Nadměrné vypadávání vlasů a jeho příčiny: Co pomůže a jak se léčí?

Nadměrné vypadávání vlasů a jeho příčiny: Co pomůže a jak se léčí?
Zdroj fotografie: Getty images

Padání vlasů patří mezi fyziologické a přirozené jevy. Problém ale představuje nadměrné vypadávání vlasů – alopecie.

Padání vlasů patří mezi fyziologické a přirozené jevy. U zdravého člověka se každý vlas nachází v jedné ze tří fází. Mezi tyto tři fyziologické fáze patří:

 • anagenní (vlas je ve fázi aktivního růstu, asi 90 % vlasů)
 • katagenní (postupná degenerace vlasu, méně než 10 % vlasů)
 • telogenní (klidová, poslední fáze, 5 % až 10 % vlasů).

Během telogenní fáze vlasy přirozeně vypadávají a cyklus začíná znovu.

Z toho vyplývá, že vypadlý vlas je nahrazen novým vlasem.

Nicméně existují situace, kdy vlasy vypadávají nadměrně a na jejich místech už nerostou nové vlasy. Vznikají místa s odhalenou nezarostlou plochou kůže, nazývaná také plešky.

Vlasy na hřebenu, polštáři, všude, jen na hlavě chybí. Kdy zpozornět?

Nadměrné vypadávání vlasů (odborně nazývané alopecie) se může vyskytnout v několika formách. Rozlišuje se podle toho, zda vypadávání způsobuje ostrůvky plešek (alopecia areata), vypadání vlasů způsobí difúzní prořídnutí (alopecia diffusa), nebo při telogenu efluvium.

Mužská hlava - padání vlasů - nadměrná ztráta vlasů ve formě ostrůvků - alopecie areata
Nadměrná ztráta vlasů ve formě ostrůvků – alopecia areata. Zdroj foto: Getty images

Důležitým klinickým jevem je tvoření jizev ve vlasaté části hlavy. Pokud vypadávání nezpůsobuje jizvy, jedná se o tzv. noncicatrialní alopecii. Tato forma onemocnění je reverzibilní.

Dochází-li k jizvení, jde o cicatrialní formu. V takovém případě se může jednat o autoimunitní onemocnění, např. diskoidní lupus erythematodes. Jizvení je způsobeno zničením vlasového folikulu zánětem. Poznáme ho podle chybějících folikulárních otvorů, které se normálně nacházejí po vypadlém vlasu.

Nejizvující formu alopecie rozdělujeme na lokální alopecii (ostrůvky) a difúzní alopecii (rovnoměrné prořídnutí). Nerovnoměrné lokální vypadávání vlasů je nejčastěji způsobeno alopecií areata, tinea capitis a trichotillomanií.

Naopak rovnoměrné difúzní vypadávání vlasů, které způsobuje postupné řídnutí vlasů, je obvykle způsobeno telogenním nebo anagenním efluviem.

Hormonální alopecie u mužů (nazývaná také androgenní alopecie) je nejčastěji difúzní a může progredovat až do úplné plešatosti.

Pokud vlasy začnou vypadávat ve větších množstvích, je třeba si všímat i jiných systémových doprovodných příznaků. Únava a přibývání na váze může značit hypotyreózu.

Časté nevysvětlitelné horečky, stres a stav po porodu mohou předpovědět difúzní ztrátu vlasů při telogenním efluviu.

Nadměrné používání prostředků pro úpravu vlasů, časté rovnání vlasů nebo určité šampony mohou způsobit onemocnění s názvem trichorrhexis nodosa.

Plešatost u mužských rodinných příslušníků může být jednoduše dědičná a jde o androgenní alopecii.

Velmi nepříjemným jevem je vypadávání vlasů celého těla, tzv. alopecia universalis. Tento stav může být způsoben např. cytostatickou chemoterapií, podávanou při léčbě onkologických onemocnění.

Suché, polámané vlasy naznačují trichorrhexis nodosa. Šupinatění, pustuly, strupy, eroze nebo erytém a lokální zduření lymfatických uzlin naznačují infekci.

Odborně vás vyšetří dermatolog

Mezi diagnostické testy nadměrného padání vlasů patří jednoduchý, tzv. tahací test. Lékař uchopí do speciálních kleští přibližně 40 až 60 vlasů co nejblíže vlasové pokožce. Tahem směrem od pokožky hlavy se snaží vlasy vytrhnout. Pozitivní výsledek nadměrného padání je vytažení více než 10 % vlasů z pokožky hlavy.

Test je pozitivní pouze u určitých typů onemocnění, např. při telogenním efluviu, anagenním efluviu nebo při alopecii areata.

