Zrychlený tep: Jaké má příčiny vysoký puls nad 90 až 100? (tachykardie)

Zrychlený tep: Jaké má příčiny vysoký puls nad 90 až 100? (tachykardie)
Zdroj fotografie: Getty images

Srdeční činnost za normálních okolností necítíme. Při zvýšené srdeční frekvenci stoupá i rychlost tepu. A za určitých okolností už citelná je. Stoupá při zvýšené fyzické či psychické námaze. Ale často je za jejím zvýšením třeba hledat i onemocnění.

Zrychlený tep je odborně nazvaný tachykardie. Jedná se o stav, kdy je zrychlená srdeční činnost a zvýšená tepová frekvence.

Zrychlení tepu může být přirozené, například při reakci organismu na velkou fyzickou, psychickou nebo emocionální zátěž. Nemusí jít o stav nemoci nebo symptom poruchy v organismu.

Normální tepová frekvence je obvykle od 60 do 90 tepů za minutu, ale může to být individuální. Například u sportovců může být normální tep mnohem nižší, často kolem 50 pulsů za minutu.

Horní hranice normálního tepu se uvádí 90 až 100 tepů za jednu minutu (odlišnosti podle autora).

Srdeční činnost a tep si člověk neuvědomuje, necítí ji. Ale při vyšších frekvencích, hlavně nad 100 za minutu, bývá přítomno bušení srdce, odborně palpitace.

Hlavně je ho cítit v případě, kdy je srdeční činnost kromě zrychlení i nepravidelná.

V takovém případě je bušení srdce přítomno i při nižších frekvencích.

Srdečně-cévní onemocnění

O onemocněních srdeční činnosti, tedy o tachykardii, hovoříme i tehdy, šíří-li se elektrický signál po srdci jinak, než je normální. Může jít o změnu jeho dráhy nebo změnu místa, ve kterém vzniká.

Poruchy rytmu v rámci tachykardie dělíme dále podle toho, zda vznikají v předsíni, nebo v komoře srdce. A následně i podle toho, v jakém místě dané lokality je problém. Nebo podle toho, jak se projevuje.

Těm ze síní se odborně říká také nadkomorové nebo supraventrikulární. Jsou méně závažné než komorové, ale také mohou vést k závažným komplikacím.

Doprovázejí je nepříjemné pocity, jako je bušení srdce.

Při komorových (ventrikulárních) elektrický signál vzniká v srdeční komoře. Následkem toho je jejich rychlá a nekontrolovaná činnost.

Jsou velmi závažné a přímo ohrožují člověka na životě. Funkce srdce jako pumpy selhává a krev v organismu neproudí. Následkem toho dochází k bezvědomí až ke smrti.

Předsíňových poruch známe několik. Jako příklad uvádíme fibrilaci a flutter síní nebo atrioventrikulární nodální reentry tachykardii.

To jsou časté poruchy u lidí s ischemickou chorobou srdeční.

Komorové poruchy jsou komorová tachykardie a komorová fibrilace. Srdce při nich neplní svou funkci pumpy a krev nedostatečně proudí cévami. To má za následek nedokrvení životně důležitých orgánů.

fonendoskop, léky, EKG, brýle
Při stanovení diagnózy přichází na řadu vhodná léčba. Zdroj: Thinkstock photos

Při jiných onemocněních kardiovaskulárního systému

Nejčastěji zrychlený tep souvisí s onemocněními kardiovaskulárního systému. Dobrým příkladem je ateroskleróza. Ta má za následek mnoho nemocí i mimo tento systém.

Ateroskleróza zasahuje tepny, konkrétně jejich stěny. Vlivem metabolických poruch dochází k ukládání lipidů do stěn tepen.

Tím se stěny narušují. Ukládání tuku také způsobuje zúžení průsvitu tepny. Dochází k tvorbě krevních sraženin, které ucpou tepnu a znemožní krvi vyživovat orgány.

Tak je tomu v případě ischemické choroby srdeční, ale i v případě infarktu srdečního svalu (infarkt myokardu). Průvodním příznakem bývá zrychlený tep.

