Co je to Kawasakiho nemoc? Jaké má příčiny, příznaky a jak se léčí?

Co je to Kawasakiho nemoc? Jaké má příčiny, příznaky a jak se léčí?
Zdroj fotografie: Getty images

Kawasakiho nemoc je akutní horečnaté onemocnění, které je charakteristické zánětem malých a středně velkých cév. Onemocnění ve většině případů postihuje děti ve věku do 5 let, a to zejména chlapce. Nejčastěji trápí děti z Japonska. Nemoc má několik fází a ve většině případů dochází k uzdravení.

Vlastnosti

Kawasakiho nemoc můžeme najít i pod názvem mukokutánní uzlinový syndrom nebo mukokutánní syndrom lymfatických uzlin. Jde o systémovou vaskulitidu, což je označení pro postižení cév. Nejčastěji zasahuje malé a střední cévy.

Chcete vědět více o vaskulitidách?

Onemocnění popsal jako první japonský dětský lékař Tomisaki Kawasaki, a to v roce 1967. Nemoc se vyskytuje u dětí do 5 let, především mezi 2. a 3. rokem života. Postihuje nejvíce chlapce. Nejčastější výskyt je u japonských dětí.

Kawasakiho syndrom se vyskytuje až 6x častěji u asijských dětí.

Nejčastěji zasahuje koronární tepny, tedy cévy zásobující srdce kyslíkem a živinami. Jeho závažnou komplikací může být aneurysma, což je vyboulení (rozšíření) cévy. Kromě vaskulitidy se objevuje horečka nebo i otok končetin. Pro určení této diagnózy je však zapotřebí několika kritérií.

Nemoc je multisystémová. To znamená, že postihuje i jiné části organismu než jen cévy. Projevuje se horečkou, postižením kůže, sliznic, spojivek, ale také bolestmi břicha nebo zduřením lymfatických uzlin. Při diagnostice je důležité vyloučit jiné onemocnění. Vznik a původ onemocnění dosud nebyl objasněn.

Onemocnění se většinou projeví akutně. Důležitá je i včasná léčba, která snižuje riziko srdečně-cévních komplikací. To se zvyšuje zejména v případě, že se nemoc neléčí, a to až na 20–35 %.

Kawasakiho nemoc je sice vzácná, ale patří mezi nejčastější vaskulitidy, které zasahují období dětství.

Příčiny

Ani v dnešní době není přesná příčina Kawasakiho syndromu zcela objasněna. Názorů je více. Předpokládá se, že hlavní složkou je porucha imunity (tedy autoimunitní chyba) nebo její hypersenzitivita (přecitlivělost). Jiný názor uvádí, že se při vypuknutí choroby uplatňuje i infekční původ bakteriálního nebo virového charakteru. Příkladem by mělo být škodlivé působení toxinu. Ten je produkován bakterií z kmene zlatý stafylokok.

Naznačuje se spolupůsobení EBV (což je virus zapříčiňující infekční mononukleózu) či souvislost s herpes virem. Jako možný původce se uvádí i koronavirus. U onemocnění byl pozorován sezónní výskyt, a to hlavně na jaře a v zimě. To podporuje názor, že se jedná o infekční původ.

U onemocnění se uvádí i genetická predispozice, což by mohlo naznačovat i dědičný mechanismus. Kawasakiho syndrom není infekční. Nepřenáší se z jednoho dítěte na druhé. U nemoci se může vyskytnout i recidiva (opakované onemocnění), a to přibližně ve 2 procentech.

Příznaky

Přestože se toto onemocnění vyskytuje poměrně zřídka, je označováno za nejčastější vaskulitidu dětského věku. Vaskulitida je zánětlivé onemocnění cév. Během prvních 10 dnů poškozuje stěnu cév. Nejvíce jsou napadeny koronární (srdeční) cévy. To jsou ty, které vedou okysličenou krev do srdečního svalu.

