Kardiogenní šok: Jaké má příčiny a příznaky? + Léčba

Kardiogenní šok: Jaké má příčiny a příznaky? + Léčba
Zdroj fotografie: Getty images

Infarkt srdce nebo srdeční selhání může přejít do kardiogenního šoku. A to hlavně při zanedbání včasné léčby. Existují nicméně i jiné příčiny jeho vzniku.

Vlastnosti

Kardiogenní šok je závažná komplikace některých srdečně-cévních onemocnění. Díky moderní době a účinné léčbě se nevyskytuje až tak často. Při zanedbání či zpoždění léčby ovšem končí smrtí.

Co je to kardiogenní šok a co vlastně slovo šok znamená?

Co znamená z medicínského pohledu slovo ŠOK?

Šok.

Toto slovo ve většině případů používáme pro označení různorodých psychických reakcí. Například stresujících či překvapivých.

Z medicínského hlediska má úplně jiný význam.

Definice šoku jsou různorodé:

Šok je život ohrožující stav, kdy nastala porucha prokrvení tkání a orgánů. Pokud se včas neléčí, dochází k postupnému selhávání orgánů (jejich funkce) a orgánových systémů. Postihuje životně důležité orgány, jako je mozek, srdce, plíce či ledviny.

Nebo...

Šok je nepoměr mezi potřebou organismu a dodávkou kyslíku či živin.

Ale i...

Šok je akutní (náhlá) nebo i subakutní změna mikrocirkulace a makrocirkulace, která se projeví snížením prokrvení tkání a orgánů. V buňkách není dostatek kyslíku, tento stav se označuje jako hypoxie, a hromadí se v nich toxické produkty metabolismu.

Přechází do poruchy funkce buněk, orgánů a celých orgánových systémů. Pokud se včas neléčí, dochází k nevratnému, tedy ireverzibilnímu poškození orgánů, jako je konkrétně mozek, srdce, plíce či ledviny a játra.

Proč šok vzniká?
Příčiny stojící za vznikem mohou být rozličné. Příkladem je velké vnější krvácení, vnitřní krvácení, zlomeniny, onemocnění trávicího traktu, dlouhotrvající průjmy, zvracení a dehydratace, ale i infarkt srdce či alergická reakce.

Šokováni lidé – udivení lidé
Není šok jako šok. Šok ohrožuje náš život a nešokuje naši psychiku. Foto: Getty images

Podle vyvolávající příčiny se dále šok rozděluje.

Tabulka uvádí rozdělení šoku podle příčiny

Hlavní kategorie Název šoku Vyvolávající příčina
Nedostatek krve v cévách
a
při nedostatku tekutin v organismu Obecně ho najdeme pod označením -
Hypovolemický šok (nepřesné označení)
Hemoragický při krvácení, které může nastat například při:
 • mimoděložní těhotenství
 • porod
 • krvácení do trávicího systému
  • zvracení krve - hemateméza - při prasknutí vředu nebo jícnových varixů
  • melena, natrávená – černá krev ve stolici
 • prasklá aneurysma
Traumatický při poraněních:
 • velké krvácení, například z tepny
 • otevřené zlomeniny s velkou ztrátou krve
 • zlomeniny se skrytým krvácením (zlomeniny stehna či pánve)
 • krvácení do orgánů po tupých či penetrujících poraněních
 • polytrauma – vícečetné poranění orgánových systémů, například při dopravní nehodě či pádu z výšky
Popáleninový vzniká při všech vážnějších popáleninách
 • únik tekutin z cév do extravaskulárního prostoru
 • vzniká generalizovaný otok
 • snížení množství cirkulující krve a nedostatečné prokrvování tkání
 • nízký krevní tlak
Hypovolemický při sníženém objemu tekutiny v organismu, pokud není zajištěna dostatečná náhrada ztracených tekutin
 • průjem
 • přetrvávající zvracení
 • nadměrné pocení
 • nadměrné močení
 • peritonitida
 • ascites
Nedostatečný minutový objem srdeční - nedostatečná funkce srdce jako pumpy
a
snížené množství krve vypuzené do tělového oběhu ze srdce V cévách je dostatečný objem krve
Kardiogenní
 • infarkt myokardu
 • srdeční selhání
 • chlopenní vady
 • arytmie – poruchy srdečního rytmu
Obstrukční
 • embolie do plic
 • tamponáda perikardu
 • tenzní pneumotorax
 • disekce aneurysmatu aorty
Periferní porucha označuje se také jako distribuční šok V cévách je dostatek krve, příčinou není krvácení či selhání srdce jako pumpy Anafylaktický při těžké alergické reakci, tedy anafylaxi
například po alergii na:
 • poštípání hmyzem (včelou, osou, sršněm)
 • léky
 • potraviny
Toxický  při intoxikaci organismu chemikálií, při pankreatitidě
Septický  Sepse, známe pojem otrava krve, jako komplikace některých infekcí
Neurogenní Při poranění mozku a míchy – v oblasti krku a hrudníku
Endokrinní při poruše funkce žláz s vnitřní sekrecí

