Hladina cukru v krvi: Co je normální a co je to hyper/hypoglykémie?

Hladina cukru v krvi: Co je normální a co je to hyper/hypoglykémie?
Zdroj fotografie: Getty images

Hladina cukru v krvi, odborne také glykémie, je duležitá zejména pro funkci mozku. A ani nadbytek ci nedostatek cukru není pro náš organismus vhodný.

Jaká je ideální ci nízká a vysoká hladina cukru v krvi?
Dále i hranicní hodnoty glykémie,
normu u zdravého cloveka nalacno.
Navíc vše je uvedeno v prehledné tabulce.

Jaká by mela být správná hodnota glykémie a co je treba považovat za odchylku? Užitecné informace uvádíme v prehledné tabulce.

Hladina cukru v krvi se odborne oznacuje jako glykémie.

Cukr neboli glukóza je duležitý pro celý organismus, ale zejména mozek. Mozkové bunky jej potrebují pro svou správnou cinnost, stejne jako kyslík.

Glykémie, neboli cukr v krvi, je z reckého glykys – sladký – a haima – krev. Glyko pro týkající se cukru a prípona emia znací vztah s krví.

Jelikož je glukóza jediným energetickým zdrojem, její nedostatek vyvolává poruchu mozkové funkce. Vetšinou takový stav nastává rychle. Odborne se oznacuje jako hypoglykémie, tedy snížená hodnota cukru v krvi. A nemusí se vyskytnout pouze u cloveka s cukrovkou.

Na druhém konci se nachází stav hyperglykémie, nadmerné hladiny cukru v krvi.

Spojuje se zejména s onemocnením diabetes mellitus neboli s cukrovkou. Vyskytuje se však i pri jiných chorobách, jako jsou napríklad onemocnení jater, slinivky brišní, endokrinního systému ci po nekterých lécích.

Náš organismus získává cukr z potravy.

Stejne tak i jiné základní složky potrebné pro jeho chod. A tedy bílkoviny, tuky, minerály, stopové prvky a vitamíny. Informace o nich si mužete nastudovat v magazínovém clánku o základních živinách.

V tele se cukr uskladnuje ve forme glykogenu. Nejvetší zásoba je v játrech a ve svalech.

Glykogen tvorí takzvanou glykogenovou energetickou rezervu.

Cukr, stejne jako ostatní látky v organismu, se transportuje cévami krví.

Hodnota cukru v krvi, neboli glykémie, se urcuje merením z krve. Používá se k tomu krev ze žil, tedy venózní krev a kapilár. Kapiláry jsou drobné cévy, jejichž bohatá zmet se nachází napríklad v bríškách prstu.

Hladina cukru v krvi se behem dne mení v casové závislosti, pri námaze, stresu a samozrejme i po najedení se. Regulace glykémie v organismu je zajištována více mechanismy, a to presunem cukru z krve, tedy krevní plazmy do bunek.

Probíhá na hormonální, autoregulacní a nervové úrovni. Telo k tomu využívá hormony jako glukagon, katecholaminy (adrenalin) ci tyroxin, které hladinu cukru v krvi zvyšují. Což má velký význam napríklad pri stresové reakci, aby bylo k dispozici dostatecné množství cukru, pro jeho zvýšenou spotrebu.

Naopak, hormon inzulín hladinu cukru v krvi snižuje.

Inzulín se tvorí ve slinivce brišní. A je duležitý pri presunu cukru z krve do bunek. Bez inzulínu nejsou bunky schopny cukr prijmout.

Hladina cukru je prísne hlídána v normálních mezích. Zvýšená ci snížená hladina cukru v krvi mají za následek rozlicné zdravotní potíže.

Vysoká hladina cukru v krvi se oznacuje jako hyperglykémie.

Nízká hladina cukru v krvi = hypoglykémie.

Jaké jsou hodnoty glykémie?

Správná hladina cukru v krvi je udržována v urcité míre a naše telo se ji za pomoci regulace snaží udržet ve vhodném rozmezí. Což je duležité pro adekvátní chod organismu, cinnost orgánu a primerenou funkci všech bunek a tkání.

Nejcitliveji na hodnotu glykémie reaguje mozek, jelikož neurony jako jediný zdroj energie pro práci využívají práve glukózu.

