Ileus: Co je to střevní neprůchodnost a jaké jsou její příznaky a příčiny?

Ileus: Co je to střevní neprůchodnost a jaké jsou její příznaky a příčiny?
Zdroj fotografie: Getty images

Ileus je zdravotní problém související s trávicím traktem. Je při něm narušena střevní průchodnost. Řadí se mezi tzv. náhlé příhody břišní. V některých případech je ileus život ohrožující stav a vyžaduje včasný lékařský zásah. Jaké jsou jeho hlavní příčiny a jak rozpoznat jeho charakteristické příznaky?

Vlastnosti

Ileus je lékařský název pro stav, kdy je narušena střevní peristaltika. To vede ke zpomalení až zastavení střevní pasáže, vzniku střevní obstrukce a následnému hromadění střevního obsahu v místě obstrukce.

Může mít různý původ. Výsledkem je, že rychlost průchodu obsahu střevem je omezena nebo jsou střeva zcela neprůchodná.

Ileus představuje překážku přirozeného trávicího procesu.

Proces trávení potravy je jedním z nejzákladnějších a nejdůležitějších procesů probíhajících v lidském těle. Jeho prostřednictvím jsou zpracovávány a vstřebávány živiny získané z potravy.

Vše se odehrává v trávicí soustavě, jejíž součástí je i střevní systém. Jedná se o duté trubicovité útvary spojující žaludek a konečník.

Ve střevní soustavě rozlišujeme dvě části – tenké střevo a tlusté střevo.

Hlavní úlohou tenkého střeva je konečný rozklad potravy a vstřebávání živin.

V tlustém střevě dochází ke vstřebávání vody nebo solí, ale také ke kvasným a hnilobným procesům za pomoci bakterií.

Pohyb natráveného obsahu uvnitř střeva směrem ke konečníku zajišťuje střevní stěna a její podélný vlnovitý pohyb. Tento pohyb, tj. stahování a uvolňování, zajišťuje hladká svalovina ve spolupráci s nervovými buňkami umístěnými ve stěnách střeva.

Hovoříme o střevní peristaltice (motilitě).

Jakékoli narušení přirozeného procesu peristaltiky negativně ovlivňuje plynulý průchod pevných částic potravy, plynů a tekutin střevem.

To vede ke vzniku ileu.

Pokračující příjem potravy vede k hromadění obsahu ve střevech a střeva se stávají částečně nebo zcela neprůchodnými.

Střevní neprůchodnost je v počátečních stadiích často nepozorovatelná. Je to především proto, že příznaky jsou podobné příznakům běžných zažívacích potíží.

Při uvízlém obsahu se postupně zvyšuje tlak ve střevech, dochází k poškození střevní stěny a sliznice, mění se jejich propustnost nebo mikrocirkulace.

V závažnějších případech může dojít k perforaci nebo prasknutí střev. Střevní obsah spolu s bakteriemi se "vylije" do dutiny břišní a způsobí život ohrožující infekce.

Ileus je akutní bolestivý stav, u kterého je velmi důležitá rychlá diagnóza a včasné zahájení léčby.

Nerozpoznaný ileus vede k rozvoji komplexního ileózního onemocnění poškozujícího důležité orgánové systémy těla.

Rozeznáváme i chronický ileus, který přetrvává delší dobu a je charakterizován pouze částečnou blokádou ve střevech.

Ileus se může vyskytovat jak v tenkém, tak v tlustém střevě.

Jeho výskyt postihuje všechny věkové kategorie. Míra výskytu se zvyšuje s rostoucím věkem. Je to způsobeno především přirozeným zhoršením zdravotního stavu.

V některé odborné literatuře jsou pojmy ileus a střevní neprůchodnost (obstrukce střev) vnímány a prezentovány jako synonyma.

Vychází to ze skutečnosti, že v minulosti se slovem ileus rozuměla jakákoli překážka (funkční nebo mechanická), která bránila průchodu střevního obsahu střevem.

Současná lékařská praxe však rozlišuje ileus a střevní neprůchodnost jako dva samostatné stavy. Mají určité podobnosti, ale rozdíly jsou především v příčině jejich vzniku a léčbě.

Příčiny

Ileus je způsoben poruchou přirozeného fungování střevní peristaltiky. Střeva nevykonávají peristaltické pohyby, a tak nedochází k pohybu natráveného obsahu střevním traktem.

