Bolest zad, krku, mezi lopatkami, dolní části? + Ostatní potíže

Bolest zad, krku, mezi lopatkami, dolní části? + Ostatní potíže
Zdroj fotografie: Getty images

Bolest páteře patří mezi nejčastější příčiny vyhledání vyšetření a pracovní neschopnosti v produktivním věku. Jde o příznak velkého množství onemocnění.

Bolest se může vyskytovat v jakémkoli úseku páteře. Od krční přes hrudní, bederní část až po kříž a kostrč.

Případně vystřeluje a přesouvá se do jiné části těla.

Oblast zad je rozlehlou částí lidského těla, která zahrnuje různé anatomické struktury. Příkladem jsou kosti, klouby, chrupavky, šlachy či svaly.

Ptáte se na příčinu?

Frekventovaně se vyskytuje při nezávažných stavech. Někdy se za ní nicméně skrývá závažnější onemocnění či poškození páteře.

Přidružují se k ní také jiné symptomy, a to v závislosti na vyvolávající příčině. Jako je například mravenčení, brnění, slabost svalů či porucha citlivosti.

Vyšší míra výskytu bolesti zad se přisuzuje současnému sedavému způsobu života. Některé chorobné změny na páteři vznikají následkem stárnutí organismu a přirozeným opotřebením, za jiné může genetická predispozice či úraz.

Konkrétních příčin je samozřejmě velmi mnoho.

Uvádí se, že 80 až 90 % populace alespoň jednou v životě zažije bolest zad.

Jde o problém, který omezuje člověka, způsobuje mu pracovní neschopnost i utrpení, dokonce v některých případech invalidizuje.

Může být akutní, náhlá a do několika dní ustoupit. Nebo bývá chronická, která přetrvává dlouhodobě, roky a někdy i celý život.

O páteři

O páteři víme, že je oporou těla, nese váhu horní části organismu. Zabezpečuje pohyb a má i ochrannou funkci, protože páteřním kanálem probíhá mícha.

Součástí páteře jsou obratle, meziobratlové ploténky, drobné klouby, vazy i svaly. Všechny tyto součásti spolupracují a výsledkem je možnost provádění běžných a každodenních aktivit.

Přičemž o těchto součástech páteře víme:

 • obratle – jejich počet je 33 až 34
  • krčních – 7, 
   • vertebrae Cervicales C1 až C7 
  • hrudních – 12, 
   • vertebrae Thoracicae Th1 až Th12
  • bederních – 5, 
   • vertebrae Lumbales L1 až L5
  • křížových - 5 nebo 6, 
   • vertebrae Sacrales S1 až S5 (S6), spolu tvoří os sacrum – křížovou kost
  • kostrčních - 4 nebo 5, 
   • vertebrae Coccygeae Co1–Co4 (Co5)
 • meziobratlových plotének je 23 
  • od meziobratlového prostoru C2 a C3 až po L5 a S1
  • tlumí nárazy a ostatní fyzické síly a zajišťují pohyb
 • vazy nebo také vazivový aparát, ligamenta
  • krátké vazy – fixují jednotlivé obratle
  • dlouhé vazy – zpevňují celou páteř
 • meziobratlové klouby – jsou to drobné kloubní plochy, které jsou odpovědné za pohyb
  • kromě toho vymezují určitý rozsah pohybu
  • tím brání nadměrnému prohnutí či otočení páteře a jejímu poškození
 • svaly tvoří svalový korzet, který má pohybovou a také fixační roli
 • speciální spojení – příkladem je křížová kost a kostrč
  • křížové obratle srostly do křížové kosti, která se napojuje na pánev
  • kostrč je podobně tvořena pevným spojením obratlů

Mícha je uložena v páteřním kanálu jako v pouzdře. Vybíhají z ní míšní nervy, které vedou nervové vzruchy z periferie do míchy a mozku a zpět do okrajových částí těla.

Mícha vychází z mozku a probíhá od prvního krčního obratle až po druhý bederní, tedy od C1 až po L2. Přibližně má 40–50 centimetrů a její tloušťka je asi 1 cm.

Vystupující míšní nervy (spinální nervy) tvoří míšní segmenty = 31.