Prehledná tabulka uvádí hodnoty glykémie

Název Hodnota glykémie v mmol/litr Popis
Hypoglykémie pod 2,8 nízká hladina cukru v krvi
náhlý nástup potíží
až bezvedomí
Norma 3,3 - 5,5
 • kapilární krev
  3,3–6,6
 • krev v žilách
  3,9–5,5
 • krevní plazma
  4,2–6,4
správná hladina cukru v krvi
tyto referencní hodnoty odrážejí hladinu cukru v krvi nalacno
po jídle méne než 8,5 1–2 hodiny po jídle muže být hodnota do 8,5 mmol/l
Hranicní hodnota 5,6–6,9 hodnota nalacno
je treba kontrolní vyšetrení a diagnostika prípadné cukrovky
Hyperglykémie nad 5,5 zvýšená hodnota glykémie u nediabetika, cloveka bez cukrovky
u diabetika nalacno nad 6,0 a po jídle 7,5
potíže vznikají delší dobu

V literature a v ruzných publikacích se vyskytují malé odchylky v hodnotách glykémie.

Podobne je tomu i v prípade porovnání ruzných laboratorí, kdy mají nastaveny své referencní hodnoty. Glykémie se liší i v závislosti na typu krve.

Plus...

Zda je krev odebrána z žíly, z tepny ci kapiláry. Podobne je tomu i v prípade, pokud jde o plnou krev, plazmu nebo sérum.

Prectete si také:
Hypoglykémie - nízká hladina cukru v krvi
Hyperglykémie - co je treba vedet
Dieta v cukrovce - vhodné, nevhodné a zakázané potraviny

Jak se stanoví hladina cukru?

K presnému stanovení glykémie se využívají ruzné metody, které odrážejí metabolismus sacharidu. Krev je složená z ruzných komponentu. Jako jsou napríklad cervené, bílé krvinky, desticky. Obsahuje minerály jako sodík, draslík, vápník a také látky jako cukr, bílkoviny ci tuky, samozrejme i ruzné krevní plyny.

Glykémie nalacno:
z kapilární krve 3,3–6,6
z venózní krve 3,9–5,5
v krevní plazme 4,2–6,4

Koncentrace jednotlivých složek se liší i v závislosti na tom, z jakého typu krve se vyšetruje, a to muže být:

 • arteriální krev – je krev odebrána z tepen
 • venózní krev – krev pocházející ze žil
 • kapilární krev – z drobných cévních spletí, kde dochází k výmene plynu a jiných látek
 • krevní plazma – obsahuje ruzné krevní složky, jako bílkoviny, elektrolyty, organické molekuly, fibrinogen a koagulacní faktor
  • pri jejím odberu se zabranuje srážení, tedy koagulaci
 • krevní sérum – neobsahuje bunecné elementy, její složení je podobné krevní plazme, ale neobsahuje hemokoagulacní faktor ci fibrinogen
  • pri odberu se koagulace nezastavuje

Doma ci v laboratori

Glykémie se presne stanoví v laboratorních podmínkách. Ale orientacne se dá zmerit i v domácím prostredí, v ambulancích lékaru primární zdravotní péce ci záchranné zdravotní služby. Využívá se k tomu glukometr, což je meric krevního cukru.

Tento prístroj mají k dispozici lidé lécení na cukrovku, tedy diabetes mellitus. Ti, kdo si píchají inzulín, mají prístroj uhrazený zdravotní pojištovnou. Clovek, který má cukrovku na diete nebo na tabletách, takový prístroj doma nemusí mít.

Pri lécbe inzulínem si lidé musí kontrolovat hladinu cukru casteji.

Stav hypoglykémie nastupuje rychle. A to hlavne v prípade, pokud se inzulín aplikuje a clovek se zapomene najíst. Jiným príkladem je náhodné podání vyšší ci opakované dávky inzulínu.

I v prípade, že jsou podávány pilulky, se muže z ruzných prícin vyskytnout hypoglykémie ci hyperglykémie. Stává se tak zejména v závislosti na jídle a dietní chybe.

Glukometr lze zakoupit a je dostupný v ruzných provedeních a cenách.

Glykémie se merí pomocí glukometru, testovacího proužku a kapky krve.

Ta se nejcasteji získává z kapilárních cév, které se v bohaté zmeti nacházejí v bríškách prstu, ale treba i v ušním lalucku.

