Rakovina prostaty: Příčiny a první příznaky. Jaká je prognóza léčby?

Rakovina prostaty: Příčiny a první příznaky. Jaká je prognóza léčby?
Zdroj fotografie: Getty images

Rakovina prostaty je druhým nejčastějším onkologickým onemocněním u mužů. Jaká je příčina jejího vzniku a první příznaky? Kdy je vhodný čas navštívit lékaře? Mohou bolesti dolní části zad signalizovat i rakovinu prostaty u mužů? 

Vlastnosti

Rakovina prostaty patří mezi nejčastější mužská onkologická onemocnění. Proč vzniká a jaké má příznaky? Prevence a návštěva urologa je důležitá, a to hlavně v mužů v určitém období života.

Mužská pohlavní soustava ve zkratce

Hlavní funkcí reprodukční mužské soustavy je spermatogeneze (tvorba pohlavních buněk spermií). Pohlavní orgány muže jsou děleny na vnější a vnitřní.

K vnitřním anatomicky patří varlata, nadvarle, chámovod a nepárová předstojná žláza – prostata.

Prostata je žláza tvarem připomínající ořech. Je lokalizována na spodku pánevní dutiny a svou horní plochou přiléhá na močový měchýř.

Funkcí prostaty je produkce zakaleného sekretu, který se pojí se spermiemi, mléčným sekretem a společně tak vytvářejí tekutinu ejakulátu – semeno. Primárním úkolem prostaty je zvlhčení močové trubice pro lepší mobilitu spermií.

Stoupajícím věkem se předstojná žláza postupně zvětšuje, přičemž může způsobovat problémy s močením.

Mužský reprodukční systém
Mužský reprodukční systém: Vas deferens (chámovod), Vas Deferens Ampoule (ampulka chámovodu), Prostate gland (předstojná žláza - prostata), Bulbourethral Gland (bubouretrální žláza), Epidymis (nadvarle), Testicle (varle), Testicle (varle), Erectile Tissue (erektilní tkáň), Seminal Vesicle (semenná vezikula), Bladder (močový měchýř). Ureter (močovod). Zdroj foto: Getty Images

Rakovina prostaty

Rakovina prostaty vzniká tvorbou a růstem abnormálních buněk tkáně předstojné žlázy. Dochází k tvorbě a následnému množení karcinogenních buněk sliznice prostaty.

Průběh onemocnění lze zjednodušeně rozdělit na agresivní a neagresivní formu.

U neagresivního typu se nádor vyskytuje přímo v oblasti prostaty a nezasahuje do jiných okolních struktur. Ve většině případů bývá průběh rozvoje onemocnění pomalý.

Při agresivním průběhu je typické rychlé šíření a vznik metastáz, např. v kostech a játrech.

První stadia rakoviny prostaty jsou většinou asymptomatická (bezpříznaková).

První projevy muž obvykle pocítí, až když nádor žlázy tlačí na močový měchýř. Dochází k hyperplazii (zvětšení) prostaty.

Čtěte také: Benigní - nezhoubná - forma zvětšení prostaty

Charakteristickými příznaky karcinomu prostaty jsou zejména potíže při močení, časté močení, krev v moči, bolest pánve a erektilní dysfunkce. Samotná prognóza onemocnění vždy závisí na včasné diagnostice nádoru.

Rozsah karcinomu prostaty je dělen do čtyř základních stádií:

 • Stadium I: nádor je palpačně nehmatatelný, lokalizován pouze v prostatě a nemusí pacientovi způsobovat zdravotní potíže.
 • Stadium II: nádor je lokalizován v prostatě, zpravidla je hmatatelný přes konečník. Označuje se jako lokalizovaný karcinom.
 • Stadium III: nádor přerůstá přes prostatu do okolních tkání. Označuje se jako lokálně pokročilý karcinom.
 • Stadium IV: Onemocnění se rozšířilo do lymfatických uzlin a vzdálenějších částí těla. Označuje se jako metastický karcinom.
4 základní stadia rakoviny prostaty
4 základní stadia rakoviny prostaty. Zdroj foto: Getty Images