 • 8 krčních
 • 12 hrudních
 • 5 bederních
 • 5 křížových
 • 1 kostrční

Každý je zodpovědný za vedení nervových vzruchů, informací do jiné části těla či orgánů a zpětně do mozku. Různé typy vláken vedou odlišné informace.

Podle typu inervace se označují:

 • svaly – myotom
 • kůži – dermatom
 • vnitřní orgány – viscerotom
 • kosti, vazy a klouby – sklerotom

Sloučením viscerotomu + dematomu vzniká Headova zóna. Díky tomu vzniká jev šíření nervových příznaků, jako jsou i bolesti, z vnitřních orgánů do oblasti kůže.

Obecně známý je příklad, když se při srdečním infarktu bolest šíří do krku, oblasti úst, ale i do ramene až do ruky a malíčku.

Podle toho, která část nervové soustavy v daném regionu byla poškozena, se vyskytují příznaky a jejich šíření po těle. Bolesti zad se tak mohou na základě útlaku spinálního nervu ploténkou přesouvat do dolní končetiny.

A jiným příkladem je...

Při poškození míchy nastává i porucha ovládání svalů, ochrnutí. To může být v úplném nebo částečném rozsahu.

V zbytku článku se dozvíte:
Jaké nejčastější příčiny vyvolávají bolest zad.
Některé hlavní příznaky.
Dostupnou diagnostiku.
A stručně také o možnostech léčby.

Co je příčinou bolesti zad?

Pokud si položíme otázku, z čeho nás mohou bolet záda, narazíme na dost široký okruh vyvolávajících příčin.

V souvislosti s touto problematikou se setkáváme s častými komplikacemi, které mají pouze funkční podklad.

Původcem však může být i strukturální změna. Také jiné onemocnění. Shrnutím dostáváme tři základní možnosti.

Bolest může pocházet z:

 1. funkční blokády páteřního segmentu
 2. strukturálního poškození obratle, ploténky, kloubu, vaziv a svalů
 3. onemocnění jiného orgánu nebo oblasti blízké páteři

