Potrat: Jaké jsou druhy a fáze potratu? Co s sebou potrat přináší?

Potrat: Jaké jsou druhy a fáze potratu? Co s sebou potrat přináší?
Zdroj fotografie: Getty images

Pod slovem potrat si představíme ztrátu, ukončení začínajícího života. Ať už spontánně, nebo umělým přerušením těhotenství. Jaké druhy potratů známe, se dočtete v článku.

Co všechno naleznete v článku? Odpovědi na otázky

Co je potrat? 
Co je za potrat považováno?
Potrat z pohledu ženy.
Postabortivní syndrom, co to je?
Jaké jsou příznaky potratu?

Proč jsem potratila?
Jaká byla příčina?

Pozitivní test po potratu?
Rozdělení potratů podle období, příčin a jeho druhy.
Co je interrupce?
Jaká je potratová pilulka?

Co je potrat?

Potrat, abort nebo abortus patří k poruchám délky těhotenství.

Je to předčasné ukončení těhotenství buď vypuzením plodu, nebo jeho odstraněním z dělohy z důvodu onemocnění plodu neschopného mimoděložního života nebo na žádost matky.

Potrat, ať už spontánní, nebo umělý, zanechává určitě stopy na duši ženy.

Ne každá žena má to štěstí, aby její těhotenství skončilo šťastným donošením a narozením potomka.

Co je považováno za potrat?

Za potrat se považuje:

 • Vypuzení mrtvého plodu, který neprojevuje známky života a váží méně než 1000 g, je menší než 35 cm, nebo jeho hmotnost není možné zjistit, a těhotenství bylo kratší než 28 týdnů těhotenství.
 • Plod projevuje známky života a jeho porodní hmotnost je nižší než 500 g, ale nepřežije prvních 24 hodin po porodu.
 • Ukončení mimoděložního těhotenství nebo umělé přerušení těhotenství.

Za mrtvý plod se považuje plod, u kterého se nezjistí srdeční frekvence, dýchací činnost ani pulsace pupečníku či aktivní činnost kosterního svalstva.

Většina potratů však proběhne ještě dříve, než plod dovrší hmotnost 1000 g, tedy není životaschopný.

Jaké jsou příznaky potratu?

Průběh potratu je doprovázen bolestí v kříži a podbřišku, slabým výtokem krvavě hnědé barvy, případně masivním krvácením z rodidel.

Bolest a krvácení je spojeno s vypuzením plodových obalů.

U některých případů může probíhat zcela bezpříznakově, zejména při zamlklém potratu.

Ukončení těhotenství

V České republice lze ukončit těhotenství do 12. týdne.

Z genetické indikace do 24. týdne.

Při ohrožení zdraví matky nebo neživotaschopném plodu až do konce těhotenství.

Potrat z pohledu ženy

Pokud se žena na těhotenství připravovala a plánovala ho, je to velká rána pro její psychiku, pokud o dítě přijde.

Ne každá žena jím projde bez újmy na její psychice a zdraví.

Při plánovaném těhotenství každá žena čeká na den blížící se menstruace.

V duchu se modlí, aby nepřišla a vzplál v ní plamínek štěstí, že pod srdcem bude nosit nový život, který za 9 měsíců bude držet v náručí.

Je to neskutečné trauma, pokud o vytoužené dítě přijde.

Už jen při pomyšlení na to, že se žena na dítě těšila, připravovala hnízdečko pro něj a od prvního dne pozitivního testu si s ním povídala, těšila se a zářila štěstím, se najednou stane, že začne mít bolesti, krvácet a po snaze lékařů stejně potratí.

Jeden den byla těhotná, a druhý den už ne.
Má pocit prázdna, smutku.

Každé plánované a požadované těhotenství, které bylo neúspěšné, není příjemnou událostí v životě ženy a jejího partnera.

U většiny po 3 měsících příznaky psychického traumatu pominou. V případě psychického přetrvávání potíží déle, po dobu 6 měsíců, je dobrá kontrola psychologa.

Následné těhotenství, jsou-li oba partneři rozhodnuti pro plánované těhotenství a příchod potomka, je dobré plánovat hned od první menstruace po potratu.
Většinou už proběhne bez problémů a komplikací.

Po třech po sobě následujících potratech jsou indikována některá vyšetření, aby se zjistilo, co způsobuje předčasné ukončení těhotenství. Vyšetření krve na hormonální poruchy, onemocnění štítné žlázy, genetická vyšetření.