V důsledku toho může dojít k ucpání střev. Hovoříme o tzv. nemechanické střevní neprůchodnosti.

Při střevní neprůchodnosti dochází k mechanickému ucpání některé části střevního traktu, tj. něco fyzicky brání průchodu střevem.

Typy ileu a střevní neprůchodnosti a jejich příčiny

Existuje několik různých příčin ileu a střevní neprůchodnosti.

Tyto příčiny mohou přímo souviset s trávicím traktem nebo mohou pocházet z vnějšího prostředí. Obecně je lze podle jejich povahy klasifikovat jako mechanické, funkční nebo smíšené.

Právě povaha příčin určuje formu nebo jednotlivé typy střevní neprůchodnosti.

1. Neurogenní ileus

Jedná se o jeden z typů funkčního ileu, protože je narušena funkce střevní motility.

Neurogenní ileus je způsoben poruchou nervů nacházejících se ve střevní stěně. Porucha inervace vede buď k nadměrné dráždivosti v postiženém místě, nebo naopak k ochablosti.

Na tomto základě rozlišujeme ileus paralytický a ileus spastický. Při paralytickém ileu dochází k ochrnutí nervů, a tím zpomalení až ochrnutí hybnosti střevní stěny. Spastický ileus se projevuje křečovitým znehybněním střevní stěny.

Přítomnost mechanické překážky bránící pohybu střevního obsahu je u tohoto typu ileu vyloučena.

Mezi nejčastější příčiny neurogenního ileu patří:

 • zánětlivá onemocnění v dutině břišní (zánět slinivky břišní, žlučníku, střev, pobřišnice)
 • infekční onemocnění v dutině břišní
 • úrazy a chirurgické zákroky v dutině břišní
 • zlomeniny žeber, páteře a pánve vedoucí k poškození nervů
 • onemocnění slinivky břišní, ledvin, srdce, štítné žlázy a plic
 • nedostatečné prokrvení střev
 • radioterapie
 • léky zpomalující přirozenou střevní peristaltiku (tricyklická antidepresiva, trankvilizéry, opioidy, anticholinergika, chemoterapie)
 • otravy těžkými kovy (olovo, rtuť)
 • nerovnováha elektrolytů (vápník, draslík, hořčík, fosfor)
 • stavy, při kterých došlo k vysokým krevním ztrátám

Paralytický ileus vzniká nejčastěji v důsledku chirurgických zákroků v dutině břišní nebo v oblasti pánve.

2. Cévní ileus

Vaskulární ileus je charakterizován poruchou střevní motility v důsledku ucpání cév zásobujících střevní stěnu.

Je nejméně častý ze všech typů.

Podle toho, zda jsou cévy zablokovány pouze částečně, nebo zcela, se rozlišuje akutní a chronický vaskulární ileus.

U akutní formy jsou cévy zcela neprůchodné. U chronické formy je zachována alespoň částečná průchodnost cév a obtíže se objevují pouze tehdy, když střevo klade zvýšené nároky na krevní zásobení (po příjmu potravy nebo při fyzické námaze).

Cévní ileus vzniká při cévních onemocněních, jako je např.:

3. Střevní obstrukce způsobená mechanickou překážkou

V případech, kdy je střevní neprůchodnost způsobena mechanickou překážkou, hovoříme o střevní neprůchodnosti.

V některé odborné literatuře se setkáváme i s termínem mechanický ileus, a to přesto, že ileus je obecně interpretován jako obstrukce bez mechanické příčiny.

Tento stav je charakterizován střevní obstrukcí bez narušení výživy střevní stěny. To znamená, že nedochází k poškození cév nebo nervů. Alespoň ne v časných stádiích.

Na základě toho, zda se obstrukce nachází v tenkém, nebo tlustém střevě, se rozlišují 3 typy mechanického ileu:

 1. Vysoký ileus tenkého střeva – při něm je zablokována první polovina tenkého střeva
 2. Nízký ileus tenkého střeva – při kterém je zablokována koncová část tenkého střeva
 3. Ileus tlustého střeva

Obstrukce tenkého střeva je častější, tvoří 75–80 % případů.
Obstrukce tlustého střeva představuje zbývajících 20–25 % případů.

Čím výše je obstrukce umístěna (blíže k dutině ústní), tím závažnější jsou příznaky obstrukce.