Kawasakiho choroba - poškození cév, trombóza, srážení krve, krevních destiček, zúžení cévy
Poškození cév má za následek shlukování krevních destiček. Zdroj fotografie: Getty images

Pokud se onemocnění neléčí, riziko problémů se srdečně-cévním systémem stoupá, a to až na 20 a více procent. Uvádí se, že nemoc může v tomto případě způsobit aneurysma, což je rozšíření (vyboulení) stěny cévy. Toto vyboulení stěny cévy je následně rizikem pro tvorbu trombu (krevní sraženiny). Rizikem je rovněž shlukování krevních destiček (tvorba trombu) v místě poškození cévy.

Krevní sraženina, která je dostatečně velká, omezuje průtok krve srdeční cévou. To je příčinou infarktu srdečního svalu. To je vlastně stav, kdy je srdeční sval nedostatečně zásoben kyslíkem a odumírá. To se stává hlavně v období do 8 týdnů od vzniku onemocnění.

Přečtěte si také: 
Informace o první pomoci při infarktu myokardu v článku.

Jiným vážným rizikem je prasknutí aneurysmatu. Tyto komplikace zapříčiní náhlou smrt přibližně u 2 % postižených. Závažný je také zánět srdečního svalu, ale i poškození srdečních chlopní. Onemocnění je nicméně multisystémové. To znamená, že se projevuje i na jiných tělesných systémech.

Mezi příznaky Kawasakiho nemoci patří:

 • postižení cév, hlavně kardiovaskulární potíže
  • aneurysma cévy až jeho prasknutí
  • ischemie až infarkt srdečního svalu
  • myokarditida
  • perikarditida
  • poruchy srdečního rytmu
  • chlopenní vady, zánět
 • horečka, která přetrvává více než 5 dní
 • zánět spojivek (konjunktivitida), ale bez hnisání a výtoku
 • vyrážky na kůži, zejména na trupu, v oblasti pod plenkou a na končetinách
 • kopřivka
 • zarudnutí kůže
 • kožní šupiny
 • otok kůže, zejména tuhý otok prstů, rukou a nohou
 • loupání kůže prstů, a to hlavně v oblasti nehtového lůžka
 • v některých případech gangréna konečků prstů, zejména u velmi malých dětí
 • popraskané a sytě červené rty a sliznice ústní dutiny
 • červený a malinový jazyk
 • zarudnutí hltanu
 • zduření lymfatických uzlin krku, přičemž se zvětší hlavně jedna uzlina do velikosti nad 1,5 cm
 • bolest hlavy
 • zánět nervů
 • bolest a otok kloubů, bolest omezuje pohyb, pro artritidu
 • bolesti břicha
 • poškození jater a žlučníku
 • zvracení
 • průjem
 • zánět močových cest
 • u chlapců zánět varlat
 • slabost
 • neklid, nervozita
Kawasakiho choroba - typický malinový jazyk
Malinový jazyk jako typický příznak. Zdroj fotografie: Getty images

Diagnostika

Koronarografie – koronární neboli srdeční céva
Koronarografie – srdeční céva. Zdroj fotografie: Getty images

V počáteční fázi onemocnění je důležité vyloučit jinou příčinu obtíží. Pokud se potvrdí diagnóza, je důležitá následná včasná léčba. Ta má zamezit srdečně-cévním komplikacím.

Pomůže laboratorní vyšetření krve, ale i moči či mozkomíšního moku. Konkrétně hemokultivace (krve), kultivace moči, zánětlivé parametry, CRP, FW (sedimentace krve), krevní obraz (důkaz anémie, hladina leukocytů, trombocytů).

Pro vyšetření likvoru (mozkomíšního moku) se provádí lumbální punkce.

Jako zobrazovací metoda poslouží ECHO. To může prokázat postižení srdečních cév včetně aneurysmat. Dále je významné EKG, RTG hrudníku, scintigrafie, koronarografie, ale i MRI.

