Co způsobuje točení hlavy, závratě, vertigo? Známe hlavní příčiny

Co způsobuje točení hlavy, závratě, vertigo? Známe hlavní příčiny
Zdroj fotografie: Getty images

Točení hlavy, závratě, vertigo znamená stav změny vnímání polohy těla v prostoru. Točení či kolísání, nejistý postoj, chůze i narážení do předmětů patří mezi nejčastější příznaky.

Točení hlavy, závratě nebo odborně latinsky vertigo označují stav chorobné změny vnímání polohy těla v prostoru. Přesněji se závrať popisuje jako stav nespecifické prostorové dezorientace a poruchy rovnováhy.

Člověk vnímá točení hlavy či točení světa kolem, případně kolísání, ke kterému se přidružují také jiné subjektivní obtíže. Příkladem je pocit na omdlení, nevolnost, pocit na zvracení až zvracení, poruchy zraku (dvojité vidění) až zraková dezorientace a často i hučení v uších (tinitus).

Vyskytuje se u dětí, dospělých i seniorů. A to po celém světě.

Závratě jsou hned po bolesti druhým nejčastějším důvodem návštěvy lékaře.

Uvádí se, že závratě postihují 20 až 30 % světové populace.
Během života se s nimi setká téměř každý alespoň jednou.
U lidí nad 60 let postihují každého druhého.
Nad 75. rok života postihují 50–60 % lidí.

Ptáte se, co je příčinou točení hlavy? V tomto případě neexistuje jednoznačná odpověď.

Závratě nejsou nemoc, ale příznak. Proto je třeba za nimi hledat důvod vzniku.

V základu se může jednat o nezávažnou funkční poruchu krční páteře, ale i o závažnější neurologické či internistické onemocnění. V neposlední řadě je možností i psychiatrická porucha.

Diagnostika je velmi důležitá, protože nelze jednoduše určit diagnózu, která stojí za tímto nepříjemným vnímáním. Závratě nepodceňujte. Dejte se vyšetřit.

Chcete vědět víc?
Čtěte s námi.
V článku uvádíme základní rozdělení vertiga a také hlavní příčiny.

Co je vertigo a jak se projevuje?

Vertigo je pocit narušeného vnímání polohy, pohybu i rovnováhy v prostoru. Jedná se o prostorovou dezorientaci, pocit nejistoty ve stoje či při chůzi. Jedná se o subjektivní pocit, který může každá osoba popisovat jinak.

Nemusí jít pouze o točení světa kolem či kolísání, ale jakýkoli pocit, který je spojen s narušením vnímání sebe sama v prostoru. Příkladem je i stav připomínající opilost.

Jedná se o poruchu vnímání, iluzi – pocit pohybu těla vůči okolí nebo okolí vůči tělu. Jednoduše, svět se kolem člověka točí, i když stojí. Nebo naopak - člověk se točí ve světě, i když ve skutečnosti stojí.

Někoho postihuje pocit na omdlení, jiný popisuje pocit omamnosti nebo také zrakovou dezorientaci, nerovnováhu při chůzi či ve stoje. Někomu se točí svět v poloze ležmo, jiný uvádí problém se změnou polohy do stoje, někdy závratě přetrvávají v jakékoli poloze.

Vnímání polohy, pohybu a orientace v prostoru + dělení poruchy

Orientaci v prostoru získáváme na základě složitého mechanismu. Účastní se jí senzomotorické funkce, které získávají informace spoluprací zrakových vjemů, vjemů sluchově-polohového (statoakustického) aparátu (vnitřního ucha) a receptorů ve svalech a pohybovém aparátu.

Vertigo je výsledkem toho, když jsou signály z periferie nesprávně či chybně vyhodnoceny nebo je poškozeno centrum zpracování v centrále – tedy v mozku. Navíc se porucha může týkat obou úseků (tedy periferního i centrálního) a má smíšený charakter.

Podle toho se i závratě rozdělují na periferní či centrální.