Glykémie - kapka krve na bríšku prstu po vpichu jehlou k merení cukru v krvi
K domácímu odmerení glykémie postacuje malá kapka krve Zdroj foto: Getty images

Postup merení hladiny krevního cukru v domácím prostredí

Jak se merí glykémie a odebírá krev z prstu, uvádíme v krátkém postupu:

 1. pripravíme si glukometr
 2. testovací proužek
  • glukometr a testovací proužek musí být od stejného výrobce
  • glukometr musí být shodný s typem proužku a s kalibracním císlem
  • nekteré glukometry si kalibrují proužek automaticky
  • jiné je treba rucne nastavit
  • pozor na životnost a energii baterie
 3. dezinfekcní prostredek
 4. jehlu
  • odberové pero s jehlou
  • muže být také klasická jehla pro odber krve do stríkacky
 5. testovací proužek vložíme do glukometru
 6. prst vydezinfikujeme
 7. napíchneme bríško prstu
 8. odložíme pero, lancetu ci jehlu do pouzdra
 9. otreme vytecenou krev z prstu
 10. následne zmáckneme konec prstu nad bríškem
  • nejlépe dvema prsty v míste tesne nad vpichem a nehet
 11. vytece kapka krve
 12. pokud glukometr signalizuje
 13. kapku krve zachytíme na testovací proužek
 14. po pár sekundách glukometr vypíše hodnotu
 15. na míste vpichu krátce pridržujeme a tlacíme tampon, aby nevytékala z prstu krev

Nepamatujete si hodnoty? Nevadí, pomuže vám kalkulacka:
Jaký mám cukr v krvi (glykémii): Nízký, normální ci vysoký?

Cas merení glykémie uvádí tabulka

Cas merení Popis
nalacno 8 hodin po príjmu potravy
pri diagnostice
preventivní prohlídce
nejlepší ráno
po jídle oznacuje se také jako postpardiální glykémie
1 hodina po príjmu stravy
sledování stavu lécby
náhodne bez souvislosti s príjmem stravy
jako orientacní stanovení pri diagnostice
pri urgentních stavech
vyloucení hypoglykémie a hyperglykémie
glykemický profil merení glykémie více jednou behem dne
pred jídlem
muže i po jídle v noci

Víte, co muže ukázat glukometr?

Displej glukometru muže zobrazovat aktuální a orientacní hodnotu glykémie. Nicméne, nekdy se muže stát, že na nem svítí i neco jiného. Podle výrobce muže být variace ruzných nápisu.

Presný popis bývá uveden v návodu k použití.

Co muže glukometr zobrazit na obrazovce krome hodnoty glykémie v tabulce

Glukometr vypíše Popis
L, LO, LOW, LOW BLOOD SUGAR
 • z anglického low - nízký
 • NÍZKA HLADINA CUKRU – hypoglykémie
 • v tomto prípade muže být glykémie nižší než 1,2
H, HI, HIGH HIGH BLOOD SUGAR
 • z anglického high - vysoký
 • VYSOKÁ HLADINA CUKRU – hyperglykémie
 • pri hodnotách vyšších než 30
E, ER, ERROR
 • chyba merení
  • málo krve na proužku
  • casné nebo pozdní aplikování krve na proužek
 • merení zopakujete
 • porucha prístroje
  • pozor na slabé baterie
  • kalibraci testovacích proužku
   • nekteré prístroje vyžadují kalibraci
  • typ testovacích proužku

Jednotky glykémie

Výsledná hodnota na glukometru je zobrazena v urcitých jednotkách. U nás je to v mmol na jeden litr, což se oznacuje jako mmol/l. Nekteré zeme používají mg na decilitr, tedy mg/dl (dcl). A co v tom prípade, pokud potrebujete provést prevod?

Zapamatujte si císlo 18:
Pri prevodu z mmol na miligram násobte císlem 18
4,0 mmol/l x 18 = 72
Pri prevodu z mg do mmol delíte císlem 18
72 mg/dl : 18 = 4,0

Glukomer ukazuje glykémii v mg/dl
Hodnota glykémie 7,2 mmol/l. Zdroj fotografie: Getty images

Nekteré duležité pojmy související s glykémií

Problematika cukrovky je komplikovaná. Bežný clovek nepotrebuje vedet všechno. Nicméne, nekteré pojmy je dobré znát. V textu je použito množství výrazu i s vysvetlením.