15 příčin bolesti páteře v tabulce

Příčina Popis
1. Funkční blokády Jeden či více segmentů může být postižených blokádou. Rizikovými faktory jsou:
 • vadné držení těla
 • jednostranné zatížení páteře
 • dlouhodobé sezení a sedavý způsob života
 • chybné pohybové návyky
 • svalová nerovnováha – svalová dysbalance
 • jednorázová fyzická zátěž u netrénovaného
 • zvedání těžkého břemene
 • nachlazení páteře, průvan či klimatizace
 • hypermobilita kloubů
Příkladem jsou:
 1. Facetový syndrom – blokáda drobných kloubů páteře
 2. Blok SI kloubu – postihuje spojení křížové a kyčelní kosti
 3. Lumbago
2. Degenerativní proces Nastupují vlivem stárnutí organismu.
Negativně k jejich rozvoji přispějí i rizikové faktory jako při funkčních poruchách Výsledkem jsou onemocnění jako:
 1. Osteochondróza – změny meziobratlových plotének
 2. Spondyloartróza – na meziobratlových kloubech
 3. Spondylóza – zasahuje celý segment, obratel, disk i klouby
 4. Spinální stenóza – zúžení páteřního kanálu
3. Hernie disku Podle stupně vyklenutí meziobratlové ploténky se označuje jako:
 • bulging
 • protruze
 • extruze
 • extruze se sekvestrem
Potíže vznikají proto, že vyklenutý disk tlačí na okolní struktury, jako je mícha či spinální nerv Čtěte v článku:
4. Kořenový syndrom Zapříčiní ho jiné onemocnění. Jde o útlak (kompresi) páteřního kořene či nervu Příkladem je i hernie disku, kostní výrůstky či zúžený páteřní kanál Více informací naleznete v článku:
5. Syndrom kauda equina Mícha probíhá páteřním kanálem až po obratel L2 a dále pokračuje spleť nervů.
Označuje se jako koňský ohon = cauda equina Příčinou syndromu může být hernie disku, zúžení páteřního kanálu, úraz či nádor Přečtěte si článek:
6. Poranění páteře Na poranění páteře a míchy třeba myslet hlavně v případě závažnějšího mechanismu úrazu, jako je například:
 • náraz v rychlosti nad 60 km/hodinu
 • zranění chodce, cyklisty či motocyklistu
 • při pádu z výšky větší, než je výška těla
 • pády na obličej a hlavu
 • u dětí
 • při náhlé změně rychlosti a pohybu
 • u lidí s osteoporózou
Závažný je stav poranění míchy s následným ochrnutím
Jehož rozsah závisí na výšce, místě poškození nervových tkání. Více informací uvádíme v článku:
7. Spondylolistéza Jde o stav, kdy se jeden obratel vysune vzhledem k sousednímu Podobným případem je spondylolýza, která se vyznačuje přerušením oblouku obratle Více se dočtete v článku:
8. Vrozené vady Skupina těchto onemocnění se vyvíjí během nitroděložního růstu plodu. Genetický základ probíhá často i s jinými vrozenými chorobami
9. Deformace páteře Páteř má své přirozené zakřivení. Existují však různé stavy odchýlení či vybočení Příkladem jsou:
10. Zánětlivá onemocnění páteře Zánět může vyvolat proniknutí mikroorganismů do oblasti obratle, ploténky a okolních částí Příkladem je:
 • stafylokoková infekce
 • enterobakterie, střevní bakterie
 • TBC kosti a páteře
Seznamte se blíže s problematikou:
11. Osteoporóza Bolesti páteře vyvolává i řídnutí kostí, jeho následkem vznikají i patologické kompresivní zlomeniny obratlů Některé rizikové faktory:
 • ženské pohlaví
 • věk
 • hormonální a metabolické změny po menopauze
 • obezita
 • střevní onemocnění
12. Revmatické onemocnění Zařazuje se sem široká skupina onemocnění, která mají autoimunitní základ. Imunita útočí na základě chorobných mechanismů na buňky vlastního těla Známe onemocnění jako:
13. Nádor V tomto případě je možný výskyt primárních nádorů, které vyrůstají přímo z míchy a ostatních částí páteře, nebo nádorů, které do páteře metastazují – jako například při rakovině plic, prostaty či prsu Rozdělují se na:
 1. primární – z oblasti páteře
 2. sekundární – metastázy jiného nádoru
Více v článku:
14. Ostatní nemoci Bolest zad může vyvolat onemocnění vnitřních orgánů Příkladem jsou nemoci:
 • srdce
 • plic
 • ledvin
 • střev
 • žlučníku
 • žaludku
 • pohlavních orgánů (prostaty, vaječníků)
15. Psychogenní faktory Základem jsou různé psychické stavy, jako je například úzkost, deprese, ale také simulace

Jaké potíže provázejí bolest zad?

Bolest páteře se mnohdy vyskytuje společně s jinými obtížemi. Některé se dají vydržet, jiné omezují člověka při denních aktivitách.

Problémy se zády imobilizují, dělají dotyčného práce neschopným. Někdy je to na krátkou dobu, jindy dlouhodobě a ty nejtěžší stavy doživotně.

Symptomy trvají:

 1. akutně – krátkodobě do 1 měsíce
 2. subakutně – 1 až 3 měsíce
 3. chronicky – dlouhodobě, přetrvávají déle než 3 měsíce, roky či celý život

Nejčastěji je postižena:

 1. bederní oblast s bolestmi ve spodní části zad a v kříži 60 % případů
 2. krční páteř 30 %
 3. hrudní úsek 10 %

1. Akutní blok

Má funkční základ a nejčastěji postihuje krční či bederní úsek páteře. Tehdy se také označuje jako akutní blok krční páteře či lumbago.

Projevem jsou:

 • náhlá bolest
 • ostrá a bodavá bolest
 • bolest zhoršuje pohyb
 • omezení hybnosti páteře
 • držení těla v úlevové poloze – blokové postavení, například hlava bokem
 • zatuhnutí svalů
 • nevolnost
 • závratě
 • bolest vystřelující do hlavy
 • hučení v uších

Za vznikem může být náhlý pohyb, otočení hlavy do strany, rychlé sehnutí se do předklonu či zvedání břemen s rovnýma nohama v kolenou. Vyskytuje se i po probuzení se a ležení v nesprávné poloze.