Obstrukce způsobující neprůchodnost střev může být lokalizována třemi způsoby:

 • Uvnitř střeva (intraluminální)
 • Ve střevní stěně (intramurální)
 • Mimo střevní stěnu a uvnitř střeva (extramurální)

Příklady obstrukcí lokalizovaných uvnitř střeva jsou cizí těleso, žlučové kameny, paraziti, nádor, impaktovaná stolice, výčnělky na střevní sliznici, nestravitelný materiál.

Příklady obstrukcí lokalizovaných ve střevní stěně jsou nádor, zánětlivá střevní onemocnění (Crohnova choroba, divertikulitida), střevní infekce, střevní striktury, rotace střeva, intususcepce (zasunutí jedné části střeva do vnitřku střeva před střevo, tzv. teleskopické zasunutí), tuberkulóza.

Intususcepce se vyskytuje především u malých dětí.

Příklady překážky umístěné mimo střevní stěnu jsou kýla (břišní hernie), nádor, absces, krevní výrony, výdutě, srůsty (pooperační nebo poinfekční), endometrióza, volvulus (otočení střeva kolem své osy a zaškrcení).

animace zaškrceného střeva a střevní obstrukce - ileus tenkého střeva a žaludek nad střevem.
Střevní obstrukce je způsobena mechanickou překážkou. Ileus je způsoben poruchou funkce střevní peristaltiky, tj. jedná se o obstrukci bez mechanické příčiny. Zdroj: Getty images

4. Ileus komplikovaný zaškrcením

Těžká forma mechanické střevní neprůchodnosti, při níž je navíc přítomna mechanická překážka v kombinaci s poruchou střevního prokrvení a poruchou střevní inervace, se nazývá strangulace.

Strangulace = zaškrcení.

Příčinou je strangulace střevní stěny při břišní kýle, při intususcepci nebo při volvulu.

Tento typ ileu vyžaduje okamžitý lékařský zásah.

5. Pseudoobstrukce tlustého střeva

Nazývá se také Ogilvieho syndrom.

Peristaltika střeva je zastavena, jsou přítomny charakteristické známky mechanické obstrukce, ale ve střevě není přítomna žádná prokazatelná mechanická překážka.

Za příčiny tohoto syndromu se považuje útlum nervové činnosti a porucha metabolismu.

6. Další formy ileu

Zvláštní zmínku lze věnovat pooperačnímu ileu. Jedná se o častý důsledek chirurgických zákroků ve střevě a pánvi.

Obvykle se jedná o přechodný problém se střevní obstrukcí bez mechanické příčiny.

Pooperační ileus může nastat, pokud se vyskytnou nějaké obtíže během operace, pokud operace trvá déle než 3 hodiny, pokud dojde k manipulaci se střevem nebo k významné ztrátě krve nebo pokud je pacient po operaci dlouhou dobu nepohyblivý.

Specifickým případem ileu je mekoniový ileus.

Jedná se o ucpání a neprůchodnost střev u novorozenců způsobenou přítomností husté stolice zvané mekonium.

Mekonium je první stolice novorozence černozelené barvy, která se skládá z hlenu, plodové vody, žlučových barviv, odloučené kůže a střevních buněk.

Příčinou tohoto stavu je nezralost střevního traktu.

Kdo je vystaven vyššímu riziku?

Faktory, které zvyšují riziko vzniku ileu nebo střevní neprůchodnosti, jsou ve většině případů totožné s příčinami těchto stavů.

Mezi nejvýznamnější rizikové faktory patří:

 • Věk (riziko vzniku ileu se zvyšuje s věkem)
 • Nerovnováha v hladinách elektrolytů (zejména draslíku a vápníku)
 • Anamnéza úrazu, poranění nebo operace v oblasti střev
 • Anamnéza střevního onemocnění (například Crohnova choroba nebo divertikulitida)
 • Kýla (břišní kýla)
 • Nádory v břišní dutině
 • Radiační terapie
 • Obezita nebo naopak výrazný úbytek hmotnosti
 • Sepse (otrava krve)
 • Narušené prokrvení střevní stěny
 • Nepohyblivost
 • Užívání léků zpomalujících střevní peristaltiku

Převážnou většinu rizikových faktorů, které vedou k problémům se střevní průchodností, nelze ovlivnit. Vzniku střevní neprůchodnosti lze tím pádem jen velmi obtížně zabránit.

Jedním ze základních kroků prevence je dodržování zdravého a vyváženého životního stylu.