Bolestmi na hrudi, těžkým dýcháním, úzkostí a také zvýšenou tepovou frekvencí se kromě infarktu myokardu projevuje i plicní embolie. Jde o stav, kdy se v plicním arteriálním řečišti vytvoří překážka.

Nejčastěji se jedná o nějakou krevní sraženina. Člověk má problémy s dýcháním. V důsledku toho se zvýší práce srdce a tep.

tlakoměr, fonendoskop, vysoký krevní tlak
Vysoký krevní tlak přetěžuje srdce, je třeba ho léčit. Zdroj: Thinkstock photos

Tento stav může nastat i při několika jiných onemocněních zároveň, jako je například ateroskleróza, vysoký krevní tlak.

Při tomto onemocnění dochází i k přetěžování srdce, přičemž se zvýší i tep. Člověk může cítit svalovou slabost zejména na končetinách, do kterých je problém dostat dostatek krve.

Také několik srdečních vývojových vad může za zrychlený tep. Například koarktace aorty. Jedná se o onemocnění způsobující vrozené vývojové vady srdce a velkých tepen. Dochází k zúžení aorty vystupující ze srdce.

K zrychlenému pulsu dochází i v případě nízkého krevního tlaku. Je to fyziologická reakce. Srdce se snaží zvýšenou prací dopravit krev do všech částí těla, ale hlavně do životně důležitých orgánů, jako je mozek.

Nízký krevní tlak může být příčinou různých onemocnění, ale vzniká i jako následek krvácení. Ale jsou lidé, kteří mají nižší krevní tlak za normálních okolností.

TIP: O nízkém krevním tlaku se dočtete také v magazínovém článku.

Onemocnění krve

Zrychlený tep může být součástí příznaků chudokrevnosti (anémie). Anémie je stav, kdy je snížena hladina hemoglobinu v krvi, který na sebe váže kyslík.

Dochází také ke snížení počtu červených krvinek a k různým změnám v jejich struktuře a objemu. Onemocnění se typicky projevuje i bledostí, únavou, nadměrnou spavostí a rychlým tepem i v klidu.

Odborná garantka článku MUDr. Zuzana Kožlejová, PhD. doplňuje následující informace: Nejčastější příčinou zrychleného tepu je stres, nízký krevní tlak a dehydratace (nedostatečný příjem tekutin). Dbejte proto na svůj pitný režim. V případě obtíží navštivte lékaře. Kardiolog provede potřebná vyšetření při podezření na poruchu srdečního rytmu. Při diagnostice poruch rytmu se nejčastěji používá EKG, EKG Holterův monitor, který monitoruje srdeční rytmus pacienta po dobu 24 hodin nebo i více dní, a ECHOKG.

Ostatní onemocnění

Kromě onemocnění srdce se zvýšená srdeční činnost a rychlý tep projevují i při onemocnění jiných systémů. Jako součinitel při zvyšování tělesné teploty je vždy přítomen i zrychlený tep, stejně tak při bolesti.

Plíce a dýchací systém

Zrychlený tep může být příznakem několika onemocnění, například plic a dýchací soustavy. Také se objevuje jako průvodní jev horečnatých a infekčních onemocnění.

Při laryngitidě neboli při zánětu hrtanu může být zvýšená tepová frekvence jedním z méně charakteristických projevů. V tomto případě jde spíše o následek než o příznak onemocnění.

Při laryngitidě dochází k tomuto stavu zejména v noci. Člověka v noci pronásledují kromě zrychleného tepu i největší dýchací problémy, intenzivní kašel a také zvýšená teplota.

Zánět hrtanu může být akutní i chronický a ve většině případů vzniká na podkladě virové infekce.

Trávicí systém

dřevěná figurka se drží za břicho, značí bolest břicha
Problém v břišní dutině zvýší frekvenci tepu. Zdroj: Thinkstock photos

Mnohdy se projevuje zrychlení tepu i při onemocněních v rámci trávicí soustavy. Například při peritonitidě. Peritonitida je zánět membrány v břišní dutině, která vystýlá a pokrývá orgány v břišní dutině, například střeva, žaludek nebo játra.