Fáze šoku

Šok má několik fází. Nevyskytne se hned ve smrtelné podobě. Rychlá a účinná léčba ale zabrání přechodu do jeho nezvratné části. Známe fázi kompenzace, dekompenzace a ireverzibilní fázi.

Fáze šoku v tabulce

Fáze Popis
Kompenzační
 • v této době se organismus přizpůsobuje náhlé změně
 • snaží se zachovat prokrvení životně důležitých orgánů – mozek, srdce, bránice, nadledviny (produkce adrenalinu a noradrenalinu)
 • ostatní orgány a tkáně jsou prokrvené méně – ledviny, plíce, střeva, slezina, kůže, svaly
 • tento stav se označuje jako centralizace oběhu
 • zrychluje se dech
 • zrychluje se srdeční frekvence – stoupá puls
 • zesiluje se srdeční kontrakce – systola
Dekompenzační
 • nastává rozšíření cév a klesá krevní tlak
 • tekutina prostupuje z krve do prostoru mimo cévy – opět se snižuje krevní tlak
 • snižuje se prokrvení životně důležitých orgánů, a opět klesá tlak
 • z nedokrvených a poškozených buněk se uvolňují toxické produkty metabolismu a enzymy
  • negativně ovlivňují činnost srdce
 • vzniká diseminovaná intravaskulární koagulace DIC, což vede ke krvácení do různých částí těla
Ireverzibilní
 • čili nezvratná
 • pokud se šok neléčí, nebo se s léčbou začne pozdě
 • trvalé poškození buněk, tkání a orgánů
 • smrt

Jaké projevy má šok?

Šok se projevuje na několika částech lidského těla. Změny nastupují postupně a v případě, že se neléčí, dochází k takzvanému multiorgánovému selhání, označuje se také zkratkou MODS – syndrom multiorgánové dysfunkce. Nakonec může dojít až k úmrtí postiženého člověka.

Co můžeme pozorovat při šoku:

 • dýchání a plíce
  • zrychlení dýchání – tachypnoe
  • snížené prokrvení plic vede k jejich poškození, šokové plíce až selhání dýchání
 • srdce a kardiovaskulární systém
  • zrychlení srdeční činnosti – tachykardie
  • zrychlený puls, který je mělký
  • následně nitkovitý pulz, při hmatání je puls jen těžko nahmatatelný a slabý
  • až nehmatný puls
  • z důvodu nedokrvení srdce vznik arytmií
  • nízký krevní tlak
  • následně až neměřitelný krevní tlak
 • kožní změny
  • bledost
  • až cyanóza, tedy modré zbarvení kůže prstů, rtů, nosu, uší, sliznic dutiny úst
  • zvýšené pocení
  • studený pot
  • studené končetiny
  • chladná pokožka
 • neuro-psychické změny a mozek
  • neklid
  • zmatenost
  • strach ze smrti
  • apatie
  • ospalost – somnolence
  • porucha vědomí, bezvědomí – kóma
  • může se vyvinout infarkt mozku, tedy cévní mozková příhoda kvůli nedokrvení
 • ledviny – pro snížené prokrvení nastává:
  • snížení tvorby moči – oligurie
  • až zastavení močení, tvorby moči – anurie
  • pokud trvá ischemie ledvin více než 90 minut – ledviny selhávají – šoková ledvina
 • játra – snížení prokrvení a funkce
  • únik toxických látek do krve
  • může nastat ikterus – tedy žluté zbarvení kůže a žluté oční bělmo

Z doslechu možná známe výrazy jako protišoková opatření či protišoková poloha (v poloze vleže na zádech – zvednutí dolních končetin nad rovinu, do asi 30 cm nad podložku). Léčba šoku je nicméně složitá, komplexní a odvíjí se od vyvolávající příčiny.

