Co je to endometrióza, jaké má příčiny a příznaky? + Léčba

Co je to endometrióza, jaké má příčiny a příznaky? + Léčba
Zdroj fotografie: Getty images

Endometrióza označuje benigní neboli nezhoubné onemocnění, které je ovlivněno estrogenem. Patří mezi nejčastější gynekologická onemocnění. Postihuje ženy v reprodukčním věku, a to hlavně mezi 30. a 40. rokem života. Endometrióza je v podstatě výskyt endometria, vnitřní děložní sliznice, na místech mimo dělohu.

Vlastnosti

Endometrióza je nezhoubné onemocnění, které reaguje na hladinu estrogenu. I když je označováno jako benigní, často mívá invazivní projevy, jako je to v případě zhoubných onemocnění. Uvádí se nicméně, že riziko zvratu v maligní onemocnění (rakovinu) je pouze 1 %.

Poprvé bylo toto onemocnění diagnostikováno v roce 1860 profesorem z Hradce Králové C. Rokitanským. Jenže označení endometrióza použil až v roce 1927 profesor gynekologie J. Sampson, který v roce 1921 popsal i pro onemocnění charakteristické čokoládové cysty.

Často vás zajímá:
Co je to endometrióza a proč vzniká?
Jak se projevuje a jaké má komplikace?
Může se zachytit i na střevech nebo jiných místech/částech?
Jak se léčí a co při ní pomáhá?

Co je to endometrium?

Děloha (jinak označovaná také jako uterus, hystera nebo metra) má hruškovitý tvar, je dutá a je uložena v malé pánvi. Skládá se z těla, hrdla a děložního čípku. Její stěna se rozděluje na perimetrium (serózní blána, peritoneum), myometrium (hladká svalovina) a vnitřní sliznici, tedy endometrium.

Endometrium vystýlá dutinu děložní a během menstruačního cyklu se mění jeho tloušťka i funkce. A to na základě hormonálních změn. Má dvě vrstvy:

 • stratum basalis, která zůstává během menstruačního cyklu stejná
 • stratum functionalis, která se vlivem hormonů mění (endometriální cyklus) 

Endometriální cyklus se rozděluje na 4 fáze:

 1. Menstruační fáze, stratum functionale se odlučuje a odplavuje menstruační krví, a to v 1.–4. den cyklu
 2. Proliferační fáze od 5.–14. dne cyklu, regenerace sliznice (ze stratum basalis) a její růst pod vlivem estrogenů
 3. Sekreční fáze od 15. do 28. dne se sliznice navyšuje, vyplňuje se hlenovým sekretem. To ji připravuje na přijetí oplodněného vajíčka
 4. Ischemická fáze nastává v případě, že k oplodnění vajíčka nedojde. Dochází k zúžení krevních cév, což vede k nedokrvení sliznice. Následně cévy praskají, sliznice krvácí a pokračuje nová menstruační fáze, a tím i nový cyklus

Co je endometrióza?

Název endometrióza označuje výskyt ložisek endometria na místech mimo dělohu. Jako příklad se uvádí fakt, že ložiska endometria byla prokázána ve všech tkáních těla, kromě srdce a sleziny. Postihuje zejména ženy v reprodukčním věku, nejčastěji v období 20–40. roku života.

Výskyt před první menstruací (menarche) je raritní a po menopauze má klesající tendenci. Endometrióza je nejčastějším gynekologickým onemocněním. V některých případech probíhá nepozorovaně, přechodně, a tak se i vyhojí.

V jiných případech způsobuje závažné a typické potíže.

Její příčiny nejsou zcela známy, ale přikládá se význam součinnosti několika rizikových faktorů. Mezi ty patří faktory genetické, hormonální, anatomické, ale i imunologické. Uvádí se, že se vyskytuje v 50 % případů bolestivé menstruace a u 75 % žen, které mají bolesti v oblasti pánve.

Zajímavý je i fakt, že 25–40 % žen s problémem otěhotnět postihuje endometrióza.

Nejčastější je výskyt endometria na peritoneu (pobřišnici), vaječnících, ale i oblasti rektovaginálního septa a také ve svalovině dělohy.

