Co je impotence: Jaké jsou příznaky a příčiny erektilní dysfunkce?

Co je impotence: Jaké jsou příznaky a příčiny erektilní dysfunkce?
Zdroj fotografie: Getty images

Slovo impotence je dnes v rámci široké veřejnosti používané při zdravotním sexuálním problému muže spojovaném s neplodností. Co však impotence přesně znamená a jaké jsou její příčiny vzniku?

Hlavní příznaky

Zobrazit další příznaky

Vlastnosti

Impotence, erektilní dysfunkce je stav neschopnosti muže mít pohlavní styk. Proč tato častá porucha vzniká a jaké jsou dostupné možnosti léčby i prevence, se dozvíte v článku.

Co je impotence?

Impotence je onemocnění charakteristické dlouhodobou erektilní dysfunkcí. Konkrétně po dobu alespoň 3 měsíců. Jedná se o zdravotní problém se vznikem nebo udržením erekce pohlavního údu muže.

Impotence je nejčastější sexuální poruchou u mužů. Její výskyt stoupá spolu s rostoucím věkem.

Erekce je proces pohlavního vzrušení muže. Dochází k rozšíření cév, naplnění penisu krví a současnému omezení odtoku žilní krve.

Stav impotence může i nemusí být spojen s poruchou produkce a kvality spermií. Proto impotence neznamená automaticky neplodnost.

Avšak impotence s absolutní nemožností vzniku erekce a ejakulace vede k neplodnosti.

Jednorázová výjimečná erektilní dysfunkce neznamená impotenci. Vliv na erekci má hladina alkoholu, kouření, psychotropní látky, nadměrná fyzická i psychická aktivita a působení stresu.

Příčiny

Impotence může být onemocnění organického původu v rámci zdravotní diagnózy. Často je spojeno externími faktory, jako je nesprávná životospráva.

Největším rizikovým faktorem je stoupající věk, nadměrná konzumace alkoholu a kouření tabákových výrobků.

Impotence může být vyvolána onemocněními typu ateroskleróza, vysoký krevní tlak, vysoký cholesterol a jiné kardiovaskulární poruchy.

Rizikovým civilizačním onemocněním je diabetes mellitus (cukrovka), obezita, poranění míchy a nervové soustavy, neurologické poruchy, hormonální poruchy či samotné onemocnění a zvětšení žlázy prostaty.

Závažným faktorem jsou vrozené poruchy ve smyslu fyziologické poruchy tvaru a velikosti penisu či poruchy samotné plodnosti a tvorby spermií.

Rostoucím věkem muže dochází ke zhoršování krevního oběhu a poklesu hladiny hormonu testosteronu. Ten je velmi důležitý pro libido, sexuální apetit, tvorbu spermií a zároveň i pro fungování erekce.

Kardiovaskulární onemocnění nepřímo souvisí s pohlavní soustavou. Jedná se zejména o kardiovaskulární a civilizační choroby týkající se stavu srdce a vazodilatace cév.

Při narušení funkce cév a krevního tlaku může dojít k poškození či oslabení mechanismu erekce penisu.

Jedná se zejména o cholesterol, vysoký cukr v krvi a nedostatečný krevní průtok, který způsobuje nedostatečné prokrvení cév penisu. Erektilní problémy mohou spočívat i ve funkci udržení krve v topořivých tělesech penisu.

Onemocnění prostaty ve smyslu nezhoubného zvětšení (hyperplazie) prostaty může způsobovat kromě urologických problémů i určitou poruchu a nižší kvalitu erekce.

V případě karcinomu prostaty je erektilní porucha jeden z příznaků onemocnění, stejně jako problém s močením či bolest pánve.

Možnou příčinou vzniku impotence je nežádoucí účinek farmakologické léčby určené na kardiovaskulární poruchy, hormonální nerovnováhu, deprese či léky na tlumení bolesti.

Rizikovým faktorem je i následek úrazu nebo operace v oblasti páteře, pánve a pohlavní soustavy muže.

Významnou roli hraje psychogenní faktor.

Často je impotence spojována s psychologickými poruchami, jako je deprese, úzkost či nadměrné působení stresu v každodenním životě muže.

Psychogenní faktor se týká kromě kvality erekce i samotného sexuálního apetitu, plodnosti a dosažení ejakulace.

I když bývá faktor životosprávy někým brán na lehkou váhu, vliv nezdravého životního stylu je nebezpečný i v oblasti potence a erektilní funkce muže.

Správně nastavený a vyvážený jídelníček, dostatek vhodné fyzické aktivity, eliminace působení stresu a v neposlední řadě vyhýbání se tabákovým výrobkům, psychotropním látkám, drogám a konzumaci alkoholu.

U kuřáků se často objevuje problém s krevním tokem do penisu v důsledku zúžení cév. Toxické látky z cigaretového kouře také poškozují zrání pohlavních buněk spermií, které následně ztrácejí potřebnou mobilitu a správný tvar.

Užívání drog je často spojováno s erektilní poruchou. Obzvláště kombinace drogy s odborným lékem na potenci může být nebezpečná z důvodu riziku vzniku kardiovaskulárních problémů.

Nesprávná životospráva ve formě konzumace alkoholu a kouření má velký vliv jak na vznik erektilních poruch, tak i na plodnost spermií.