Příčiny

Příčina vzniku karcinomu prostaty není jasně stanovena. Hlavním faktorem vzniku je genetická predispozice. Dochází ke zvýšenému riziku pro muže s přímými příbuznými muži s karcinomem prostaty.
Druhým největším rizikovým faktorem je přibývající věk. Nad 45–50 let stoupá diagnostika karcinomu prostaty u mužů, přičemž nejvíce nemocných je v 70. roce života.
Mezi rizikový faktor patří hormonální nerovnováha a případná porucha pohlavního hormonu testosteronu, který může stimulovat vznik rakoviny prostaty.
Mezi další nebezpečné faktory patří kontakt s určitými chemikáliemi, jako je rtuť, kobalt, kadmium či radioaktivní materiál.
Rizikovým faktorem je i nadměrná konzumace alkoholu, kouření, nezdravý jídelníček a v neposlední řadě nákaza sexuálně přenosnými chorobami.
Rizikové faktory vzniku rakoviny prostaty:
 • Genetická predispozice
 • Vyšší věk
 • Hormonální nerovnováha
 • Konzumace alkoholu
 • Kouření
 • Sexuální přenosné nemoci
 • Obezita
 • Jídelníček s vysokým obsahem tuku

Příznaky

V mnoha případech jsou první fáze onemocnění bezpříznakové. Mohou být náhodně odhaleny při preventivní kontrole u urologa nebo jako nález při diagnostice a léčení jiného onemocnění vylučovací soustavy.

První příznaky se většinou objeví, až když začne žláza prostaty tlačit na močový měchýř.

Nejčastějším příznakem je časté močení a problémy při močení.

Dochází ke zvýšenému nutkání na močení, při kterém může muž pociťovat bolest/tlak či změnu proudu moči. V případě pokročilých nádorů dochází i k metastazování do blízké kostní tkáně, což se projeví i bolestivostí dané oblasti.

Jako i jiná onkologická onemocnění, tak i karcinom prostaty se projevuje zvýšenou únavou, malátností, slabostí, nechutenstvím k jídlu a případné ztrátě hmotnosti.

Je doporučeno pravidelné absolvování preventivní prohlídky u urologa u mužů po 40. roce života.

Nejčastější příznaky:

 • Problémy s močením
 • Časté močení
 • Bolest v oblasti pánve
 • Bolest v bederní páteři a v kříži
 • Erektilní dysfunkce
 • Bolestivá ejakulace
 • Krev v moči
 • Zvýšená únava
 • Nechutenství
 • Celková slabost

Odborná garantka článku MUDr. Zuzana Kožlejová, PhD., doplňuje informace: Bolest v kříži je u mužů často příznakem rakoviny prostaty. Bohužel se již vyskytují metastázy v kostech, které toto onemocnění signalizují. Nepodceňujte tyto bolesti, zejména pokud nereagují na analgetika (léky tlumící bolest). Nezapomínejte na preventivní urologické prohlídky. Nepodceňujte zdravotní potíže a navštivte lékaře.

Jak co nejdříve poznat rakovinu prostaty a jaké jsou možnosti její léčby?

Rakovina prostaty. Zdravá prostata a zvětšená prostata s tumorem
Rakovina prostaty. Zdravá prostata a zvětšená prostata s tumorem. Zdroj foto: Getty Images

Diagnostika

Ve smyslu úspěšné prognózy hraje důležitou roli včasná diagnostika. Ta spočívá v pravidelné preventivní prohlídce u urologa. Součástí vyšetření je odebrání vzorku moči, palpační vyšetření přes konečník a ultrazvuk vylučovací soustavy.

V některých případech je indikováno vyšetření CT (počítačová tomografie) nebo MRI (magnetická rezonance) pro lepší zobrazení měkkých struktur dané oblasti.

Pokud má lékař podezření na nádor prostaty, může odebrat i vzorek přímo ze žlázy prostaty pomocí tenké bioptické jehly, tzv. biopsie. Při vyhodnocení výsledků biopsie se určuje Gleasonova stupnice – klasifikace stupně rozsahu rakovinných buněk prostaty.

U mužů nad 40 let s pozitivní rodinnou anamnézou je prováděno preventivní PSA vyšetření. U mužů nad 50 let v rámci prevence.

V krvi je přes test možné zachytit zvýšenou hladinu specifického antigenu PSA pro karcinom prostaty.

V některých případech však nemusí zvýšený antigen PSA znamenat hned maligní onemocnění předstojné žlázy. Může se jednat o benigní (nezhoubné) zvětšení prostaty – hyperplazii a zánět. Existují stupnice zvýšení PSA. 

Prognóza léčby rakoviny prostaty

Prognóza a úspěšnost léčby karcinomu prostaty záleží na čase a stadiu diagnostiky onemocnění. Nesmírnou výhodou je časná diagnostika.

