Život ohrožující onemocnění a kvintet první hodiny

Jak včas rozpoznat cévní mozkovou příhodu?

Jak včas rozpoznat cévní mozkovou příhodu?

Cévní mozková příhoda, mozkový infarkt, iktus, mrtvice a mnoho jiných názvů pojmenovává náhle vzniklý stav odehrávající se v našem mozku. Způsobuje ji neprokrvení části mozku, případně krvácení. Symptomy se v obou případech téměř shodují, jsou však různé intenzity, trvání a mají katastrofální následky. Jak projevy mozkového infarktu včas zachytit?
Jaký je život po srdečním infarktu? Má omezení, způsobí pracovní neschopnost?

Jaký je život po srdečním infarktu? Má omezení, způsobí pracovní neschopnost?

Onemocnění s sebou přinášejí různá omezení, a to nejen během doby jejich trvání. Některé prodělané nemoci a chorobné stavy vyžadují změnu životního stylu natrvalo. Jeden z takových stavů je také infarkt myokardu. To, že ho někdo překonal, ještě neznamená, že bude žít i nadále tak jako doposud. S cílem zamezit recidivě onemocnění, jejíž pravděpodobnost je vyšší s každým dalším infarktem v životě, je třeba změnit některé možná zažité zvyky či zlozvyky.
Hyperglykémie: Jak se projevuje nadbytek cukru v krvi a jaká je léčba?

Hyperglykémie: Jak se projevuje nadbytek cukru v krvi a jaká je léčba?

Dnešní doba je v mnoha oblastech vyspělá, ale na mnohé stále krátká. Civilizační onemocnění se vyskytují ve vysoké míře. Jedním z nich je také cukrovka nebo diabetes mellitus. Co se týče incidence, patří jí třetí místo, hned po srdečně-cévních a nádorových onemocněních. Známe dva základní typy cukrovky a nespočet komplikací, které je doprovázejí. Jednou z nich je také hyperglykémie – nebo zvýšené množství cukru v krvi. Co to je, jaké jsou příčiny, co způsobuje a jaké jsou nejčastější dotazy pacientů?
Bouře a ničivá síla blesku: Jak může ohrozit zdraví a život?

Bouře a ničivá síla blesku: Jak může ohrozit zdraví a život?

Spolu s létem každoročně přichází období bouří. Bouřky s sebou přinášejí nejen možné kalamity či povodně, ale i ničivé blesky. V určitých situacích se snadno můžete i vy stát terčem blesku. Tehdy je nejen vaše zdraví, ale i život v ohrožení.