Nyní je uvádíme ve zkratce.

Nekteré pojmy používané ve spojitosti s glykémií ci cukrovkou:

 • hypoglykémie – nízká hladina cukru v krvi
 • hyperglykémie – vysoká hladina cukru v krvi
 • inzulín – je pankreatický hormon, reguluje hladinu glykémie
 • inzulínoterapie – terapie inzulínem. podává se do tela inzulínovým perem, stríkackou ci pumpou
 • perorální antidiabetika - pilulky, oznacují se jako PAD a jejich mechanismus je závislý na produkci telu vlastního inzulínu
 • glykosurie – cukr v moci, pri prekrocení glykémie nad 10 mmol/l, což je ledvinový práh pro glukózu
 • glykemický profil – více cetné merení glykémie behem dne, tvorí prehled o kolísání hodnot
 • Diabetes mellitus I. typu – absolutní nedostatek inzulínu, potreba inzulínoterapie
 • Diabetes mellitus II. typu – metabolická porucha, ne vždy se vyžaduje inzulínoterapie, postacují dieta ci PAD
 • Gestacní diabetes – tehotenská cukrovka
 • hypoglykemické koma – bezvedomí pri nízké hladine cukru v krvi
 • Diabetická ketoacidóza – život ohrožující komplikace cukrovky
 • Diabetická neuropatie – poškození nervových funkcí pro cukrovku
 • Diabetická retinopatie – poškození zraku pro cukrovku
 • Diabetická nefropatie – poškození ledvin z cukrovky
 • Diabetická noha – vredy a deformity na bérce, pro zhoršené prokrvení a infekce

O cukrovce ve zkratce

Cukrovka – diabetes mellitus – je chronické celoživotní metabolické onemocnení, které se vyznacuje zvýšením krevního cukru. Toto zvýšení má na svedomí bud nedostatek inzulínu, který se tvorí ve specifických bunkách slinivky brišní, nebo nedostatecným úcinkem inzulínu (inzulínovou rezistencí).

Inzulín je duležitým hormonem, který produkují Langerhansovy ostruvky (?/ß Beta bunky) slinivky brišní.

Inzulín = insula (latinsky) = ostrov.

Jeho úkolem je "preprava" cukru zprostred krve do nitra bunky. Tam je cukr využit jako energie.

Premenou na ATP behem glykolýzy – glykos = cukr a lysis = štepení.

Inzulín reguluje hladinu cukru v našem organismu více mechanismy a na více místech. V játrech, ve svalech, dokonce i v soucinnosti s tukovými bunkami.

Jeho regulace probíhá na základe více procesu. Prvním je hladina cukru v krvi a dále vlivem ostatních hormonu.

Cukrovka se delí na dva typy

Diabetes mellitus 1. typu

Prvním je diabetes mellitus 1. typu. Má autoimunitní základ (imunita cloveka napadá telu vlastní bunky) narušující funkci slinivky brišní. Následkem je absence inzulínu v krvi.

Inzulín je tedy treba do tela umele dodávat. Delá se tak injekcne.

Tento typ cukrovky je vetšinou odhalen již v ranném detství nebo behem mládí.

Prícina vzniku není známa. Predpokládá se genetický vliv a dedicnost, ale také prodelání nekterých virových onemocnení (Coxsackie B1, spalnicky, príušnice, rotaviry).

Diabetes mellitus 2. typu

Druhým ze zmínených je diabetes mellitus 2. typu. Jde o podtyp, který se kdysi oznacoval jako starecká cukrovka, nakolik byl odhalen vetšinou ve vyšším veku, a ne u mladých.

Nicméne, v dnešní dobe se vyskytuje i u mladších než 40 ci 30letých lidí, a dokonce i u detí.

Nevhodný životní styl má svuj vliv...

Základem je nedostatek tvorby inzulínu nebo rezistence na inzulín. To znamená, že inzulín nemá dostatecný efekt a nedokáže se potrebne vázat na inzulínové receptory.

Inzulínové receptory obsahují témer všechny bunky a jsou potrebné pro prestup cukru do jejich nitra.

Prícinou vzniku je nekolik faktoru. Krome genetiky napríklad obezita.

Bez ohledu na typ cukrovky je pro diabetika duležité dodržování zásad zdravého životního stylu, diety a vyváženého stravování i dusledné a presné užívání lécby.