Jak se cítí žena po potratu?

Žena po potratu, ať spontánním, nebo umělém přerušení, se musí v první řadě vyrovnat sama se sebou a překonat to trauma ve svém životě.

Vyrovnání se s potratem je u každé ženy individuální, závisí i na okolnostech, v jakých podmínkách se žena nachází.

Jedna žena se s tím vyrovná rychle a jiná zase pocítí nepříjemné změny na své psychice.

Duše, která byla raněná, se dlouho léčí.

U žen, které prodělaly umělé přerušení těhotenství nebo potrat, může zasáhnout posttraumatický stres následkem potratu.

Postabortivní syndrom

Interrupce je medicínský výkon, za účelem umělého přerušení těhotenství, což je pro některé ženy zážitek traumatický a náročný po psychické stránce.

Bez ohledu na politické a náboženské názory, potrat může mít vliv na ženu.

Není to lehké rozhodnutí nést potencionální následky na psychice.

Důvody potratu jsou velmi osobní, ale v každém případě se považuje za stresovou situaci, kterou musí žena projít.

Některá žena prožívá pocit viny, úzkost, pocit lítosti, plačtivost, depresi, noční můry až sebevražedné sklony jako následek posttraumatického stresu z potratu.

Čemu se vyhýbat v prvních měsících těhotenství?

V prvních třech měsících se smí užívat pouze léky, které nepoškozují plod.

Těhotná žena by se měla vyhýbat práci, kde může přijít do styku s olovem, rtutí, fosforem, sirovodíkem, organickými rozpouštědly, RTG paprsky a jiným zářeními.

Proč jsem potratila? Jaká byla příčina?

Spousta žen si klade tuto otázku a pocítí výčitky.

Příčiny potratů jsou různé, a ne vždy se zjistí jejich důvod.

Potrat může zapříčinit stres, tělesná zátěž, horečnatá onemocnění matky, poruchy látkové výměny, vývojové poruchy plodového vejce, nadměrné přetěžování ženy.

Ale i vnější zásah s úmyslem vyvolání potratu.

Někdy žena ani neví, že byla těhotná, a přitom potratila, což se projeví silným nebo dlouhotrvajícím krvácením během menstruace.

Proč mám stále pozitivní test po potratu?

Po potratu se v krvi ženy stále nachází HCG hormon následkem předchozího těhotenství.

Test na HCG může být pozitivní i několik dní, případně týdnů po potratu.

Po první menstruaci od potratu se hladina HCG sníží a tělo se dostává do normálu.

Rozdělení potratů

Podle období
Samovolný potrat – časný do 12. týdne těhotenství a pozdní.  
Umělý – na žádost matky nebo ze zdravotních indikací matky nebo plodu. 

Rozdělení podle příčin, faktorů:
Přirozený – infekční, neinfekční
Umělý potrat či interrupce

Spontánní potrat rozdělujeme:

 • Hrozící potrat
 • Začínající potrat
 • Neúplný potrat
 • Úplný potrat
 • Zamlklý potrat
 • Habituální potrat

Jaké jsou druhy potratů?

Samovolný – spontánní potrat – abortus spontaneus
Příčinou samovolného potratu mohou být vývojové vady rodidel, chybné uložení zárodku, jeho obalu, porucha uhnízdění, duševní trauma, stres, infekční onemocnění matky, poruchy endokrinních žláz, imunitní faktory nebo nemoci přenášené ze zvířat, užití toxických léků, kouření, alkoholismus.

K spontánnímu potratu u těhotných žen v prvních třech měsících dochází téměř u 10–15 %.

Potrat stoupá i s věkem matky (tabulka)

Věk matky v letech Pravděpodobnost spontánního potratu v %
Pod 20  0–1
20–24  1,6
25–29 2,1
30–34 2,5
34–39 2,6
Nad 40 13,6

Příčina spontánních potratů

Z jakých důvodů došlo k potratu?

Mohly se vyvinout defekty plodového vejce, abnormality embrya, defekty ve vývoji, genetické choroby, nebo chromozomové odchylky, cévní poruchy placenty, abnormality v reprodukční soustavy ženy, nedostatečná hladina progesteronu, imunologické faktory.

Zdravá žena, která prodělala potrat, by měla mít na mysli, že potrat se odehrál z důvodu, že ženský organismus, jakmile zpozoruje postižení plodu již v počátcích těhotenství, tak se ho zbaví vyloučením z placenty.
Jako rozštěpy neurální trubice, nebo velké malformace plodu.