Periferní porucha nastává v případě, pokud jde o změnu týkající se vnitřního ucha a vestibulárního aparátu, nervu.

Centrální porucha se může týkat center, která spolupracují na vyhodnocení, a tedy mozku, mozečku, mozkového kmene, talamu či mozkové kůry.

Tyto dvě poruchy se navzájem liší charakteristickými rysy:

 1. periferní = závratě vznikají prudce, jsou náhlé
  • trvají krátce, vteřiny, desítky vteřin, minuty, občas hodiny
  • zhoršují se se změnou polohy těla
  • + člověk pociťuje tahání těla do strany
  • přidružuje se pohyb očí, očních bulev – nystagmus
  • poruchy sluchu i hučení, pískání v uších - tinnitus
  • nevolnost, zvracení
 2. centrální = také mohou vznikat náhle a prudce, ale...
  • mají delší trvání
  • jsou většinou mírnější intenzity
  • poloha a změna polohy nemá vliv
  • nejistá chůze
  • pocit plavání v prostoru
  • poruchy vidění
  • přidružují se také jiné neurologické příznaky

+ Závratě se dělí podle toho, zda vznikají jako následek poruchy vestibulárního aparátu, nebo ne. Dělí se na vestibulární závratě a nevestibulární závratě.

Při vestibulární poruše jde o narušení funkce půlkruhových kanálků (labyrintu vnitřního ucha a statoakustického aparátu) nebo systému drobných krystalků, otolitů, s pohybovým, rotačním či stejnosměrným pohybem.

Nevestibulární porucha vnímání polohy může být zapříčiněna širokým spektrem onemocnění, od srdečně-cévního systému po nervový. Může mít metabolickou příčinu a také vzniká v důsledku nezávažného funkčního bloku krční páteře.

Hlavní příčiny vertiga jsou...

Příčin může být velké množství a někdy zůstává základ onemocnění neznámý.

Známe vážné, méně vážné i nezávažné příčiny točení hlavy.

Hlavní příčiny závratí jsou:

 1. nemoci vnitřního ucha – 30 až 50 %
 2. interní onemocnění – 5 až 30 %
 3. neurologická onemocnění – 2 až 30 %
 4. psychiatrické poruchy 15–50 %
 5. problém s krční páteří – až do 50 %
 6. neznámá příčina – až do 50 %