V této souvislosti se můžeme setkat s více pojmy, které mají podobné znaky:

 1. Cervikokraniální syndrom – CC syndrom
  • bolest krku a hlavy
  • omezení pohybu hlavy
  • zatuhnutí svalů
 2. Cervikobrachiální syndrom – CB syndrom
  • bolest se z krku přesouvá:
   • na ramena, šíji
   • horní končetiny
  • pseudoradikulární charakter – nemá přesné ohraničení
  • zatuhnutí svalů krku
  • bolest zhoršuje pohyb krku a horní končetiny
 3. Cervokovestibulární syndrom – CV syndrom
 4. chronické bolesti krku
  • dlouhodobý výskyt
  • spíše tupý charakter

2. Bolest hrudní páteře

Hrudní páteř bývá postižena potížemi méně často. Důvodem je její spojení s žebry, která se zde napojují a tvoří hrudní koš. Ten ochraňuje životně důležité orgány.

Za bolestí je hlavně blok meziobratlových kloubů, kloubů žeber, případně bolest pocházející z žeber.

Obtíže v oblasti hrudníku:

 • bolest v hrudní páteři
 • vyzařování mezi lopatky
 • vyzařování na přední stranu hrudi 
  • často mylně označované jako srdečně-cévní potíže a infarkt srdce
 • zatuhnutí svalů páteře

Například:
Ostrá a bodavá bolest pod pravou nebo levou lopatkou, kterou zhoršuje pohyb, poloha nebo hlubší nádech, není typická pro infarkt. V tomto případě jde o mimosrdeční příčinu.

Někdy je zapříčiněna onemocněním jiných orgánů uložených v hrudníku. Příkladem jsou plicní nemoci, pásový opar – neuralgie při herpes zoster, srdečně-cévní onemocnění. Také zánět či kámen žlučníku.

Přečtěte si zajímavý článek o tlaku na hrudi, který může doprovázet bolest uprostřed zad.

3. Bolest v bederní oblasti, oblasti kříže a spodní části zad

Právě potíže vycházející z této široké lokality se vyskytují nejčastěji. Příčinou může být samotná páteř, ale i četné nitrobřišní orgány.

V anglickém jazyce se označuje také jako low back pain – bolest spodní části zad.

Příkladem příznaků je:

 • bolest beder, kyčlí, kříže, hýždí, oblasti nad zadkem
 • zhoršení obtíží při pohybu
 • blokové postavení při lumbagu
 • mohou být dlouhodobé a opakující se
 • šíření může probíhat do 
 • radikulární bolest
  • dobře ohraničené šíření bolesti
  • porucha citlivosti
  • oslabení svalů dolní končetiny
  • porucha reflexů

Za přenesenou bolest do této oblasti mohou například onemocnění trávicí soustavy. Příkladem jsou zánět střeva, žlučníkové problémy nebo nádorová onemocnění.

Močový (vylučovací) systém může postihnout zánět ledvin, močových cest či měchýře.
Při renální kolice jsou zodpovědné ledvinové či močové kameny.
Přidružit se může nevolnost až zvracení.
Samozřejmě, bolest v břiše, kříži a v boku, stěhují se do slabin až šourku.
Podobné to může být při onemocněních prostaty u mužů.

Bolest spodní části zad u žen

Ženy poznají, že se blíží hormonální změny. Ovulaci či menstruaci může každoměsíčně doprovázet bolest kříže.

A co těhotenství?

Vyskytují se na začátku a také ve vyšším měsíci těhotenství. Důvodem nejsou pouze hormonální změny, ale také růst dělohy a plodu.

Příznak porodu?

Bolest v podbřišku, tlaky v kříži a na konečník jsou příznakem jeho začátku. Při prvním porodu může doba porodu novorozence trvat déle. Naopak druhý a ostatní porody probíhají většinou rychleji.

Plus.

Bolestí v této lokalitě se mohou projevit i gynekologická onemocnění. Zánět, cysta či nádor.

4. Ostatní

Noční bolest páteře, její ztuhlost do rozhýbání je příznakem revmatického onemocnění. Podobně ji spouští inaktivita, například při dlouhodobém ležení. I naopak nadměrná zátěž.

Bolest na jedné straně zad?

Problémy mohou být jednostranné, ale také oboustranné. Záleží hlavně na vyvolávající příčině a rozsahu poškození. Příčinou může být samotná páteř, obratle či ploténky, ale i nádor a zranění.

