Pomalé hojení ran: Jaké má příčiny? (+ rizikové faktory)

Pomalé hojení ran: Jaké má příčiny? (+ rizikové faktory)
Zdroj fotografie: Getty images

Při zhoršeném hojení ran se vyskytují rizikové faktory. Jsou to vyšší věk, zhoršené prokrvení, snížená imunita. Onemocnění, která přímo ovlivňují hojení ran, jsou i cukrovka či anémie, ale i snížená srážlivost krve.

Pomalé hojení ran může být způsobeno například závažností nebo hloubkou poranění. Čím hlubší byla rána, čím větší byl její rozsah, tím delší je i hojení.

Někdy je však toto hojení nepřirozeně dlouhé a může být způsobeno nějakým zdravotním problémem v organismu. Může to být nedostatkem vitamínu C, díky kterému se tvoří nová tkáň v původní ráně. Může být ale způsobeno také vážnějšími onemocněními krve, pokožky či imunitního systému, které vyžadují léčbu.

Při hojení ran hrají roli rizikové faktory. Jsou to:

 • věk, ve vyšším věku se rány hojí hůře
 • kouření
 • snížená imunita
 • onemocnění cév
 • cukrovka
 • podvýživa
 • onemocnění jater
 • chronické selhání ledvin
 • artritida
Žena, seniorka, má zraněnou ruku, ošetřuje ji zdravotník
Ve vyšším věku se rány hojí pomaleji. Zdroj foto: Getty images

Zpomalení hojení způsobí infekce rány

V případě, že se po zranění rána infikuje, může nastat zpomalení její hojení. Při infekci rány je přítomno zarudnutí, otok, bolestivost. Případně je přítomno i hnisání místa, které se zanítí.

Nejčastěji se poraněné místo infikuje bakteriemi. Následně se volí lokální léčba, což zahrnuje dezinfekci a čištění rány. Případně se podávají celková antibiotika.

Jako důsledek namáhání poraněného místa

V některých případech se rána vytvoří na místě, kde je kůže nadměrně namáhána. To následně zpomaluje její hojení. Proto je i při hojení ran důležité udržovat poraněné místo v klidu. Toto je například případ poranění kůže v oblasti kloubu, ale také v oblasti dlaně.

Poruchy, které jsou příčinou špatného hojení ran

Závažným problémem je, pokud je při procesu hojení snížené prokrvení daného místa. To následně způsobuje nedostatek živin a kyslíku. Snížené prokrvení (odborně i hypoperfúze) může být následkem zúžení cév, šoku, ale vzniká i při ateroskleróze či trombóze.

Snížené prokrvení a poškození cév vzniká i při cukrovce. Kromě sníženého prokrvení má negativní vliv také anémie. Při anémii jsou časté infekce a vzniká i pomalé hojení ran.

Celkově je při hojení důležité, aby mělo tělo dostatek živin. Získává tak stavební materiál na opravu dané rány. Hojení se zpomaluje v případě nedostatku živin. Ten nastává při podvýživě a při jiných poruchách výživy.

Tak je to hlavně v případě snížené hladiny bílkovin a vitaminu C, vitaminů skupiny B, kyseliny listová (B9), vitaminu A. Ze stopových prvků je potřebný zinek, železo a křemík. Důležitá je vyvážená strava, a to i mimo období hojení.

Velmi často může jít o poruchu srážlivosti krve, nazvanou i hemofilie. Onemocnění se projevuje zvýšenou krvácivostí. Jde o vrozenou chorobu, která se plně projevuje jen u mužů.

V chromozomu X je přítomen defektní gen. To vede k nedostatečné tvorbě jednoho z proteinů krevní plazmy, který se zapojuje do srážení krve v místě poranění. Nedostatek tohoto proteinu způsobí, že nastává pomalejší či nedostatečné srážení krve.

Někteří lidé trpí i nemocí zvanou zvýšená krvácivost, což je onemocnění krve způsobené poruchami hemostázy. Hemostáza (pozor, ne homeostáza) je mechanismus zajišťující zastavení krvácení po poranění, ke kterému došlo porušením stěny cévy.

Nejčastějším příznakem tohoto onemocnění je zvýšené krvácení i při zdánlivě malých řezných nebo bodných ranách, častá tvorba modřin (hematomů), ale také velmi pomalé hojení takových ran. Člověk může pociťovat i větší únavu.

Hojení je pomalejší i u starších lidí, kteří mají zhoršené cévní zásobení tkání. V rámci hojení dochází bezprostředně po vytvoření rány ke vzniku krevní sraženiny v místě poškození. Tato sraženina se později rozpustí a dochází k nahromadění funkčních buněk v místě zranění.

Některé nemoci ale způsobují nedostatek těchto buněk a také nedostatek imunitních buněk, které by v místě poškození měly zabránit tvorbě infekcí. Infekce také zpomalují hojení ran. Takový nedostatek funkčních buněk je i při leukémii.

Leukémie je onemocnění krve, které se nazývá také rakovinou krve. Velmi často se projevuje i zvýšenou krvácivostí, například během zranění. Kromě ní negativně působí i ​​jiná onkologická onemocnění.

U lidí s onemocněním AIDS dochází k poškození imunitního systému. Pokud vznikne nějaké vnější poranění a rána, velmi často se do ní dostane infekce právě z nedostatku buněk imunitního systému a z nedostatku bílých krvinek. I lidé s tímto onemocněním tak trpí pomalým hojením ran a problémy s krví.

Příčinou je i cukrovka

Obrázek znázorňuje diabetes mellitus neboli cukrovku, kostky cukru a nápis
Diabetes mellitus (cukrovka) způsobuje špatné hojení ran. Zdroj foto: Getty images

Problémy s pomalým hojením ran mají i lidé s cukrovkou. Zvýšená hladina cukru v krvi má za následek poškození nervů, cév, kromě toho i ledvin, sítnice, dokonce, snižuje imunitu.

Souhra těchto okolností má na svědomí i špatné hojení ran a zvýšené riziko jejich infekce. Kromě toho se vyskytují příznaky jako:

 • svalová slabost
 • úbytek svalové hmoty
 • křeče svalů
 • zhoršená mobilita
 • mravenčení, brnění, pálení (parestézie)
 • svědění
 • suchá kůže
 • zarudnutí kůže
 • studené končetiny
 • znecitlivění nebo vnímání nereálné bolesti

Video o hojení rány

fsdílet na Facebooku

Zajímavé zdroje informací

Cílem portálu a obsahu není nahradit odborné vyšetření. Obsah má pouze informativní a nezávazný charakter, nikoli poradní. V případě zdravotních potíží doporučujeme vyhledat odbornou pomoc, navštívit nebo kontaktovat lékaře, lékárníka.