Shrnutí nejčastějších příčin impotence:

 • Vrozená nemoc
 • Kardiovaskulární onemocnění
 • Diabetes mellitus
 • Hormonální poruchy
 • Onemocnění prostaty
 • Onemocnění nervového systému
 • Úraz a mechanické poškození
 • Farmakologická léčba
 • Psychogenní faktor
 • Nadměrná konzumace alkoholu
 • Kouření tabákových výrobků
 • Užívání drog

Příznaky

Impotence jako erektilní porucha se může projevovat oslabenou či krátkou erekcí, absencí ranní erekce, problémem s ejakulací až po absolutní erektilní dysfunkci.

Ruku v ruce se časem může dostavit snížený sexuální apetit a libido či psychická úzkost a nadměrný stres.

Nejčastější projevy erektilní poruchy:

 • Pomalý nástup ztopoření penisu
 • Nedostatečně tvrdá erekce
 • Časově krátká erekce
 • Opakovaná erekce s ochabováním
 • Problém s ejakulací
 • Absence ranní erekce
 • Ochabnutí erekce při pohlavním styku

Diagnostika

Základem diagnostiky je zjištění konkrétní příčiny a případné kombinace příčin, proč erektilní dysfunkce u muže vzniká.

Součástí diagnostického vyšetření u lékaře je zjištění anamnézy. Anamnéza zkoumá rodinný genetický faktor, životosprávu, zdravotní diagnózy pacienta, které by mohly potenciálně souviset s impotencí.

Vhodný je i rozhovor s lékařem o psychosociálních a sexuálních aspektech života muže. Lékař v některých případech může doporučit rozhovor s psychologem/psychiatrem.

Po odebrání anamnézy následuje komplexní vyšetření pohlavních orgánů a laboratorní testy z krve a z moči. V rámci laboratorního vyšetření je zkoumána hladina hormonů, glykémie, lipidů a zánětlivých procesů v těle.

V některých případech je proveden spermiogram pro zjištění plodnosti a stavu spermií.

Součástí urologického vyšetření je základní palpační vyšetření varlat a vyšetření prostaty per rectum (přes konečník).

Lékař také aplikuje povrchové ultrazvukové vyšetření vylučovací a pohlavní soustavy muže. Provádí se i specifický ultrazvuk tepen penisu a vyšetření tlaku a průtoku krve v penisu.

Vstříknutí látky prostaglandinu do organismu uměle vyvolá erekci. Ultrazvuk se následně použije k zobrazení schopnosti cévní dilatace penisu.

Prevence zdravé potence

Primární prevence zdraví potence souvisí s odbornou léčbou diagnózy, na kterou se daný muž léčí a která je příčinou erektilní poruchy. Klíčem ke zdraví je odborná prohlídka u lékaře urologa a stanovení etiologie.

V rámci prevence mužského zdraví je vhodné absolvovat preventivní prohlídku u urologa po 40. roce života.

Prevence zdraví mužské pohlavní soustavy a potence je založena na vhodné životosprávě.

Dostatek fyzické aktivity, eliminace nadměrného stresu, omezení alkoholu, kouření, drog a v neposlední řadě nastavení vyváženého jídelníčku s potřebným obsahem výživných látek.

Vhodné je omezit vysoce zpracované a příliš tučné potraviny.

Tipy pro prevenci potence:

 • Vyvážená zdravá strava
 • Omezení tučných jídel
 • Omezení vysoce zpracovaných potravin
 • Příjem potřebných vitamínů a minerálů
 • Regulace tělesné hmotnosti
 • Eliminace stresového faktoru
 • Kvalitní pravidelný spánek
 • Pohyb a fyzická aktivita
 • Omezení alkoholu
 • Omezení kouření
 • Omezení drog
 • Přírodní pomoc bylin

Odborná garantka článku MUDr. Zuzana Kožlejová, PhD., doplňuje informace:
Nebojte se mluvit o intimních potížích se svým lékařem. Často se jedná o řešitelný problém a neřešitelný je jen ve vaší hlavě. Lékař vám pomůže zdravotní problém léčit. Kvalita vašeho života se nakonec zlepší. V neposlední řadě se často může odhalit i jiný, závažnější problém.

Čtěte také: 
Jak špatný životní styl zvyšuje riziko impotence, erektilní dysfunkce?

Jak se léčí: Impotence – Erektilní dysfunkce

Jak se léčí impotence: Jaké léky na erektilní dysfunkci? + ostatní metody

Zobrazit více
fsdílet na Facebooku

Zajímavé zdroje informací

 • HORA, Milan a Olga DOLEJŠOVÁ. Urologie pro studenty všeobecného lékařství. Praha: Karolinum, 2020. ISBN 978-80-246-4544-5
 • ŠRÁMKOVÁ, Taťána. Poruchy sexuality u somaticky nemocných a jejich léčba. Praha: Grada, 2013. ISBN 978-80-247-4453-7
 • solen.cz - Solen. Erektilní dysfunkce a možnosti její terapie pohledem lékárníka. Ondřej Šimandl
 • urologyhealth.org - Urology Care. Erectil dysfunction. What is Erectile Dysfunction?
 • healthline.com - Healthline. 5 Common Causes of Impotence. Rachel Nall, MSN, CRNA