Dobrým příkladem bolesti zad na jedné straně a v boku je již uvedena ledvinová (renální) kolika. Způsobuje ji kámen, který pohybem dráždí citlivou sliznici. Podle postižení ledviny bolí buď vpravo, či vlevo.

Bolest na pravé straně břicha a zad může způsobit:

Zánět slepého střeva (apendicitidu). Může za to uložení červovitého přívěsku, které je u každého člověka variabilní, stejně jako i délka samotného výběžku.

Diagnostika

Kromě anamnézy je důležité odborné vyšetření. Lékař hodnotí například stav páteře, držení těla, pohyb, reflexy či svalovou sílu.

Důležité jsou zobrazovací metody, jako je:

 • RTG
 • CT
 • MRI

Doplnit může EMG, EEG pro vyloučení kardiálních příčin, laboratorní vyšetření krve.

Při diferenciální diagnostice spolupracuje více lékařů z různých oborů – praktický lékař pro dospělé či děti, neurolog, ortoped, neurochirurg, radiolog, fyzioterapeut, revmatolog, při úrazech traumatolog. V některých případech psycholog či psychiatr.

Co pomůže při bolesti zad?

Při akutní bolesti pomohou krátkodobě režimová opatření (klid na lůžku a omezení fyzické aktivity). Následně je třeba začít s rehabilitací a fyzioterapií.

Pozor však, ležení v posteli by nemělo trvat déle než 3 dny.

Pomáhá nahřívání horkým vzduchem, zahřátým polštářem či teplé náplasti. Léky a doplňky léčby jsou v různých formách, jako masti, gely, náplasti, obstřiky.

Upozornění:
Aplikace suchého tepla.
Nikdy ne horké sprchy či koupele!

Nutná je i doplňková léčba. Pomáhají vitaminy skupiny B, vitamin A, C, E. Vhodné jsou přípravky na podporu kloubů.

Podpůrná léčba a fyzioterapie obsahuje i termoterapii, parafín, termofor, ale i aplikaci chladu, elektroléčbu, ultrazvuk, magnet, tažnou léčbu či mobilizační techniky.

Nutné je pravidelné cvičení, a to:

 • prvotně pod vedením odborníka
 • slouží na zpevnění svalů zad
  • svalového korzetu
  • svalů pánevního dna
  • jádra
  • a dolních končetin
 • vhodným typem je:
  • SM systém
  • škola zad
  • terapeutická gymnastika
  • jóga
  • pilates
  • plavání

Farmakoterapie je symptomatická, tedy zaměřená na příznaky.

Symptomatická léčba zahrnuje léky na tlumení bolesti, uvolnění svalů. Při zánětech antirevmatika a při infekci antibiotika. K dlouhotrvajícím problémům se přidávají i psychofarmaka.

Chronické potíže si žádají zhodnocení odborníky z oblasti neurologie či neurochirurgie. Některá onemocnění lze léčit konzervativně, jiná vyžadují chirurgickou operační léčbu.

Prevence

Prevence zhoršení již přítomných potíží, ale i obecná opatření pro vyhnutí.

Hlavní opatření jsou: 

 1. dobrá postel + matrace + polštář + rošt
 2. poloha ve spánku 
  • při usínání
   • ne na břiše
 3. správný způsob sezení
 4. správné držení těla
 5. dostatečná pohybová aktivita
  • sport, jako plavání, cyklistika, běh a jiné nekontaktní formy
  • chůze, každodenně a dostatečně dlouho
 6. ergonomie doma i na pracovišti
  • pracovní prostředí – vhodný pracovní stůl a židle
 7. omezit zvedání břemen a zatěžování páteře
  • osvojení správné techniky
 8. racionální výživa, vitamíny, minerály, léky na podporu kloubů
 9. redukce hmotnosti při nadváze a obezitě
 10. obuv
fsdílet na Facebooku

Zajímavé zdroje informací

Cílem portálu a obsahu není nahradit odborné vyšetření. Obsah má pouze informativní a nezávazný charakter, nikoli poradní. V případě zdravotních potíží doporučujeme vyhledat odbornou pomoc, navštívit nebo kontaktovat lékaře, lékárníka.