Příznaky

Často se ptáte: Jaké jsou příznaky ileu a střevní neprůchodnosti?

Obecně platí, že počáteční příznaky střevní neprůchodnosti se týkají zažívacího traktu. Postižený pozoruje výrazné potíže v břiše.

Projevuje se především zvracením, intenzivní bolestí, zácpou, zástavou plynatosti a nafouklým břichem.

Intenzita a složení příznaků u konkrétního člověka závisí na několika faktorech -

 • typu ileu
 • velikosti střevní blokády
 • délce trvání blokády
 • věku postiženého
 • zda jsou postiženy také cévy a nervy ve střevní stěně

Vysoký mechanický ileus tenkého střeva lze rozpoznat podle charakteristických příznaků. Patří k nim velmi časné zvracení (někdy s příměsí žluči), kolikovitá bolest v nadbřišku, zastavení odchodu větrů a stolice.

Při nízkém mechanickém ileu tenkého střeva jsou pozorovány kolikové bolesti lokalizované v podbřišku, distenze, zastavení větrů a stolice. Zvracení se rozvíjí až později, je s příměsí stolice.

V případě mechanického ucpání tlustého střeva se příznaky objeví nejpozději spolu s dalšími typy obstrukce. Objevuje se mírnější bolest celého břicha, výrazné větry a distenze břicha. Zvracení přichází později, je také s příměsí stolice.

Tabulkový přehled základních rozdílů v příznacích u mechanické obstrukce

Příznaky Vysoký ileus tenkého střeva Nízký ileus tenkého střeva Obstrukce tlustého střeva
Nástup bolesti Bezprostředně po jídle Přibližně hodinu po jídle Několik hodin po jídle
Lokalizace bolesti V břiše V podbřišku Celé břicho
Povaha bolesti Stupňující se kolika Přerušovaná kolika (objevující se každých 15–20 minut) Přerušovaná kolika
Zvracení Časný začátek Nástup později, s příměsí stolice Nástup později, se stolicí
Přítomnost nafouklého břicha Není přítomno V horní části břicha V dolní části břicha
Počáteční projev střevní neprůchodnosti Zvracení Nafouknutá horní část břicha Nafouknutý podbřišek

Při zaškrcení, tj. když kromě mechanického ucpání dojde i k postižení cév a nervů, se objevují silné kolikovité bolesti a neustálé zvracení. K nafouknutí břicha nedochází. Stav je dále komplikován horečkou a zmateností.

U paralytického ileu je nástup příznaků pomalejší. Ukončení stolice a větrů, nafouklé břicho a mírnější nekoliková bolest jsou počátečními příznaky. Následuje nechutenství a nevolnost. Zvracení se objevuje až po jídle. Typická je také škytavka.

Cévní ileus je v počátečních stádiích charakterizován výraznou kolikovitou bolestí (může časem ustoupit), zvracením obvykle se stolicí, nafouklým břichem a časem přidruženou dehydratací, krví ve stolici a šokem.

Kromě těchto příznaků může být přítomna celková dehydratace, suchost sliznic, snížená elasticita a napjatost kůže, nízký krevní tlak, zrychlená srdeční frekvence a hypovolemický šok (nízký objem krve s následným sníženým prokrvením a výživou orgánů a tkání).

Diagnostika

U stavů, jako je ileus a střevní neprůchodnost, je důležitá včasná a správná diagnóza. Dokonce je v některých případech klíčovým faktorem, který může zabránit život ohrožujícím stavům.

Animace střeva a lupy jako znázornění diagnózy střevních poruch
Čas a správné rozlišení mezi ileem a mechanickou střevní neprůchodností je rozhodujícím faktorem pro stanovení diagnózy. Zdroj: Getty images

Při stanovení diagnózy je zásadní rozlišit, zda se jedná o mechanickou obstrukci, nebo ileus způsobený poruchou střevní peristaltiky. Také může jít o kombinaci obojího.

Na základě toho se pak volí vhodná léčba, která se u jednotlivých typů liší.

Dále se určuje velikost střevní obstrukce, místo obstrukce (tenké nebo tlusté střevo) a konkrétní příčina obstrukce.

Vyšetření začíná osobní anamnézou. Lékař od pacienta získá informace o počtu a rozsahu operací v dutině břišní, anamnéze onemocnění střev a orgánů dutiny břišní, současných přítomných onemocněních a užívaných lécích.

