Petechie: Co jsou, proč vznikají, jak je rozpoznat? U dětí pozor!

Petechie: Co jsou, proč vznikají, jak je rozpoznat? U dětí pozor!
Zdroj fotografie: Getty images

Petechie jsou drobné krevní výrony velikosti špendlíkové hlavičky. Vyskytují se při různých onemocněních, která mohou mít i infekční charakter. Nezávažnou příčinou vzniku je mechanický tlak či dráždění pokožky.

Petechie jsou malé, drobné, ostře ohraničené krevní výrony, podlitiny, modřiny velikosti špendlíkové hlavičky. Mohou mít červenou, fialovou až hnědou barvu.

Jejich velikost je přibližně do 3 mm.

I když mohou připomínat vyrážku, nevystupují nad povrch kůže a při zatlačení neztrácejí zbarvení. Vyrážka při tlaku na povrch bledne.

Větší a početný výskyt petechií se označuje jako purpura.
Sufuze je větší a rozsáhlejší podkožní hematom (krevní výron).

Krvácení při petechiích pochází z drobných krevních kapilár (vlásečnic), které se nacházejí v podkoží, v sliznicích či v tkáních. Vyskytovat se tak mohou kromě kůže i v dutině úst a na sliznicích. Vznikají v důsledku praskání jemných cév a vylití krve do okolní tkáně.

Petechie jsou příznakem, nikoliv onemocněním.

Příčinou vzniku těchto drobných krevních výronů může být nezávažné mechanické dráždění kůže, podkoží či sliznic. Krevní vlásečnice jsou narušeny zvýšenou fyzickou silou. Nastává průnik krve a její výron.

Příkladem může být vznik petechií po usilovném zvracení či kašli, ale i při zvedání těžkého břemene.

Na druhé straně jsou stavy, které značí rozličná onemocnění. Ta jsou méně i více závažná, až kritická a život ohrožující.

Často petechie a jiné kožní problémy přicházejí v předstihu jiných symptomů, jako první nenápadný znak.

Proto tento příznak není dobré zanedbat. Včasná diagnóza a včasná léčba mají velký výsledný význam.

Chcete vědět více o příčinách vzniku petechií? Čtěte s námi.

Petechie jako následek mechanického poškození

Krevní kapiláry jsou narušeny mechanicky tlakem, tahem či jiným mechanismem. Stěna drobné vlásečnice nevydrží aktuální zvýšené zatížení a praskne. Následkem toho vzniká krevní výron (podlitina, modřina), který může mít podobu a velikost jako špendlíková hlavička.

Drobné tečkovité krvácení do kůže.

Často se tak stává například při úporném a dlouho trvajícím kašli či při zvracení.
Zvýšený tlak v zmíněných drobných cévách způsobí krvácení.

Příkladem je i úrazový mechanismus, stlačení či úder, ale také i časté drobné krvácení při nesení těžkých tašek. Jiným je i podtlak, jako při sání (cucflek).

Význam má přítomnost petechií také při trestném činu, násilí či vraždě. Petechie jsou důkazem a také se vyskytují při napadení, kopnutí, spoutání, při tlaku vyvíjeném na ústa. Přítomny jsou i při škrcení a dušení.

Vyskytují se při sportovních aktivitách, jako je vzpírání a jiné silové sporty. A zvýšený tlak je i při porodu.

+ Vyskytnout se mohou při podráždění pokožky po holení.

Jako příznak onemocnění

Často přicházejí jako první a nenápadný příznak i vážnějších až kritických onemocnění. Tehdy je nutno ihned vyhledat lékařské vyšetření.

Vyskytují se často na kůži končetin, rukou, na nohách, prstech, na dlaních, na obličeji, kolem očí, na hrudi a na zádech, kdekoliv jinde na těle. Ale i na sliznicích v ústech, jazyku či na patře.

U dospělých i u dětí.

Značí různá krevní (hemofilie a jiné poruchy srážení krve), cévní (záněty cév), vrozená, imunologická, alergická, systémová onemocnění, záněty, ale také i infekční nákazy. A různé jiné neinfekční nemoci.

Příčin je řada...

Hlavní znaky krevních podlitin typu petechií:

 • ostře ohraničený tvar
 • velikost špendlíkové hlavičky, přibližně do 2–3 mm
 • nevystupují nad povrch kůže
 • jsou červené, modré, až fialové či hnědé
 • nemění barvu při tlaku na povrch
 • při rozšíření na velké plochy se označují jako purpura a při splývání do větších se nazývají sufuze

Velký pozor je potřeba dát u dětí a u miminek

U dětí se vyskytují dva případy.

Z toho jeden je běžný a nemusí mít závažný charakter. Jde o úraz. Vznikají mechanickým tlakem a působení při poranění, stlačení pokožky a zvýšené intenzitě na postižené místo.

Druhou stranu tvoří onemocnění.

V dětském věku se vyskytují infekční nemoci jako infekční meningitida a encefalitida.

Tyto neuroinfekce způsobují bakterie či viry.