Abnormality implantace, uhnízdění se vyskytují při zavedení nitroděložního tělíska.
Nízká implantace je častá v druhém trimestru těhotenství.
Nebo při mnohočetném těhotenství, je-li poškozen jeden nebo oba plody.

Z důvodu poruch u matky:

Hormonální příčiny, porucha hormonů v průběhu menstruačního cyklu, cukrovka, patologický spermiogram manžela často způsobuje časté a zamlklé potraty, malformace dělohy, záněty a děložní nádory, onemocnění matky jako horečka, onemocnění štítné žlázy, onemocnění srdeční, onemocnění srdce, ledvin, plic, infekce, otravy, imunologická onemocnění, poškození děložního čípku, trauma.

Habituální potrat – opakující se potraty vícekrát za sebou.

Hrozící potrat – abortus imminens – žena pociťuje příznaky jako při potratu, mírné bolesti v podbřišku a v kříži.  
Může se přidružit i krvácení v podobě slabého zbarvení výtoku nebo krvácení z rodidel.
Po vyšetření gynekologem se potrat nejeví a svědčí o neporušeném těhotenství.
Děložní čípek je uzavřen.
Přidávají se léky k udržení těhotenství a pro zdravý průběh těhotenství.
Klid na lůžku.
Jen v 16–18 % dojde k potratu. 

Syndrom mizejícího dvojčete – při vývoji dvojčat se růst jednoho plodového vejce zastaví.
To se také projevuje jako hrozící potrat.
Většinou se odumřelá plodová vejce absorbuje a druhý plod roste a vyvíjí se nadále.

Stává se ale, že dojde k potratu i druhého plodu.

Začínající potrat – abortus incipiens. Pokud se krvácení nezastaví i přes podanou léčbu a dále se zhoršuje, jedná se již o začínající potrat. Krvácení a bolesti se zhoršují.
Je malá naděje na zachování těhotenství. Děložní čípek se otevírá, tento stav přechází do probíhajícího potratu.

Probíhající potrat – abortus in cursu – k příznakům začínajícího potratu se začíná otvírat děložní čípek a objevuje se v něm část plodového vejce.

Podle toho, zda se vyloučilo celé plodové vejce, nebo jen jeho část, rozdělujeme úplný a neúplný potrat.

Úplný potrat – abortus completus - pokud se vyloučí celá část plodového vejce, jde o potrat úplný.
Vyloučením bolest a krvácení přestává.
Děloha se stahuje a není třeba další zákrok.

Neúplný potrat – abortus incompletus – pokud se nevyloučí celý plodový obal a část z něj zůstává v děloze.
Bolest a krvácení přetrvává a je nutný rychlý zásah a provedení kyretáže na vyčištění dělohy.

Septický, horečnatý potrat – abortus septicum – průběh potratu může zkomplikovat infekce s horečkou.
Projevuje se teplotou, bolestivou dělohou a podbřiškem, krvavým výtokem.

Tento stav se musí řešit, neboť zánět přechází i na dělohu a může vyústit až do sepse, otravy krve.

Zamlklý potrat – missed abortion – je odumření plodu v první polovině těhotenství bez bolesti a krvácení, který nevyvolal kontrakce.
Plod není vypuzen z dělohy i několik týdnů.
Některé maminky pociťují jemné nepravidelné kontrakce, hnědavé špinění z rodidel. Krček je uzavřen.

Příznaky těhotenství jako nauzea, zvětšování a citlivost prsou vymizí.

Pozdní potrat – ve 4.–6. měsíci, který může již probíhat jako porod.

Potrat indukovaný – abortus inductus, UPT na žádost pacientky, z důvodu sociálních, zdravotních indikací matky (nemoci), zdravotně ze strany plodu (poškození plodu, genetické vady).

Heterotopické těhotenství – když jde současně o nitroděložní a mimoděložní těhotenství. Výskyt je 1:5000 těhotenství.

K nepravidelnému vývoji plodových obalů a plodu patří:

Mola hydatidosa – zásněť hroznová – je onemocnění trofoblastu.
Když okraje placenty vytvoří tvary malých hroznových váčků.
Obvykle se celá děložní dutina vyplní cystami a embryo zaniká.
Mola bývá bez přítomného plodu nebo jen částečná, při které se plod vyvine jen částečně.

Jak se projevuje mola?