Je nezbytné a velmi důležité, aby byla terapie podána včas a bez časového prodlení.
Jinak šok přechází do nezvratné fáze a následuje smrt.

Kardiogenní šok je...

Definuje se jako:

Stav kritického snížení prokrvení tkání, orgánů a orgánových systémů na základě sníženého srdečního výdeje.

Není přítomno snížení objemu cirkulující krve, jako je to například při krvácení.

Srdce selže jako pumpa.

Při zhodnocení kardiogenního šoku se používají kritéria:

 1. hodnota systolického krevního tlaku je nižší než 90 mmHg - a to po dobu minimálně 30 minut
  • nebo je třeba použití léků ke stažení cév (vazopresory)
  • pro výslednou hodnotu vyšší než stk 90 mmHg
 2. přidružuje se stáza krve za levou srdeční komorou
  • stoupá krevní tlak v plicích
  • riziko vzniku plicního edému
 3. snížení prokrvení tkání a orgánů, kdy se vyskytuje alespoň jeden z uvedených příznaků:
  • chladná a zpocená pokožka
  • oligurie, tedy snížení tvorby moči
  • změna psychiky
  • zvýšená hodnota laktátu – metabolický produkt

Vyskytuje asi v 4–9 % případů akutního infarktu srdečního svalu.
Uvádí se, že úmrtnost v prvních 4 hodinách je 20–35 %.
Následně se riziko zvyšuje na 40–60 %.
Při výskytu arytmie nad 80 %.
Neúspěšná léčba 100 %.

Riziko úmrtí zvyšuje vysoký věk, poškození mozku následkem nedokrvení, těžká systolická porucha levé komory srdeční, ledvinové selhání či vysoká hodnota laktátu.

Příčiny

Kardiogenní šok vzniká následkem různých příčin. Dochází tehdy k selhání funkce srdce jako pumpy. Srdce není schopno do tělového oběhu dodávat, a tedy vypuzovat dostatečné množství krve.

Krev je nosičem kyslíku a živin. Aby se dostala do celého organismu, musí ji srdce pumpovat.

Buňky, tkáně, orgány a celé orgánové systémy jsou neokysličené, ischemické, nemají živiny na práci a hromadí se v nich zplodiny, toxické látky metabolismu.

Nejčastější příčiny kardiogenního šoku jsou:

 1. nejčastěji při infarktu srdečního svalu
  • 80 % ze všech při akutním infarktu levé komory
  • infarkt velkého rozsahu – zasahující 40 procent a více levé komory
  • infarkt pravé komory srdeční
 2. srdeční selhání
  • akutní dekompenzace chronického srdečního selhání
  • nebo akutní vzniklé z jiné příčiny
 3. mechanická komplikace, například při:
  • Mitrální regurgitaci – klopová chyba, aortální insuficience
  • poškození mezisíňové přepážky
  • prasknutí stěny srdce
 4. závažná srdeční nepravidelnost – maligní arytmie
 5. myokarditida – zánět svaloviny srdce
 6. endokarditida – zánět endokardu – vnitřní sliznice srdce
 7. kardiomyopatie
 8. kontuze srdce – při úrazech
 9. obstrukce při nádorovém onemocnění
 10. masivní plicní embolie
 11. disekce aorty
 12. srdeční tamponáda
 13. intoxikace léky (betablokátory, blokátory kalciových kanálů)
Dopravní nehoda, auta, hasiči, policie, záchranná služba
Při dopravní nehodě může vzniknout traumatický šok pro polytrauma. Nicméně i kardiogenní z důvodu kontuze srdce. Foto: Getty images

Příznaky

Šok obecně má své příznaky, které uvádíme v první části článku.