Přehled onemocnění způsobujících nadměrné vypadávání vlasů

Následují příklady onemocnění, která způsobují nadměrné vypadávání vlasů.

Androgenní alopecie

Jedná se o nejběžnější formu alopecie u mužů, ale také u žen. V principu je to fyziologický jev, jehož příznakem je nadměrné vypadávání vlasů.

Androgenní alopecie postihuje zejména bělochy, zpravidla po 30. roce života. Přibližně 50 % mužů po padesátce trpí androgenní alopecií. Poměrně častým jevem je dědičnost vypadávání vlasů, zejména u mužského pokolení.

U žen je tento typ alopecie vzácnější. Trpí jí přibližně 38 % žen starších 70 let.

U mužů dochází k řídnutí v oblasti nad ušima, vypadávání vlasů na přední ploše hlavy a vertexové pokožce. U žen je vypadávání difúzní, zejména na temeni hlavy, se zachováním vlasů nad linií čela.

Androgenní alopecie může napodobovat i jiná onemocnění, např. hypotyreózu, anémii z nedostatku železa či podvýživu.

Alopecia areata

Alopecia areata patří mezi akutní stavy. Vypadávání vlasů vytváří nepravidelné ostrůvky holé pokožky. Postihuje přibližně 2 % populace, a to bez rozdílu mezi pohlavími. Z toho až jedna pětina jsou děti.

Příčinou onemocnění je pravděpodobně autoimunitní reakce. Onemocnění se může vyskytnout jednorázově. Může ale také probíhat ve fázích remise a recidivy.

Alopecia areata může mít tři formy:

 • nerovnoměrná alopecie vytváří ohraničené a oválné ostrůvky pokožky na jakékoli části těla
 • alopecia totalis je charakteristická postižením celé pokožky hlavy
 • alopecia universalis způsobuje ztrátu vlasů a ochlupení celého těla

Pod mikroskopem vytvářejí vlasové folikuly charakteristický obraz vykřičníku. Chloupky jsou u pokožky hlavy úzké a rozšiřují se směrem ven, čímž napodobují vykřičník. Nezřídka mohou být postiženy i nehty, na kterých jsou patrné drobné jamky.

Tinea capitis

Tinea capitis je infekční onemocnění. Jedná se o dermatofytovou infekci vlasového stvolu a folikulů. Typicky postihuje děti, které se nakazí sdílením hřebenů, kartáčů, klobouků a jiných předmětů.

Původcem tohoto onemocnění je nejčastěji Trichophyton tonsurans. Jedná se o infekční houbu, jejíž částice se přenášejí z člověka na člověka. Microsporum audouinii se zase šíří z infikovaných psů a koček.

U infikovaného jedince se rozvine ostrůvková alopecie, která může tvořit šupinky. Způsobuje také svědění a otok lymfatických uzlin, typicky za ušima.

Při nejasné diagnóze se může mikroskopicky vyšetřit kožní seškrab z postiženého a zaníceného okraje pokožky.

Telogenní efluvium

Telogenní efluvium patří mezi nejizvící, nezánětlivé alopecie postihující obě pohlaví v každém věku.

Je způsobena vstupem velkého počtu vlasů do poslední (telogenní) fáze během relativně náročného a stresujícího období. Přibližně tři až pět měsíců po tomto psychicky náročném období vlasy najednou vypadnou.

Mezi stresová období patří kromě emočního vypětí:

 • chronická onemocnění
 • těhotenství
 • operace
 • vysoké horečky
 • podvýživa
 • závažné infekce
 • endokrinní poruchy

U tohoto typu alopecie se nevyskytuje zarudnutí pokožky, šupinatění, zánět, změna délky, tvaru nebo křehkosti vlasu.

Telogenní efluvium obvykle přejde samo, a to asi do dvou až šesti měsíců po překonání stresové situace. Pokud je způsobeno emočním stresem, který není řešen, může vypadávání vlasů trvat i roky.

Trichotilomanie

Trichotilomanie je psychiatrická porucha, která se může rozvinout v pubertálním věku, přibližně ve 13. roce života. Postihuje asi 4 % populace.

Mladí pacienti s tímto onemocněním si vědomě nebo nevědomě tahají a trhají vlasy.

Postupně se vytvářejí ostrůvky alopecie. Postupují od čela, za uši až dozadu na hlavě. Ušetřeny nejsou ani řasy či obočí.

Mezi časté komplikace onemocnění patří infekce zanesená špinavýma rukama, poranění pokožky hlavy či trvalé jizvy na hlavě.

Trichorrhexis nodosa 

Trichorrhexis nodosa způsobuje vypadávání vlasů při jejich nadměrném lámání. Poškození může být sekundární v důsledku traumatu nebo kvůli primárně křehčím vlasům.

