Poruchy erekce: Jaké jsou příčiny? Mohou být psychické i tělesné?

Poruchy erekce: Jaké jsou příčiny? Mohou být psychické i tělesné?
Zdroj fotografie: Getty images

Sexuální potřeba člověka je důležitá i pro reprodukci (rozmnožování). Ale to není její jediná úloha. K jejímu naplnění je třeba v případě mužského rodu erekci. Její porucha znamená problém, který může mít kořeny ve více onemocněních.

Známý výraz impotence vyjadřuje tentýž problém. Je to erektilní dysfunkce, která je charakterizována dlouhodobými problémy s dosažením a udržením erekce.

Poruchy erekce nemusí znamenat žádný větší problém. Během života se s nimi muž může potýkat při různých příležitostech. Většinou se jedná o organickou příčinu, ale svou roli hrají i stres a jiné psychické faktory.

Pokud nejde o dlouhodobý problém, není třeba navštívit lékaře. Vážnější to je v případě, že neschopnost navodit erekci přetrvává více než 6 měsíců a není možné udržet dostatečnou erekci potřebnou k pohlavnímu styku. V té době už mluvíme o poruchách potence nebo o erektilní dysfunkci.

Impotence může mít různé stupně a formy. Nejčastěji trápí muže ve věku nad 40 let. Od 30 až do 70 let postihuje 30 % mužské populace. Onemocnění postihuje pouze proces erekce a nemá vliv na plodnost.

Srdečně-cévní onemocnění a erektilní dysfunkce

muž se zlomenou cigaterou značí poruchu erekce
Kouření je příčinou onemocnění srdce, plic a taky impotence. Zdroj fotografie: Getty images

Nejčastěji je způsobena cévní formou. Negativní vliv mají srdečně-cévní onemocnění, jako je vysoký krevní tlak, ateroskleróza, onemocnění srdce. Zde hraje svou roli i kouření. Způsobuje řadu onemocnění, která mají společný souvislost s impotencí.

U tématu kouření nejde nezmínit chronickou obstrukční plicní nemoc. Kouření je právě její nejčastějším důvodem. A kromě množství zdravotních obtíží způsobuje i erektilní dysfunkci.

Cukrovka v úzké souvislosti

Cukrovka způsobuje i diabetickou angiopatii. V podstatě se jedná o poškození cév, jehož následkem nastává erektilní dysfunkce. I z toho důvodu je důležitá svědomitá léčba cukrovky.

Problémy s potencí nastávají i při diabetické neuropatii. To je onemocnění nervů, při kterém dochází k postižení funkce i struktury nervů. Tento typ neuropatie je opět jednou komplikací cukrovky.

Tato choroba může postihovat různé nervy, od nervů příčně pruhovaného svalstva až po nervy ovlivňující svaly vnitřních orgánů. K poruchám erekce a potence dochází tehdy, pokud jsou postiženy nervy penisu a močového systému. V takovém případě má člověk problém i s močením.

Hormony a potence

Poruchy erekce nastávají i v důsledku změny hladiny hormonů. Například při adenomu hypofýzy, což je nádorové onemocnění hypofýzy, která řídí produkci více hormonů.

Mohou nastat problémy při zvýšené produkci prolaktinu. U žen má vliv na tvorbu mléka v těhotenství, ale u mužů ovlivňuje zejména sexuální apetit a potenci. Nadměrná produkce způsobuje impotenci.

Snížená tvorba testosteronu (mužský hormon) taktéž způsobuje poruchu potence. Jiná onemocnění související s hormonálními hladinami jsou hypertyreóza, hypotyreóza a hypogonadismus.

Souvislost s onemocněním jater

Sklenice červeného vína
Alkoholismus škodí játrům. Zdroj foto: Pixabay

Problémem mohou být i některá onemocnění jater. Například i při hemochromatóze dochází k poruchám erekce v důsledku snížené funkce pohlavních žláz, zejména u mladších lidí.

Onemocnění je vyvolané nadměrným ukládáním železa do tkání ve formě ferritinu a hemosiderinu. Dochází i k následným toxickým poškozením. Nemoc může být buď vrozená, nebo získaná. Projevuje se zejména u mužů ve středním věku, tj. od 30 do 50 let.

Při cirhóze jater dochází k jejich poškození a k tvorbě vaziva, což narušuje funkci jater. I zde jsou přítomny poruchy erekce. Obzvláště je to typické při alkoholové cirhóze, kdy se alkohol podepisuje i na kvalitě potence.

Neurologická onemocnění, stavy po operacích a úrazy

Porucha erekce se vyskytuje zároveň s roztroušenou sklerózou, Parkinsonovou, Alzheimerovou chorobou, epilepsií. Souvislost je nutno hledat i v případě operace břicha a hlavně v oblasti pánve.

Vážné úrazy páteře mohou mít jako výsledky poruchy mobility a erekce. Ani úrazy penisu nejsou vzácné. V tomto případě je nutné odborné vyšetření.

Metabolická onemocnění mají svou zásluhu na poruchách potence stejně. Obezita a anorexie působí negativně. I užívání některých léků má špatný dopad na erekci. Radiační léčba v oblasti malé pánve také. Pozor na vysokou hladinu cholesterolu.

Psychogenní příčiny působící na erekci

Na potenci má vliv i životní styl, a to hlavně u mladších mužů. Psychickými problémy, stresem, přetížením trpí přibližně 25 % mužů.

muž a žena v posteli mají neshody
Neshody ve vztahu jako příčina. Zdroj foto: Getty images

Mezi psychogenní příčiny působící na ztopoření patří:

  • stres, hlavně intenzivní negativní distres
  • pracovní přetížení
  • málo spánku
  • neshody mezi partnery
  • strach ze ztráty intimity
  • obava z neúspěchu
  • nízká atraktivita sexuálního partnera
  • depresivní porucha
  • úzkostná porucha
  • a jiné psychotické a neurotické poruchy

Na potenci mají negativní vliv i jiné faktory. Patří k nim špatné stravovací návyky, nevhodná strava, nedostatečný pitný režim, málo pohybu, sedavý způsob života.

Alkohol, kouření a drogy z dlouhodobého hlediska vyvolávají v těle nespočet problémů. Způsobují organické a také psychické potíže. A jedním z důsledků špatných životních návyků je také porucha erekce.

Přečtěte si:

Odborná garantka článku MUDr. Zuzana Kožlejová, PhD., doplňuje informace: Potíže v oblasti intimního života patří k tabuizovaným tématům a jsou bohužel mylně vnímány jako selhání jedince. Poruchy erekce nebo snížení libida mohou být příznakem mnoha onemocnění. Zatajování příznaků snižuje kvalitu života a může poškodit nebo vážně ohrozit zdraví. Odkládání rozhovoru s lékařem problém nevyřeší.

Video o erektilní dysfunkci

fsdílet na Facebooku

Zajímavé zdroje informací

Cílem portálu a obsahu není nahradit odborné vyšetření. Obsah má pouze informativní a nezávazný charakter, nikoli poradní. V případě zdravotních potíží doporučujeme vyhledat odbornou pomoc, navštívit nebo kontaktovat lékaře, lékárníka.