Symptomy kardiogenního šoku ve zkratce:

 • pokožka je bledá až mramorová
 • přidružuje se cyanóza, tedy modré zbarvení prstů, rtů
 • studená kůže
 • studený pot
 • zrychlená srdeční činnost
 • až arytmie
 • zrychlené dýchání
 • plicní hypertenze – zvýšený tlak v plicním krevním řečišti
  • následně vzniká otok plic
  • chrůpky a bublání slyšitelné fonendoskopem
  • později i na dálku
  • suchý kašel, později vykašlávání růžové pěny
  • přetížení pravé komory a oboustranné srdeční selhání
 • dušnost, pocit dušení se
 • nízký krevní tlak
 • bolest na hrudi, při infarktu srdce
 • zvýšená náplň krčních žil při selhání srdeční činnosti
 • mentální změny a mozková činnost
  • únava
  • neklid
  • zmatenost
  • úzkost
  • strach ze smrti
  • porucha vědomí, bezvědomí, kóma
 • snížení tvorby moči – oligurie

Riziko vzniku a průběh potíží zhoršují i faktory, jako je věk nad 70 let, přítomná cukrovka, onemocnění koronárních (srdečních) cév.

Starý muž kouří
Vysoký věk a přidružená onemocnění zvyšují pravděpodobnost výskytu kardiogenního šoku při srdečních potížích. Foto: Getty images

Diagnostika

Diagnostika je velmi důležitá. Musí být včasná a rychlá. Důležité je odhalit prvotní příčinu. Následně nastupuje speciálně zaměřená léčba.

V počáteční fázi se posuzuje celkový stav člověka, základní anamnéza. Hodnotí se fyziologické funkce, jako je krevní tlak, puls a jeho pravidelnost a kvalita či saturace krve kyslíkem. Poslouchá se dýchání a činnost srdce.

Hodnotí se i stav kůže, její barva a přítomnost nadměrného pocení.

Důležité je i EKG, které odhalí infarkt srdce, maligní arytmii.

Postupuje se také podle přidružených potíží. Přednemocniční fáze musí být rychlá s včasným zahájením léčby.

V nemocnici se doplňuje laboratorní vyšetření krve, biochemie. Ale i ECHO.

Diferenciální diagnostika následně po stabilizaci pacienta pátrá po příčině vzniku obtíží. V tom případě se doplňuje také RTG, SONO, CT či MRI.

Při bolesti na hrudi a pozitivním EKG nálezu je indikací koronarografie a reperfuzní léčba.

Průběh

Průběh záleží na vyvolávající příčině a také rozsahu poškození srdeční funkce. Čím dříve se začne léčba prvotního problému, tím je nižší riziko vzniku komplikací, a tedy kardiogenního šoku.

Průběh onemocnění může být mírnější. K dekompenzaci dochází po delším čase bez léčby. Když je dostatek času na nemocniční léčení, předchází se vzniku šoku.

Vyskytuje se ale i náhlá dekompenzace a prudký rychlý průběh s časovým horizontem během několika minut.

Uvádí se, že kardiogenní šok je nejzávažnější ze všech šoků s vysokou mírou úmrtnosti.

Proto je obtížné až nemožné vyjádřit se obecně k průběhu. Potřebné je hodnocení konkrétního případu a specifické příčiny, která může vést ke vzniku dekompenzace celkového zdravotního stavu a vyústění do kardiogenního šoku.

Při výskytu obtíží je vždy lepší včasné odborné vyšetření nežli pozdní a neúčinná léčba, která v případě jakéhokoliv šoku může znamenat smrt.

Jak se léčí: Kardiogenní šok

Kardiogenní šok – Léčba léky i operačně. V nouzi 155

Zobrazit více

Video o kardiogenním šoku

fsdílet na Facebooku

Zajímavé zdroje informací

 • Literatura: přednemocniční urgentní medicína, Viliam Dobiáš a kolektiv
 • wikiskripta.eu - o šoku
 • ikem.cz - o BYPASSu
 • lf.upjs.sk - odborně o kardiogenním šoku v pdf