Zjišťování diagnózy se samozřejmě opírá hlavně o anamnézu a klinický obraz onemocnění. Při určování se vyhodnocují takzvaná diagnostická kritéria, která musí být splněna pro určení diagnózy Kawasakiho syndromu, a to přítomnost 5 ze 6 symptomů.

Tabulka znázorňuje diagnostická kritéria pro diagnózu Kawasakiho syndromu

Číslo Přítomnost symptomu
1 horečka, které trvá více než 5 dní
2 kožní vyrážka
 • hrudník
 • břicho
 • oblast genitálií
 • oblast pod plenkou
3 zánět spojivek (konjunktivitida), bez hnisání a výtoku
4 suché, zarudlé rty a malinový jazyk
5 otok rukou a nohou se zarudnutím
6 zvětšení krční lymfatické uzliny

Průběh

Onemocnění se vyskytuje do 5. roku života, ale hlavně v období 2.–3. roku. Zároveň platí, že pokud se vyskytne před 2. či po 5. roce, jeho projevy jsou závažnější. Kawasakiho syndrom začíná postižením cév (vaskulitidou), a to v prvních 10 dnech.

Kawasakiho syndrom se časově dělí do tří fází:

 • akutní stádium do dvou týdnů
 • subakutní stádium 2–4 týdny
 • fáze rekonvalescence 1 až 3 měsíce

Poškození je zejména na úrovni srdečních cév a jejich stěny. To má za následek shlukování trombocytů. Vzniká krevní sraženina (trombus). Ten následně zužuje až úplně uzavírá průsvit cévy. Nedostatečné prokrvení srdečního svalu až úplné nedokrvení (ischemie) jsou příčinou infarktu srdečního svalu. Jako časový rámec tohoto se udává doba do 8 týdnů.

Kromě infarktu myokardu se poškození cévní stěny podílí na porušení funkce cévy. Následkem toho je vyboulení cévní stěny (aneurysma). Aneurysma zvyšuje riziko prasknutí stěny cévy. To může způsobit až náhlou smrt, která nastává přibližně v 2 % případů.

V akutní fázi je přítomna horečka, a to i nad 40 °C. Přetrvává více než 5 dní. Přidává se nehnisavý zánět spojivek. Jako charakteristické příznaky se udávají i otoky prstů na rukou a nohou. Otok je přitom tuhý.

Akutní etapa se následně projevuje kožním výsevem v podobě vyrážek či kopřivky. Hlavní oblastí je hrudník, břicho, část pod plenkou a oblast genitálií. Rty jsou suché, popraskané, červené.

Stejně tak i jazyk, ten má podobu malinového jazyka (někdy se označuje také jako jahodový).

V této fázi je pro onemocnění typické i zvětšení krční uzliny, a to až u 70 % postižených. Uzlina může mít velikost i více než 1,5 centimetru. Multisystémové postižení zahrnuje i poškození jater, žlučníku. Důsledkem toho jsou bolesti břicha, zvracení a průjem. Přidávají se bolesti a otoky kloubů, což je důsledkem artritidy.

Po dvou týdnech přechází nemoc do subakutní fáze. V subakutní fázi se vyskytuje odlupování kůže, a to hlavně v oblasti prstů a nehtových lůžek. Při zanedbání léčby se zvyšuje riziko aneurysmatu. Stoupá hodnota trombocytů. Fáze rekonvalescence se vyznačuje ústupem zánětlivých hodnot.

Ve většině případů naštěstí dochází k uzdravení. Důležitá je přitom včasná diagnóza onemocnění a jeho léčba. Riziko výskytu komplikací se zvyšuje při neléčení, ovšem v malém procentu případů i v případě léčby.

Jak se léčí: Kawasakiho nemoc

Jak se léčí Kawasakiho nemoc? V nemocnici

Zobrazit více

Vysvětlení příčin a projevů nemoci

fsdílet na Facebooku

Zajímavé zdroje informací