Podle čehož se také označuje, a to:

 • peritoneální endometrióza – ložiska na pobřišnici, tedy na serózní bláně, která vystýlá břišní dutinu
 • ovariální endometrióza – na vaječnících a vejcovodech
 • endometrióza rektovaginálního septa – v oblasti mezi pochvou a konečníkem
 • adenomyóza – ve svalovině dělohy

Jiné dělení se zabývá typem ložiska, a to na:

 • červená ložiska – s přítomností krve
 • černá ložiska – modrá až černá ložiska se vzhledem střelného prachu, známé také jako čokoládové cysty
 • bílá ložiska – jizvovitý typ

Tabulka znázorňuje rozdělení endometriózy podle stupně závažnosti

Stupeň Závažnost Popis
1. stupeň minimální závažnost
 • malá ložiska
 • mohou být přítomny mírné srůsty
2. stupeň mírná závažnost větší ložiska v rektovaginální oblasti
3. stupeň  střední závažnost ložiska ve více oblastech
 • rektovaginální oblast
 • na vaječnících
 • početnější srůsty
4. stupeň  těžký stupeň
 • výskyt ložisek zároveň ve více oblastech
 • rozsáhlé srůsty v malé pánvi

Příčiny

Přesná příčina onemocnění není objasněna. Existuje několik teorií, které se ji snaží vysvětlit. Implantační teorie tvrdí, že nastává jako následek retrográdní menstruace. To znamená, že se menstruační krev i s částečkami odchlípení endometria dostává do prostoru malé pánve.

Imunologická teorie tvrdí, že menstruační krev v dutině břišní vyvolává zánětlivý proces. Při něm by měly být buňky sliznice endometria zničeny. A to hlavně při normální imunitní odpovědi. Pokud nastane problém na imunitní úrovni, může onemocnění propuknout.

LUF syndrom je podle teorie neprasklého luteinizovaného folikulu. Za onemocněním jsou hormonální problémy. Metaplastická teorie (teorie coelomové metaplazie) popisuje, že se nediferencované buňky v dutině břišní diferencují právě na endometrium.

A transportní teorie dává vinu přenosu endometriálních buněk cévní a lymfatickou cestou, tj. kolování krevních buněk z kostní dřeně. Jnak se označuje také jako teorie kmenových buněk.

Endometrióza je ovlivněna hormonální hladinou, tedy estrogenem. Ten se v případě endometriózy tvoří ve vaječnících, v tukové tkáni, a také v ložiskách endometriózy. Následně má vliv i tvorba prostaglandinu a rezistence na progesteron.

Menstruační vložka
Vliv má i nástup první menstruace a menopauzy Zdroj: Getty images

Kromě toho se na vzniku podílejí různé rizikové faktory, mezi které patří:

 • časný nástup menarche (první menstruace)
 • pozdní menopauza
 • pozdní těhotenství
 • nízký počet těhotenství
 • krátký menstruační cyklus
 • obstrukce odtoku menstruační krve
 • obezita
 • dědičnost
 • kouření
 • alkohol

Onemocnění se dělí i podle toho, zda se endometrium nachází v oblasti reprodukčního systému ženy (genitální endometrióza), nebo jinde. V případě výskytu na střevě, močovém měchýři, dokonce i v pooperačních jizvách, se jedná o extragenitální endometriózu.

Endometrium se může nacházet na jakémkoli místě v těle. Nejčastěji je to na vejcovodech, vaječnících, v malé pánvi, v rektovaginální oblasti. Onemocnění může probíhat v různých formách. A to i v závislosti na chování tkáně. Od toho se odvíjí i projevy.

Příznaky

Lokalizace je důležitým faktorem, který ovlivňuje projevy onemocnění. Ani endometrióza velkých rozměrů nemusí vyvolat žádné potíže a probíhá skrytě. Nebo naopak, i malý rozsah může způsobit velké a intenzivně potíže.

Nejtypičtějším projevem onemocnění jsou dlouhodobé bolesti v oblasti podbřišku. Zároveň také všude tam, kde se vyskytla sliznice. Mohou to být bolesti zad, v oblasti hrudníku a podobně. Intenzita bolesti je vázána na hormonální cyklus.

Během menstruace je intenzita nejvyšší. Následně po ní potíže ustupují. Může se vyskytovat i bolest během pohlavního styku či poruchy menstruačního cyklu. Kromě toho má onemocnění i velký vliv na neplodnost žen. Příčinou je skoro v polovině případů.

Při menstruaci je zase typickým projevem nadměrné krvácení a také bolest. Při endometrióze je typická bolest v oblasti pánve a podbřišku. Ta se může stát až chronickou, a to v případě, že trvá více než 6 měsíců.

