Co je to srdeční tamponáda a jak se projevuje? + Příčiny a léčba

Co je to srdeční tamponáda a jak se projevuje? + Příčiny a léčba
Zdroj fotografie: Getty images

Srdeční tamponáda se řadí mezi urgentní stavy, které vyžadují okamžitou léčbu. Projevuje se selháním funkce srdce jako pumpy až smrtí.

Vlastnosti

Srdeční tamponáda či tamponáda perikardu jsou pojmenování, která označují urgentní stav vyžadující okamžitou odbornou léčbu. Projevuje se selháním funkce srdce jako pumpy. Ohrožuje život člověka, může končit smrtí.

Vzniká akutně, ale i během delšího časového úseku. Může být původcem komplikace onkologického onemocnění srdce nebo bakteriálních infekcí a jiných onemocnění.

Příčinou tamponády je nadměrný tlak v perikardiálním prostoru, který utlačuje srdce. Dutiny srdce nemohou řádně roztáhnout a dochází k nedostatečnému plnění oddílů srdce krví.

A následně...

Krev není dostatečně dodávána do organismu.

Selhává funkce srdce jako pumpy.
Srdce není schopné dodat do organismu a životně důležitých orgánů potřebné množství krve.

Život ohrožující stav, který končí smrtí pro nedostatek času pro léčbu nebo jeho pozdní odhalení.

Srdce a perikard

Srdce je svalová pumpa, která do svých dutin nasává krev. Tu vzápětí vypuzuje do aorty a těla.

Krev proudící z těla zpět do srdce neobsahuje dostatek kyslíku. Znovu se okysličuje v plicích. Následně se vrací zpět do srdce, ze kterého je pod tlakem vypuzena do aorty a celého organismu.

Dutiny srdce se označují jako:

 1. pravá předsíň – do které je nasávána a vedena odkysličená krev z těla
 2. pravá komora – vypuzuje krev přes plicnici do plic
 3. levá předsíň – nasává krev z plic
 4. levá komora – vypuzuje krev pod tlakem do aorty, a tedy do celého organismu

Srdeční sval jednotlivých srdečních oddílů se rytmicky uvolňuje (diastola) a stahuje (systola) tak, aby byla zajištěna nepřetržitá cirkulace krve malým i velkým krevním oběhem.

Malý krevní oběh je mezi srdcem a plícemi.
Velký krevní oběh je mezi srdcem a tělem.

Srdce je uloženo v hrudníku, přesněji v mediastinu (mezihrudí).

Obklopují ho plíce, z přední části hrudní kost a hrudní koš, zdola bránice a zezadu páteř.

Jeho pozice je přibližně ve středové čáře hrudní kosti (sterna).
Část srdce se nachází i napravo od hrudní kosti.
Větší část a hrot srdce směřuje nalevo od sterna, dopředu a dolů.

Hmotnost srdce u dospělého člověka je přibližně:
U mužů 300–350 gramů 
U žen 250–300 gramů

Samotná stěna srdce je tvořena třemi vrstvami.
Endokard je vnitřní vrstva, tvoří i srdeční chlopně.
Myokard je srdeční sval. Jde o nejširší vrstvu srdce a nejmohutnější svalovinu má levá komora.
Epikard je vnější blána.

Srdce je uloženo ve vaku, který se označuje jako perikard nebo také osrdečník.

Perikard (osrdečník)

Osrdečník (perikard) je vazivový vak, ve kterém je uloženo srdce. Perikard obaluje srdce a z části i cévy vstupující do a vystupující ze srdce.

Perikard doslova obaluje srdce a je tvořen dvěma listy.

 1. vnitřní list (pericardium serosum viscerale/lamina visceralis)
  • serózní blána
  • tvoří výstelku perikardiální dutiny
  • nasedá přímo na srdeční sval 
   • jde tedy o epikard – třetí a vnější vrstvu srdce
 2. vnější blána (hpericardium serosum parietale/lamina parietalis)
  • "vlastní perikard"
  • tenká a lesklá vrstva

Mezi těmito dvěma vrstvami je úzká dutina, která obsahuje velmi malé množství tekutiny. Tato tekutina snižuje vzájemné tření vrstev (epikardu a perikardu) při srdeční činnosti.

Dutina mezi vrstvami = cavitas pericarditis.
Tekutina v dutině = liquor pericardii.

V perikardiální dutině se nachází přibližně 20–50 ml tekutiny.

Perikard je nepružná blána, která se nedá roztáhnout. Proto při zvětšení množství tekutiny v úzké dutině nastává problém.

Chcete vědět více o tamponádě srdce?
Co ji může zapříčinit?
Jak se projevuje?
Jak důležitá je její léčba?
Čtěte s námi dál.