Porucha se projevy ve 3. měsíci těhotenství.
Špinění nebo až krvácení, někdy s křečemi.
Vylučováním cyst.
Děloha rychle roste.
Není přítomna srdeční aktivita plodu.
Vysoký krevní tlak.
HCG hladina je příliš vysoká.
Při USG vyšetření není plod přítomen.

Mola se odstraňuje kyretáží a hodnoty HCG se sledují po dobu jednoho roku, aby se ujistilo, že nezůstaly zbytky moly v děloze.

Léčba

Pro maminku těšící se na příchod miminka není snadné, vyskytnou-li se nějaké komplikace v raném stádiu těhotenství v podobě bolestí v podbřišku nebo krvavého výtoku.

Je důležité hned o začínajících komplikacích informovat svého lékaře, jít na vyšetření, aby se předešlo potratu.

Lékař vás vyšetří s vaginálním sonografem a určí, zda je plod živý, nebo odumřel v děloze.

K udržení plodu v děloze vám předepíše léky pro lepší uhnízdění plodu.

Při krvácení vám doporučí klid na lůžku, odpočinek a přestávku v sexuální aktivitě, dokud krvácení neustoupí.

Při začínajícím potratu se bohužel musí počkat, jak se bude těhotenství vyvíjet a zda nastane přirozené vypuzení plodových obalů z dělohy.

Pokud se děloha nevyprázdnila spontánně a došlo jen k částečnému nebo k žádnému vyloučení, musí se provést kyretáž na vyčištění dělohy.

Při zamlklém potratu, pokud nedošlo k vypuzení plodu spontánně, se podává prostaglandin k vyvolání kontrakcí a vypuzení plodu.

Děloha se vyčistí kyretáží.

Mimoděložní, ektopické těhotenství

Vzniká, pokud se oplodněné vajíčko uhnízdí mimo dělohu z nějakého důvodu.

Nejčastěji ve vejcovodu.

Buď zůstalo v posunu, nebo se nestihlo přesunout do dělohy.

Tam nenachází vhodné podmínky pro svůj vývoj.

Je to život ohrožující stav ženy.

Při sonografickém vyšetření nejsou patrné žádné známky těhotenství, viditelná je jen vysoká děložní sliznice a hodnoty HCG.

Druhy mimoděložního těhotenství

Extrauterinní – mimo dělohu.

Tubární – uhnízdění vajíčka ve vejcovodu.

Ovariální – uhnízdění ve vaječníku.

Abdominální – uhnízdění v dutině brusné.

Intrauterinní – je sice uhnízdění v děloze, ale uhnízděním na špatném, patologickém místě.

Intersticiální – uhnízdění vajíčka ve středové části vejcovodu.

Intramurální – uhnízdění ve stěně svaloviny dělohy.

Cervikální – uhnízdění v děložním čípku.

Uhnízdění v jizvě po císařském řezu.

Při mimoděložním těhotenství hrozí ruptura tuby, tedy roztržení vejcovodu.

Jak se projevuje?

Projevuje se nejistými příznaky těhotenství a bolestí na jedné straně břicha, které se stupňují.

Nejednou po prudkých bolestech břicha nastane kolaps a rozvíjí se šok u ženy.

Jak se projevuje mimoděložní těhotenství, naleznete v článku Jak se projevuje mimoděložní těhotenství? Poznejte příznaky včas

Mimoděložní těhotenství patří k náhlým břišním příhodám a je nutné zakročit chirurgickým zákrokem.

Pokud nastane odumření plodu ve vejcovodu, vejcovod se ho snaží svými stahy vytlačit do dělohy.

Plodové vejce se nejprve odloučí od stěny, začíná krvácet a mění se na molu.

Krev může stékat do dutiny břišní a následně do Douglasova prostoru, kde se hromadí.

Žena pociťuje střídavé bolesti podbřišku, má hnědavý výtok nebo slabě krvácí z rodidel.

Tento stav není život ohrožující, ale může se vyvinout až do zánětu.

Je zapotřebí odsátí krve z Douglasova prostoru.

Douglasův prostor je prostor v podbřišku mezi dělohou a konečníkem.

Při mimoděložním těhotenství je ukončení těhotenství donošením plodu velmi vzácné a plody bývají poškozeny.

Potvrzení ektopického těhotenství je okamžitou indikací k laparoskopii a chirurgickému zákroku děložní dutiny.

Pokud bylo embryo absorbováno ve vejcovodu, tak se neprovádí zákrok.