Charakteristická je i menstruační bolest (dysmenorea), která se objevuje přibližně 24–48 hodin před menstruační fází. Bolest je lokalizovaná v podbřišku, v oblasti kříže. Přidružuje se i nevolnost až zvracení.

Podle místa a rozsahu výskytu se odvíjí i intenzita a charakter. Může být přítomna i zmiňovaná bolest při pohlavním styku. Ta je vázána na umístění endometria v rektovaginálním prostoru nebo na vazech, které vedou od dělohy po křížovou kost (sakrouterinní vazy).

Vzácně, pokud se endometrium nachází v močovém měchýři, se objevuje i krev v moči. Ale i bolest při močení. Poruchy vyprazdňování jsou přítomny u endometria v blízkosti střev nebo konečníku. Podobně je přítomna i bolest při vyprazdňování stolice.

Dysmenorea, bolest podbřišku při endometrióze
Bolest má při endometrióze svá specifika. Zdroj: Getty images

Pro lepší přehled shrnujeme obtíže, které způsobuje endometrióza:

 •  bolest
  • premenstruační bolesti 24–48 hodin před cyklem
  • lokální zánět pro krvácení ze sliznice během menstruačního cyklu
  • bolest v podbřišku, křížové oblasti
  • chronická pánevní bolest
 • neplodnost, neschopnost donosit plod
 • mimoděložní těhotenství
 • bolestivá menstruace, čili dysmenorea
 • bolest při pohlavním styku
 • bolest při defekaci, tedy vyprazdňování střeva
 • poruchy vyprazdňování, zácpa, průjem
 • bolest při močení
 • nevolnost až zvracení
 • plynatost
 • únava, vyčerpanost

Diagnostika

Jako první zajímají lékaře informace, které poskytuje přímo dotyčná žena. A to je odběr anamnézy a klinický obraz potíží, a tedy gynekologické vyšetření. Důležitá je cyklická bolest, případně ostatní potíže, které se vyskytují. Podstatná je informace o neplodnosti.

Mezi zobrazovací metody patří hlavně USG, hysteroskopie. Pro potvrzení diagnózy se provádí laparoskopie. Laparoskopie je diagnostická, ale zároveň i léčebná metoda.

Důležitá je diferenciální diagnostika, která má vyloučit jiné příčiny potíží, a to ještě před chirurgickým zákrokem. Onemocnění se může zaměňovat za chronický zánět či cysty vaječníků. Při diagnostice je tedy možné využít i MRI. Provádí se také laboratorní vyšetření krve, CRP, vyšetření moči, stěru z pochvy či děložního čípku a jiné.

Průběh

Průběh onemocnění je v podstatě závislý na několika faktorech. Malý nález může vyvolat závažné potíže a může se chovat invazivně. Naopak větší nález nemusí vyvolat tak intenzivní problémy. Jako hlavní příznak se vyskytuje bolest.

Bolest je vázána na menstruační cyklus. 24–48 hodin před krvácením nastupuje bolest, která se může vyskytovat v oblasti pánve, podbřišku. Ale může vyzařovat i do křížové oblasti. Následně bolest ustupuje po menstruačním cyklu.

Jiným typem je chronická bolest v pánvi, která přetrvává i více než 6 měsíců. Často je intenzivní a znemožňuje jakoukoliv aktivitu. Výrazně narušuje kvalitu života, má výrazný psychologický dopad. Endometrióza je prokázána až v 75 % případů bolesti v oblasti pánve.

Endometrióza může být za bolestivou menstruací až v 90 % případů. V případě bolesti při pohlavním styku v 25–50 %. Ložiska vytvářejí látky, které jsou interoperabilní při zánětlivém procesu. Vznikají jizvy, srůsty, a tím i souvislosti s obtížemi, jako je například i bolestivá defekace či močení.

Dalším významným projevem endometriózy je neplodnost, a to až v 50 %. Častá je také neschopnost donosit plod či mimoděložní těhotenství. I v tomto problému hrají velkou roli právě srůsty. V závislosti na lokalizaci se samozřejmě přidružují jiné uvedené potíže. Důležité je odborné vyšetření a přesné popsání symptomů lékaři.

Jak se léčí: Endometrióza

Jak se léčí endometrióza? Dá se jí zbavit?

Zobrazit více

Vznik a průběh endometriózy

fsdílet na Facebooku

Zajímavé zdroje informací