Encefalitida je zánětlivé onemocnění mozku a meningitida infekce obalů mozku. Obě jsou život ohrožující a vyznačují se poměrně rychlým průběhem.

A právě petechie spolu s vzestupem tělesné teploty a horečky patří mezi první varovné znaky.

Nejzávažnějším stavem je septický stav, meningokoková sepse.

Čtěte: Co je to otrava krve (sepse), jaké má projevy a jak probíhá?

Petechie nacházíme na trupu a v okolí pupku, v záhybech, v podpaží a v tříslech, na končetinách a jiných částech těla.

Příznaky jsou podobné chřipce. Přidruží se petechie a jiné neurologické znaky:

 • horečka
 • třes, zimnice
 • únava, slabost
 • apatie
 • petechie
 • bolest svalů
 • bolest hlavy
 • zvracení, úporné zvracení
 • světloplachost – nadměrná přecitlivělost na světlo, skrývání se před světlem do tmy
 • zatuhnutí šíje a jiné meningeální příznaky pro dráždění obalů mozku
 • porucha vědomí

Důležitá je správná diagnostika

Nejen u dětí je důležité včasné odhalení příčiny. I u dospělých mohou petechie značit infekční příčinu, která musí být rychle léčena. V opačném případě může mít nepříznivý a rychlý průběh.

Důležité je pátrat po základě petechií i v těhotenství.

Důležitá je tedy prvotní a časná diagnostika, kterou následuje speciální léčba. Příkladem je bakteriální infekce, při které je důležitá včasná antibiotická léčba. Ta může zachraňovat životy, a to stejně u dítěte či dospělého.

Petechie se vyskytují většinou jako několik kožní podlitiny.

Pokud jde o samotný problém a nepřidružují se jiné potíže, je třeba pátrat po zmíněných mechanických důvodech či po úraze.

Pokud jde o ovšem onemocnění, je třeba si všímat přidružujících se příznaků.

 • kontrola tělesné teploty a přítomnost zimnice, kašle či únavy?
 • je přítomna bolest?
 • hlavě u dětí změny chování, apatie, nadměrná spavost, podráždění, nervozita
 • nejde o alergii?
 • je přítomna dušnost
 • vyskytují se po těle modřiny, a to i po malé ráně – snadná tvorba modřin
 • časté krvácení z nosu, dásní a z úst
 • poruchy menstruace – silné menstruační krvácení
 • krvácení do trávicího traktu, moči
 • krvácení do kloubů
 • a jiné

Nejčastější onemocnění s výskytem petechií v tabulce + jiné příčiny

Infekční Neinfekční
Meningitida
a
encefalitida
Hemofilie
Infekční endokarditida Trombocytopenie, trombocytopatie a trombocytopenická purpura
Mononukleóza Von Willebrandova choroba (vWD)
Fulminantní hepatitida Diseminovaná intravaskulární koagulopatie (DIC)
Hemolyticko-uremický syndrom Leukémie, aplastická anémie a ostatní onemocnění krve
Hemoragická horečka Dengue Vaskulitidy (záněty cév), Henoch-Schönleinova purpura (vaskulitida dětského věku), polyarteritis nodosa (nekrotizující vaskulitida)
Hemoragická horečka Hanta s renálním syndromem Kawasakiho choroba
Mor (pestis) Revmatická a systémová onemocnění, jako i lupus erythematodes, celiakieSjögrenův syndrom
Spála, scarlatina Cirhóza jater, alkoholová hepatopatie, jaterní encefalopatie
Papular-purpuric gloves and socks syndrome – akutní akrální dermatitida = papulo-purpurický syndrom rukavic a ponožek Léky – léky na snížení srážlivosti krve a zamezení srážení krevních destiček (antikoagulační léčba či antiagregancia), příkladem je kyselina acetylsalicylová, triklopidin, prasugrel, clopidogrel, tikagrelor, warfarin a jiné + Petechie se vyskytly i po užití jiných léků, jako jsou analgetika, kortikosteroidy, steroidy, antidepresiva, sedativa, antibiotika, penicilin aj.
Cytomegalovirová infekce Nedostatek vitaminu C – kurděje (nemoc z nedostatku vitamínu C) nedostatek vitaminu K
zarděnky Toxické příčiny a otravy, otrava houbami, toxiny a jinými chemikáliemi, zvláště pro selhání a poškození jater a cévního systému
Ebola, Žlutá zimnice a jiné Úpal, úžeh a spálení pokožky od slunce + vznikají také petechie z alergie
Přečtěte si také:
Bakterie, viry a jiní původci závažných onemocnění Očkování, jeho význam před cestou do zahraničí - cizokrajné nákazy

Jak rozpoznat petechie

fsdílet na Facebooku

Zajímavé zdroje informací

Cílem portálu a obsahu není nahradit odborné vyšetření. Obsah má pouze informativní a nezávazný charakter, nikoli poradní. V případě zdravotních potíží doporučujeme vyhledat odbornou pomoc, navštívit nebo kontaktovat lékaře, lékárníka.