Podávání léku, který zabraňuje, aby se embryo dále vyvíjelo, a napomáhá jeho absorbování.

Chirurgické odstranění embrya, při tomto zákroku se musí odstranit celý vejcovod.

Interrupce

Umělé přerušení těhotenství – UPT, interrupce – se provádí ve zdravotnických zařízeních.

Je to záměrné ukončení těhotenství.

Interrupce není snadné rozhodnutí ať už při plánovaném, nebo neplánovaném těhotenství.

Je to zákrok trvající 10–15 minut při celkové anestezii. 
Na žádost ženy se provádí do 12. týdne těhotenství. 

Pokud bylo těhotenství plánováno a z nějakých důvodů je žena nucena podstoupit umělé přerušení těhotenství, je to pro ni velmi obtížné.

Při neplánovaném těhotenství je to na rozhodnutí ženy, které je osobní.

Žena je vystavena velkému tlaku rozhodování.

Žena by si měla uvědomit, že při umělém přerušení těhotenství UPT se zákrokem zabrání k dalšímu vývoji plodu a návrat je nezvratný.

Lékař seznámí ženu se zákrokem a dá jí dva dny na rozmyšlenou.

Při otázce interrupce se lidé na tomto etickém tématu rozdělují do dvou táborů.

Právo na život nebo právo na volbu matky.

Každý stát má svůj zákon o umělém přerušení těhotenství a řeší svou interrupční politiku zákonem.

V České republice interrupci zákon upravuje s ohledem na ochranu života a zdraví ženy. 

Existují státy, kde je UPT zakázáno, a státy, kde je UPT povoleno pouze s indikací ohrožení života matky nebo dítěte.

Církev je proti UPT.
Ve státech, kde je vliv církve velký, například v Irsku, Polsku, mají restriktivní zákony a interrupce jen na žádost pacientky není povolena.

Což vede k nezákonným interrupcím provedených neodborně, a to má za následek zvýšenou úmrtnost žen.

Potratová pilulka

Pilulka na umělé přerušení těhotenství

Pilulka do 10. týdne

Je pilulka mifepristonu, s léčivem, které ukončuje těhotenství tím, že blokuje hormon progesteron, bez kterého se výstelka dělohy rozkládá, a tak nemůže těhotenství pokračovat.

Po podání přípravku může žena pociťovat mírné bolesti a může se vyskytnout krvácení.

Po této pilulce následuje další léčivou látku misoprostol, která svým účinkem vyvolává kontrakce dělohy, podobně jako při potratu.

Zavádí se do vagíny.

Po podání přibližně po 2 hodinách nastavují křeče a silné krvácení z rodidel.

U většiny žen se do 4–5 hodin od podání druhého léčiva těhotenství ukončí do pár dnů.

Do 9. týdne těhotenství se podávají obě léčiva současně.

Po 10. týdnu těhotenství je postup podobný jako do 10. týdne.

Po 10. týdnu nejdříve první a za 1–3 dny druhu pilulku.

Při vyšším stadiu těhotenství, od 22. týdne a více, se podává injekce k zastavení srdeční činnosti plodu.

Potraty v Česku za rok 2019

Podle statistiky v roce 2019 se vykázal mírný pokles potratů.

Za rok 2019 bylo celkem 31 797 potratů.

Tabulka za 100 ukončených těhotenství v Česku za rok 2019 v %

potraty celkem 22,01 %
z toho uměle přerušená těhotenství 12,29 %
narození celkem 77,99 %
z toho živě 77,69 %

Umělá přerušení těhotenství klesají každým rokem.

Zdroje

 • literatura
  • Moderní gynekologie – Roztočil Aleš, kolektiv 
  • Ošetřovatelství v gynekologii a porodnictví – Slezáková Lenka, a kolektiv 
  • Úvod do porodnického a pediatrického ošetřovatelství - Gloria Leifer 
  • Zdravověda, druhé, přepracované a doplněné vydání – vydavatelství osvěta
  • Porodnictví - 2., přepracované a doplněné vydání - Čech Evžen, Hájek Zdeněk, Maršál Karel, Srp Bedřich a kolektiv
fsdílet na Facebooku
Cílem portálu a obsahu není nahradit odborné vyšetření. Obsah má pouze informativní a nezávazný charakter, nikoli poradní. V případě zdravotních potíží doporučujeme vyhledat odbornou pomoc, navštívit nebo kontaktovat lékaře, lékárníka.