U lokálního nálezu, kde karcinom nepřesahuje okolní struktury prostaty, je prognóza v mnoha případech příznivá.

Příznivou prognózou je myšleno podstoupení hormonální léčby, radioterapie či operačního zákroku, který vede k odstranění abnormálních buněk tkáně prostaty.

V pokročilé fázi onemocnění, kde je vysoký stupeň malignity i metastáz do okolních struktur, je prognóza horší. Cílem léčby je primární zpomalení onemocnění a eliminace nepříjemných příznaků (bolest, problém s močením...).

Vždy je to však individuální podle zdravotního stavu pacienta a lokality i charakteru karcinomu.

Každoročně pacientů s rakovinou prostaty v Česku přibývá. Hodnoty incidence mají u nás dlouhodobě stoupající tendenci, ale i tak patří Česko k zemím s nízkým až středním výskytem tohoto onemocnění.

Výskyt onemocnění vzrostl v Česku za posledních 30 let téměř dvojnásob.

Některé studie ukazují, že většina případů je léčitelných, pokud jsou zachyceny a léčeny včas. Hlavním krokem k úspěšné léčbě jsou tedy pravidelné prohlídky.

Zajímavé informace v článku: Je nádor a rakovina totéž?

Prevence vzniku rakoviny prostaty

Prevence před tvorbou abnormálních karcinogenních buněk jako taková není. Vznik nádoru je však podmíněn několika faktory, které lze do určité míry ovlivnit.

Stoupající věk muže a genetická náchylnost není sice ovlivnitelný faktor, ale je vhodné pravidelné absolvování preventivní prohlídky u urologa, který by rakovinu prostaty dokázal odhalit v časném léčitelném stadiu.

K ovlivnitelným faktorům vzniku rakoviny prostaty patří omezení konzumace alkoholu, ukončení kouření tabákových výrobků a také úprava nezdravého jídelníčku.

V rámci vhodného jídelníčku je doporučeno omezit nadměrně tučná jídla obsahující nasycené tuky (červené maso, vysoce zpracované potraviny, mléčné výrobky, tučná jídla a dresinky). Vhodné je omezit příjem jednoduchých cukrů.

Pozor na nadměrnou suplementaci omega-3 mastných kyselin, neboť obsahují kyselinu stearovou, jejíž vysoký příjem podle některých studií může potenciálně zvyšovat riziko vzniku rakoviny prostaty. A to i navzdory jejich nesčetným zdravotním výhodám.

Vhodnou volbou je zvýšení konzumace zeleniny (zejména rajčata, brokolice, zelí, kapusta), ovoce (zejména bobulovité a lesní), netučných ryb, libového masa, rostlinných tuků, luštěnin či sóji.

MOvember – Měsíc osvěty rakoviny prostaty

Listopad je měsíc osvěty o rizikách a prevenci rakoviny prostaty u mužů. Lidé pomocí přednášek, eventů, akcí a různých pochodů apelují na preventivní prohlídky mužů u urologa.

Mezinárodně je znám pod anglickým názvem jako Prostate Cancer Awareness Month - Movember.

Movember je pozměněný název měsíce listopad, přičemž zkratka "MO" je odvozena od slova moustache – vousy. Muži si v tomto měsíci nechávají růst vousy a upozorňují právě na důležitost prevence.

Hlavní myšlenkou je včasná diagnostika onemocnění díky preventivní prohlídce a podpora mužů s rakovinou prostaty. Reprezentující barvou Movembru je modrá, přičemž symbolem jsou vousy a modrá stužka.

Prostate cancer Awareness Month. Měsíc osvěty o rakovině prostaty. Movember
Prostate cancer Awareness Month. Měsíc osvěty o rakovině prostaty. Movember. Zdroj foto: Getty Images

Jak se léčí: Rakovina prostaty

Léčba rakoviny prostaty: Chirurgická i onkologická

Zobrazit více
fsdílet na Facebooku

Zajímavé zdroje informací

 • solen.sk - Karcinom prostaty. doc. MUDr. Jozef Marenčák, PhD.
 • urologyhealth.org - What is Prostate Cancer? UrologyCareFoundation
 • solen.cz - Diagnostika a staging karcinomu prostaty. David Hradil, Vladimír Študent jr., Milan Král, Vladimír Študent
 • medlineplus.gov - Prostate cancer. MedlinePlus – National Library of Medicine
 • internimedicina.cz - Karcinom prostaty – trendy výskytu a rizikové faktory. MUDr. Peter Bujdák, CSc. , PhDr. Martina Cuninková