Objektivním vyšetřením lékař zkoumá, zda se neobjevují známky změny celkového stavu pacienta – například změny dýchání, srdeční činnosti nebo krevního tlaku.

Vyšetření břicha je zaměřeno na pozorování distenze nebo přítomnosti jizev indikujících chirurgické zákroky. Při vyšetření břicha sluchem lze rozlišit kovové zvuky nebo zvuky připomínající padající kapky, které jsou důsledkem zvýšené peristaltiky při mechanické obstrukci.

Při paralytickém ileu je naopak v břiše "mrtvé" ticho.

Jednou z možností je vyšetření konečníku, které může odhalit zánět, zúžení nebo nádory v konečníku.

Typickou a velmi užitečnou vyšetřovací metodou je zobrazovací vyšetření.

K prvotnímu vyšetření se nejčastěji používá rentgenový snímek břicha, na kterém jsou patrné tzv. vodnaté útvary. Jedná se o útvary vytvořené bublinkami tekutiny a vzduchu přítomnými v roztaženém střevě. Podle jejich lokalizace lze také určit místo ucpání střeva.

Na rentgenovém snímkuje rovněž patrný plyn ve volné dutině břišní, což ukazuje na perforaci střeva.

V poslední době se stále častěji používá počítačová tomografie (CT). Ve srovnání s ostatními metodami je přesnější a citlivější. U většiny pacientů dokáže určit příčinu a místo ucpání, rozlišit úplné a částečné ucpání nebo odhalit případné komplikace.

Při CT vyšetření je pacientovi někdy podána kontrastní látka, a to buď perorálně, nebo injekcí do žíly.

Někdy se používají i další zobrazovací metody – sonografie, fluoroskopie nebo magnetická rezonance. Ty jsou upřednostňovány u pacientů, kteří nemohou nebo nechtějí podstoupit ozařování, u těhotných žen, dětí apod.

U paralytického ileu se standardně provádí také zobrazení hrudníku a EKG, u cévního ileu se používá zobrazení břišních cév.

V diagnostice ileu lze využít také endoskopii, tj. vyšetření zevnitř pomocí optického přístroje. Zavedením trubičky ústy se zjistí překážka v jícnu, žaludku nebo tenkém střevě. Překážka v tlustém střevě se pozoruje kolonoskopií (přes konečník).

V některých případech může být velmi užitečné také vyšetření krve a stanovení biochemických parametrů.

Jejich význam spočívá především v tom, že se sleduje krevní obraz, hladina elektrolytů a dalších látek. To lékaři poskytne ucelený obraz o stavu vnitřního prostředí, výživě a funkci orgánů, přítomnosti krvácení, infekcí atd.

Průběh

Celkový průběh a komplikace střevní neprůchodnosti se liší v závislosti na jejím typu. Záleží na tom, zda se jedná o mechanicky způsobenou obstrukci, nebo zda je narušena peristaltika.

V prvním případě, kdy je přirozený průchod střevního obsahu střevem ztížen mechanickou překážkou, je první reakcí organismu zvýšení peristaltiky. Tělo se tak snaží protlačit uvízlý střevní obsah přes překážku.

Zvýšení intenzity peristaltiky má různou dobu trvání. Čím níže ve střevech se překážka nachází, tím déle snaha organismu trvá.

Pokud je střevní překážka pouze částečná, může být snaha o protlačení obsahu úspěšná. Při úplném ucpání se však obsah začne hromadit před překážkou. To logicky způsobí rozšíření střeva. Zvýšená peristaltika se začne zpomalovat, až se postupně zastaví.

Střevo ochabne.

Nad obstrukcí se hromadí tekutiny a plyny. Plyny pocházejí z polykání vzduchu, některé z krve a některé vznikají činností střevních bakterií. Tekutiny jsou směsí střevních sekretů, nevstřebané vody a část pochází z krve.

Objem "uvízlých" tekutin ve střevě může být až 8 litrů nebo více.

Přítomnost nahromaděných tekutin ve střevě je pro organismus problematická a neúnosná, proto se jich zbavuje zvracením. To má paradoxně za následek ještě větší ztráty tekutin a solí. To vede k hypovolemickému šoku a narušení rovnováhy elektrolytů, kyselých a zásaditých složek.

Protože ztráty tekutin jsou značné, tělo sníží vylučování vody močí (postižený močí velmi málo nebo vůbec).

