může mít primární formu. Tato nebezpečná nádorová choroba má několik příčin. Jako hlavní se uvádí dlouholeté kouření.

Prvotní znaky nemusí být vůbec vážné. Krev při kašli se vyskytuje již při rozvinuté formě.

Patří mezi nejčastější onkologická onemocnění u mužů.

Sekundární nádory do plic vznikají metastázováním do tohoto orgánu. Příkladem je hlavně rakovina tlustého střeva, varlat, prsu, melanom.

Přečtěte si také článek: Je nádor a rakovina totéž?

Nebezpečný a pro lidské tělo toxický je i azbest. Mechanismus poškození plic má základ v drobných částečkách, které se při manipulaci dostávají do plic. Jako ostré jehličky dráždí a ničí plicní tkáň.

Azbest je karcinogenní látka.

Jiným typem nádorové příčiny vykašlávání krve je...

Příkladem jsou i nádory v oblasti, která spadá pod řešení lékařem s ORL specializací. Příkladem je mimo jiné nádorové onemocnění hrtanu, které může mít základ v HPV infekci, což je lidský papillomavirus. Ten má na svědomí větší množství onemocnění (rakovina děložního čípku) a přenáší se také pohlavním stykem.

Čtěte také články:

Vykašlávání krve u dětí?

U dětí se jakákoli situace spojená se zhoršením zdravotního stavu bere vážně. I v tomto případě samozřejmě platí, že je nutné odborné vyšetření.

V případě vykašlávání krve u dětí může jít:

 • infekce dýchacích cest
 • krvácení z nosu – epistaxe
 • poranění sliznice v ústech
 • cizí těleso v nose či v dýchacích cestách
 • kouření nikotinu či marihuany
 • inhalaci chemické látky
 • cystickou fibrózu
 • tuberkulózu
 • a jiné i neobjasněné příčiny

Co dělat při vykašlávání krve? Jedná se o krev z plic nebo...

V první řadě je důležité odlišit, zda se jedná o krev z úst, nosu, z nižších částí dýchacího systému, či trávicí trubice. Následně je nutné pozorovat přidružené obtíže.

Například tak, jako je to s vykašláváním krve při chřipce či podobných onemocněních:

 • kašel s krví během chřipky je opravdu vzácný
 • vzniká jako následek podráždění hrdla
 • následkem úporného kašle se vytvoří menší trhlinky v krku
 • tento stav je jen občasný
 • jinak je třeba okamžitě vyhledat lékařskou pomoc
 • při tracheobronchitidě se může vyskytnout hlen s menším množstvím krve převážně ráno

Následuje odborné vyšetření...

V důsledku podráždění dásní nebo příliš silného čištění zubů se jedná o plivání krve, a ne krev při kašli.

Akutní stavy vykašlávání krve spojené s dušností, bolestí na hrudi, zrychlením srdečního rytmu, pocením, bledostí, cyanózou a poruchami vědomí je třeba řešit ihned. Volejte záchrannou službu.

Postiženého člověka je třeba usadit, uklidňovat ho, uvolnit mu oděv kolem krku a pasu, případně provětrat vzduch v místnosti.

Chronické problémy, a tedy dlouhotrvající přetrvávající kašel, který se může objevit spolu s krví, je také třeba řešit odborným vyšetřením.

Rakovina plic – jedna z vážných chorob, které se mohou projevovat vykašláváním krve

fsdílet na Facebooku

Zajímavé zdroje informací

Cílem portálu a obsahu není nahradit odborné vyšetření. Obsah má pouze informativní a nezávazný charakter, nikoli poradní. V případě zdravotních potíží doporučujeme vyhledat odbornou pomoc, navštívit nebo kontaktovat lékaře, lékárníka.