Mezi sekundární příčiny poškození patří časté mytí vlasů, úprava teplem, těsné účesy, trichotilomanie a stavy, které způsobují nadměrné škrábání pokožky hlavy.

Častou příčinou je i chemické poškození vlasu např. odbarvováním, barvením, používáním šamponů, dlouhotrvajícím či nadměrným koupáním ve slané vodě.

Trichorrhexis nodosa může mít také genetickou (dědičnou) příčinu. Příkladem je trichorrhexis invaginata, tzv. bambusové vlasy, Menkesovova choroba, různé defekty keratinizace v důsledku poruchy metabolismu mědi a argininojantarovou acidurii.

Makroskopicky jsou na vlasu viditelné bílé uzlíky. Jedná se o roztřepené a zlomené vlasové vlákno. Pod mikroskopem vlas připomíná metličku.

Anagenní efluvium

Anagenní efluvium je označení pro abnormální, obvykle náhlé vypadnutí vlasů během anagenní (první) fáze růstu vlasu. Ztráta vlasů je způsobena stavem, který naruší mitotickou fázi nebo metabolickou aktivitu vlasového folikulu.

Nejčastějším takovým stavem je léčba chemoterapeutiky při onkologickém onemocnění. Přibližně 65 % pacientů léčených cyklofosfamidem, nitrosomočovinou a doxorubicinem trpí náhlým vypadnutím vlasů celého vlasového porostu hlavy.

Alopecie je difúzní a začíná několik dní až týdnů po aplikaci chemoterapeutické látky. Kompletní vypadání vlasů je nejzřetelnější po jednom až dvou měsících.

Vypadávání vlasů během léčby rakoviny patří mezi nejtraumatičtější zážitky, zejména pro ženy. Až 10 % žen odmítne chemoterapii jako léčbu svého onkologického onemocnění ze strachu z vypadávání vlasů.

Kromě chemoterapie způsobují vypadávání vlasů i jiné léky. Mezi další léčiva způsobující alopecii patří:

 • tamoxifen
 • alopurinol
 • levodopa
 • bromokriptin
 • toxiny – bismut, arsen, zlato

K anagennímu efluviu může dojít také v důsledku infekčních a zánětlivých onemocnění, jako je mycosis fungoides nebo pemphigus vulgaris.

Anagenní efluvium je v drtivé většině případů plně reverzibilní. Vlasy začnou opět růst přibližně po jednom až třech měsících po ukončení léčby. Trvalá a nezvratná plešatost je velmi vzácná.

Léčba vypadávání vlasů je závislá na vyvolávající příčině

Některé typy alopecie, jako je alopecie areata, mohou být léčeny lokální aplikací kortikosteroidů, minoxidilem, antralinem, pomocí imunoterapie nebo systémově podávanými kortikosteroidy do žíly.

Infekční alopecie, jako je tinea capitis, se léčí lokálními antimykotiky, která pronikají až k vlasovému folikulu. Příkladem je intrakonazol, flukonazol, griseofulvin nebo terbinafin.

Mezi modernější metody léčby androgenní alopecie patří:

 • Plazma bohatá na krevní destičky
 • Injekce cytokinů
 • Nízkofrekvenční laserová terapie
 • Nutraceutika
 • Mikroneedling

Jak na vypadávání vlasů? Pomohou babské rady, vitamíny či minerály?

Při sezónním vypadávání vlasů si můžete pomoci babskými recepty. Pro celkové zlepšení kvality vlasů je již tradičně známá kopřiva a přípravky s obsahem jejích výtažků, vlaštovičník, křen, pivovarnické kvasnice, přeslička rolní a jiné.

Růst zdravých vlasů můžeme podpořit i užíváním různých doplňků výživy, vitamíny např. vitamínem C, B-komplexem, vitamínem D, A nebo vitamínem E. Ze stopových prvků mají na pevnost vlasu pozitivní vliv zinekměď a selen.

fsdílet na Facebooku

Zajímavé zdroje informací

 • aafp.org - Hair Loss: Common Causes and Treatment
 • ncbi.nlm.nih.gov - A Multimodal Hair-Loss Treatment Strategy Using a New Topical Phytoactive Formulation: A Report of Five Cases
 • sciencedirect.com - New-Generation Therapies for the Treatment of Hair Loss in Men
 • imunita.online
Cílem portálu a obsahu není nahradit odborné vyšetření. Obsah má pouze informativní a nezávazný charakter, nikoli poradní. V případě zdravotních potíží doporučujeme vyhledat odbornou pomoc, navštívit nebo kontaktovat lékaře, lékárníka.