Nahromadění obsahu před překážkou ve střevě má také další účinek. Na střevní stěnu a v ní umístěné cévy je vyvíjen tlak. Vysoký a přetrvávající tlak na cévy způsobuje ischemii, tj. střevní stěna se prokrví, střevní bariéra se naruší a její odolnost se sníží.

Právě zde dochází k prolínání mechanické obstrukce a funkčního ileu. Neřešená primární mechanická obstrukce přechází v sekundární funkční ileus.

Narušení a snížení odolnosti střevní stěny má za následek pronikání tekutin, bakterií a jejich toxinů z nitra střeva do oblasti břicha, kde způsobují infekci a zánět. Infekce se může šířit krví do celého těla.

Nejčastěji je infekce způsobena bakterií Escherichia coli.

Pokud při tomto stavu nedojde k lékařskému zásahu, nastává multiorgánové selhání (ileus) - poškození ledvin, srdce, jater, dýchacího a cévního systému.

V případě ucpání tlustého střeva vede útlak cév a následná ischemie střevní stěny k nebezpečné perforaci střeva.

Žena si rukama drží bolavý bok, má bolesti břicha a další zdravotní problémy, které mohou ukazovat na střevní neprůchodnost.
Počáteční příznaky ucpání střev se týkají trávicího traktu. Objevuje se zvracení, intenzivní bolest, zácpa, zastavení odtoku plynů a nafouklé břicho. Zdroj: Getty images

Paralytický a vaskulární ileus jsou charakterizovány poruchou peristaltiky v důsledku poruchy nervového nebo cévního zásobení střevní stěny.

Při paralytickém ileu se po ochrnutí nebo křečovitém znehybnění střevní stěny začne střevo dilatovat v důsledku nahromadění vzduchu a tekutiny (tekutiny je podstatně méně než při mechanické obstrukci).

Tlak uvnitř střeva je relativně nízký. Vzniká otok střevní stěny a obvykle dochází ke kontaminaci zadrženého obsahu ve střevě.

Průběh cévního ileu se skládá z fáze záměrného zvýšení peristaltiky, kterou organismus využívá jako kompenzační mechanismus. Poté následuje ochabnutí a paralýza střeva. Tkáně nejsou vyživovány a v extrémních případech dokonce odumírají. Může dojít k perforaci střeva.

Průnik bakterií a jejich toxinů do dutiny břišní vede k infekci a zánětu. Dochází k dehydrataci, která vede k život ohrožujícímu šoku v důsledku nedostatku objemu krve.

U stavu zaškrcení se kombinuje průběh mechanického a cévního ileu.

Jak se léčí: Ileus – střevní obstrukce

Jaká je léčba střevní neprůchodnosti, ileu? Léky a operace

Zobrazit více
fsdílet na Facebooku

Zajímavé zdroje informací

 • solen.sk - Mechanický ileus, MUDr. Zuzana Venhačová
 • solen.cz - DIAGNOSTIKA A LÉČBA ileu, MUDr. Zbyněk Jech, prof. MUDr Jiří Hoch, CSc, MUDr Martin Kouda
 • solen.sk - DIAGNOSTIKA A LÉČBA ILUZE, Anton Vavrečk
 • ncbi.nlm.nih.gov - Ileus, Elsworth C. Beach; Orlando De Jesus
 • ncbi.nlm.nih.gov - Bowel Obstruction, David A. Smith; Sarang Kashyap; Sara M. Nehrin
 • pubmed.ncbi.nlm.nih.gov - Intestinal Obstruction: Evaluation and Management, Patrick Jackson; Mariana Vigiola Cruz
 • ncbi.nlm.nih.gov - Střevní obstrukce: přehled pro všechny lékaře, Fausto Catena, Belinda De Simone, Federico Coccolini, Salomone Di Saverio, Massimo Sartelli,Luca Ansalon
 • pubmed.ncbi.nlm.nih.gov - Systematický přehled klinické prezentace, diagnostiky a léčby obstrukce tenkého střeva, Srinivas Rami Reddy, Mitchell S Cappell
 • pubmed.ncbi.nlm.nih.gov - Přehled patofyziologie a léčby pooperačního ileu, Peter Mattei, John L Rombeau
 • ncbi.nlm.nih.gov - Ileus u dospělých Pathogenesis, Investigation and Treatment, Tim O. Vilz, Burkhard Stoffels, Christian Strassburg, Hans H. Schild, Jörg C. Kalf
 • medicalnewstoday.com - Co je to ileus?