Tabulka uvádí informace o hlavních příčinách vertiga

Skupina Příčina
Nemoci vnitřního ucha
 • vestibulární neuritida – zánět nervu s přidružením zvracení
 • labyrintitida – závažná závrať, nevolnost, zvracení, nerovnováha
  • virová infekce vnitřního ucha
 • benigní paroxysmální polohové vertigo - akutní ataky točení hlavy, většinou provokované polohou a držením hlavy, přidružuje se i nystagmus
  • nejčastější typ závratí
  • předpokládá se mechanická porucha vnitřního ucha
 • Menierova choroba - opakované záchvaty vertiga s hučením v uších, tlakem v uších, poruchou sluchu, přidružuje se nevolnost, zvracení, nystagmus a pády
  • neznámá příčina
 • fyziologická závrať – bez chorobného procesu, vzniká pro fyziologický mechanismus
  • kinetóza - motion sickness - pohybová nemoc, závratě a nevolnost vznikají na základě nesouladu mezi vnímáním pohybu a zrakovým vjemem, na lodi (mořská nemoc) či v autě (cestování na zadních sedadlech)
   • osoba v autě čte knihu nebo dívá do telefonu – statický vjem. Auto se hýbe a to polohový aparát vnímá jako pohyb. Tím vzniká rozpor vnímání zrakem a polohovým aparátem
  • alternobaric závrať – tlakový rozdíl mezi středním uchem při zablokování Eustachovy trubice, při létání, potápění, výraznějším přechodu s tlakovým rozdílem
  • výškové závratě – při pohledu shora kolmo dolů, hlavně ve velkých výškách
  • závrať v beztížném stavu – bez vlivu gravitace se drobné krystalky statického aparátu pohybují chaoticky
  • závrať při extrémním záklonu hlavy – příklad s věšením záclon, sníží se průtok krve v oblasti vertebrálních arterií
 • dekompresní nemoc
 • vestibulární migréna – spojení závratí a migrény, neznámá příčina
 • léková a toxická závrať - intoxikace oxidem uhličitým a uhelnatým, některé léky, atropin, barbituráty, salicyláty, alkohol, nikotin, kovy jako arsen, olovo, rtuť, ale také toluen, sirovodík a jiné otravy a jedy
Interní onemocnění
Neurologická onemocnění
Psychiatrické poruchy
 • psychogenní vertigo je časté a mnohdy ho dotyčný člověk popisuje jako ztrátu kontroly na okraji propasti
 • točení hlavy ze stresu je běžné, hlavně při dlouhodobém a nadměrném psychickém přetížení
Vertigo a krční páteř
 • na vzniku se často podílejí poruchy krční páteře a svalstva krku
 • syndrom arterie vertebralis, stlačení cévy arterie vertebralis, častěji u starých lidí, kteří mají cévy postižené aterosklerózou, poloha hlavy v úplném záklonu, jako při věšení záclon, plus s rukama nataženýma nahoru
 • patologické informace z krčních senzorických receptorů
 • komprese krční míchy – nejčastěji diskem - vyklenutím meziobratlové ploténky
 • úrazy
  • whiplash injury, dopravní nehody – při náhlém pohybu hlavy
 • únik mozkomíšní tekutiny (likvoru) při traumatickém prasknutí kořenového obalu s příznaky jako vertigo, nystagmus, poruchy zraku, hučení v uších (tinitus), zhoršení sluchu
 • Barré-Lieou syndrom - bolest hlavy, vertigo, zalehnutí v uších, zamlžení zraku
 • při úrazech cervikokraniálního spojení
 • pseudoradikulární syndrom a radikulární syndrom - cervikokraniální a cervikobrachiální syndrom
Točení hlavy z krční páteře může mít několik příčin:
 1. chronické nefyziologické zatížení krční páteře
 2. nedostatek fyzické aktivity
 3. při cvičení za nepřiměřenou fyzickou zátěž, při silových sportech, kulturistice
 4. nedostatečné rozcvičení před fyzickou zátěží
 5. dlouhodobá strnulá poloha krční páteře
 6. ztuhlost svalů a špatná poloha během spánku
 7. vystavení krční páteře průvanu, klimatizaci
 8. vrozené a funkční deformace v oblasti přechodu krční páteře na lebku
+ Krk byl přizpůsoben pohybu, otáčení, rotaci, předklonu i záklonu hlavy Vlivem sedavého způsobu života a práce za počítačem, manipulace s mobilními zařízeními je krční páteř dlouhodobě nevhodně přetížená. To má za následek různé funkční poruchy a ty úzce souvisí s obtížemi, jako je bolest hlavy či závratě (cervikokraniální syndrom a cervikální vertigo) + s přesunem bolesti mezi lopatky a do horních končetin (cerviko-brachiální syndrom) + Čtěte více v článku:
Jak souvisí krční páteř a točení hlavy
Neznámá příčina
 • 50 % případů točení hlavy nemusí mít známou příčinu

Bolí-li vás krční páteř, přečtěte si také:
3 příznaky, které doprovázejí bolest krční páteře

Točení hlavy v noci a vleže?

S točením a kolísáním se pojí také únava.

Ta vzniká důsledkem poruchy spánku, přičemž doprovází i chronický únavový syndrom. Dlouhodobá únava, malátnost, v důsledku přetížení organismu, dlouhotrvající a nadměrné pracovní, fyzické či psychické, duševní zátěže je základem problému.

Točí se vám hlava při změně polohy?

Myslete na nízký krevní tlak. Stává se tak zejména v případě, pokud hned po probuzení „skočíte na nohy“.