Při pankreatitidě, což je zánět slinivky břišní, může být tep zrychlen i spolu s dýcháním. Člověk trpí celkovou nevolností, dezorientací a při závažných formách tohoto zánětlivého onemocnění dochází i k poruchám vědomí.

Zrychlení tepu může doprovázet zánět slepého střeva, kdy je zrychlený pulz způsoben bolestí, zánětem a horečkou.

Fyziologické příčiny se objevují u tohoto druhu postižení v rámci trávicí soustavy. Podobně i u žlučníkových kamenů.

Je to zrychlení na fyziologickém podkladě z důvodu celkového diskomfortu a nepohody organismu. Přicházejí také i prudké kolikovité bolesti i bolest pod pravou lopatkou. Člověk i rychleji dýchá.

Nervový systém

Tachykardie nastává i při několika onemocněních nervového systému. Například při diabetické neuropatii, která postihuje nervy.

Jde o onemocnění, které je spojeno s cukrovkou. Dochází k postižení funkce a také struktury nervů. Člověk má problémy s vnímáním, svalovou slabostí a také může pociťovat bolesti v končetinách.

Typicky se také neuropatie projevuje zrychlenou srdeční činností. Zrychlí se frekvence tepu a práce srdce.

Metabolismus a endokrinní systém

Také některá onemocnění metabolického a endokrinního systému mohou být doprovázena zvýšením tepové frekvence. Typicky například při hypertyreóze.

Při hypertyreóze dochází ke zvýšení hladiny hormonů v těle v důsledku nadměrné produkce hormonů štítnou žlázou. Onemocnění postihuje více ženy. Při celkovém zrychlení metabolismu na hormonální úrovni.

Projevuje se především:

  • nadměrným zvětšením štítné žlázy
  • neklidem
  • nervozitou
  • bušením srdce

I po úrazech

Stejně je tomu i v případě úrazu, kdy se objevuje jako příznak zrychlený tep. Některé traumatické příčiny obecně způsobí zvýšení tepové frekvence.

Při otřesu mozku, což je v podstatě úraz vyvolaný vnějšími faktory, může dojít také ke zrychlení tepu. Ale i při jiných tupých úrazech jakékoli části těla.

Typické je zrychlení tepu při krvácejících poraněních. A to v důsledku stresu, ale také jako následek krevních ztrát. Hlavně v případě, jedná-li se o krvácení vyšší intenzity, se ztrátou většího objemu krve.

Zrychlení tepu je příznačné pro intoxikaci, tedy otravu organismu. Může jít o otravu drogami, alkoholem nebo chemikáliemi.

V každém případě je dlouhodobě zvýšený tep velmi dobrým důvodem ke komplexní lékařské prohlídce. A to zejména tehdy, pokud není zjevná příčina tohoto stavu.

Zrychlený tep v těhotenství

těhotná žena leží, na břiše má botičku
V těhotenství je fyziologický, ale pouze po určitou hodnotu. Zdroj: Thinkstock photos

Spousta budoucích maminek má obavy ze zrychleného tepu během těhotenství. Ale měly by si uvědomit, že jejich srdce musí pracovat víc. Pumpuje krev v cévách pro vlastní potřebu, ale také pro potřebu plodu.

Placenta musí být stále prokrvována. Dodává plodu důležitý kyslík a výživné látky. Bez kvalitního prokrvení placenty by mohlo dojít k vývojovým vadám plodu nebo jeho úmrtí.

Přesná frekvence je individuální. Není se čeho obávat, pokud nejsou přidruženy jiné potíže. Jistější je samozřejmě odborné vyšetření.

Pokud máte pochybnosti, gynekolog nebo praktický lékař vás umí doporučit na odborné interní nebo kardiologické vyšetření.

Video o příčinách zrychleného pulsu

fsdílet na Facebooku

Zajímavé zdroje informací

Cílem portálu a obsahu není nahradit odborné vyšetření. Obsah má pouze informativní a nezávazný charakter, nikoli poradní. V případě zdravotních potíží doporučujeme vyhledat odbornou pomoc, navštívit nebo kontaktovat lékaře, lékárníka.