Beztak má cukrovka své dlouhodobé komplikace. Bez kontroly správné hladiny cukru v krvi a nedodržováním lécebného režimu si je clovek dožene mnohem dríve. Hazarduje se svým zdravím a životem.

Cukrovka je v dnešní dobe oznacována jako pandemie neinfekcní choroby, jelikož patrí mezi rychle se šírící onemocnení na celém svete.

Zamysleme se... A opet skoncíme u tak velmi zminovaného životního stylu.

Nedostatek pohybu, stres, nevyvážená strava, prevaha cukru ve strave, nadváha a obezita a také zvýšená hladina LDL – tedy špatného cholesterolu. Dále se zminuje nedostatek spánku, pusobení chemikálií a toxinu.

 • 2. typ predstavuje približne 90 % ze všech cukrovek
 • Což predstavuje približne 380 milionu lidí s diabetem 2. typu celosvetove
 • 2. typ zvyšuje riziko srdecne-cévních onemocnení až 4násobne
 • Až 90 % ze všech diabetiku s 2. typem má nadváhu a obezitu

Tehotenská cukrovka

Známe i gestacní diabetes, také i tehotenskou cukrovku. Má hormonální základ. Hormony placenty snižují úcinnost inzulínu a tím zvyšují hladinu cukru v krvi.

Gestacní diabetes = tehotenská cukrovka.

Navíc slinivka tehotné ženy nemusí být dostatecne "silná" pro zvýšení produkce inzulínu a nedostatecne reaguje na zvýšenou potrebu behem tehotenství.

...velmi zjednodušene a nepresne napsáno...

Samozrejme, nevyskytuje se u každé tehotné. Ale u každé tehotné ženy je vhodné a doporuceno kontrolovat hladinu cukru v krvi.

Postihuje približne 2–3 % tehotných.

V tomto prípade jde pouze o docasný stav. Ten se po porodu napraví. Ale existují i prípady s pokracujícím diabetem 2. typu.

Rizikovými ciniteli výskytu gestacní cukrovky jsou:

 • Nadváha a obezita pred otehotnením
 • Rodinný výskyt cukrovky v rodine
 • Stávající tehotenská cukrovka v predchozích tehotenstvích
 • Vysoký krevní tlak
 • Zvýšená hladina cholesterolu
 • Syndrom polycystických vajecníku
 • Opakované spontánní potraty
 • Zvýšené hladiny cukru v krvi pred otehotnením, takzvaný prediabetes
 • Nedostatek pohybu
 • Premíra stresu

Zdravotní komplikace cukrovky

To, že hladina krevního cukru je duležitá pro cinnost mozku, je již zrejmé. Bez cukru mozek nepracuje a výsledkem jsou náhlé neurologické potíže, jako je napríklad porucha reci, mobility, clovek muže navenek budit dojem opilosti, dezorientace, zmeny chování až bezvedomí.

Tyto potíže vznikají pomerne akutne a stejne rychle lze i zvládnout.

Nicméne, patologická odchylka glykémie vytvárí také dlouhodobé, neboli chronické problémy.

Hyperglykémie škodí cévám, nervum, ledvinám ci ocím. Hodne cukru v krvi, nadbytek tuku a vysoký krevní tlak jsou základem pro aterosklerózu a následne pro závažná onemocnení jako je napríklad ischemická choroba srdecní ci akutní infarkt myokardu.

Zajímavé informace v cláncích: 
Diabetes a jeho komplikace,  
Ischemická choroba srdecní a 
Infarkt myokardu.

Nelécená nebo i nedostatecne lécená cukrovka zpusobuje poškození cév, cehož následkem vzniká diabetická noha, ruzné kožní defekty, ulcerace, neboli vredy, ale i nekróza. A to nejen na noze, ale také v jiných cástech organismu. A u cukrovky se casteji vyskytují ruzné infekce.

A tolik ve zkratce k cukrovce.

Lehký kvíz o merení glykémie

Pokud jste se dostali až na konec, máme pro vás krátký a snadný kvíz k zopakování základních informací.

Více informací o cukrovce

fsdílet na Facebooku
Cílem portálu a obsahu není nahradit odborné vyšetření. Obsah má pouze informativní a nezávazný charakter, nikoli poradní. V případě zdravotních potíží doporučujeme vyhledat odbornou pomoc, navštívit nebo kontaktovat lékaře, lékárníka.