Tamponáda perikardu nebo také srdeční tamponáda

Definuje se jako:

Oběhové selhání, které způsobuje porucha plnění srdečních oddílů, a to na základě zvýšené náplně perikardu.

Nebo také...

Srdeční tamponáda je život ohrožující stav, jehož základem je útlak srdce nahromaděnou tekutinou nebo plynem v perikardu.

A...

Jde o kompresi srdce v perikardiálním obalu.

+

Zvýšení intraperikardiálního tlaku, které zapříčiní nahromadění tekutiny nebo vzduchu v perikardiální dutině, vedoucí k tamponádě. Charakterizuje ji zvýšení tlaku v dutinách srdce, omezení plnění srdečních dutin, snížení tepového objemu a srdečního výdeje.

V krátkosti je nutné zmínit perikardiální výpotek.

Perikardiální výpotek

Chorobný proces, který se týká perikardu, stojí téměř vždy za zánětlivou odpovědí. Její součástí je navýšení množství tekutiny v dutině mezi srdcem a perikardem.

Tímto mechanismem vzniká exsudát.

Jiným mechanismem je hromadění tekutiny při srdečním selhání. Tehdy jde o transudát. Tekutina nadměrně prostupuje do dutiny nebo se nedostatečně vstřebává.

Perikardiální výpotek se hodnotí na základě několika vlastností:

 • čas vzniku
  • akutní, pokud vzniká náhle během hodin
  • subakutní
  • chronický, dlouhodobý
 • velikost
  • do 10 mm – malý
  • 10–20 mm – středně velký
  • nad 20 mm – velký
 • složení
  • transudát
  • exsudát

Vzniká při různorodých zdravotních problémech. Uvádí se, že až 50 % případů nahromadění perikardiálního výpotku má ve vyspělých zemích neznámou příčinu.

Přibližně 10–25 % má základ v onkologickém onemocnění.
15–20 % následkem lékařského zákroku – iatrogenní.
Asi 5–15 % z důvodu onemocnění pojivové tkáně.

V rozvojových zemích je za více než 60 % případů infekční příčina a tuberkulóza.

Při perikardiálním výpotku se příznaky projevují na základě několika vlastností. Průběh ovlivňuje čas, za který se zvýší množství a velikost výpotku. Plus jiné faktory.

Většinou je v popředí dušnost, pocit ztíženého dýchání až pocit dušení. Přidružuje se například i pocit plnosti, poruchy polykání či chrapot při útlaku nervů hrtanu. A jiné celkové obtíže, jako je i únava a nevýkonnost.

Příčiny

Příčinou srdeční tamponády je nahromadění tekutiny či vzduchu v perikardiální dutině. V dutině mezi osrdečníkem (perikardem) a srdcem (epikardem).

Perikard je pevný vak a není elastický. Při nadměrné tvorbě nebo při hromadění tekutiny v perikardiální dutině je sval srdce zmáčknutý, jako v korzetu. Srdce se nedokáže řádně roztáhnout a srdeční dutiny se neplní potřebným množstvím krve.

Tekutina doslova stlačí srdce.

Stoupá vnější tlak na srdce a zvyšuje se vnitřní tlak v dutinách srdce.

Tamponáda = tlak v perikardu převýší tlak v pravé předsíni.
Neplní se pravá komora = kolabuje.

Zvyšuje se srdeční frekvence a z důvodu nedostatku krve se snižuje systémový krevní tlak. Krev je v nedostatečném množství přiváděna do organismu a životně důležitých orgánů.

Srdce selhává jako pumpa. Rozvíjí se šokový stav.

V perikardu se hromadí:

 • krev, krevní sraženina (hemoperikard)
  • při infarktu srdečního svalu
  • při disekci aorty
  • úraz či komplikace operačního zákroku
 • hnis (pyoperikard)
  • exsudát
  • žlutý a zakalený
  • produkt zánětlivé sekrece
  • hnisavý charakter
  • například při perikarditidě, bakteriální a virové infekci, tuberkulóze
  • otok myokardu, epikardu a perikardu při infekci
 • transudát (hydroperikard)
  • například tekutina hromadící se při srdeční nedostatečnosti
  • jde o nezánětlivé výron krevní tekutiny do tělních dutin 
   • výpotek
   • čirý, bezbarvý nebo mírně nažloutlý
 • vzduch (pneumoperikard)
 • lymfa (chyloperikard)

Příčiny tamponády jsou například:

 • kardiální (srdeční) příčiny
  • infarkt myokardu
  • disekce aorty typu A
  • perikarditida
  • srdeční selhání
  • kardiomyopatie
 • mechanické
  • iatrogenní (při lékařském výkonu)
   • katetrizace, PCI
   • implantace kardiostimulátoru, pacemakeru
   • chybná punkce perikardu
   • kardiochirurgická operace, jiné
  • úraz
   • závažný mechanismus úrazu, dopravní nehody, pády z velké výšky a jiné
   • tupé poranění hrudníku, kontuze srdce
   • penetrující neboli pronikající přes hrudní stěnu, bodné poranění
 • celkové onemocnění
  • infekce
  • onkologická onemocnění, nádory srdce, primární či sekundární metastázy
  • urémie
  • diabetes mellitus (cukrovka)
  • autoimunitní onemocnění 
   • revmatoidní artritida
   • systémový lupus erythematodes
   • skleroderma
 • postradiační

Příznaky

Příznaky závisí na tom, jak rychle nastupuje a v jaké velikosti se vyskytuje perikardiální výpotek.

Akutní rychle nastupující tamponáda se projevuje charakteristickými příznaky. Ty byly popsány a definovány jako Beckova triáda.

Beckova triáda:

 1. nízký krevní tlak – snížení arteriálního tepenného tlaku
 2. vysoký venózní (žilní) tlak – pozoruje se jako zvýšená náplň krčních (jugulárních) žil = rozšíření krčních žil
 3. oslabení srdečních ozev a chybějící tep na hrotu srdce + nízké QRS na EKG

Obecně se při tamponádě popisují symptomy jako:

 • dušnost až 85 % případů
 • bolest na hrudi – bolest zhoršená při nádechu
 • tachykardie – zrychlená srdeční činnost
 • hypotenze – nízký krevní tlak 
  • plus pokles tlaku při nádechu
   • nádech a zvětšení plic dodatečně zvyšuje tlak na utiskované srdce
   • pokles krevního tlaku o více než 10 % či více než 10 mmHg během nádechu
 • paradoxní puls – nehmatný puls při vdechu
 • oslabení a vymizení srdečních ozev
 • srdeční šelest – třecí perikardiální šelest
 • zrychlené dýchání (tachypnoe) nad 20 dechů za minutu
 • šokový stav 
  • tlak krve pod 90 mmHg
  • tachykardie nad 100/minutu
  • zvýšená žilní náplň
  • vlhká chladná kůže
  • bledá kůže až cyanóza (modré zbarvení kůže, rtů)
 • plus nespecifické příznaky jako:
  • pocit plnosti
  • únava a slabost
  • úzkost
  • závratě (vertigo)
  • otoky dolních končetin
  • kašel
  • pocení
  • hubnutí
  • zvětšení jater
 • porucha vědomí, bezvědomí
 • zastavení srdeční činnosti až smrt

Nespecifické potíže se většinou projevují při déle trvajících formách.

Diagnostika

Diagnostika se zaměřuje na anamnézu, tedy příznaky, které uvádí postižený. Plus ty, které se dají vyšetřit. Podezření podporuje přítomnost charakteristických symptomů – Beckovy triády.

Vyšetřuje se krevní tlak, puls, srdce poslechem. Posuzují se příznaky srdečního selhávání.

Zobrazovací metody spoléhají hlavně na:

 • ECHO – největší přínos v diagnostice, avšak není vždy dostupné i pro faktor času
 • RTG
 • EKG – nízká voltáž ORS
 • CT
 • MRI

Ne vždy je dostatek času na důkladnou diagnostiku a rychlou progresi stavu. Rychle rozvíjející se zdravotní potíže a symptomy, přítomnost charakteristických příznaků nutí lékaře k neodkladné léčbě.

Hrozí úmrtí postižené osoby.
A to pro nedostatek času, při emergentní formě.
Případně při neodhalení tamponády srdce.

Průběh

Průběh a spuštění obtíží při perikardiálním výpotku závisí na době, za jakou nastupuje, a velikosti obsahu, který omezuje srdce.

V podstatě i malé množství tekutiny nahromaděné za krátkou dobu způsobí tamponádu perikardu.

Akutní tamponádu vytvoří již 200 ml tekutiny.
Při chronické formě perikardiálního výpotku může nasbírat 1000 až 2000 ml obsahu.

K akutní tamponádě dochází například při úrazu, infarktu myokardu či při disekci aorty.

Subakutní typ vzniká například při onkologickém onemocnění.

Chronické formy se vyskytují při urémii či při tuberkulóze.

Z pohledu časového úseku se hodnotí jako:

 • emergentní srdeční tamponáda – minuty až hodiny
 • akutní – hodiny
 • subakutní – dny až týdny
 • chronická – měsíce

Jak se léčí: Srdeční tamponáda

Léčba tamponády srdce: Na prvním místě punkce perikardu

Zobrazit více
fsdílet na Facebooku

Zajímavé zdroje informací