Proto je při vstávání z polohy ležmo důležité dodržet několik zásad:

 1. ráno po probuzení je vhodné ještě si krátce poležet
 2. následně se posadit s nohama na posteli, podložce
 3. pak svěsit dolní končetiny z postele, podložky
 4. posedět si
 5. a následně postavit se
 6. případně můžete mít na ráno u postele nachystanou sklenici vody a napít se dříve, než se postavíte a uděláte první krok

Tento proces sice zabere dvě minuty (někomu možná i 5 minut), ale nebudete mít problém s ranní závratí či kolapsem hned po probuzení.

Ortostatický kolaps, synkopa či mdloba. V podstatě podobné odborné výrazy, které se mírně liší...

Při rychlém postavení se z nižší polohy se doslova nestihne vyrovnat tlak v cévách. Mozek není dostatečně prokrvený a člověk má pocit na omdlení, závratě, až omdlí. Vedle toho může cítit nával tepla, náhlé pocení, černo před očima, bušení srdce pro zrychlení srdeční činnosti či pískání a hučení v uších, ale i slabost v nohou.

A najednou je na zemi. Po krátkém bezvědomí se upraví tlakový rozdíl, mozek se opětovně prokrví a člověk se probírá k úplnému vědomí.

+

Kromě vstávání se točení hlavy a podobné potíže mohou přidružit v předklonu či při zvedání těžkého břemene z předklonu.

Tyto stavy jsou rizikové z pohledu úrazu hlavy.

Člověk se neprobírá ani po pár vteřinách či minutě k vědomí? Příčina bude jinde...

Točí se vám svět při kouření? Mohou za to změny na úrovni cévního systému (a jiné), a to hlavně u začínajících kuřáků. Negativní vliv kouření má však mnohem delší seznam, nejen nepříjemnou závrať.

Točení hlavy v těhotenství i během cyklu

Prvotní znaky a signály těhotenství mohou obsahovat i točení hlavy. Spojení lze hledat ve zvýšené únavě, pro hormonální i rozličné tělesné změny.

Mezi prvotní příznaky těhotenství lze uvést:

 • vynechání menstruace
 • zvýšená citlivost bradavek
 • zvětšení prsou
 • změna výtoku z pochvy
 • změny chutě, případně nechutenství či bolest žaludku
 • nevolnost a ranní nevolnost, ale může se vyskytnout kdykoli během dne
 • pocit nafouknutí a plnosti břicha
 • celkově problém s trávením
 • změny nálad, plačtivost
 • zvýšená únava
 • závratě
 • a jiné

Samozřejmě se jedná o individuální projevy. Jsou ženy, které nemají žádné potíže.

Slabost, únava či pocit na omdlení se často podceňuje. Potíže ženy připisují běžným fyziologickým změnám či dehydrataci.

Při točení hlavy a pocitu na omdlení by si měla žena sednout, případně si sednout do podřepu. Předejde tak úrazu při kolapsu. Stav se nezlepšuje? Je potřeba si lehnout a dát nohy nad úroveň hlavy, čímž se zlepší prokrvení.

Upozornění: Nejde-li o jednorázový či vzácný stav, ale je přítomno neustálé vertigo, je nutné odborné vyšetření.

Přečtěte si také: Co může znamenat točení hlavy v těhotenství?

Spojení závratí s hormonálními změnami se nachází i během běžného menstruačního cyklu, a to hlavně před menstruací. Případně se zhoršené točení hlavy vyskytuje v případě silného či dlouho trvajícího krvácení či při intenzivních bolestech.

Změny hladin hormonů nastávají i v období menopauzy.

Co je to vertigo a jak se projevuje

fsdílet na Facebooku

Zajímavé zdroje informací

Cílem portálu a obsahu není nahradit odborné vyšetření. Obsah má pouze informativní a nezávazný charakter, nikoli poradní. V případě zdravotních potíží doporučujeme vyhledat odbornou pomoc, navštívit nebo kontaktovat lékaře, lékárníka.